„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Školský vzdelávací program

 

Stupeň vzdelania: ISCED 3A
Dĺžka štúdia: štvorročná a osemročná
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Druh školy: cirkevná, katolícka

 

Ďalšie informácie nájdete v dokumente, ktorý si môžete stiahnuť tu.

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
17.08.2017
Meniny má : Milica