„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Prijímacie konanie

  

 

Gymnázium sv. Uršule v Bratislave

 

je katolícka škola, ktorej zriaďovateľom je Provincialát sestier uršulínok. Hlavnou úlohou našej školy je príprava žiakov na štúdium na vysokých školách a ich výchova v evanjeliovom duchu pravdy, slobody a lásky v dvoch formách gymnaziálneho štúdia: v štvorročnej a osemročnej.

V obidvoch formách štúdia máme triedy so zvýšenou hodinovou dotáciou cudzích jazykov, v osemročnej forme štúdia aj so zvýšenou dotáciou informatiky.

 

V školskom roku 2018/2019 otvárame jednu triedu v štvorročnej forme štúdia s počtom žiakov 30.

 

Momentálne čakáme na výsledok odvolacieho konania vo veci rozhodnutia o otvorení triedy osemročnej formy štúdia. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

 

Dôležité termíny pre rodičov žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem študovať v školskom roku 2018/2019 v našej škole:

 

  • do 31. 3. 2018 riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok,
  • 21.3. 2018 sa bude konať  celoslovenské TESTOVANIE 9 zo slovenského jazyka a matematiky žiakov deviateho ročníka ZŠ,
  • do 10.4.2018 podajú rodičia prihlášky na štúdium na strednej škole riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje ich dieťa,
  • do 20. 4.2018 odošle riaditeľ ZŠ potvrdené prihlášky žiakov zo základnej školy na príslušnú strednú školu.

 

Prvé kolo prijímacích skúšok

  • 14. 5. 2018         1. termín prijímacích skúšok na stredné školy.

  • 17. 5. 2018         2. termín prijímacích skúšok na stredné školy.

 

 

Pre informáciu ponúkame záujemcom o štúdium k nahliadnutiu kritériá na prijímanie žiakov na štvorročné a osemročné štúdium v školskom roku 2017/2018:

  

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia v školskom roku 2017/2018

 

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka osemročnej formy štúdia v školskom roku 2017/2018

 

 

 

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
18.02.2018
Meniny má : Jaromír