„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Svätá omša

 

 

Sväté omše v našej školskej kaplnke

Naša školská kaplnka je zasvätená Duchu Svätému. Všetkých našich žiakov a pedagógov pozývame na sväté omše vždy v utorok o 7:20 hod. 

 

 

Harmonogram prípravy sv. omší v II. polroku šk. roka 2016/2017

 

Príprava spočíva v nasledovných úlohách:

 

  • Motivovať žiakov k účasti na svätej omši.
  • Vhodnou a včasnou pozvánkou motivovať k účasti aj žiakov iných tried.
  • Priniesť čerstvé rezané kvety a cez týždeň sa o ne aj starať.
  • Postarať sa o hudbu a piesne podľa liturgického obdobia.
  • Vybrať lektorov (čitateľov) - lekcia, žalm, alelujový verš, prosby (+ možnosť doplniť aj vlastné prosby).
  • Určiť miništrantov z triedy.

 

 

 

DÁTUM

 

TRIEDA

UČITEĽ

10. 1. 2017

féria, 1. týždeň v cezročnom období

IV. A

 p.p. Štenclová

17. 1. 2017

sv. Antona, opáta

Septima

 p.p. Baračka

24. 1. 2017

Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

III.A

 p.p. Straka

27. 1. 2017

sv. Angely Merici, panny, zakladateľky

škola

 sr. Jana Pavla

31. 1. 2017

Svätého Jána Boska, kňaza

Sexta

 p.p. Murzicová

7. 2. 2017

féria, 5. týždeň v cezročnom období

II.A

 p.p. Rohal

14. 2. 2017

féria, 6. týždeň v cezročnom období

I.A

 p.p. Poliaková

21. 2. 2017

prázdniny

 

28. 2. 2017

féria, 8. týždeň v cezročnom období

Kvarta

 p.p. Filová

7. 3. 2017

féria, utorok po 1. pôstnej nedeli

Kvinta

 sr. Zdenka

14. 3. 2017

féria, utorok po 2. pôstnej nedeli

 Písomné maturity

21. 3. 2017

féria, utorok po 3. pôstnej nedeli

Tercia

 p.p. Záhorová

28. 3. 2017

féria, utorok po 4. pôstnej nedeli

Sekunda

 p.p. Múčková

4. 4. 2017

féria, utorok po 5. pôstnej nedeli

Príma

 p.p. Verešová

11. 4. 2017

utorok veľkého týždňa

chvály ??

 p.p. Škovierová

18. 4. 2017

prázdniny

 

25. 4. 2017

sv. Marka, Evanjelistu

Septima

 p.p. Baračka

2. 5. 2017

Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

III.A

 p.p. Straka

9. 5. 2017

féria, utorok po 4. veľkonočnej nedeli

Sexta

 p.p. Muržicová

16. 5. 2017

Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

II.A

 p.p. Rohal

23. 5. 2017

utorok po 6. veľkonočnej nedeli

Ki.A+I.A

 Sr. Zdenka+p.p. Poliaková

      alebo maturity

25. 5. 2016

Nanebovstúpenie Pána

škola

 sr. Jana Pavla

30.5. 2017

utorok po 7. veľkonočnej nedeli

Ki.A+I.A

 sr. Zdenka+p.p. Poliaková

 alebo maturity

6. 6. 2017

féria, 9. týždeň v cezročnom období

K.A

 p.p. Filová

13. 6. 2017

Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

T.A

 p.p. Záhorová

15. 6. 2017

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

škola

 sr. Jana Pavla

20. 6. 2017

féria, 11. týždeň v cezročnom období

S.A

 p.p. Múčková

27. 6. 2017

féria, 12. týždeň v cezročnom období

P.A

 p.p. Verešová

29. 6. 2017

Svätých Petra a Pavla, apoštolov

škola

 sr. Jana Pavla

30. 6. 2017

 

 

 

 

 
žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
17.08.2018
Meniny má : Milica