„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Maturitné skúšky

 

Maturita 2018

 

V dňoch 13. – 15. marca 2018 sa uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 nasledovne:

13. marec 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

14. marec 2018 (streda) – anglický jazyk a nemecký jazyk

15. marec 2018 (štvrtok) – matematika

 

Termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky bude stanovený pre naše gymnázium až začiatkom kalendárneho roku 2018.  

 

Základné informácie o organizácii a priebehu maturitnej skúšky nájdete na www.nucem.sk.

 

Informácie o internej organizácii priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sú zverejnené na nástenke v škole na II. poschodí a budú prístupné v internetovej žiackej knižke maturantov po prihlásení sa. 

 

Maturantom želáme veľa šťastia!

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
20.08.2018
Meniny má : Anabela