„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Vnútorný poriadok školy

 

Vnútorný poriadok školy

 

Katolícka škola má vytvárať ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia. Preto žiaci, ktorí navštevujú túto školu, ich učitelia a rodičia (zákonní zástupcovia) majú právo na zaobchádzanie s nimi v tomto duchu a súčasne sú povinní sa sami v tomto duchu správať a prijať a zachovávať nasledujúce body vnútorného poriadku školy. :viac::

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
16.08.2017
Meniny má : Leonard