„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Aktuality

 

Poďakovanie za pôstnu zbierku

 

Milí rodiča, študenti, kolegovia!

 

Chceme Vám poďakovať za vašu štedrosť pri zbierke potravín a drogérie pre klub "Hľa človek", ktorá prebiehala v našej škole v pôstnom období.

Informácie o tom, čo všetko sa nám podarilo vyzbierať, nájdete TU.

 

 


  

Krížová cesta na Kalvárii

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa boli s nami pomodliť krížovú cestu v pondelok 10.4.2017 na Kalvárii. Bol to pre nás požehnaný čas modlitby v prírode.

 

 

 

 

 

 


 

Informácia pre stravníkov

 

Vážení rodičia, milí stravníci, dovoľujeme si Vás infomovať, že v našej školskej jedálni sú pripravované a podávané mäsové pokrmy zo surovín od slovenského dodávateľa HSH s.r.o, Veľké Zálužie. Tovar je pravidelne kontrolovaný veterinárom.

Z. Kuždová, vedúca ŠJ

  


  

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme všetkým kolegom, žiakom, bývalým žiakom a rodičom,

 

že dňa 29.3.2017 nás navždy opustila naša kolegyňa

pani profesorka Janka Crhová.

 

Posledná rozlúčka s našou drahou priateľkou bola dňa 7.4.2017 v kostole sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou a na cintoríne v Myslibořiciach.

  


 

Duchovná obnova v Žiline

 

V dňoch 24.-26.3.2017 sa naši študenti zúčastnili duchovnej obnovy  "Poďte a uvidíte", ktorú organizovali Školské sestry sv. Františka na Gymnáziu sv. Františka v Žiline.

 V rámci duchovnej obnovy vystupovala detská skupina S.I.L.A, vypočuli si svedectvá p. Renáty Ocílkovej a mladých z Godzone Mission. Bol to pre nás požehnaný čas.

 

 Zopár fotografií si môžete pozrieť vo fotogalérii 

 sr.Mariela a p. prof.Marta Poliaková


  

Okresné kolo chemickej olympiády

 

Dňa 23.3.2017 sa Barbara Gajdošíková, Diana Dravecká, Terézia GálikováSára Prandová, študentky triedy Kvarta A, zúčastnili okresného kola chemickej olympiády v kategórii D na ZŠ Milana Hodžu na Škarniclovej ulici v Bratislave.

 

Sily si zmerali v teoretickej aj praktickej časti spolu s ďalšími 18 študentmi z bratislavských gymnázií a základných škôl. Barbarka Gajdošíková obsadila pekné 5. miesto a Terezka Gáliková pekné 6.miesto. Všetky 4 naše študentky boli úspešné riešiteľky.

 

Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii

 

Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!


 

Ako sa nám darilo na súťaži Hviezdoslavov Kubín

 

Dňa 24.3.2016 sa zúčastnili žiaci našej školy obvodného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2017.

V druhej kategórii v prednese prózy získal Oliver Paradeiser (prima A) 2. miesto a v prednese poézie sa umiestnila Mária Dominika Vinczeová (prima A) na1. mieste a získala postup do krajského kola súťaže.

 

Obom žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a gratulujeme.

 


  

Úspechy v dekanátnom kole biblickej olympiády

 

Naši žiaci sa opäť predviedli v úžasnom svetle, tento raz na Dekanátnom kole Biblickej olympiády, ktorá sa uskutočnila dňa 21.3. 2017 vo Františkánskom kláštore.

 

Družstvo starších žiakov v zložení Helenka Gajdošová, Mária Ivančíková a Jakub Slovák (všetci z II.A) sa umiestnilo na krásnom 2. mieste - len 4 body zaostávalo za víťazom.

Družstvo mladších žiačok, Anička Ivančíková (Sekunda A), Katka Basárová (Sekunda A) a Dominika Pašuthová (Prima A), sa dokonca umiestnilo na prvom mieste a postupujú do diecézneho kola. 

 

Tohtoročný úspech našich žiakov dokazuje, že v rámci tejto súťaže sa môžeme zaradiť medzi najúspešnejšie cirkevné školy v Bratislave. Zopár fotografií si môžete pozrieť TU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium od školského roku 2017/2018

 

Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole,

že v časti Prijímacie konanie sme zverejnenili 

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia

a 1. ročníka osemročnej formy štúdia

v školskom roku 2017/2018.

 


  

Oznam o odhlasovaní žiaka z obeda v školskej jedálni

 

Vážení rodičia,

  

oznamujeme Vám, že odhlasovanie z obeda prostredníctvom telefonického kontaktu do jedálne dočasne nie je možné.

 

Odhlasiť žiaka z obeda je naďalej možné prostredníctvom emailu, schránky pri dverách vedúcej ŠJ alebo na termináli v školskej jedálni.

V prípade, že chcete žiaka odhlásiť telefonicky, kontaktujte prosím sekretariát školy na tel. čísle 02/544 302 50.

 

vedenie školy


 

Duchovné obnovy pre žiakov v pôstnom období

 

Začali sme pôstne obdobie, ktoré nám ponúka niekoľko spôsobov ako byť bližšie k Bohu. Jedným z nich sú aj duchovné obnovy, ktoré pre našich študentov pripravujú pátri redemptoristi a františkáni.

 

V utorok 14. marca 2017 mala duchovnú obnovu trieda Kvarta A

stredu 15. marca 2017 mala duchovnú obnovu trieda Tercia A.

Vo štvrtok 16. marca 2017 mala duchovnú obnovu trieda Prima A.

pondelok 20. marca 2017 mala duchovnú obnovu trieda Sekunda A.

Pre starších žiakov pripravili duchovnú obnovu pátri redemptoristi v spolupráci so spoločnstvom Calvary v dňoch 21.-23. marca 2017

 


  

Pôstna zbierka trvanlivých potravín a drogérie v našej škole

 

Zapojte sa počas pôstneho obdobia do charitatívnej zbierky a prispejte spolu s nami, bratmi františkánmi a dobrovoľníkmi z klubu "Hľa, človek" na dobrú vec.

Viac informácií nájdete na plagáte v škole alebo TU.

  

 


  

Pozývame Vás na duchovnú obnovu

 

Pozývame študentov na duchovnú obnovu s názvom "Poďte a uvidíte." Viac informácií nájdete na plagáte v škole alebo TU

 


 

Úspechy v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku 

 

Vo štvrtok 16. februára 2017 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho štyria naši študenti, každý v inej kategórii: Uršuľa Mózerová z primy A (kategória 1A), Benjamín Ďalog z primy A (kat.1C), Edit Rieglová z tercie A (kat.1B) a Kristína Jahnová zo septimy A (kat. 2C).

 

Tešíme sa, že všetci obsadili pekné miesta vo svojich kategóriách: Edit Rieglová 2.miesto, Uršuľa Mózerová 4. miesto, Benjamín Ďalog 13. miesto a Kristína Jahnová 4. miesto.

 

Všetkým gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

 


 

 Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

 

V stredu 15. februára 2017 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnila sa ho študentka  Alexandra Belková zo IV.A (kategória 2B), ktorá získala krásne 3. miesto.

 

Alexandre srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

 

 


 

Pozývame Vás na výstavu "Farebné potešenie"

 

Srdečne Vás pozývame na výstavu prác našich študentov a ich pedagogičky

Mgr. Jany Malotovej s názvom "Farebné potešenie". 

 

 

Už po druhýkrát sme sa 8.2.2017 stretli v Dome Quo vadis pri obrazoch hýriacich pestrou paletou farieb. Stretli sme sa spoločne žiaci, pedagógovia, rodičia a priatelia školy, aby sme odhaľovali tajomstvá fantázie detí, ktoré ukryli do svojich prác na hodinách výtvarnej výchovy.  V hluku veľkomesta a zhone všedného pracovného dňa sme sa zastavili a v tichosti uvažovali nad biblickými príbehmi, obdivovali sme dokonalosť štruktúr ukrytých v prírode či geometrických obrazcoch a prírodným živlom sme dali možnosť, aby sa dotkli našej duše a vzbudili v nás rešpekt pre nimi.  Na konci tejto cesty za umením sme spoznali tajomný a pestrofarebný svet ženskej duše v dielach maliarky, skvelej kolegyni a pedagogičky Jany Malotovej.

 

Ďakujeme autorke výstavy, za všetko úsilie, ochotu, obetavosť a voľný čas, ktoré vložila do príprav „Farebných potešení“. Rozmanité techniky práce, zaujímavé témy výtvarných prác, inovatívny prístup k vyučovaniu, pútavé rozprávanie o výtvarných dielach – to je len zlomok z toho, čo ponúka svojim žiakom už viac ako tri desaťročia svojim zverencom a viac ako trinásť rokov  žiakom nášho Gymnázia sv. Uršule. Výstavu si môžete pozrieť do 28.2.2017.

  


 

Fotografie z lyžiarskeho kurzu

 

Vo fotogalérii pribudli fotografie z Lyžiarskeho kurzu, ktorý sa konal v dňoch 21.-28. januára 2017 v Tatranskej Lesnej.

 

Naši študenti z Tercie A, Sexty A a II.A lyžovali v Bachledovej doline.  

 

 


  

Projekt EDUCATE Slovakia

 

V dňoch 6.2.-10.2.2017 (pon-pia) prebiehal na našej škole projekt organizácie AIESEC s názvom Educate Slovakia. Zúčastnili sa ho triedy KiA, II.A a SxA, ktoré boli rozdelené do 5 skupín. V rámci realizácie projektu vyučovala anglický jazyk dvojica lektorov z rôznych častí sveta počas piatich dní v rozsahu jedna hodina denne. 

 

Ako sa dočítame na webstránke projektu Educate Slovakia, ide o projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodneho prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.

 


   

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

 

Vo štvrtok 19. januára 2017 sa konal 27. ročník okresného kola olympiády v nemeckom jazykuZúčastnili sa ho dve naše študentky: Uršuľa Mózerová z primy A (kategória 1A) a Edit Rieglová z tercie A (kategória 1B). 

 

Sme veľmi radi, že obe študentky uspeli a postúpili do ďalšieho kola. Uršuľa Mózerová z 1. miesta vo svojej kategórii a Edit Rieglová z 2. miesta vo svojej kategórii. 

 

Účastníčkam gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.


  

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

 

V stredu 18.januára 2017 sa konal 27. ročník okresného kola olympiády v anglickéom jazyku. Zúčastnili sa ho traja naši študenti, ktorí postúpili zo školského kola: Alexandra Belková zo IV.A (kategória 2B), Ester Večerná zo IV.A (kategória 2C2) a Martin Búran z triedy SxA (2A).

 

S veľkým potešením Vám oznamujeme, že Alexandra Belková získala 1. miesto vo svojej kategórií a postupuje do krajského kola. Ester Večerná sa umiestnila na peknom 3. mieste

 

Účastníkom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

 


 

Exkurzia v Židovskom múzeu

 
Dňa 15.12.2016 sa študenti I.A triedy zúčastnili exkurzie v  Židovskom múzeu.

Študenti  sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie a kultúry židovského národa, napr. ako prežívali a slávili sviatky alebo ako v súčasnosti vyzerá bežný život Židov v Izraeli, u nás i vo svete. Exkurzia bola spojená so zaujímavou  praktickou  ukážkou  slávenia sviatku Chanuky - sviatku svetiel.
 
sestra Mariela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exkurzia v Slovenskom plynárenskom múzeu
 
 
Dňa 19.12.2016 sa študenti III.A triedy zúčastnili exkurzie v Slovenskom plynárenskom múzeu, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie i súčasnosti plynárenského priemyslu u nás i vo svete, o vlastnostiach a využití svietiplynu aj zemného plynu.
 
Exkurzia bola spojená so zaujímavými praktickými ukážkami, fotografiami ako aj premietnutím pútavého filmu o vzniku a rozvoji plynárenstva. 
 
p.prof. Poliaková

  

Venček tried II.A a Sexta A

 

V piatok 9.12.2016 sa študenti Sexty A a II.A konečne dočkali:) Po viac ako dvoch mesiacoch učenia sa krokovým variáciám spoločenských a latinskoamerických tancov prekvapili seba, rodičov, učiteľov a svojho tancmajstra výborným výkonom na spoločnom Venčeku.

 

Predviedli svoje tanečné schopnosti a spolu s ostatnými vytvorili príjemnú a radostnú atmosféru, za čo im ďakujeme!!

 

Mgr. Lenka Muržicová, Mgr.Jana Malotová a Mgr.Peter Rohal

 

 

 

 

 


 

Misijný koláčik - poďakovanie

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do krásnej adventnej akcie Misijný koláčik

Spolu sme pre Fayaya z Indie vyzbierali neuveriteľných 435,71EUR, ktoré budú použité na zaplatenie jeho štúdia.

 

Ešte raz veľká vďaka a Pán Boh odmeň!

 


 

 Misijný koláčik

 

V týždni od 12.12.-16.12.2016 sa v našej škole koná obľúbená adventná akcia s názvom "Misijný koláčik". Každý deň si dve vopred určené triedy pripravia chutné a sladké maškrty, ktoré cez veľkú prestávku predávajú ostatným študentom a učiteľom. Vyzbierané finančné prostriedky sa využijú na zaplatenie ročného školného pre indického chlapca Fayaya, ktorého si naša škola adoptovala na diaľku.

Radosť, ktorú pritom študenti rozdávajú, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


  

Workshop pre Kvartu A

 

V piatok 9.decembra 2016 sa žiaci Kvarty A zúčastnili workshopu, ktorý pre nich zorganizoval Krajanský inštitút v Bratislave a ktorý bol zameraný na zvýšenie tolerancie a empatie v triede navzájom medzi sebou, ale aj k iným národnostiam, etnikám a všeobecne voči minoritám. Cieľom bolo  pozorovať, ako sa rodia stereotypy, čo všetko prispieva k ich vzniku,  premene a aj zániku.

 

Obsahom workshopu boli interaktívne hry,  kde na základe vtiahnutia do deja mohli študenti na vlastnej koži pocítiť, ako sa môže cítiť minorita vo vzťahu k majorite. Súčasťou stretnutia bolo aj premietanie filmu Návrat do horiaceho domu  a beseda s autorkami filmu A. Gruskovou a M. Molnár Ľachkou, taktiež krátka prednáška etnologičky H. Tužinskej o stereotypoch v našom myslení a správaní a zaujímavosti z práce  J. Vrábeľovej, ktorá učí cudzincov slovenčinu v Studia Academica Slovaca.

 

Program workshopu bol veľmi bohatý a zaujímavý a hoci tam žiaci prežili celý vyučovací deň, bolo to SUPER! Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.
Lenka Muržicová

 

Pytagoriáda - školské kolo

 

Vo štvrtok 8. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, ktorého sa zúčastnili žiaci tried Prima A, Sekunda A a Tercia A. Niekoľko fotografií z Pytagoriády si môžete pozrieť vo fotogalérii

 

 


 

Mikuláš v našej škole

 

 

V utorok 6. decembra 2016 nezabudol Mikuláš ani na našu školu a malým i veľkým "deťom" priniesol sladké aj zdravé prekvapenia. Zopár fotografií z jeho návštevy nájdete vo fotogalérii

 

 


 

Výsledky súťaže iBobor
 
V dňoch 7.11.-13.11.2016 prebehol 10. ročník medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, do ktorej sme sa v tomto roku opäť zapojili. Súťažili sme v 4 kategóriách z piatich.
 
Výsledky si môžete pozrieť TU.
 
Srdečne gratulujeme všetkým úspešným riešiteľom a už teraz sa tešíme na budúci rok.
 

 

Týždeň netradičného oblečenia

 foto: TU

 

Týždeň od 21.11.-25.11.2016 je v našej škole Týždňom netradičných oblečení. Pozri si tému na daný deň (viď obr. nižšie), príjmi výzvu a "nahoď sa" štýlovo. Navyše môže práve tvoj outfit vyhrať v hlasovaní, ktoré sa uskutoční neskôr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zber šatstva pre detský domov

 

V dňoch 7.-18. novembra 2016 organizuje študentská rada Zber šatstva pre detský domov Bratislava. Čisté a nepoškodené oblečenie treba priniesť do učebne B1 každý deň medzi 12:45 a 13:00hod.  

   


 

 Noc v škole "MINI"

 

Aké je to spať v škole? Pohodlné asi nie, ale určite plné zábavy, smiechu a zážitkov s kamarátmi...

 

Z piatka na sobotu (11.-12.11.2016) sa uskutočnila Noc v škole "MINI", ktorú si pre triedy Prima A a Sekunda A pripravili naši odvážni a kreatívni kvintáni spolu s dvomi študentkami z triedy I.A. Pre naše mladšie ročníky si táto zohraná partia pripravila hru plnú zábavných stanovísk, kde museli v skupinkách spojiť svoju šikovnosť a vedomosti so schopnosťou spolupracovať. Nechýbalo spoločné stolovanie, filmový večer ani nočná hra plná napätia, strachu, nápaditých kostýmov a strašidelných príbehov s pokladom na záver. Účastníci síce veľa nepospali, ale určite si odniesli veľa pozitívnych zážitkov.

 

Ďakujeme učiteľom, ktorí sa zúčastnili a tiež triede Kvinta A aj dievčatám z I.A za skvelý program. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


  

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

 

Vo štvrtok 27.10.2016 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku (OAJ) pod vedením p. prof. Patrície Juraškovej a p.prof. Lucie Múčkovej. 

 

Prihlásilo sa 12 študentov v kategóriach 2A a 2B a 2C2. V kategórii 2A sa na 1. mieste umiestnil Martin Búran zo sexty A, v kategórii 2B Alexandra Belková zo IV.A a v kategórii 2C2 Ester Večerná zo IV.AVýherca, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v kategórií  2A, 2B a 2C2 postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční 18. 1. 2017

 

Viac informácií o školskom kole si môžete prečítať TU. Výsledkovú listinu školského kola nájdete TU.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným a výhercom blahoželáme!

 


  

Duchovná obnova pre starších žiakov

 

 


 

Naše školské družstvo na Školských majstrovstvách SR v cezpoľnom behu

 

V utorok 25.10.2016 sa naše školské družstvo v zložení: Richard Duška (SpA), Matej Cidorík (SxA) a Roman Kliman (KiA) zúčastnilo na Školských majstrovstvách SR v cezpoľnom behu v Liptovskom Mikuláši. Obsadili 5. miesto v súťaži družstiev.

 

Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme im k umiestneniu. 

 


  

Oslava sviatku svätej Uršule, patrónky školy

 

V piatok 21.10.2016 sme v našej škole oslavovali sviatok svätej Uršule, patrónky školy. Náš spoločný program sme ráno začali slávnostnou svätou omšou v jezuitskom kostole, počas ktorej nám páter José požehnal našu novú školskú zástavu. Na konci svätej omše privítala pani riaditeľka spolu so sestrou Samuelou, provinciálnou predstavenou sestier uršulínok na Slovensku, všetkých nových prvákov a prímanov v našej uršulínskej rodine. Každý z nich si pred zrakmi celej školy prevzal pamätný list so svojím menom, mottom školy Serviam a jeho posolstvom.

 

 

Po svätej omši sme pokračovali netradičným programom v škole. Staršie ročníky si pripravili aktivity so svojimi triednymi profesormi a žiaci prímy až kvarty sa rozdelili do workshopovktoré viedli ďalší profesori v spolupráci so študentmi z II.A triedy. Niektorí hráči si zmerali sily pri futbale, iní zase pri spoločenských hrách. Nechýbal ani obľúbený workshop z minulého roka  Varím, varíš, varíme, ďalej veľkoplošné maľovanie a tanečno-pohybový workshop. Niektorí šikovní žiaci z tercie a kvinty nadviazali na tradíciu z pred dvoch rokov a podujali sa namaľovať dvere dievčenských a chlapčenských toaliet na prvom poschodí, ktoré oživili nádhernými a kreatívnymi obrázkami. Celé dianie mapovali študenti z mediálneho krúžku a my všetci sa už tešíme na ich fotografie, zábery a rozhovory.

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostný deň sme ukončili spoločnými večernými chválami v uršulínskom kostole, na ktoré boli pozvaní aj rodičia, študenti či bývalí študenti.  

 


 

Vo FOTOGALÉRII nájdete aj najnovšie fotografie z Imatrikulácií Primy A a z volieb zástupcu študentov do Rady školy.

  


 

Jesenný MATBOJ 2016

 

Aj tento rok sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili v piatok 21.10.2016 matematickej súťaže MATBOJ, organizovanej P-matom v spolupráci s Občianskym združením Mladý génius.

 

Našu školu zastupovali v kategórii prímanov: Dominika Pašuthová, Michal Šabo, Simeon Socha a Matúš Rojík. Okrem pekného 11. miesta si ako nováčikovia určite odniesli veľa cenných skúseností a veselých zážitkov.

 

Veľkú radosť z 8. miesta mali Jakub Jediný, Gabriel Kožuch, Martin Švaňa a Ján Zubo. V silnej konkurencii terciánov z 18 gymnázií bratislavského kraja si viedli veľmi dobre.

 

Našim súťažiacim gratulujeme k peknému úspechu.

 

Viac informácii o súťaži nájdete na stránke http://www.p-mat.sk/vysledky-matboja-og-2016/

 


  

ŠACHOVÝ TURNAJ 

Majstrovstvá obvodu Bratislava 1 základných škôl 2016

 

Dňa 19.10.2016 sa uskutočnili Majstrovstvá v šachu obvodu Bratislava 1 základných škôl v CVČ na Štefánikovej ulici.

 

Najúspešnejším šachistom turnaja sa stal náš žiak Ondrej Vadila zo Sekundy A. Vyhral všetkých sedem kôl a postupuje do krajského kola.

 

Naši dvaja terciáni Janko Zubo a Gabriel Kožuch skončili na 9. a 16. mieste a Benjamín Ďalog s Davidom Barčákom, obaja z prímy, obsadili 22. a 23. miesto. Nato, že títo štyria chlapci boli prvýkrát v živote na šachovom turnaji, si počínali výborne. Hra im robila radosť a do turnaja sa určite prihlásia aj budúci rok.

 

Gratulujeme a prajeme im veľa trpezlivosti pri ďalšom trénovaní.

 

Zopár fotografií z turnaja nájdete TU.

Výsledková listina:

http://www.chess-results.com/tnr243699.aspx?lan=5&art=1&rd=7&wi=821

 


  

Pozvanie na modlitbu chvál v uršulínskom kostole

 

Pri príležitosti sviatku svätej Uršule, patrónky našej školy, pozývame všetkých rodičov, terajších aj bývalých študentov a taktiež priateľov školy na spoločnú modlitbu chvál, ktorá sa uskutoční v piatok, 21. októbra 2016, o 18:00hod v uršulínskom kostole (Kostol Loretánskej Panny Márie).

 

Pridajte sa k veľkej uršulínskej rodine a príďte s nami osláviť sviatok našej patrónky modlitbou, spevom a spoločenstvom. Všetci ste srdečne vítaní!

 


 

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

 

V utorok 18.10.2016 dve triedy nášho gymnázia III.A a Kvinta A navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Exkurziu sme zorganizovali v spolupráci s Poľským inštitútom.

 

Prehliadka mala dve časti: v tej prvej sme sa oboznámili s expozíciami múzea mapujúcimi holokaust na Slovensku a v Európe. V druhej časti nám prednášal historik Marek Bém z Poľska, ktorý bol 15 rokov riaditeľom Múzea v Sobibore a viedol archeologický výskum na mieste bývalého vyhladzovacieho tábora. Prednáška i expozície v nás zanechali veľmi silný dojem. Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.

 


 

Vynikajúce športové úspechy našich žiakov

 

Veľmi pekný výkon dosiahlo v stredu 19.10.2016 školské družstvo študentov na krajskom kole v cezpoľnom behu. Po výbornom výkone družstvo v zložení: Richard Duška (SpA), Matej Cidorík (SxA) a Roman Kliman (KiA)zvíťazilo a postúpilo na Majstrovstvá Slovenska.

 

Školu reprezentovalo aj družstvo študentiek v zložení: Lucka Hrdličková (IV.A), Tereza Pružincová (SxA) a Soňa Jantáková (KiA). 

 

Študentom a študentkám ďakujeme za reprezentáciu a chlapcom na celoštátnom kole držíme palce.

 

 

V sobotu 15.10.2016 sa naše školské družstvo študentiek v zložení: Magda Hrabošová, Miriam Cidoríková, Barbora Kaššáková, Tereza Števicová a Tereza Pružincová zúčastnilo na kvalifikácii na medzinárodné školské majstrovstvá ISF 2017 v orientačnom behu. Preteky sa konali v náročnom teréne neďaleko Spišského hradu.

Výborný výkon podala Magda a Miriam a to bol základ víťazstva nášho družstva!! Blahoželáme a dúfame, že budú mať možnosť reprezentovať školu na Sicílii.

 

 

 

 

 

 

Dňa 7.10. 2016 reprezentovali našu školu študenti Samuel Kozlovský, Roman Kliman, Šimon Ďuriač, Lukáš Tuhý, Daniel Lučanič, Jakub Kulacs, Cyril Šťastný a Tomáš Trutz na okresnom kole vo futsale.

  

V silnej konkurencii sme obsadili výborné druhé miesto. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  

V utorok 4. októbra 2016 sa naši študenti a študentky zúčastnili na okresnom kole v cezpoľnom behu. Hoci počasie bolo veľmi nepríjemné, počínali si veľmi dobre a v súťaži družstiev sa chlapci aj dievčatá umiestnili na víťaznom 1. mieste.

Jednotlivé výsledky našich žiakov boli nasledovné: Richard Duška 1. miesto, Samuel Kozlovský 2. miesto, Matej Cidorík 4. miesto, Lucka Hrdličková 2. miesto, Terezka Pružincová 3. miesto a Terezka Števicová 8. miesto.

 

Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy, gratulujeme im k úspechu a želáme veľa šťastia v krajskom kole.

 

Vďaka tiež patrí p.prof. Filovej, ktorá sa im pravidelne venuje, pripravuje ich na súťaže a podporuje ich k reprezentácii školy.

 


 

Vážení rodičia,

chceme Vás informovať, že niektorí učitelia na našej škole sú už štvrtý týždeň

zapojení do stupňovaného štrajku.

 

Svojím zapojením chceme poukázať na nevyhnutnosť zmien v našom školstve, ktoré sa týkajú nielen ohodnotenia učiteľov, čo je pre nás veľmi podstatná požiadavka, ale aj celkovej koncepcie vzdelávania. Myslíme si, že učitelia by mali byť partnermi pri vytváraní reforiem školstva, nielen ich realizátormi.

 

Ďakujeme za každú Vašu podporu!

 


  

Poďte s nami na zájazd do Anglicka!

 

Aj tento školský rok organizujeme v spolupráci so Student Agency študijno-poznávací zájazd do Anglicka v termíne od 22.4.2017 - 29.4.2017. Tentokrát je našou hlavnou destináciou krásny Worchester. Viac informácií o zájazde pošleme v pondelok 3.10.2016 ešte raz mailom alebo sa informujte u p. prof. Straku.

 

 

Záväznú prihlášku, ktorú nájdete ako prílohu emailu, je potrebné odovzdať spolu so zálohou p. prof. Strakovi najneskôr do 6. októbra 2016!!!   

 


 
Perla Afriky - Uganda
 
Vo štvrtok 29.9.2016 zavítala do školy Veronika Erneková - Kopernická, absolventka nášho gymnázia, a porozprávala študentom o svojich zážitkoch a skúsenosti z africkej Ugandy.
 

V spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave sa zúčastnila projektu zameraného na sociálny výskum. Študenti sa dozvedeli mnoho zaujímavého o tom, ako žijú ľudia v Ugande a s akými problémami musia každý deň zápasiť. Niekoľko fotografií z prednášky nájdete vo Fotogalérii.

 


 

 

Záujmové krúžky v školskom roku 2016/2017

 

 

Zoznam krúžkov, ktoré sa aj vďaka Vášmu záujmu a odovzdaným vzdelávacím poukazom mohli otvoriť, nájdete v časti Záujmové krúžky.

 

 


  

Umenie v našej škole
 
O zaujímavých aktivitách našich študentov v rámci predmetov Dejiny umenia, Umenie a kultúra, Výtvarná výchova a Výchova umením si môžete prečítať v časti Organizácia vyučovania - Predmety.
 

 
Exkurzia Praha: Alfonz Mucha – Slovanská epopeja
 

Dňa 24. septembra 2016 absolvovali študenti a profesori nášho GsU umeleckú exkurziu v Prahe. V Českej národnej galérii sme videli výstavu českého secesného maliara Alfonza Muchu - Slovanská epopeja. Alfonz Mucha zobrazil na veľkorozmerných plátnach dvadsať výjavov z histórie Slovanov.

 

Navštívili sme aj ďalšie vynikajúce výstavy - Európske umenie 19. a 20. storočia. Na nich sme videli originálne obrazy od Daumiera, Courbeta, Maneta, Moneta, Renoira, Gogha, Gauguina, Cezanna, Picassa, Braqua…, diela sochárov Carpeauxa, Rodina a mnohých ďalších známych umelcov Európy.

 

Na záver prehliadky Českej národnej galérie sme si prezreli aj súčasné priestorové objekty konceptuálneho umenia, inštalácie, performancie a art-brutu.

  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Študenti zo IV.A v Múzeu holokaustu v Seredi
 
 
Ešte v júni sa študenti 4.A triedy zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, kde bol v období 2. svetovej vojny vybudovaný pracovný a koncentračný tábor pre Židov, odkiaľ boli deportovaní do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utorkové sväté omše v školskej kaplnke
 
Aktuálny rozpis utorkových svätých omší v našej školskej kaplnke, spolu so zodpovednými triedami, nájdete v časti: Duchovný život - Svätá omša.
 
 
 

  

Pozývame Vás na KURZ BIBLIE

 

Vážení rodičia,

 

pozývame Vás na kurz Biblie, ktorý sa uskutoční posledné stredy v mesiaci od 17:30-19:00hod v našej školskej knižnici na 1. poschodí.

 

Kurz bude viesť don Pavol Grach, SDB. Prvé stretnutie sa uskutoční v stredu 28. septembra 2016. Viac informácií nájdete TU.

   

 


 

Školské rádio SERVIAM a mediálny krúžok

 

Od apríla 2016 sme v škole rozbehli školské rádio Serviam. Je dielom mediálneho krúžku, ktorý funguje v škole. Všetky relácie v archíve nájdete TU.

 

Mediálny krúžok sa okrem tvorby scenára, nahrávania a strihu zvuku venuje aj tvorbe videí, ktoré chce postupne zverejňovať na YOUTUBE kanáli školy.

 

Záujemcovia o mediálny krúžok sa môžu prihlásiť u sr. Jany Pavly alebo u p.p. Rohala odovzdaním vzdelávacieho poukazu.
 

 

Naša škola na Facebooku

 

Vážení rodičia, milí študenti, v novom školskom roku sme spustili facebookovskú stránku školy, na ktorej Vás chceme podobne ako na web stránke informovať o tom, čím škola žije a ako sa nám darí.

 

 

Odkaz na stránku je www.facebook.com/gsurba

Ďakujeme za podporu.

 


 

DÔLEŽITÉ! Oznam o zmene účtu školskej jedálne

 

Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí majú záujem o to, aby sa ich dieťa v šk. roku 2016/2017 stravovalo v našej školskej jedálni, že číslo účtu školskej jedálne, na ktoré sa uhrádza mesačný poplatok za stravu, je zmenené!! 

 

Prosíme rodičov, aby stravné uhrádzali na nový účet.

 

 

Číslo účtu:  SK57 0200 0000 0037 1653 9953

 

Variabilný symbol:  20162017  (školský rok)

 

Všetky ďalšie informácie nájdete v sekcii Jedáleň

 Ďakujeme za pochopenie.

 


 

Začiatok školského roka 2016/2017

 

Oznamujeme žiakom, rodičom a všetkým našim priateľom, že školský rok 2016/2017 začneme dňa 5. septembra 2016 (v pondelok) o 8:00hod. v škole. Rozmiestnenie tried platné pre nový školský rok nájdete na vchodových dverách. 

 

Po triednickej hodine budeme sláviť spoločnú svätú omšu so slávnostným Veni sancte o 8:45 hod. v jezuitskom kostole.

 

Tešíme sa na Vás!

 


 

So sestrami uršulínkami na Svetových dňoch mládeže

 

V dňoch 20.-31. júla 2016 sa niekoľko našich študentov pod vedením sestier uršulínok zúčastnilo Svetových dní mládeže v Krakove.

 

Prvý týždeň strávila každá skupinka v inom meste na miestnych diecéznych dňoch mládeže, jedna v Poznani a ďalšie v Rybniku alebo Nalenčove. Tu mali možnosť sa stretnúť so študentmi uršulínskych škôl z okolia Slovenskej republiky, napríklad z Česka, Slovinska, ale aj mimo Európskej únie: z Barbadosu, St. Vincent a inými. Tento týždeň strávili v rodinách, ktoré ich prijali ako vlastné deti a pri lúčení sa nejedna z nich vyronila slzy. 


Po týždni plnom zážitkov sa pútnici presunuli do Krakova, kde ich vrelo prijali sestry uršulínky do ich školského internátu. 
V týchto dňoch sa začal oficiálny program Svetových dní mládeže, počas ktorých sme navštívili Lagiewniky, strávili sme dni v Skawine, kde bol výlučne slovenský program, a napokon počas týchto dní sme privítali aj samotného pápeža Františka. Poslednú noc SDM sme strávili pod holým nebom v Campuse Misericordiae.


V nedeľu ráno sme zakončili SDM slávnostnou svätou omšou, po ktorej sa každý pobral domov s posolstvom viery do svojich rodín a ku svojim blízkym.

 


 

Exkurzia  Mikulčice

 

máji 2016 sme so študentmi nášho gymnázia navštívili v susednom Česku, na Morave v Milulčiciach, jedno z najznámejších stredísk našej spoločnej histórie v období Veľkej Moravy.

 

Napriek daždivému počasiu si žiaci v rozsiahlom areáli so záujmom prezreli zvyšky veľkomoravskej architektúry a opevnenia. Vo výstavných pavilónoch zase mohli vidieť archeologické nálezy rôznych nástrojov, liturgických predmetov a šperkov. Zaujali ich aj modely kostolov, obydlí a účelových stavieb pôvodného veľkomoravského opevnenia. Na pripomenutie si tejto exkurzie sme si zakúpili drobné upomienkové predmety pripomínajúce Veľkú Moravu - dôležité obdobie aj našej histórie.

 


 

 
 
Slávnostné ukončenie školského roku 2015/2016 

 

Vo štvrtok, 30. júna 2016, sme ukončili školský rok 2015/2016. Všetci sme sa stretli na spoločnom vyhodnotení, kde po príhovore pani riaditeľky a zástupcu zriaďovateľa boli najúspešnejším študentom udelené pochvaly riaditeľkou školy a odovzdané knižné dary, ktoré venovalo Rodičovské spoločenstvo pri Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave. Spoločná slávnosť sa skončila študentskou hymnou Gaudeamus igitur, po ktorej sme sa presunuli do tried. V triedach si študenti z rúk triednych učiteľov prevzali vysvedčenia.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že tento školský rok bol úspešnejší ako minulý.

Maturanti nás potešili peknými výsledkami na písomných aj ústnych maturitných skúškach.

Dosiahli sme tiež úspechy v predmetových olympiádach z informatiky, chémie, fyziky a biblickej olympiáde, v programovacej súťaži Scratch cup, v orientačnom behu a vo volejbale, v recitačnej súťaži "...a Slovo bolo u Boha" a v novinárskej súťaži "Mladý novinár".

Tešíme sa aj čoraz aktívnejšiemu zapojeniu sa študentov do tvorby školského časopisu VOX, ktorý vychádza už 16. rok, vzniku školského rádia Serviam, ktorého vysielanie v dvojtýždňových intervaloch pripravuje mediálny krúžok, pravidelnej modlitbe chvál v piatky cez veľkú prestávku v školskej kaplnke či zapojeniu sa študentov do školského speváckeho zboru.

 

Prajeme Vám požehnané prázdniny, ďakujeme za dôveru a tešíme sa na Vás opäť

v novom školskom roku 5. septembra 2016 (pondelok).

 
 

 

Slávnostná svätá omša  
 
V stredu 29. júna 2016 sme v jezuitskom kostole spoločne slávili svätú omšu pri príležitosti slávnosti sv. Petra a Pavla, ktorú celebroval náš bývalý študent a novokňaz Dominik Poláček. Asistoval mu náš bývalý študent Matej Balászi, ktorý bol tohto roku vysvätený za diakona, spolu s pátrom Jozefom Jackaninom. 
 
Po svätom prijímaní sme spevom Te Deum poďakovali za Božiu pomoc v uplynulom školskom roku. V príhovore pred novokňazským požehnaním pani riaditeľka popriala Dominikovi a Matejovi veľa úspechov pri ohlasovaní evanjelia. Pátrovi Jozefovi a jeho spolubratom poďakovala  za duchovnú službu v tomto školskom roku.
 
 

 

Reprezentácia školy v športových súťažiach v druhom polroku 2015/2016.

 

Naše volejbalové družstvo študentiek v zložení: Lucka Hrdličková, Terka Števicová, Terezka Pružincová, Maja Švančarová, Lýdia Rafajová, Barbora Kaššáková, Zuzka Lučaničová a Lucka Matejíčková,  nás reprezentovalo na obvodnom kole. Družstvá boli mimoriadne vyrovnané a po výbornom výkone skončili naše dievčatá na nepostupovom druhom mieste.

   

V apríli sme sa zúčastnili obvodného kola v Orientačnom behu v rekordnom počte 48 žiakov. Najlepšie umiestnenie dosiahli: Fero Šály , 1. miesto v kategórii žiaci, Mária Bogárová 1. miesto a Soňa Jantáková 3. miesto v kategórii žiačky a Lucka Matejíčková 3.miesto v kategórii študentky.

 

Do krajského kola postúpili družstvá žiačok, študentiek a 3 jednotlivci.Teší  nás, že sa zapojili  žiaci Prímy A napriek malým skúsenostiam.

 

 

 

 

 

 

 

Na krajskom kole v OB sa najlepšie umiestnil Matej Cidorík, 2. miesto v kategórii študenti, a Lucka Matejíčková, 3. miesto v kategórii študentky. Družstvo žiačok skončilo na peknom 2.miestedružstvo študentiek taktiež.

 

Na Školské majstrovstvá Slovenska postúpili: Lucka MatejíčkováMatej Cidorík. Lucka Matejíčková sa umiestnila na 7. mieste.

 

 

 

 

 

 

 

atletike nás reprezentovali Richard Duška a Miriam Cidoríková. Po postupe z krajského kola sa na Školských majstrovstvách Slovenska Richard umiestnil na výbornom 2. mieste a Miriam na 4.mieste.

 

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa na úspechy v ďalšom školskom roku.

Ľ.Filová


 

Z roka na rok sme lepší
 
S radosťou Vám oznamujeme výsledky maturitných skúšok v školskom roku 2015/2016. Maturantom gratulujeme k vynikajúcim výsledkom v externej časti maturitných skúšok (výsledky sú v tabuľke) ako i na ústnych maturitných skúškach, kde dosiahli priemerný prospech 1,6.
 
Milí maturanti, sme na vás hrdí a prajeme vám veľa úspechov pri vysokoškolskom štúdiu. 
 
  

 

Exkurzia do Nitry

 

Dňa 12. mája 2016 sa žiaci tried II.A a sexty A zúčastnili exkurzie do Nitry. Videli románsky kostolík v Nitre – Dražovciach, Nitriansky hrad, diecézne múzeum i katedrálu sv. Emeráma.

 

Cieľom exkurzie bolo prehĺbenie poznatkov o misii Konštantína a Metoda a šírení kresťanstva na našom území. V katedrále mali možnosť spoznať základné charakteristiky umeleckých slohov sakrálnych stavieb, uctiť si pozostatky svätých, medzi ktorými sa nachádzali aj pozostatky sv. Uršule, pomodliť sa pri hrobe zosnulého kardinála Korca i zastaviť sa na krátkej adorácii v najstaršej časti katedrály. V diecéznom múzeu si mohli overiť a rozšíriť svoje poznatky z obdobia Veľkej Moravy a zároveň obdivovať krásu vzácnych liturgických predmetov.

  
 
 
 
 
   
 

 
Súťaž v programovaní Scratch cup 2016
 
Gratulujme žiakom zo Sekundy a Prímy, ktorí sa zúčastnili programátorskej súťaži v jazyku Scratch. Súťaže sa zúčastnilo 159 súťažiacich z celého Slovenska. Za našu školu sa najlepšie umiestnil Mikuláš Zelenák (SA), ktorý obsadil 23. miesto a druhým v poradí bol Gabriel Kožuch (SA) na 33. mieste. O súťaži sa môžete dozvedieť viac na tejto stránke.


 

Prima A v ZOO
 
Keďže v našej škole prebiehajú maturitné skúšky, v pondelok 30. mája 2016 sme s triedou Prima A navštívili Bratislavskú zoologickú záhradu, kde mali žiaci okrem prehliadky ZOO a Dinoparku aj možnosť dozvedieť sa niečo nové o šelmách počas zaujímavej prechádzky so sprievodcom v pavilóne šeliem s názvom "Po stopách veľkých mačiek". 
 

 
Škola v prírode v Terchovej 
 
V dňoch 25.-30. apríla 2016 sa naša sekunda zúčastnila Školy v prírode v Terchovej. O svoje zážitky sa s nami v krátkom článku podelila Edit Rieglová, žiačka sekundy A. Môžete si ho prečítať v časti Život v škole - Škola v prírode
 
 
Niekoľko fotografií z tohtoročnej Školy v prírode nájdete vo fotogalérii.
 
 

 
 
Historický deň
 
V stredu 13. apríla 2016 zorganizovala naša študentská rada Historický deň. Úlohou každej triedy bolo pripraviť pre ostatné triedy 20-minútovú prezentáciu historického obdobia alebo skupiny ľudí, ktorú si predtým vylosovala.
 
Naša cesta v čase nás zaviedla až do praveku, starobylého Egypta či Antiky, ale podarilo sa nám vidieť aj prvých obyvateľov Ameriky, rytierov, pionierov, slávne osobnosti Hollywoodu či hipsterov. Asi najviac nás roztancovali dievčatá prezentujúce ľudovú kultúru, Disco trieda či rytmy jazzovej hudby. Okrem zaujímavých faktov nechýbala ani ochutnávka tradičných jedál, dobové tance či prehliadka módnych štýlov charakterizujúcich dané obdobia.
 
Niekoľko fotografií vystihujúcich atmosféru historického dňa si môžete pozrieť vo fotogalérii
 

 
Teplákový deň
 
Aj tento rok zorganizovala študentská rada prvoaprílový Teplákový deň. Pod heslom "V škole ako doma" mohli teda prísť v tento deň študenti aj ich učitelia v pohodlných teplákoch a zároveň mali možnosť odfotiť sa ako trieda alebo skupinka.
Zopár teplákových fotografií nájdete vo fotogalérii.
 

 

Opäť zbierame "štuplíky" z PET fliaš!

 

"Keď veľa malých ľudí na veľa malých miestach robí veľa malých vecí, svet sa zmení." 

(africké príslovie)

 

Naša škola sa opäť rozhodla zapojiť sa do projektu, ktorého súčasťou je zbieranie "štuplíkov" z plastových fliaš do pripravených nádob, ktoré môžeme nájsť na každej chodbe v našej škole.

 

Tentokrát pomáhame v rámci projektu HorebPET a zbierame PET vrchnáky z PET fliaš/krabíc z:

 

 • minerálnych vôd (napr.: Rajec, Fatra, ... )
 • sladených nápojov (napr.: Kofola, Coca Cola, ... )
 • nápojov z tetrapakov (napr.: mlieko, džúsy, Acidko, ... )
 • vrchnákov z olejov

 

Viac informácií nájdeme TU.  

Tak nebuďme leniví a hor sa na "štuplíky"!


 

Fyzikálna olympiáda
 
Aj vo fyzike máme šikovných študentov. Terézia Gáliková z Tercia sa stala úspešnou riešiteľkou domáceho kola fyzikálnej olympiády kategórie F.
 
Tešíme sa, že ako jedna z mála škôl máme zastúpenie aj v okresnom kole.
Terezke gratulujeme a prajeme jej veľa úspechov v budúcnosti. 
 
 
Biblická olympiáda - dekanátne kolo 
 

Dňa 9. 3. 2016 sa uskutočnilo dekanátne kolo katolíckych škôl dekanátu Bratislava-stred Biblickej olympiády v priestoroch františkánskeho kláštora. Do tohto kola postúpili z našej školy dve družstvá: v kategórii základných škôl postúpili žiaci nižšieho gymnázia Gabriel KožuchSára Krajčiová zo Sekundy A a Matej Kűhnel z Kvarty A a v kategórii stredných škôl nás zastupovali študenti z I.A triedy Helena Gajdošová, Mária IvančíkováJakub Slovák.

 

Priebeh súťaže bol pre naše družstvá úspešný, keď sme v kategórii základné školy obsadili 3. miestov kategórii stredné školy 2. miesto (len 2,5 bodu za víťazným družstvom).

 

Celkovo sa dá zhodnotiť, že sme sa umiestnili ako jedna z najlepších katolíckych škôl nášho dekanátu, za čo súťažiacim úprimne ďakujeme. 

Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.

 


 

Vo FOTOGALÉRII nájdete najnovšie fotografie z výstavy Vedecká hračka, zo školského kola Hviezdoslavovho Kubína aj z dekanátneho kola Biblickej olympiády.

 

 
Krajské kolo informatickej olympiády
 
Gratulujeme Richardovi Köplingerovi (SxA), ktorý sa stal úspešným riešiteľom krajského kola informatickej olympiády kategórie B.
 
Prajeme mu veľa úspechov v budúcich rokoch.
 

 
Program Sami sebe 
 
Dňa 19. februára 2016 zorganizovala študentská rada v spolupráci s triednymi profesormi obľúbené celoškolské podujatie s názvom Sami sebe, ktoré sa aj tento rok uskutočnilo tradične v DK v Dúbravke.
 
Počas programu, ktorý moderovali Sofia Karasová zo IV.A a Šimon Magula zo SxA, sa nám v krátkych aj dlhších číslach predstavili takmer všetky triedy. Študenti si pripravili energické tance, klavírne skladby či krátke scénky, ale nechýbala ani výborná tieňohra v podaní našich maturantov.
 
Hoci bol program kratší ako sme pôvodne predpokladali, veríme, že pre študentov a pedagógov bol príjemne stráveným časom aj kultúrnym zážitkom. Niekoľko fotografií z programu Sami sebe nájdete vo fotogalérii.
 

 
Zvítanie
 
V priestoroch galérie Národnej banky Slovenska bola 9. februára 2016 slávnostne otvorená výstava našej pani profesorky Janky Malotovej. Celý svoj profesionálny život venovala  a ešte stále aktívne venuje umeleckej tvorbe a pedagogickej činnosti.
Jej obrazy, kresby či ilustrácie mnohých učebníc, kníh alebo časopisov pre deti pôsobia snivo, pokojne, príjemne a zároveň umožňujú každému obdivovateľovi nechať sa unášať vlnami fantázie.
 
 
Srdečne Vás pozývame na výstavu Zvítanie, ktorú je možné navštíviť denne do 8. marca 2016 v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. :Viac:: 
   

 
A Slovo bolo u Boha 
 
Dňa 11. februára 2016 sa naši študenti zúčastnili recitačnej súťaže s názvom A Slovo bolo u Boha, ktorá sa konala v Malackách. Barbara Gajdošíková (tercia A) získala so svojou prózou 2. miesto v 3. kategórii a Marko Préti (prima A) sa v 2. kategórii umiestnil na krásnom 3. mieste. Vo 4. kategórii nás svojím pekným recitačným výkonom reprezentovala Victoria Gabašová (trieda KiA).
 
Študentom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov a radosti z literatúry pri ich budúcich snaženiach.
  

 
Lyžovačka v Tatrách
  
Už od soboty, 6.februára 2016, brázdi tatranské zjazdovky početná výprava našich uršulínčat. Spolu so svojimi učiteľmi - inštruktormi sa niektorí učia základom lyžiarskej techniky, iní využívajú čas na jej zdokonalenie. Počasie im zatiaľ praje - ešte stále je na zjazdovkách dosť snehu, hoci stihli aj zmoknúť. Všetci na nich myslíme a tešíme sa na ich návrat už túto sobotu. A veríme, že obohatia aj našu fotogalériu...
 
 

 
Angličtina netradične

V týždni od 2.2. - 5.2.2016 sme sa zapojili do projektu EDUCATE Slovakia, ktorý realizuje v týchto týždňoch v niektorých školách organizácia AIESSEC.  

 

EDUCATE Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie medzi-kultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže. Pozostával z týždňového učebného programu, v rámci ktorého prišla na našu školu dvojica lektorov. Jeden bol z Brazílie, druhý  Indonézie. Počas celého týždňa v rámci jednej vyučovacej hodiny v triedach KiA, SxA, II.A, III.A diskutovali so  žiakmi a prezentovali im informácie o svojich krajinách, tradíciách, kultúre. Formou diskusií a aktivít sa lektori usilovali rozvíjať najmä komunikačné zručnosti našich žiakov.

 
 

Tento rok sme plesali....

 

Prvý polrok tohto školského roku sme ukončili tradičným Angelínskym plesom. Prečo Angelínskym plesom? Jednoducho preto, lebo ho organizujeme pri príležitosti sviatku sv. Angely Merici, zakladateľky rehole uršulínok.  Veselá zábava sa rozprúdila už popoludní,  29. januára 2016, v Centre Salvator. Tanečný parket bol plný do večerných hodín a verte, že naozaj bolo ťažké rozlúčiť sa. Vo fotogalérii nájdete niekoľko momentiek...

 


 
Misijný koláčik pre Fayaja
 
V treťom adventnom týždni od 14. do 18. decembra 2015 sme v našej škole vyjadrili podporu 8-ročnému indickému chlapcovi Fayajovi, ktorého si naša škola minulý rok adoptovala cez o. z. Cesta domov. Počas tohto týždňa jednotlivé triedy pripravili a predávali rôzne dobroty. Spolu sme získali 222,03€, z ktorých zaplatíme nášmu adoptovanému dieťaťu ročné školné na jezuitskej škole v Bijapure vo výške 180 €, zvyšné peniaze odošleme do fondu darčekov, z ktorého sa čerpajú prostriedky na nákup školských potrieb, oblečenia, hygienických potrieb a pod.
 
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deň otvorených dverí 2015
 
 
 
Vo štvrtok, 10.12.2015, naše gymnázium opäť otvorilo brány pre všetkých, ktorí majú záujem študovať v našej škole v štvorročnej alebo osemročnej forme od nového školského roku.  
 
 
 
 

 

Týždeň originálnych oblečení - VÝSLEDKY FOTOSÚŤAŽE

 

Prinášame Vám dlho očakávané výsledky FOTOSÚŤAŽE z Týždňa originálnych oblečení, ktorý v našej škole zorganizovala študentská rada v dňoch 23.11.-27.11.2015. V ankete, ktorá prebiehala v dňoch 3.12.-6.12.2015 cez Edupage, hlasovalo spolu 82 študentov. 

 

1. miesto v kategórii najlepšia skupinová fotografia vyhrala fotografia s číslom 30 (26 hlasov).

Na ďalších dvoch miestach sa umiestnili fotografie s číslami 27 (8 hlasov) a 69 (7 hlasov).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. miesto v kategórii najlepšia triedna fotografia vyhrala fotografia s číslom 1 (27 hlasov).

Na ďalších dvoch miestach sa umiestnili fotografie s číslami 2 (14 hlasov) a 8 (7 hlasov).

 

 

 

 

 

 

 

1. miesto v kategórii najoriginálnejšia fotografia vyhrala skupinová fotografia s číslom 49 (26 hlasov).

Na ďalších dvoch miestach sa umiestnili skupinové fotografie s číslami 69 (7 hlasov) a 27 (6 hlasov).

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhercom blahoželáme a taktiež oceňujeme kreativitu všetkých, ktorí sa do Týždňa originálnych oblečení zapojili. Všetky súťažné fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


 

Stretnutie so sestrami uršulínkami

 
V stredu 25. novembra 2015  sme pri príležitosti 480. výročia založenia sestier uršulínok boli pozvaní do uršulínskeho kláštora.  Spolu sme tvorili spoločenstvo s kolegyňami a kolegami z našej základnej a materskej školy.
 
Po úvodnom privítaní pri vstupnej bráne sme si prezreli priestory kláštora – navštívili sme kaplnku, kapitulnú miestnosť a nakoniec sme zakotvili v jedálni. Prezentácia o živote sestier nám priblížila ich život a denný harmonogram. Nasledovala voľná diskusia spojená s občerstvením. Prežili sme spolu príjemné chvíle a navzájom sme sa aj viac spoznali.
 

 

Týždeň originálnych oblečení
  
Už tento týždeň od 23.11.-27.11.2015 je v našej škole Týždňom originálnych oblečení. Organizuje ho študentská rada, ktorá pre vás vybrala 5 tém:
 
Pondelok: Vzory (bodky, štvročeky, pásiky...)
Utorok: Black and White (čierno-biele a elegantné oblečenie)
Streda: Cestovanie v čase (minulosť či budúcnosť)
Štvrtok: Dvojičky, trojičky, štvoričky... (Oblečme sa rovnako.)
Piatok: Fandom (Čoho si fanúšikom?)
 
Obliekajte sa podľa týchto tém, príďte sa cez veľkú prestávku odfotiť do knižnice a v celoškolskom hlasovaní potom môžete vyhrať v kategóriách:
1) triedna foto
2) skupinová foto
3) najoriginálnejšia foto
 

 
Výsledky súťaže iBobor
 
V dňoch 8.11.-13.11.2015 prebehol 9. ročník medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, do ktorej sme sa v tomto roku ako škola opäť zapojili. Súťažili sme v 4 kategóriách z piatich.
 
Výsledky si môžete pozrieť TU.
 
Srdečne gratulujeme všetkým úspešným riešiteľom a už teraz sa tešíme na budúci rok.
 

 
LOGIK GSU pokračuje...
 
Naša školská matematická súťaž Logik GSU pokračuje. Ak si sa do nej zapojil/a, výsledky 1. kola nájdeš v časti: Život v škole - LOGIK GSU.
 
 
Ty si sa ešte nezapojil/a? Alebo si to už skúsil/a a chceš v súťaži pokračovať?  Súťažné úlohy 4. kola tam nájdeš tiež.
 
 


Záložka do knihy spája školy

 

Tento rok sa naša škola už po štvrtý raz zapojila do projektu organizovaného Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Národným pedagogickým múzeom a Pedagogickou knižnicou Jána Amosa Komenského v Prahe.

 

Téma tohto ročníka bola Múdrosť ukrytá v knihách. Žiaci prímy až kvarty tvorili záložky, do ktorých mali danú tému svojím vlastným spôsobom zakomponovať. Naše záložky už poputovali do partnerskej školy v Českej republike. Ňou bolo znova Gymnázium Jana Blahoslava z Ivančíc. Skontaktovali sme sa s ním v rámci tohto projektu už minulý rok a sme radi, že môžeme v spolupráci pokračovať aj naďalej.

 

Niekoľko fotografií z výroby záložiek v našej aj partnerskej škole si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


  

 Modlitba chvál  v uršulínskom kostole

 

Pri príležitosti sviatku svätej Uršule, patrónky našej školy, sme sa 23.10.2015 po roku opäť stretli na spoločnej modlitbe chvál v Kostole Loretánskej Panny Márie(uršulínky). V modlitbe, ktorú striedali piesne, sme ďakovali za uplynulých vyše dvadsať rokov činnosti nášho gymnázia a tiež sme prosili o pomoc a požehnanie do ďalších rokov. 

  

 


 

Oslava sviatku svätej Uršule, patrónky školy

 

Streda 21. októbra 2015 bola pre nás výnimočným dňom. Oslavovali sme sviatok svätej Uršule, patrónky našej školy, a preto sa tento deň líšil od bežného vyučovacieho dňa.

 

Začali sme spoločnou svätou omšou, ktorú hudobne sprevádzal náš školský spevácky zbor pod vedením pána prof. Rohala. Na konci svätej omše sme spolu so sestrou Katarínou Šimalčíkovou, provinciálnou predstavenou sestier uršulínok na Slovensku, privítali nových primánov a prvákov v našej uršulínskej rodine. Zopár fotografií zo svätej omše si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

Po svätej omši boli pre mladších žiakov pripravené tvorivé dielne, kde si mohli vyskúšať, ako sa maľuje čokoládou na oplátky, alebo pripraviť slané a sladké chuťovky v minikurze varenia. Na výber boli aj spoločenské hry, športové turnaje či X-box. Starší žiaci sa zúčastnili prednášok o dobrovoľníctve, kde im význam a rôzne formy dobrovoľníckych činností priblížili Gabriela Podmaková z Bratislavského dobrovoľníckeho centraMgr. Matej Nagy z občianskeho združenia ICHTYS.

 

O spestrenie tohto dňa sa postarala aj Študentská rada, ktorá už dva týždne pred sviatkom sv. Uršule povzbudzovala študentov k tomu, aby v tento deň ukázali aj svojím oblečením, že patria do uršulínskej rodiny, a to buď modrou farbou (keďže sestry uršulínky sú oblečené v modrom), alebo školskou mikinou so znakom Serviam.  

 


  

Logik GSU
 
  
 
Dnešným dňom (19.10.2015) sme odštartovali našu školskú matematickú súťaž Logik GSU. Úlohy 1. kola nájdete  v časti Život v škole - Logik GSU. :viac::
 
 
 
  

 

Návšteva z partnerskej školy vo Švajčiarsku

 

Na prelome septembra a októbra do našej školy zavítala návšteva - devätnásť žiakov a dvaja učitelia z Zurichu, z našej novej partnerskej školy Kantonschule Enge.

  

Po príchode do Bratislavy ich na vlakovej stanici už netrpezlivo očakávali naši žiaci z Kvinty A a I.A, ktorí sú do projektu zapojení, aby si žiakov odviedli do svojich rodín. Cez víkend sa trochu zoznámili a v pondelok ich vzali na vyučovanie do našej školy. Švajčiarski kamaráti si pozreli niekoľko vyučovacích hodín, zoznámili sa so školou a školskou jedálňou a poobede sme spolu absolvovali prehliadku Bratislavy.

V utorok sme boli na výlete na Červenom kameni a vo Svätom Jure. Streda bola venovaná turistike. Trasa Devín – Sandberg bola zvládnutá v rekordnom čase. Vo štvrtok večer naši hostia síce odchádzali, ale ešte predtým nás (len trošku) porazili vo futbale.

 

Pre našich žiakov malo toto stretnutie určite veľký význam. Prekonali rečovú bariéru a zlepšili si plynulé vyjadrovanie sa v angličtine a nemčine. A čo sa naučili Švajčiari? Určite niekoľko pekných slovenských slov. Navyše si myslíme, že sa im u nás páčilo. Dúfam, že nám sa bude rovnako páčiť návšteva u nich doma - vo Švajčiarsku, na jar 2016.

 

Katarína Vinczeová

 


 

Exkurzia v papierničke v Prietrži

 

Dňa 29. septembra 2015 sa študenti OkA, III.A a IV.A zúčastnili exkurzie v ručnej papierničke v Prietrži. Počas nej mali možnosť oboznámiť sa s ručnou výrobou papiera a taktiež si mohli vyrobiť vlastný ručný papier na pamiatku. Exkurzia bola spojená s návštevou múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, kde sa mohli dozvedieť rôzne zaujímavosti o jeho živote, ako aj mohyly v Brezovej pod Bradlom.


    

Prednáška o Panne Márii na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity
 
V pondelok 21.9.2015 sa trieda III.A zúčastnila prednášky na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity pod názvom "Vyvolená medzi všetkými ženami: Mária. Panna-Matka v islamskej tradícii a vo výklade podľa Koránu.", na ktorej prednášala Sr. ThLic. Carol Cooke Eid, PhD. 
Študentský príspevok o tejto prednáške si môžete prečítať tu:
 

  
GsU na Národnom pochode za život
 
Aj naše gymnázium sa v nedeľu 20. septembra 2015 zúčastnilo Národného pochodu za život, ktorý sa tentokrát konal v Bratislave. Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.
 
Viac informácií o pochode za život nájdete tu:
 
 

 
Národný pochod za život - pridaj sa k nám!
 
V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život a my budeme pri tom. Ak sa k nám chceš pridať, príď o 14:00/14:15hod na Námestie SNP pred kostol Milosrdných bratov, kde sa spolu stretneme a spolu sa zapojíme do tohto pochodu. 
Viac informácií o pochode za život nájdeš tu:
 
Tak neváhaj a príď. Tešíme sa na teba!
 

 
Utorkové sväté omše v školskej kaplnke
 
Aktuálny rozpis utorkových svätých omší v našej školskej kaplnke, spolu so zodpovednými triedami, nájdete v časti: Duchovný život - Svätá omša.
 
 

  
Stravovanie v školskej jedálni
 
Informácie o možnostiach stravovania sa v ŠJ nájdete v časti Jedáleň.
 

 

Začiatok školského roka 2015/2016

 

Oznamujeme žiakom, rodičom a všetkým našim priateľom, že školský rok 2015/2016 začneme dňa 2.9.2015 (v stredu) o 8:00 hod. v škole.

Spoločnú svätú omšu so slávnostným Veni sancte budeme sláviť 8:15 hod. v jezuitskom kostole. 

 
Nácvik speváckeho zboru je o 7:15 hod. v škole v učebni B3.
   

 
 
Úradné 
hodiny 
počas prázdnin sú každý utorok v čase od 9:00  do 11:00 hod. 
 
 
 

 
Školské mikiny ešte stále v ponuke 
 
Pre veľký záujem o školské mikiny nielen z radov našich súčasných žiakov, ale aj z radov absolventov, je možné objednať si ich aj počas práznin alebo do 18. septembra. O túto možnosť neprídu ani naši noví prímani a prváci. Mikina má na prednej strane vyšité logo uršulínskych škôl SERVIAM, čo v preklade znamená "Budem slúžiť". Na zadnej strany mikiny je obrázok s textom "Kto nezažil, nepochopí". Cena mikiny je 15 eur. Všetky ďalšie informácie a objednávkový formulár nájdete na linku http://goo.gl/forms/iC1Xryzx61
  

   
Ďakovná svätá omša - ukončenie školského roka 
 
Pozývame žiakov, rodičov, bývalých absolventov aj všetkých našich priateľov v pondelok 29.6.2015 na spoločnú ďakovnú svätú omšu v jezuitskom kostole o 9:00 hod, ktorou oslávime sviatok Svätých Petra a Pavla a zároveň aj ukončenie školského roka. 
Žiaci sa stretávajú v škole o 8:30 hod.
Zbor sa stretáva o 8:00 hod v matematicko-fyzikálnej učebni. 
 
Zároveň prosíme študentov, aby pamätali na vhodné oblečenie. Ďakujeme za porozumenie.
 

 
Výsledky stolnotenisového turnaja
 
Aby sme si skrátili a spríjemnili posledné dni školského roka, študentská rada zorganizovala dňa 26. júna 2015 turnaj v stolnom tenise, do ktorého sa mohli zapojiť študenti z celej školy. Počas turnaja sa snažili ukázať, čo dokážu, a takto to dopadlo:
 
KOLOTOČ
1. miesto: Marek Dráb (sekunda)
 
TURNAJ
1. miesto: Michal Sedláček (II.A)
2. miesto: Marek Dráb (sekunda)
3. miesto: Pavol Lučanič (sekunda)
 
Víťazom blahoželáme!
Fotografie z turnaja nájdete vo fotogalérii.
 

 
Olympiáda z chémie
 
Aj v tomto školskom roku riešili niektorí z našich študentov olympiádu z chémie, pričom postúpili do okresného či krajského kola. Úspešnými riešiteľmi sa stali:
 
V kategórii C v krajskom kole: Richard Köplinger z triedy KiA
V kategórii D v okresnom kole: Lucia Sviteková (trieda KA), Helena Gajdošová (trieda KA) a Lea Lavrinčíková (trieda KA).
 
Našim študentom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov aj v budúcom školskom roku! 

 


 

Ocenenia pre študentov

 

V pondelok 8.júna 2015 prevzali naše žiačky v Primaciálnom paláci diplomy za svoje úspechy v šk. roku 2014/2015: Victoria Gabašová za 1.miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín, Terezka Števicová za 2. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády a dievčatá Terezka Števicová, Lea Lavrinčíková, Hanka Lázniková, Zuzka Lučaničová,  Mária BogárováNatália Mojžišová  za 2.miesto v okresnom kole vo volejbale.

 

Gratulujeme a ďakujeme našim šikovným študentkám! 

 


  

Komunitný akčný deň v rámci kampane YRE

 

V stredu 22.4.2015 sa na našej škole konal Komunitný akčný deň v rámci kampane YRE. Tento dátum sme si vybrali aj preto, že tento deň je Medzinárodným dňom Zeme.

  

Po dlhej príprave niektorých žiakov a učiteľov sme sa v tento deň konečne mohli pozrieť na ich výslednú prácu. Chceli sme, aby sa ľudia začali trošku zaujímať o svoju planétu a životné prostredie. A aj keď v škole vládol trošku chaos, myslím, že to organizátori zvládli na jednotku. V triedach na prízemí prebiehali rôzne aktivity. V jednej triede boli prezentované projekty na témy: Deň Zeme, Morálny aspekt ochrany Zeme, Minimalizácia odpadu, Kompostovanie, Porovnanie legislatívy v zahraničí a SR. V ostatných triedach prebiehali zase súťaže s environmentálnou tematikou. Súťažných disciplín bolo jedenásť a boli veľmi rozmanité, či už šlo o hod odpadkov do koša, triedenie štuplíkov na čas, prideľovanie polčasov rozkladu. Myslím, že sme sa všetci dobre zabavili. Takisto sme vďaka súťažiam mohli vyhrať nejaké zaujímavé ceny. V našej škole vládla príjemná atmosféra a konalo sa tu tiež poskladanie kompostéru a po škole sa rozdávali dotazníky ohľadom recyklácie odpadu a názorov na ňu. Cez prestávky sme sa mohli občerstviť domácimi koláčmi, lekvárovými vianočkami, jablkami a  domácimi malinovkami.


V tento deň nás prišli pozrieť a zasúťažiť si aj žiaci zo základnej a materskej školy. Veľká vďaka patrí našej pani profesorke Jurčovičovej a pani profesorke Záhorovej, vďaka ktorým by sa tento deň ani nezorganizoval. Tento deň dopadol veľmi pozitívne a aj keď organizátori mali trošku strach, všetci to zvládli.

 


  

Obzretie sa za Tureckom

 

Chceli by sme sa s vami podeliť o fotografie, ktoré zachytávajú atmosféru na Školskom svetovom šampionáte v orientačnom behu, ktorý sa konal v dňoch 18.4.-24.4.2015 v Turecku (viď. nižšie). Zúčastnili sa ho naše študentky Miriam Cidoríková, Lucia Matejíčková, Barbora Kaššáková a Mária Krajčírová z triedy KiA pod vedením p. prof. Filovej. Autorom fotografií je pán prof. Michal Eliáš z Gymnázia Grösslingova.

 


 

Deti deťom

 


  

Fyzikálna olympiáda - okresné a krajské kolo

 

Srdečne gratulujeme Terézii Števicovej z triedy Kvarta A, ktorá úspešne reprezentovala našu školu vo fyzikálnej olympiáde v kategórii E. 

V okresnom kole sa umiestnila na krásnom 2. mieste a v krajskom kole bola úspešnou riešiteľkou. Želáme jej veľa úspechov aj v budúcich ročníkoch. 

 

 

Exkurzia v SHMÚ 

 

utorok 19. mája sme spolu s I. A navštívili Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Najprv sme mali prednášku v meteorologickej záhradke o zariadeniach, ktoré sú potrebné na zaznamenávanie údajov. Tieto zariadenia slúžia napr. na meranie zrážok či rádioaktivity v ovzduší. So zaujímavou prednáškou neskôr vystúpil (hydro)meteorológ Pavol Beránek. Predstavil nám ako  postupuje nielen pri spracovaní všetkých záznamov a údajov, ale aj ako ich prezentuje verejnosti cez médiá. Taktiež nám humorne priblížil ako to v médiách funguje a podporil tých, ktorí by chceli v dospelosti pracovať v SHMÚ.

 

Šimon Sabol, Kvinta A 


 

Medovníkové srdiečka

 

Tento rok sa OZ Šanca pre nechcených rozhodlo osláviť Deň matiek medovníkovými srdiečkami. Tie vlastnoručne napiekli a vyzdobili v Náruči záchrany v zariadení pre seniorov a opustené matky s deťmi. Do tejto akcie sa zapojili aj naši dobrovoľníci z tried III.A a SpA, a tak pomohli mamám z Náruče záchrany. Zopár fotografií z tejto milej akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Viac o OZ Šanca pre nechcených sa dočítate tu:

http://www.sancaoz.sk/sanca/o-nas

https://www.facebook.com/kmotricky 

 


 

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

 

Dňa 7.5.2015 sa uskutočnilo krajské kolo  61. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Našu školu bola reprezentovať Victoria Gabašová z triedy Kvarta A, ktorá sa síce na stupienkoch víťazov neumiestnila, ale porota jej udelila čestné uznanie.

 

 

Victorii gratulujeme a želáme jej veľa ďalších recitačných úspechov.

 


  

Školské majstrovstvá Slovenska stredných škôl 

 

Dňa 6. mája 2015 sa v Trnave konali školské majstrovstvá Slovenska stredných škôl. Z bratislavského krajského kola si na ne vybojoval postup z 1. miesta v behu na 800 m aj náš Richard Duška, žiak KiA. V Trnave na majstrovstvách Slovenska obsadil pekné 5. miesto.

 

 

Aj k prvému miestu v krajskom kole, aj k piatemu miestu na majstrovstvách Slovenska mu gratulujeme!

 


 

Naše školské družstvo sa vrátilo z Turecka

 

V dňoch 18.4.- 24.4.2015 sa naše študentky Miriam Cidoríková, Lucia Matejíčková, Barbora Kaššáková a Mária Krajčírová pod vedením p. prof. Filovej zúčastnili Svetového školského šampionátu v orientačnom behu, ktorý sa konal v Turecku (Kemer, Tekirova).

 

Dievčatá absolvovali dlhú trať, kde sa najlepšie umiestnila Miriam Cidoríková (34. miesto). Na strednej trati bola z našich dievčat najlepšia Lucka Matejíčková (25. miesto). Súťažilo sa na mimoriadne ťažkých terénoch, ktoré nás dosť zaskočili a poriadne preverili kondíciu a orientačné schopnosti.

 

V kategórii študentiek štartovalo približne 80 dievčat a celkovo sa šampionátu zúčastnilo asi 600 študentov z 26. krajín.  V konečnom hodnotení sa naše Gymnázium sv. Uršule umiestnilo na 14. mieste v kategórii študentiekMedzi najlepších patrili pretekári zo Švédska, Fínska, Francúzska, Rakúska a asi najväčším prekvapením boli pre nás študenti zo vzdialeného Nového Zélandu.

Atmosféra šampionátu bola úžasná a prekvapením pre nás boli štafety priateľstva, kde jej členovia boli každý z inej krajiny.

 

Máme za sebou šampionát, na ktorý určite nezabudneme a myslím, že sme čestne reprezentovali našu školu. Zároveň chcem poďakovať pani riaditeľke a rodičovskej rade, že nám umožnili zúčastniť sa na tomto podujatí, ako aj a všetkým, ktorí nám držali palce.

Zopár fotografií nájdete tu ale aj vo fotogalérii.

 Ľ.F.


  

Štúrovo pero

 

17. – 18. apríla sa vo Zvolene konalo vyhodnotenie súťaže stredoškolských a vysokoškolských časopisov ŠTÚROVO PERO. Už tradične sa do súťaže zapojil aj náš školský časopis Vox. Spomedzi 94 školských časopisov sme síce hlavné ceny nezískali, ale predsa sme si okrem diplomu za účasť jedno ocenenie priniesli. Je ňou Cena Ministerstva obrany za to, že sme sa okrem svojich hlavných tém venovali aj vojenským tradíciám v rubrike Marca Hrabovca.

 

Ďakujeme všetkým redaktorom za ich námahu a tvorivosť pri spestrovaní nášho študentského života prostredníctvom Voxu. Za redakciu vám môžeme prezradiť, že jeho nové číslo v novom šate bude už čoskoro v predaji :)

 


  

Komunitný akčný deň 

 

pozvaní ste všetci ;-)

 


 

Najlepšia tepláková fotografia s triednym profesorom - výsledky súťaže 

 

Prinášame Vám vyhlásenie výsledkov súťaže o "Najlepšiu teplákovú fotografiu s triednym profesorom", ktorá prebehla počas TEPLÁKOVÉHO DŇA 1. apríla 2015.

 

1. miesto: IV.B - triedna prof. Vaššová

2. miesto: III.A - triedna prof. sr. Miriam

3. miesto: Kvarta A - triedna prof. Poliaková

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Za študentskú radu BLAHOŽELÁME!!

 


 

Úspech v Stredoškolskej odbornej činnosti

 
Ján Kossaczký zo Septimy A sa umiestnil na 2.mieste v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore história, ktoré sa uskutočnilo 30 marca 2015 na SPŠE  K.Adlera v Bratislave. Zároveň postupuje do celoštátneho kola. 
 
K úspechu mu blahoželáme! 
 
 

 

Teplákový deň

 

Fotografie z teplákového dňa, ktorý študentská rada zorganizovala 1. apríla, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


 

Mladí novinári

 

Vo štvrtok 26.3.2015 sme sa s naším štvorčlenným tímom (Jakub Vanacký, Dominika Kubašová, Terezka Rašlíková a Anička Sadleková) vybrali opäť na električku č. 8, ktorá nás zaviezla k 1. súkromnému gymnáziu na Bajkalskej ulici. Tu sa už tradične konala súťaž nádejných publicistov pod názvom Mladý novinár.

 

 Po príchode sme sa dozvedeli tohtoročnú tému – Kde to v meste žije? Viac ako 15 tímov z rôznych bratislavských gymnázií malo asi 7 a pol hodiny na to, aby k zadanej téme vytvorili 4-stranový publicistický plátok. Ako sa im to podarilo, posúdi profesionálna novinárka Elena Akácsová z časopisu .týždeň. Vyhodnotenie jednotlivých prác žiakov prebehlo 16. apríla 2015. Získali sme krásne 3 miesto.

 

Prácu nášho tímu si môžete pozrieť tu.


 

Ako pokračujeme v YRE?

Pozrite si súťažné príspevky našich žiakov, ktorí sa zapojili do medzinárodnej kampane Litter Less pre menej odpadu.

 


 

Zbierame "štuplíky"!

 

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, koľko vrchnáčikov z plastových fliaš len tak vyhodíte?

 

 Asi ani nie, ale teraz máme všetci jedinečnú možnosť prispieť na dobrú vec, a to vyhadzovaním "štuplíkov" z plastových fliaš (ale aj vrchnáčikov od mlieka, smotany či pracich prostriedkov), avšak nie do smetí, ale do pripravených nádob, ktoré nájdete na každej chodbe v našej škole. Nebudeme spolu len triediť odpad, ale čo je dôležitejšie, môžeme reálne pomôcť takým deťom, akým je aj malý Tobiasko, pre ktorého je aj jednoduché kráčanie alebo rozprávanie veľkým problémom. Navyše sa tak spojíme s ostatnými uršulínskymi školami, ktoré sa už do tejto zbierky zapojili.  

Tak hor sa na "štuplíky"!

 

Viac informácií o Tobiaskovi si môžete prečítať na tejto webstránke.

 


 

Kritériá pre prijímanie žiakov

do štvorročnej a osmeročnej formy štúdia a ďalšie dôležité informácie k prijímaciemu konaniu pre šk. rok 2015/2016 nájdete v časti Prijímacie konanie.

 


 

Matematický klokan

 

V marci sa aj študenti nášho gymnázia, konkrétne z tried PA, SA, KA a SpA, zúčastnili najväčšej žiackej súťaže na svete - Matematického klokana. Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.

 

 

 


 

Biblická olympiáda

 

V priestoroch Farského klubu vo Vajnoroch sa dňa 12. 3. 2015 konalo dekanské kolo Biblickej olympiády. Z našej školy sa zúčastnili 2 družstvá, ktoré dosiahli krásne výsledky.

V kategórii starších žiakov to boli dievčatá z Kvinty A - Katarína Blažeková, Miriam CidoríkováTereza Laktišová, ktoré skončili na nepopulárnom ale skvelom 4 mieste.

V kategórii mladších žiakov sa chalani Tercie A - Filip Borš, Jakub Vanacký a Marek Vidošovič síce neumiestnili, avšak boli vyhodnotení ako úspešní riešitelia.

Obidve družstvá sa v týchto kategóriách predstavili prvý rok, a tak získané skúsenosti využijú i v ďalších rokoch. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


 

A Slovo bolo u Boha - recitačná súťaž 

 

Dňa 13. februára sa v Malackách konalo krajské kolo XXII. ročníka recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha. Našu školu boli reprezentovať štyria žiaci – Martin Švaňa (prima A), Ján Zubo (prima A), Barbara Gajdošíková (sekunda A) a Victoria Gabašová (kvarta A) v dvoch vekových kategóriách.  Po ich výborných recitačných výkonoch si domov každý odnášal ocenenie.  Všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme. Diplomy z recitačnej súťaže si môžete pozrieť tu:

 


 

Chemická olympiáda

 

Piati študenti z K.A, Lucia Sviteková, Helena Gajdošová, Lea Lavrinčíková, Michal Mihálik a Martin Búran, riešili domáce kolo chemickej olypiády v kategórii D. 13. februára 2015 prebehlo školské kolo chemickej olympiády, ktorého sa zúčastnili všetci spomínaní študenti okrem M. Mihálika, ktorý bol chorý. Lucia Sviteková v tomto kole dosiahla výborných 100%. Všetci 4 žiaci boli však úspešní riešitelia a 3 najlepší, Lucia Sviteková, Helena Gajdošová a Lea Lavrinčíková, postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 27.marca 2015 na ZŠ M.Hodžu. Všetkým študentom gratulujeme a v ďalšom kole im budeme držať palce.

Domáce kolo CHO v kategórii C riešia 4 študenti: Richard Köplinger a Michal Bogár z triedy KiA a Kristína Kukuľová a Tereza Šikulová z 1.A. Školské kolo chemickej olympiády v tejto kategórii sa uskutoční 3.apríla 2015.

 


 

Dejepisná olympiáda - obvodné kolo

 

Vo štvrtok 12. februára 2015 sa uskutočnilo Obvodné kolo Dejepisnej olympiády v priestoroch ZŠ a MŠ M. R. Štefánika na Grosslingovej ulici v Bratislave. V kategórii E nás zastupoval Anton Rafaj z triedy Sekunda A, ktorý skončil na krásnom 6 mieste z 12 účastníkov. Druhý náš zástupca Matej Kühnel z triedy Tercia A (kategória D) sa žiaľ olympiády nemohol zúčastniť, keďže v ten týždeň sa účastnil školského lyžiarskeho výcviku.

 


 

Prednáška v rámci prípravy na manželstvo a rodičovstvo pre maturantov 

 

Dňa 26. januára si mohli študenti maturitných ročníkov vypočuť pri témach v oblasti prípravy na manželstvo a rodičovstvo, preberaných na hodinách náboženstva, aj odbornú prednášku na tému „Antikoncepcia a jej vplyv na zdravie človeka“. V kontexte metód plánovania rodičovstva ju predniesla MUDr. Magdaléna Gerová PhD.

 


 

Slovenský deň

 

Dňa 26.2.2015 sa na našom gymnáziu konal Slovenský deň, ktorý bol organizovaný pre celé gymnázium s výnimkou maturitných ročníkov. Imro Petkáč zo Septimy A a Veronika Kvaková z II.A nás hneď pri vchode do školy vítali chlebom a soľou, oblečení v kroji. Počas tohoto dňa sme sa dozvedeli viac o histórii, tradíciach, piesňach a folklóre, zaujímavostiach, pamiatkach a cestovnom ruchu jednotlivých regiónov Slovenska. Nechýbalo ani jedlo typické pre daný región či nárečové slová s často vtipným znením, ktorých význam sme hádali v kvíze. Spiš nám spracovala Tercia spolu s Kvartou, Záhorie mali na starosti Prima a Sekunda, Oravu sme videli v podaní Kvinty, Liptov nám priblížili triedy I.A a II.A a Zemplín nám predstavila 3.A v spolupráci so Septimou.

Počas tejto milej akcie organizovanej Študentskou radou sme mohli vidieť typické ľudové tance predvedené našimi folkloristami či počuť rôzne piesne v podaní šikovných študentov, ochutnať rôzne jedlá, ktoré nám v jednotlivých triedach ponúkli, či si vypočuť zaujímavosti z oblasti dejín alebo geografie daného regiónu. Počas prestávok nám zo školského rozhlasu zneli slovenské ľudové piesne. A dôkaz toho, že tento deň bol naozaj pekný, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


  

Lyžiarsky kurz vo Vysokých Tatrách

 

V dňoch 7.–14. februára 2015 sme sa s našimi študentmi zúčastnili lyžiarskeho kurzu vo Vysokých Tatrách. Lyžovali sme v Bachledovej doline. Počasie bolo pravé zimné - užili sme si fujavičku, meteličku, hmlu, aj prekrásne zimné slniečko a „chrumkavý“ sneh. Svahy boli pekne upravené a lyžovačka bola super. Na tieto „lyžovačkové dni“ budeme všetci určite dlho spomínať. Ako nám naozaj bolo, si môžete pozrieť tu.

 


 

Deň etikety  - fotografie nájdete vo fotogalérii.

 


 

Turnaj o putovný pohár svätej Angely 
 

Dňa 29.1.2015 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili Turnaja o putovný pohár sv. Angely, ktorý sa konal v Trnave.  Vo futbale súťažili žiaci: Samuel Kozlovský (KA), Šimon Ďuriač (KA), Roman Kliman (TA), Peter Miškolci (TA) a Pavol Lučanič (SA), ktorí obsadili 2. miesto. Súťaž v stolnom tenise vyhralo naše družstvo v zložení: Tomáš Trutz (TA), Lea Lavrinčíková (KA) a Martin Búran (KA), takže sme ich zásluhou získali putovný pohár v stolnom tenise. Fotografie si môžete pozrieť tu:

 


 

Oslava sviatku svätej Angely - slávnostná svätá omša
 
V utorok 27. januára sme si pripomenuli 475. výročie narodenia svätej Angely Merici pre nebo, a to nie hocijakým spôsobom, ale slávnostnou a výnimočnou svätou omšou v Katedrále svätého Martina v Bratislave. Výnimočné bolo nielen to, že ju celebroval otec arcibiskup Stanislav Zvolenský spolu s otcom biskupom Jozefom Haľkom a ďalšími kňazmi a rehoľníkmi a že sa jej zúčastnili sestry uršulínky, ale aj študenti všetkých tried nášho gymnázia, žiaci základnej školy aj detičky z materskej školy. Slávnostnú liturgiu sprevádzal aj zbor zložený zo súčasných aj bývalých študentov Gymnázia svätej Uršule ako aj žiakov Základnej školy svätej Uršule.
 
Keďže v Cirkvi slávime Rok zasväteného života, po skončení svätej omše si mohli všetci zúčastnení vziať malý papierik s menom rehoľnej sestry alebo kňaza či rehoľníka, na ktorého by si počas tohto roka mali spomenúť v modlitbách. Ako pamiatku na túto slávnosť rozdávali sestry uršulínky aj malé dobroty s výstižnou myšlienkou, nad ktorou by sa mohol zamyslieť každý z nás: "Angela uskutočňovala Božie slovo vo svojom živote. A ty?"
 
 

  
475. výročie narodenia sv. Angely pre nebo
 

 


 

Klipy o nás

Na našej stránke sme pre Vás pripravili novú kategóriu klipov zo života našej školy. Nájdete ich :tu::

 


 

Ako bolo na DOD 2014 ?

Aj tento rok sme otvorili brány našej školy pre nových žiakov, rodičov, absolventov či priateľov. Už tradične naša škola v popoludňajších hodinách ožila fyzikálnymi či chemickými pokusmi, z iného konca chodby sa rozliehala zanietená diskusia členov debatného krúžku či len úplne obyčajný rozhovor o dôležitosti vyučovania cudzích jazykov. Obísť sa nedal ani biologický kútik či ukážka netradičného vyučovania slovenského jazyka. Nadšenci geografie si mohli preveriť svoje vedomosti lúštením slepej mapy sveta, informatici predviedli vlastnoručne vytvorených robotov a šikovné ruky členov krúžku tvorivých dielní stáli tiež za okamih zastavenia. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prezentovali a tiež všetkým, ktorí nás navštívili.   

 


  

ZBER ŠATSTVA - výsledok

 

Študentská rada zorganizovala v dňoch 18. novembra až 5. decembra 2014 zber obnoseného šatstva pre neziskovú organizáciu DEPAUL Slovensko. Vyzbierané šatstvo bolo odvezené dňa 11. decembra 2014 do nocľahárne sv. Vincenta de Paul.

Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí sa do zbierky aktívne zapojili a tiež T. Horvátovi, P. Valíkovi a J. Tomkovi za pomoc pri odvoze šatstva.

Fotografie z tejto akcie ako aj plagáty, ktoré ju propagovali, si môžete pozrie vo fotogalérii.

 


 

Noc v škole s Bibliou

Noc s najzaujímavejšou knihou na svete

 

Čo nás čaká?

 • Biblické chvály
 • Biblická hra Párty Allias - veľký súboj tímov, pantomíma, kreslenie a popisovanie slov z Bible
 • Kontinuálne čítanie Sv. Písma - možnosť vyskúšať si po 5-minútových úsekoch nepretržité čítanie z Biblie (my si to vyskúšame cca. 2 hodinky)
 • Rôzne hry
 • Agape
 • Rozhovory až do rána a mnohé iné

Ak máš záujem a si žiakom kvarty až oktávy alebo 1.-4. ročníka, pridaj sa v piatok 12.decembra večer. Končíme spoločne rorátnou sv. omšou pri sviečkach v sobotu o 6:00 hod. 

 


 

Nedotknuteľní - adventný skutok pomoci

 

V rámci adventu sme mali v týždni od 9. do 12. decembra 2014 v našej škole jedinečnú možnosť podeliť sa a niečo zo svojho obetovať počas akcie s názvom „Nedotknuteľní“. Každý deň napiekli vybrané triedy sladké dobrotycez veľkú prestávku ich predávali ostatným žiakom za symbolickú sumu 0,50€. Chceli sme tak podporiť deti v Indii, ktorých jedinou nádejou do budúcnosti ako uniknúť z biedy a nútenej práce je možnosť vzdelania. V škole sv. Františka Xaverského poskytujú členovia Spoločnosti Ježišovej (jezuiti) vzdelanie v anglickom jazyku deťom, ktorých väčšina patrí do kasty nedotknuteľných - dalitov. 

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí napiekli koláčiky a zapojili sa do tejto akcie. Vyzbieralo sa 232,02€, ktoré pôjdu na celoročné školné pre jedno indické dieťa a zvyšok na nákup práčky do školského internátu.

 

A prečo „nedotknuteľní“?

 

Slovo dalit sa v Indii vzťahuje na"vyčlenených", teda tých, ktorí nepatria do žiadnej kasty alebo sú z najspodnejšej kasty a sú vyčlenení zo spoločenského aj náboženského života. Ľudia z vyšších kást sa kedysi nesmeli stýkať s dalitmi, preto sa zaužíval hanlivý názov „nedotknuteľní“. Aj v dnešnej dobe však nerovnosti a násilie voči nedotknuteľným stále pretrvávajú. Daliti tvoria veľkú časť indickej populácie, odhaduje sa, že ich je 160 až 200 miliónov.

 


 

Školský futbalový turnaj

 

Tradičný školský futbalový turnaj prebehol tentokrát 1. decembra 2014 a zúčastnilo sa ho 6 tímov: Kvinta A, spojené družstvo I.A a II.A, Septima A, IV.A, IV.B a Oktáva A.

Systém turnaja bol "každý s každým", takže spolu sa odohralo 15 zápasov. Zhodou okolností sa v poslednom zápase stretla IV.A, ktorá dovtedy prešla turnajom bez straty bodu, a IV.B, ktorá stratila jediný bod pri remíze. Takže sme tu mali veľké finále. V ňom pomerne jednoznačne zvíťazila a zlaté medaily si teda nakoniec odniesla IV.A, 2. miesto patrí IV.B a bronz Septime A. Našim úspešným športovcom gratulujeme!

 


 

 Staré mobily sú na dve veci 

 
Upratujete pred Vianocami skrine, police a zásuvky a našli ste staré mobily, ktoré sú pre Vás nepoužiteľné?
 
Od 24. novembra 2014 do 31. januára 2015 sa môžete starého mobilu zbaviť ekologicky prinesením p.prof Jurčovičovej a takto podporiť Centrum Slniečko.
  

 
ZBER ŠATSTVA - už len zopár dní!
 
Študentská rada organizuje v dňoch 18.11. - 28.11.2014 zber šatstva pre organizáciu DEPAUL SLOVENSKO. Je možné priniesť dámske a pánske (nie detské):
 • šály, čiapky a rukavice
 • teplé ponožky, teplú spodnú bielizeň
 • teplé športové oblečenie
 • tričká a teplé mikiny (nie svetre)
 • zimné bundy (nie kabáty)
 • zimnú obuv 
 • tenisky (najmä pánske)
 • iné: deky, uteráky a ruksaky

Vyprané a poskladané oblečenie môžete odovzdať členom študentskej rady v učebni B1 každý deň v určených termínoch v čase od 10.35 do 10.55 hod (cez veľkú prestávku).

 


 

Mladí reportéri alebo YRE na našej škole 

 

Tento školský rok sa naša škola zapojila do programu Mladí reportéri (z angl. Young Reporters for the Environment) v rámci medzinárodnej kampane Litter Less pre menej odpadu. Okrem SR sú v kampani zapojené aj Kanada, Francúzsko, Izrael a Rumunsko. O ďalších novinkách Vás budeme informovať priebežne. Viac informácií si môžete prečítať tu:
http://www.mladireporteri.sk/
http://www.yre-litterless.org/the-litter-less-campaign/

 


 

 TURECKO - blízke i vzdialené

 

V sobotu 8.11.2014 sa naše študentky zúčastnili KVALIFIKÁCIE NA MAJSTROVSTVÁ SVETA ŠKOLSKEJ MLÁDEŽE V ORIENTAČNOM BEHU 2015, ktorá sa konala v Sliači. Aj napriek tomu, že dve členky zo štvorčlenného družstva vyradil zákerný vírus a vyzeralo to, že nikam nepocestujeme, družstvo v poslednej chvíli zachránila Monika Fuksová, ktorá doplnila už naše skúsené orientačné bežkyne Miriam CidoríkovúLucku Matejíčkovú.

Dievčatá podali výborný výkon. Miriam  skončila na 2. mieste, Lucka na 4.mieste a Monika, po trochu nevydarenom, začiatku na 12. mieste. Po konečnom zrátaní však ako družstvo obsadili výborné 1. miesto.

Boli sme nadšené a ja som už videla moje baby v Turecku, ale rýchlo sme vytriezveli, lebo všetko závisí od rozhodnutia SZOŠ a pridelení financií na túto akciu. Stále však verím, že nádej zomiera posledná a dievčatá na majstrovstvách sveta dostanú šancu.

Ľ.F.

 


 

iBOBOR - máme aj víťazku!

 
Aj na našej škole prebiehala medzinárodná súťaž iBobor, v ktorej sme mali zástupcov vo všetkých kategóriách. Srdečne gratulujeme tohtoročnej víťazke v kategórii Kadet - Márii Ivančíkovej z triedy Kvarta A a samozrejme aj ostatným úspešným riešiteľom, ktorých bolo z našej školy 88. 
 
 

 

"Volili" sme si primátora

 

Vo štvrtok 6.11.2014 sa na našej škole konali Študentské komunálne voľby, v ktorých si študenti mohli vyskúšať ako prebiehajú reálne voľby. Mohli sa ich zúčastniť všetci žiaci školy starší ako 15 rokov. Študenti sa pri príchode do improvizovanej volebnej miestnosti museli preukázať občianskym preukazom, následne dostali hlasovací lístok, odišli za plentu a mohli zakrúžkovať jedného z deviatich reálnych kandidátov. Potom vhodili lístok do volebnej urny.

Zúčastnilo sa 78 študentov z celkového počtu 163 oprávnených voličov, čo je 47,8% účasť. Platné boli všetky hlasy.

Na prvom mieste sa umiestnil Milan Kňažko s 35,9% z celkového počtu odovzdaných hlasov. Na druhom mieste sa umiestnil Ivo Nesrovnal s 26,9% a na treťom Milan Ftáčnik, súčasný primátor, so 17,9% hlasov. Fotografie z volieb si môžete pozrieť tu:

 


 

Slávnostné otvorenie školskej knižnice

 

Ktosi raz povedal: „Izba bez kníh je ako telo bez duše.“ Mohli by sme tento výrok trošku obmeniť: Škola bez kníh je ako telo bez duše. Nuž preto, aby naša škola nebola bez duše, v stredu 29. októbra 2014 sme slávnostne otvorili bránu či lepšie povedané dvere našej školskej knižnice. Hneď na úvod pani riaditeľka vyzdvihla význam kníh v kultúre každého národa. Sestra Katarína, provinciálna predstavená sestier uršulínok, nám vo svojom príhovore prezradila, že aj pre ňu má kniha veľké čaro. Pásku slávnostne prestrihol náš hosť p. Štefan Bučko, ktorý má ku knihám veľmi blízko. Podelil sa s nami o jeho záľubu v literatúre a sám nám z nej aj čosi predniesol.

V slávnostnom programe vystúpili aj žiačky – Terezka Laktišová s hrou na klavíri a Barborka Gajdošíková s recitáciou. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

Veríme, že nová knižnica so študovňou bude slúžiť všetkým vám – vedomostichtivým študentom. Hor sa do čítania!

 


 

Projekt Záložka do knihy spája školy

 

V októbri žiaci nášho „malého" gymnázia usilovne vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy záložky do kníh. Zapojili sa totiž do česko-slovenského projektu organizovaného Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Našou partnerskou školou sa stalo Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančiciach neďaleko Brna. Veríme, že so študentmi z Ivančíc nezostaneme iba pri výmene záložiek, ale nových priateľov spoznáme aj naživo pri vzájomných návštevách. Už sa na nich všetci tešíme. Pár fotografií si môžete pozrieť tu.
 

 
Turnaj uršulínskych škôl
 
Dňa 23.10.2014 sa uskutočnil Turnaj uršulínskych škôl o putovný pohár svätej Uršule, ktorý bol pre nás veľmi úspešný. Získali sme 1. miesto a putovný pohár vo vybíjanej a 2. miesto vo florbale. Gratulujeme!
 

 

 Úspechy v cezpoľnom behu

 

Dňa 10.10.2014 sa naše študentky zúčastnili krajského kola v cezpoľnom behu na Železnej studničke. V silnej konkurencii obsadili výborné tretie miesto v kategórii študentiek. Našim šikovným dievčatám srdečne blahoželáme. 

 

Vo fotogalérii si môžete pozrieť aj diplomy z obvodného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. septembra 2014. 

 


 

Maľovanie dverí na sviatok svätej Uršule 

 

Sviatok svätej Uršule, 21.október, bol tento rok pre nás - členov študentskej rady - výzvou. Pod vedením p. profesoriek Muržicovej a Múčkovej sme skrášľovali dvere na toaletách na druhom poschodí. Farby nám poskytla škola, za čo by sme sa veľmi radi poďakovali. Štvoro dverí na oboch toaletách sme vymaľovali v žiarivých farbách. Chlapci si za tému zvolili seriály (Futurama, The Simpsons, The Big Bang Theory a Doctor Who) a dievčatá džungľu, z ktorej sa na nás usmieva plameniak, tukan či žirafa. Škoda len, že chlapci nemôžu navštevovať dievčenské toalety a dievčatá chlapčenské. Fotografie z tejto úžasnej akcie nájdete vo fotogalérii.

 


  

Oslava sviatku svätej Uršule, patrónky školy
 
Ako sa už stalo tradíciou, sviatok svätej Uršule je dňom, ktorý sa od ostatných, bežných vyučovacích dní líši. Aj tento rok sme si v utorok 21. októbra pripomenuli patrónku našej školy, svätú Uršuľu, spoločnou svätou omšou v jezuitskom kostole. Po svätej omši bol pre študentov pripravený pestrý program. Vyššie ročníky gymnázia trávili tento čas s triednymi profesormi a mali možnosť zúčastniť sa besedy so sr. Janou OSU, ktorá sa s nimi podelila o zážitky, radosti i strasti, ktoré zažila počas jej misií v Juhoafrickej republike. Maturanti využili tento deň na nácvik programu na blížiace sa stužkové slávnosti. Pod vedením študentskej rady sa niektorí študenti a študentky z vyšších ročníkov zase podujali skrášliť si dvere toaliet, a tak celé dopoludnie usilovne maľovali pestré obrázky a vzory. Pre mladších žiakov nášho gymnázia boli pripravené tvorivé dielne, na ktoré sa mohli vopred zahlásiť. Zruční kuchtíci si mohli pripraviť nepečené zákusky a pomazánky, filmoví nadšenci sa stretli vo filmovom klube, šikovné „ruky“ si vyrábali nové šperky a ozdoby, fanúšikovia hry Activity si mohli zasúťažiť s ostatnými rovesníkmi, výtvarníci pripravovali veľkoplošné plagáty a športovci vybíjali svoju energiu v telocvični pri vybíjanej a futbale. Ak si ešte stále neviete predstaviť, ako tento deň vyzeral, možno Vám ho priblížia fotografie vo fotogalérii.
 

 

Svätá omša pri príležitosti sviatku sv. Uršule


utorok 21.10.2014  oslávime patrónku našej školy - sv. Uršuľu.  Pozývame na svätú omšu o 8:15 hod. v jezuitskom kostole aj rodičov a bývalých študentov. Po nej budú pre našich mladších študentov pripravené worshopy a pre starších beseda so sr. Janou, OSU o živote a misii v Afrike.  
 
 

 

Modlitba chvál


Po roku Vás všetkých - našich žiakov, pedagógov, absolventov, rodičov a priateľov školy, opäť srdečne pozývame na spoločnú modlitbu chvál pri príležitosti sviatku patrónky našej školy sv. Uršule. Spojme sa v radosti v piatok 24.10.2014 o 18:00 hod. v uršulínskom kostole.
 
 

 
 
Na krídlach...
 
Dlhé chodby, vysoké dvere, schody, veľké triedy, čulý ruch, školský zvonček... To pozná asi každý z nás. Ale pohľad na našu školu z vtáčej perspektívy - to veru nie je každodenné!
 
Srdečne ďakujeme nášmu bývalému žiakovi Martinovi za nádherné fotky, ktorými prispel do nášho archívu a milý pozdrav:  "Aj vďaka Vám napredujem za svojím leteckým snom, ďakujem!"
 
 
 
 

 
 
Už sú naozaj naši

 

V prvom októbrovom týždni (piatok 3.10.2014) sa uskutočnili IMATRIKULÁCIE PRÍMANOV, ktoré sa niesli v holywoodskom štýle. Známe celebrity zo sekundy si pre novopečených žiakov GSU pripravili bohatý program, v ktorom nechýbalo množstvo humoru a súťaží – prekážková dráha pre chlapcov s topánkami na podpätkoch, lakovanie nechtov pomocou úst, obhrýzanie jablka a iné úlohy pre nováčikov. Záverečná skúška však bola ešte tvrdšia – pocítili, že soľ a citrón na perách naozaj štípu. Naši statoční prímani to všetko zvládli a vyslúžili si sladkú odmenu.  Pri dobrej hudbe a chutnom jedle zábava pokračovala až do večera. A že im bolo spolu skutočne výborne, môžete vidieť na fotkách.

 

 


 

Účelové cvičenie
 
Jesenné termíny účelových cvičení v školskom roku 2014/2015 sa uskutočnia v termínoch:
 • 18.9.2014 Prima A (zraz 8:00 hod. v škole)
 • 19.9.2014 Sekunda A (zraz 8:00 hod. v škole)
 • 23.9.2014 I.A a II. A (zraz 8:30 hod. konečná trolejbusu č. 203 Koliba) - za každého počasia, vhodne sa oblečte a obujte
 • 29.9.2014 Kvarta A (zraz 8:00 hod. v škole)
 • 30.9.2014 Tercia A (zraz 8:00 hod. v škole)
 • 2.10.2014 Kvinta A (zraz 9:00 hod. Partizánska lúka)

 


 

zvoncekZačiatok školského roka 2014/2015

Oznamujeme žiakom, rodičom a všetkým našim priateľom, že školský rok 2014/2015 začneme dňa 2.9.2014 (v utorok) o 8:00 hod. v škole. Potom budeme sláviť svätú omšu v jezuitskom kostole o 8:30 hod.

Nácvik speváckeho zboru je o 7:15 hod. v škole v učebni B3.
 
 

 
Vo fotogalérii sú doplnené fotografie
 
 • Škola v prírode :tu::
 • Študentská vedecká konferencia :tu::
 • Dejepisná exkurzia Poľsko :tu::
 • Súťaž Baltie 2014 :tu::
 • Exkurzia do Anglicka tu:

 
Naša úspešná botanička
 
Katka Poliaková (KA) v dňoch 17.-18. júna 2014 úspešne reprezentovala našu školu v celoštátnom kole biologickej olympiády a obsadila krásne 3. miesto. Tešíme sa z úsechu a držíme palce v ďalšom štúdiu botaniky. 
 

 

Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu
 
Gratulujeme, máme majsterky Slovenska v orientačnom behu v družstvách žiačok. Dňa 3.6.2014 sa konali v Banskej Bystrici Školské majstrovsvá Slovenska v orientačnom behu, kde našu školu reprezentovali žiačky: Miriam Cidoríková, Barbora Kaššáková, Lucia Matejíčková a Mária Krajčírová, všetky z Kvarty A.
Súťaž prebiehala v okolí pamätníka SNP a v silnej konkurencii Miriam Cidoríková obsadila vynikajúce 2. miesto v kategórii jednotlivcov, ktoré prispelo k výbornému výsledku celého družstva.
Okrem hlavnej súťaže, bežala aj kategória OPEN, kde sme mali tiež zastúpenie a za kategóriu žiačok vyhrala Soňa Jantáková zo Sekundy A.

Všetkým dievčatám prajeme veľa športových úspechov v školskej reprezentácii i nadaľej.

Foto :tu::

 


 

Kresťan v politike

Dňa 22.5.2014 sa pre žiakov, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár a seminár z dejepisu uskutočnila prednáška na tému Kresťan v politike. Mohli sme privítať vzácnych hostí ako Richarda Vašečku, poslanca NRSR, Eduarda Fila, koorginátora ZKSM pre západnú a strednú časť Slovenska a Lukáša Valacha, politológa z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dozvedeli sme sa o možnostiach angažovania sa do vecí štátnej správy. Zaujímavé boli iste aj vysvetlenia politiky z pohľadu Božieho Slova a Cirkvi. Ďakujeme za motiváciu vyjadriť hlas kresťanov v politike!

 


 

Volili sme

V stredu 14.5.2014 sa našej škole uskutočnili študentské voľby do európskeho parlamentu. Cieľom tejto akcie bolo, aby študenti vyjadrili svoj názor na aktuálnu politickú situáciu. Tiež aby sa naučili ako to pri naozajstných voľbách chodí. Túto akciu zorganizovali štyria študenti zo Septimy a to Jakub Mikláš, Tomáš Repka, Martin Rozinaj a Ján Pavlenda a z učiteľského zboru voľby mala na starosti p.p. Muržicová.

Výsledky z našej školy:

Počet oprávnených voličov: 203 (študenti starší ako15 rokov)

Počet odovzdaných hlasov: 109 z toho platných 108

Na prvom mieste sa umiestnilo Kresťanskodemokratické hnutie s počtom hlasov 25. Na druhom mieste s počtom hlasov 18 boli Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. S 12 hlasmi na treťom mieste bola strana Sloboda a solidarita. Za nimi s 10 hlasmi skončila strana Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana.

Najviac preferenčných hlasov získala Anna Záborská z Kresťanskodemokratického hnutia a to 19.

Výsledky z celého Slovenska môžete nájsť na stránke www.ivo.sk (Inštitút pre verejné otázky).

Fotografie z akcie si môžte pozrieť :tu::

 


 

Exkurzia v čokoládovni Hauswirth

 

Žiaci Sekundy A sa zúčastnili v pondelok 12.5.2014 exkurzie v rakúskom Kittsee. Navštívili rodinnú čokoládovňu, kde mali možnosť vidieť krátky náučný film a tiež si prezrieť samotnú výrobu čokolády vo fabrike. Deň ukončili v zámockej záhrade Neue Schloss.

 


 

Úspešné botaničky

Aj tento rok mala naša škola svoje zastúpenie v okresnom kole Biologickej olympiády – kategória E. Lucka Matejíčková z KA  sa umiestnila na 3. mieste a Katka Poliaková (rovnako z KA) obsadila 1. miesto, čím si zaistila postup do krajského kola.

V krajskom kole, ktoré sa konalo 13.5.2014 na Prírodovedeckej fakulte UK, Katka Poliaková nedala súperom šancu a vybojovala si opäť prvé miesto, čo znamená, že bude našu školu reprezentovať v júni na celoštátnej úrovni. 

Dievčatám gratulujeme a Katke želáme veľa úspechov do celoštátneho kola.

 


 

Beseda s Helenou Weinwurmovou
 

 O tom, aké pôsobivé a dojemné môže byť stretnutie s priamym svedkom holokaustu, sme sa mali možnosť presvedčiť na našej škole dňa 25.04.2014.

 

Pani Helena Weinwurmová, 89 ročná obyvateľka Holíča, hovorí, že jej bolo súdené prežiť holokaust, aby mohla o hrôzach vojny podávať svedectvo ďalším generáciám. :viac::

 


 

Mladý novinár

13. marca 2014 sa Jakub Vanacký, Dominika Kubašová, Tereza Rašlíková zo SA a Anna Sadleková z PA zapojili do súťaže Mladý novinár, ktorá je určená nádejným žurnalistom – žiakom prímy až kvarty bratislavských osemročných gymnázií.

Úlohou štvorčlenných tímov je v priebehu jedného dňa vytvoriť najlepšie noviny v rozsahu 4 strán formátu A4 zodpovedajúce téme, ktorú sa žiaci dozvedia v ten deň ráno. Tento rok bol témou Život na ulici.

Jednotlivé práce mladých novinárov posúdila a vyhodnotila profesionálna žurnalistka Elena Akácsová z časopisu .týždeň, ktorá si spolu s 1. súkromným gymnáziom, organizátorom  súťaže, pozvala všetky tímy na slávnostné vyhodnoteniedňa 9. apríla 2014.

A musíme prezradiť, že spomedzi 13 prihlásených tímov sa ten náš umiestnil najvyššie. Po minuloročnom úspechu tento rok naša škola opäť získala 1. miesto. Gratulujeme!

Noviny Hlas nádeje

 


 

Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
Dňa 3.4.2014 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, do ktorej sa zapojili aj žiačky našej školy. Odborná porota na čele s hercom Alfrédom Swanom spomedzi množstva súťažiacich udelila 1. miesto v II. kategórii v prednese prózy Barbare Gajdošíkovej z PA a v III. kategórii v prednese poézie získala 2. miesto Victoria Gabašová z TA. Obom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Barborke želáme veľa úspechov v krajskom kole.
 

Dekanátne kolo biblickej olympiády
Dňa 26.marca 2014 sa žiačky Kvarty A Tereza Laktišová, Miriam Cidoríková a Katarína Blažeková a žiačky Septimy A Annamária Kubovicsová, Lucia Malá a Bohdana Volková zúčastnili dekanátneho kola biblickej olympiády na ZŠ s MŠ bl. Jána Pavla II. vo Vajnoroch. Témou tohtoročnej biblickej olympiády bola spoločná téma - "Z tmy do svetla" a vychádzalo sa z Knihy Exodus (kap.1-24), Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. V nižšej kategórii súťažilo 7 družstiev a naše žiačky obsadili 3.miesto. Vo vyššej kategórii súťažili 4 družstvá a naše žiačky obsadili taktiež 3.miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
 

 
Krajské kolo vo francúzskom jazyku
 
Dňa 14.3.2014 sa žiačky našej školy Judita Šályová (3.A), Karolína Bauerová (KA) a Veronika Hnilicová (PA) zúčastnili krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku. Veronike sa podarilo získať prvé miesto. Držíme jej palce v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 14. a 15.4.2014.

 


 

Obvodné kolo fyzikálnej olympiády

V piatok 14. marca sa naše študentky z Tercie A zúčastnili obvodného kola fyzikálnej olympiády kategórie F. Terézia Števicová skončila na treťom mieste súťaže a Lucia Sviteková medzi úspešnými riešiteľmi. Dievčatám srdečne gratulujeme.

 


 

Obvodné kolo dejepisnej olympiády

Dňa 11.2.2014 sa na Spojenej škole M.R. Štefánika uskutočnilo obvodné kolo dejepisnej olympiády. V kategórii E sa z našej školy zúčastnili dvaja žiaci so Sekundy A, Matej KühnelNina Valachová. Výborný výsledok dosiahol Matej, ktorý obsadil tretie miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 


 

Obvodné kolo geografickej olympiády

Vo štvrtok 6. februára 2014 sa na Gymnáziu Matky Alexie uskutočnilo obvodné kolo geografickej olympiády v kategórii nižšieho gymnázia. Našu školu zastupovalo 5 žiakov postupujúcich zo školského kola GO: Tereza Laktišová (KA), Šimon Magula (KA), Andrej Ravinger (SA), Anna Sadleková (PA) a Simona Matrková (PA). Súťažilo sa v troch kategóriách- v teoretickej, praktickej a regionálnej časti. Riešitelia preukázali nadobudnuté vedomosti, zručnosti aj všeobecný prehľad o miestnej krajine. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

 


 

 Biblická  olympiáda

Vo štvrtok 30. januára 2014 dopoludnia sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Z 21 účastníkov boli dve trojčlenné družstvá  z nižšieho gymnázia, zvyšných 5 družstiev tvorili študenti vyššieho gymnázia. V kategórii nižšieho gymnázia sa na 1. mieste umiestnilo družstvo dievčat z kvarty A (Tereza Laktišová, Katarína Blažeková, Miriam Cidoríková), v kategórii vyššieho gymnázia vyhrali dievčatá zo septimy A (Bohdana Volková, Annamária Kubovicsová a Lucia Malá). Obe víťazné družstvá postupujú do dekanského kola, ktoré sa uskutoční 26. resp. 27. marca. Výhercom aj súťažiacim srdečne blahoželáme!

 


 

Diskusia s umelcom Štefanom Bučkom

 

 

29. januára prijal pozvanie do našej školy významný herec činohry SND, recitátor a pedagóg VŠMU Štefan Bučko. Počas diskusie s ním sa naši študenti 3. ročníka dozvedeli zaujímavosti nielen z hereckej profesie a zákulisia divadelných predstavení, ale aj o dôležitosti hodnôt v dnešnom svete a kráse literatúry.

 

 

 

 


 

Oleg, Peter – komunita Cenacolo

Dňa 28. januára prišli medzi študentov prvého až tretieho ročníka mladí muži Oleg Peter, aby sa s nimi podelili o svoju životnú skúsenosť; čo znamená stať sa závislým najmä na drogách, čo znamená začať žiť nový život a pocítiť záujem jeden o druhého v komunite Cenacolo  a stretnúť v živote Krista.

 


 

Olympiáda v nemeckom jazyku

Vo štvrtok 24.1.2014 sa na ZŠ Hlboká cesta konalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naša žiačka Christine Maria Jahn (KA) sa umiestnila v kategórii 1B na 2.mieste. Diplom si prevezme v júni v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch !

 


 

... a Slovo bolo u Boha...

V utorok 21.1.2014 sa na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul konalo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese duchovnej poézie a prózy.  Victoria Gabašová z TA získala v poézii 3. miesto a Tereza Rašlíková zo SA v próze 1. miesto, čím postúpila do celoštátneho kola. Obom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 


 
Deň otvorených dverí

 


 

Informatická súťaž iBobor

V týždni od 11. – 14.11. 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Z technických príčin organizátorov sa žiaci SA bohužiaľ tejto súťaže nemohli zúčastniť v riadnom čase. Všetkým zúčastneným súťažiacim gratulujeme k ich  výsledkom.

Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". Ich výsledky si môžte pozrieť :tu::

 


 

 Európa očami mladých

V tomto školskom roku sa 5 našich maturantov Barbora MesárošováKarol Schmuck z OkA, Kristína Banárová, Alexandra KittováAnna Lacková z OkB zapojili do projektu „Európa očami mladých“.

 

Hlavný cieľom projektu je  podporiť záujem mladých ľudí (od 15 do 18 rokov) o budúcnosť Európskej únie a súčasne ich inšpirovať k aktívnemu ovplyvňovaniu politického, ekonomického a sociálneho smerovania Európy.

Hlavná téma EOM 2013 = „Nová energia pre Európu“ . Projekt trvá približne 1 rok, od apríla 2013 – do apríla 2014) a vrcholí 2 „projektovými týždňami“ (október 2013, február 2014).

Projektové týždne sa odohrávajú na školách vo všetkých členských krajinách EÚ, vždy naraz medzi 2 partnerskými krajinami. Medzinárodný výstup projektu = „akčný plán“, závery a odporúčania zo všetkých zúčastnených krajín, budú odovzdané predsedníctvu EÚ v Bruseli.

V týždni od 14.októbra do 18.októbra 2013 sa naši študenti zúčastnili projektového týždňa na Gymnáziu na Grosslingovej, kde spolu so študentmi z ďalších 3 bratislavských gymnázií riešili úlohy, ktoré im pripravil realizačný tím.

Študenti boli rozdelení do skupín - politických strán(liberálna, sociálna demokracia a strana zelených), ich úlohou bolo pripraviť politický program, ktorý sa zameriava na riešenie využitia energie v Európe. V posledný deň boli záverečné prezentácie programov v tzv Voľbách do Európskeho parlamentu 2020. Odmenou pre zúčastnených študentov okrem zaujímavého a inšpiratívneho týždňa je i 3 – dňový výlet do Bruselu v decembri 2013

 


 

 


 

Družstvo starších žiakov Gymnázia sv. Uršule je majstrom Slovenska!

 

Dňa 22. októbra 2013 sa konali v Závažnej Porube v športovom areáli Opalisko školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu. V kategórii družstiev starších žiakov reprezentovali našu školu Daniel Lučanič, Richard DuškaJakub Lacka (všetci KA). Výborne zvládli namáhavú trať a v silnej konkurencii zvíťazili.

GSU reprezentovala na týchto pretekoch v kategórii starších žiačok Miriam Cidoríková (KA). V celoslovenskej konkurencii obsadila veľmi pekné 4. miesto.

Všetkým gratulujeme a želáme veľa športových úspechov.

 


 

Modlitba chvál pri príležitosti 20. výročia vzniku GsU

 

„Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť“ (Ž 126)

 

V tomto školskom roku uplynie 20 rokov odvtedy, čo naše gymnázium otvorilo svoje brány pre žiakov. Preto Vás všetkých - našich žiakov, pedagógov, absolventov, rodičov a priateľov školy, srdečne pozývame na spoločnú modlitbu chvál, ktorá je jednou z akcií v rámci osláv nášho jubilea. Spojme sa v radosti v piatok 18.10.2013 o 18:00 hod. v uršulínskom kostole.

vedenie GsU

 


 

Krajské kolo v cezpoľnom behu

Dňa 2.10.2013 sa družstvo starších žiakov GSU (Richard Duška, Daniel Lučanič a Matej Cidorík) zúčastnilo krajského kola v cezpoľnom behu. Richard Duška obsadil 1. miesto a Daniel Lučanič skončil na 3. mieste. Družstvo starších žiakov GSU postúpilo do celoslovenského kola, ktoré bude 22. októbra pri Liptovskom Mikuláši.

Miriam Cidoríková zvíťazila v kategórii starších žiačok a taktiež postúpila do celoslovenského kola.

Krajského kola sa zúčastnilo aj družstvo študentiek, ktoré obsadilo 6. miesto.

Našim študentom gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj na majstrovstvách Slovenska.

 


 

Exkurzia „Umelecká VIEDEŇ“

V sobotu 28. septembra 2013 sme boli na exkurzii vo Viedni, kde sme sa zamerali na architektonické skvosty tejto stredoeurópskej metropoly a navštívili sme aj jej Umeleckohistorické múzeum. :viac::

 


 

Chemicko-dejepisná exkurzia

Dňa 27. septembra 2013 sa žiaci SpA, III.A a III.B zúčastnili chemicko-dejepisnej exkurzie, počas ktorej navštívili ručnú výrobňu papiera v Prietrži, Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách, a mohylu na Bradle.  :viac::

 


 

Ponuka krúžkov v školskom roku 2013/2014

V tomto školskom roku ponúkame pre našich žiakov tieto krúžky :viac::

 


 

Stretnutie so sestrou Thérèse Emile z Kamerunu

Dňa 3. septembra 2013 sme medzi nami privítali sestru uršulínku sr. Thérèse Emile Zobo Etogo z Kamerunu, ktorá nám predstavila spôsob života v tejto africkej krajine, rozprávala o školách a žiakoch, ktorým sa ako sestry venujú a tiež o spolupráci s inými vierovyznaniami akými je islam, či rôzne animistické náboženstvá charakteristické pre africké domorodé kmene. :viac::

 

 

Prednáška na tému Hudba a jej nebezpečenstvá

Dňa 3. septembra 2013 sa žiaci zo IV.A, OkA a OkB zúčastnili na prednáške s názvom Hudba a jej nebezpečenstvá. Žiaci sa počas prednášky dozvedeli, akú veľkú moc a vplyv má hudba v živote človeka, aké kultúrne obohatenie prináša, ale tiež nebezpečenstvá a rôzne nástrahy. :viac::

 


 

Začiatok školského roka 2013/2014

Oznamujeme žiakom, rodičom a všetkým našim priateľom, že školský rok 2013/2014 začneme dňa 2.9.2013 (v pondelok) o 8:00 hod. v škole. Potom budeme sláviť svätú omšu v jezuitskom kostole o 8:15 hod.

Nácvik speváckeho zboru je o 7:00 hod v škole v učebni B3.

 


 

 

ö

Vo štvrtok večer naši hostia síce odchádzali, ale ešte predtým nás (len trošku) porazili vo futbale.

Oznam o udelení riaditeľského voľna

 

Vážení rodičia,

 

v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po súhlasnom stanovisku zriaďovateľa

a na základe odporúčania MŠVVaŠ Slovenskej republiky

 

udeľujem žiakom 16.09.2016 (piatok) deň voľna

z organizačných dôvodov.

 

Ďakujeme za pochopenie.

vedenie školy

 

Dňa 15.12.2016 sa študenti I.A triedy zúčastnili exkurzie v  Židovskom múzeu.
Študenti  sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie a kultúry židovského národa
, napr. ako prežívali a slávili sviatky, bežný život Židov v  súčasnosti  v Izraeli, u  nás i vo svete. 
Exkurzia bola spojená so zaujímavou  praktickou  ukážkou  slávenia sviatku Chanuky - sviatku svetiel.

sestra Mariela

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazykuVo štvrtok 19. januára 2017 sa konal 27. ročník obvodného kola olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho dve naše študentky: Uršuľa Mózerová z primy A (kategória 1A) a Edit Rieglová z tercie A (kategória 1B).S radosťou Vám oznamujeme, že obe študentky postúpili do ďalšieho kola. Uršuľa Mózerová z 1. miesta vo svojej kategórii a Edit Rieglová z 2. miesta vo svojej kategórii.Účastníčkam gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu

utorok 14. marca bude mať duchovnú obnovu trieda Kvarta A.

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
27.04.2017
Meniny má : Jaroslav