„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Aktuality

 

 

 

 

 

Navštívte našu novú oficiálnu

 

webstránku GSU

 

 

Od 1.5.2020 na nej nájdete aktuálne informácie pre uchádzačov a ďalšie zaujímavé info o škole a zo života školy.

 

 

 

 

 


 


Prerušenie výučby vo všetkých organizačných zložkách Spojenej školy sv. Uršule


Na základe inštrukcií zriaďovateľa školy, Rímskej únie rádu sv. Uršule, Slovenskej provincie a v súlade s opatreniami, ktoré prijal Bratislavský samosprávny kraj a Magistrát mesta Bratislavy Vám oznamujem, že v vo všetkých organizačných zložkách Spojenej školy sv. Uršule

prerušujeme vyučovanie

od utorku 10. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020.

z dôvodu prevencie šírenia vírusu COVID-19.
Zároveň upozorňujeme všetkých študentov, obzvlášť študentov v maturitnom ročníku, aby sledovali správy na EduPage, pretože im učitelia pošlú študijné materiály.

Viac informácií nájdete na hlavnej stránke školy www.ursula.sk

Mgr. Lucia Múčková
riaditeľka školy


 

 

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

 V súvislosti s prevenciou šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 by som Vás chcela informovať, že situáciu pravidelne monitorujeme. Tiež sme zabezpečili častejšie umývanie priestorov a kľučiek dezinfekčnými prostriedkami a pravidelnú kontrolu hygienických potrieb na toaletách.

Chceli by sme Vás poprosiť, milí rodičia, aby ste v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.  

Zároveň uvádzame odporúčania hlavného hygienika SR a prosíme Vás, aby ste aj doma zdôraznili Vašim deťom dôležitosť nasledovných ochranných opatrení:

 • často si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, pričom môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
 • očí, nosa a úst sa nedotýkať neumytými rukami
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

Odporúčania ďalej obsahujú tieto opatrenia:  

 • v prípade choroby sa liečiť v domácom prostredí 
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie horných dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov:  horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť  
 • zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami
 • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
 • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

Podľa usmernenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. 

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na  novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

 

 Mgr. Lucia Múčková 

    riaditeľka školy


 

 

 

 

Podporte nás poukázaním 2% z daní! 

 

Ak ste sa ešte nerozhodli, kam poukázať 2% (prípadne 3%) z Vašich daní, podporte našu školu prostredníctvom neinvestičného fondu Vzdelanie.

 

Všetky informácie a tlačivá nájdete TU.

 

 


Deň otvorených dverí alebo "Pevnosť Uršuľa"

 

Pozývame žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 6. februára 2020 (štvrtok).

 

 

"Pevnosť Uršuľa" dopoludnia otvorí svoje brány dvakrát - o 9:00 hod. a o 11:00 hod. Počas vstupov budete mať možnosť prejsť zákutia budovy a zbierať indície, ktoré Vás privedú k zaujímavému pokladu...  

 

V popoludňajšom vstupe o 16:30 hod. sa dozviete základné informácie o škole a živote v nej. Počas dňa Vás budú sprevádzať členovia študentskej rady.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

 

 

 


 

Organizačná zmena 8. januára 2020

 

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu "Premena školy zvnútra" a viacero učiteľov sa v rámci tohto programu zúčastní

dvojdňového školenia v termine 7.-8.1.2020.

Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 8.1.2020 bude úprava rozvrhu hodín a čiastočne skrátené vyučovanie takto:

triedy Príma - Kvarta - 4. vyučovacie hodiny, koniec vyučovania 11:40 hod.
triedy Kvinta, I.A, Sexta, II.A - 5. vyučovacích hodín, koniec vyučovania 12:35 hod.
triedy Septima, III.A -  4 + 2 hod (SEC povinne voliteľný predmet)

triedy Oktáva, IV.A - riaditeľ školy udeľuje deň voľna z organizačných dôvodov.

Rozvrhy hodín jednotlivých tried nájdete TU.

Obedy pre žiakov, ktorí majú vyučovanie, budú zabezpečené.

Zároveň Vás prosíme, aby ste sledovali Edupage - všetky prípadné zmeny a dôležité informácie budeme zverejňovať po prihlásení sa do Edupage cez správy alebo Nástenku.


Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

vedenie školy


 

Informácie o prijímacom konaní aktuálne

pripravujeme nový web, novinky nájdete našom Facebooku 

 

Srdečne Vás pozývame na našu facebookovú stránku www.facebook.com/gsurba,

 kde nájdete informácie o tom, čo robíme a čím žijeme.

Pripravujeme novú webstránku, tak ako na nej, aj na FB ste srdečne vítaní.

 


 

  

Národný pochod za život 2019

 

Pozývame všetkých všetkých Vás, milí žiaci, učitelia, rodičia a priatelia našej Spojenej školy sv. Uršule, aby ste spolu s nami vyjadrili úctu k životu účasťou na Národnom pochode za život. Spolu s Vami a pod naším transparentom budeme pochodovať za život ako jedna uršulínska rodina.

Stretneme sa už v nedeľu, 22.9.2019, o 13:00 hod pred Úradom vlády pri Námestí slobody v Bratislave.
Tešíme sa na Vás.

 


 

Stretnutie rodičovského spoločenstva

 

Vážení rodičia,

 

pozývame Vás na

stretnutie Rodičovského spoločenstva

pri Spojenej škole sv. Uršule – organizačná zložka Gymnázium sv. Uršule,

ktoré sa uskutoční

dňa 10.9.2019 (utorok) v čase od 17:15 hod.

v priestoroch Gymnázia sv. Uršule.

 

Program:

 

Stretnutie s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach, informácie o organizácii školského roka, voľby zástupcov tried do Rodičovskej rady a voľby zástupcov rodičov do Rady školy.

 

Prosíme Vás, aby ste si zariadili svoje povinnosti tak, aby ste sa stretnutia mohli zúčatniť. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V opačnom prípade by sme museli voľby opakovať.

vedenie školy


 

Stravovanie v školskej jedálni

- upravené informácie o kalkulácii stravného 

 

Milí rodičia,

 

od 1. septembra 2019 sa menia poplatky a spôsob prihlasovania a odhlasovania študentov z odstravovania v školskej jedálni.

 

Nové číslo účtu Školskej jedálne pri Spojenej škole sv. Uršule a rozpis kalkulácie poplatku za stravovanie nájdete v časti Jedáleň alebo TU.

 


 

 

Začiatok školského roka 2019/2020

 

Oznamujeme rodičom a žiakom našej školy, že

 školský rok 2019/2020 začneme v pondelok 2. septembra 2019 o 8:00 hod. 

triednickými hodinami v jednotlivých triedach.

 

Po triednickej hodine pozývame aj všetkých rodičov,

absolventov a priateľov školy na

 slávenie spoločnej svätej omše so slávnostným Veni sancte

 o 9:15 hod. v Katedrále sv. Martina 

a spoločné agapé po sv. omši v priestoroch františkánskeho kláštora.

 

Vyučovanie bude pokračovať v utorok 3.9.2019.

  

Tešíme sa na Vás!

 


 

 

 

Úradné hodiny počas letných prázdnin

 

V čase od 1.7.2019 - 31.8.2019 sú letné prázdniny. Z tohto dôvodu budú úradné hodiny

 

každú stredu  v čase od 8:00 -11:00 hod.

 

V prípade potreby nás môžete kontaktovať mailom na adrese: riaditel@gsurba.sk.

 

 

Prajeme Vám príjemné prežitie letných dní.

 


  

 

Organizácia vyučovania v dňoch 24.-28.6.2019 

 

V dňoch 24.-28.6.2019 (posledný školský týždeň) už neprebieha vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín.

 

Žiaci budú mať náhradný program v škole v čase od 8:00 hod - 11:00 hod. (výnimkou sú plánované exkurzie a školské výlety podľa pokynov triednych učiteľov alebo pedagogického dozoru). Potom pôjdu žiaci domov.

Obedy v školskej jedálni budeme vydávať postupne od 11:00 hod. 

 

Učebnice odovzdávajú žiaci v pondelok 24.6.2019.

 

Vo štvrtok 27.6.2019 budeme spoločne sláviť ďakovnú sv. omšu vo františkánskom kostole so začiatkom o 10:15 hod. Po sv. omši pôjdu žiaci na obed a domov.  


V piatok 28.6.2019 prídu všetci žiaci do školy na 8:00 hod na spoločné slávnostné ukončenie šk. roka a odovzdávanie vysvedčení. Potom pôjdu žiaci domov.

V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda v školskej jedálni. 

 


  

U našich západných susedov...

 

Dňa 22.5.2019 sa študenti z tried Sexta A, II.A, Septima A a III.A zúčastnili na exkurzii v českom Brne.

 

Navštívili sme Slavkov, kde sa v roku 1805 odohrala kľúčová napoleónska bitka 3 cisárov. Následne sa študenti presunuli do hvezdárne a planetária v Brne. Poobede sme mali možnosť si voľne pozrieť ulice Brna. 

 

Ani zlé počasie nás neodradilo a počas celého výletu bola skvelá atmosféra!

 


 

Študentské voľby do Európskeho parlamentu

 

Na škole prebehli posledné simulované študentské voľby v tomto školskom roku a to do Európskeho parlamentu.

 

Tu sú výsledky:

Počet oprávnených voličov: 209

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov : 53

Počet platných odovzdaných lístkov: 49

Zisk jednotlivých politických strán:

KDH - 38%

OĽANO - 19%

PS a SPOLU - 11%

Kresťanská únia - 9%

Priama demokracia - 8%

Kotleba - ĽSNS - 8%

 

Vďaka členom volebnej komisie za spoluprácu !

 


  

SWAP OBLEČENIA na Uršule

V piatok 3. mája 2019 sa na našej škole uskutočnil jarný SWAP oblečenia. Dovolíme si tvrdiť, že bol veľmi úspešný, pretože študentky a študenti do spoločného obehu priniesli viac ako 170 kusov oblečenia a odniesli si cez 100 nových jarných kúskov.

Zopár fotografií nájdete v našej fotogalérii.

 

Čo však bolo našim cieľom? Chceli sme vyzdvihnúť myšlienku ZODPOVEDNEJ SPOTREBY, pretože tá sa v dnešnej dobe javí ako ta najsprávnejšia.

 

A ak sa pýtate, čo sa stalo s oblečením, ktoré zvýšilo, tak to poputuje deťom v detskom domove.

 


  

Obzretie sa za Historickým dňom

 

V apríli sme zrealizovali na škole Historický deň. Každá trieda gymnázia si zvolila ľubovoľné historické obdobie/tému, ktorú potom spracovala.

 

Od starovekého Egypta a obdobia antiky sme sa postupne dostali k Veľkej francúzskej revolúcii a k vláde Márie Terézie, zatancovali sme si v rytme swingu, dokráčali  sme k obdobiu socializmu u nás a vzápätí až k nežnej revolúcii. Všetky prezentácie , scénky, kostýmy a ochutnávka jedál boli veľmi kreatívne a chutné :-))

Fotografie nájdete v našej fotogalérii.

Vďaka za spoluprácu všetkým triedam a ich triednym učiteľom! 

 


  

Podporte našich mladých programátorov zo sekundy A!

 

Maxim Pitoňak, Andrej Lengyel a Matej Šmilňák

 

Oboznámte sa s ich programami (minihrami) v súťaži Galaxiáda odovzdajte im svoj hlas tak, že im dáte Like.

LINK: https://www.galaxycodr.com/sk/galaxiada/2018-2019/projekty 

Medzi množstvom programov hľadajte hry s názvami BrusBeatbox a Opička utekaj. 

Hlasovanie sa končí 5.5.2019.

 


 

Prednáška o práci s ľudmi v núdzi

 
Dňa 15.4.2019 sa uskutočnila beseda s pracovníkmi, ktorí pracujú s ľudmi v núdzi v Dome sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici. Práve im je určená naša tohtoročná pôstna zbierka.
 
Podelili sa s nami o  informácie o svojej práci a o tom, ako funguje toto zariadenie, ktoré poskytuje klientom  možnosť hygieny, pravidelnej stravy, ošetrenia, doliečenia po prepustení z nemocnice a duchovného rozhovoru.  Klienti zažívajú pocit domova. Pomáhajú im dobrovoľníci a rehoľné sestry.
 
Touto cestou ďakujeme všetkým štedrým  darcom, ktorí prispeli do našej pôstnej zbierky.
 

 

Pozdrav z Krakowa

od našich tretiakov a septimanov z kráľovského Wawelu (13.4.2019)

 

  


 

Podporte nás poukázaním 2% z daní! 

 

Ak ste sa ešte nerozhodli, kam poukázať 2% (prípadne 3%) z Vašich daní, podporte našu školu prostredníctvom neinvestičného fondu Vzdelanie.

 

Všetky informácie a tlačivá nájdete TU.

 

Nezabudnite, že máte možnosť vyhrať večeru so sestrami uršulínkami v pokojnom prostredí historického kláštora.

 


 

Úžasné 2. miesto v Biblickej olympiáde

 

Dňa 9.4.2019 nás naše študentky veľmi pekne reprezentovali v diecéznom kole Biblickej olympiády

V kategórii nižšie gymnáziá sme získali vynikajúce 2. miesto.

Vybojovali ho Anička Ivančíková a Veronika Mraffková z Kvarty A a Sofia Tokošová z Tercie A.

 

Fotografie nájdete TU.

Študentkám ďakujeme, srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník!

 


 

Naša školská krížová cesta

 

Ďakujeme všetkým študentom, súrodencom, rodičom a kolegom, ktorí sa boli s nami pomodliť krížovú cestu v utorok  9.4.2019  na bratislavskej Kalvárii.

Bol to pre nás požehnaný čas modlitby v prírode. 

 

Zopár fotografií z krížovej cesty nájdete vo fotogalérii.

 

 


 

Cestovanie v čase - už čoskoro...

 

Na štvrtok 11. apríla si študenti každej triedy pripravujú

pre svojich spolužiakov z iných tried cestu do minulosti.

Blíži sa Historický deň!

 


 

Na 1. apríla v pohodlných teplákoch

V pondelok 1. apríla sme sa mohli obliecť do teplákov a cítiť sa v škole ako doma.

FOTOGRAFIE nájdete v našej fotogalérii.

 


  

Uršuláci veľmi úspešní v recitácii!


Patrik Paulíny (PA), Rebeka Šmilňáková (PA), Dominika Pašuthová (TA),

Mária Vinczeová (TA)

 

Toto recitačné kvarteto nás reprezentovalo v našich tričkách na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V obidvoch kategóriách sme vybojovali prvé miesto a postup medzi osem najlepších z celého kraja.

Zo zlata sa tešili Majka a Dominika. Rebeka tiež presvedčila a získala Cenu poroty.

 

Sme na Vás veľmi hrdí a s veľkou úctou Vám gratulujeme!

 

 

Obleč sa aj ty do našich farieb, lebo spolu dokážeme ešte viac!

 


 

Ponožková výzva - aj my sme sa zapojili!

Vo štvrtok 21.3.2019 sme sa pripojili k ponožkovej iniciatíve Svetového dňa Downovho syndrómu.

Naše veselé ponožkové fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


 

Ako sme diskutovali v Modelovom Európskom Parlamente 

 

Dňa 15. - 17. marca 2019 sa naši študenti zúčastnili Modelového Európskeho Parlamentu v Národnej rade Slovenskej republiky.

Podieľali sa na diskusii o aktuálnych problémoch EÚ a tvorbe riešení v komisiách Eurogroup (Tereza Rašlíková, Tomáš Trutz, Peter Miškolci a Michal Poliak), Enviroment (Matej Kühnel) a Security & Defence (Jakub Vanacký).

 

Z podujatia si určite všetci odnesú mnoho skúseností, ktoré nadobudli či už pri diskutovaní, navrhovaní zákonov alebo vyjednávaní s partnermi aj oponentmi. Študenti ďakujú vedeniu školy za možnosť zúčastniť sa tohto podujatia a zároveň povzbudzujú ostatných na účasti v budúcom ročníku.

Zopár fotografií nájdete TU. 

 


  

Výsledky 2. kola

Simulovaných študentských prezidentských volieb 

na našom gymnáziu

 

Dátum: 20. marca 2019 

Počet oprávnených voličov: 173

Volebná účasť: 82 = 47,39%

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 6 = 7,32%

 

Voliči volili z 2 kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola v rámci SR: 

Z. Čaputová získala 61 hlasov = 74,39%

M. Šefčovič získal 15 hlasov = 18,29%

Víťazom prezidentských volieb na GSU sa stala Zuzana Čaputová 

 

Organizátorom akcie a členom volebnej komisie v zložení: Vicky Gabašová - predseda, Katka Zubová a Peter Miškolci veľmi pekne ĎAKUJEME!

Fotografie z II. kola volieb nájdete vo fotogalérii

 


  

Opäť si razíme cestu do diecézneho kola

 

dekanátnom kole Biblickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 20.3.2019, sa naši žiaci vôbec nestratili:

Družstvo starších žiakov v zložení Juraj Šebo a Timotej Augustín Schwab z I.A sa umiestnilo na krásnom 3. mieste.

 

Ešte lepšie ťažké otázky zvládlo družstvo mladších žiakov, ktoré zastupovali Anna Ivančíková a Veronika Mraffková z KA spolu s Sofiou Tokošovou z TA, ktoré nenašlo súpera a umiestnili sa na 1. mieste a postúpili do diecézneho kola.

 

Fotografie nájdete TU.

Diplomy - TU.

 


  

GSU TALKS

 
Kým sme boli, kým sa stávame a kým túžime byť v osobnom živote i v profesii..
V pondelok 18.marca 2019 sa stretnú súčasní i bývalí študenti GSU 
v Karloveskom centre kultúry na jedinečnej konferencii
"GSU TALKS".

 


 

Poďme v pôste pomáhať druhým! 

 

Počas pôstneho obdobia Vás pozývame zapojiť sa do pôstnej zbierky

trvanlivých potravín a ďalších užitočných vecí,

ktorá bude prebiehať od 6.3.-14.4.2019 v priestoroch nášho gymnázia

Viac informácií nájdete na plagáte alebo sa informujte u sr. Mariely

 


 

Kritériá pre prijímanie žiakov

do štvorročnej a osemročnej formy štúdia od školského roku 2019/2020 nájdete v časti "Prijímacie konanie".

 

 


 
Beseda s o. Pavlom Hudákom
 
Dňa 14.3.2019 sa v našej škole uskutočnila prednáška spojená s besedou s o.Pavlom Hudákom, ktorý je správcom pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.
  
Vo svojej prednáške mladých povzbudil k práci na sebe a k čistým vzťahom. Počas prednášky zaznelo svedectvo manželov Hornáčkových. Otec Pavol priniesol so sebou mobilnú relikviu blahoslavenej Anky Kolesárovej, ktorú si mohli naši žiaci uctiť. 
 
sr.Mariela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pôstne duchovné obnovy

 

V dňoch 12. - 13. marca 2019, počas písomných maturít zo SJL a cudzích jazykov, mohli študenti tercie a kvarty načerpať duchovnú posilu na duchovných obnovách s členmi spoločenstva Eben Ezer

 

 

 

 

 

 

 


 

Volili sme prezidenta SR

 

V piatok 15. februára 2019 si žiaci našej školy starší ako 15 rokov mohli priamo v školskej knižnici zvoliť prezidenta Slovenskej Republiky. Ako to dopadlo?

 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 92/172 = 53,49%

Počet platných hlasovacích lístkov: 92/172 = 53,49%

 

Prvý zvolený kandidát: Zuzana Čaputová (41,30%)

Druhý zvolený kandidát: František Mikloško (19,57%)

O víťazovi sa rozhodne v II. kole volieb.

 

Veľké ĎAKUJEME! patrí našim usilovným členom volebnej komisie:

Victoria Gabašová, Katarína Svetlana Zubová (Oktáva A)

Tereza Rašlíková, Peter Miškolci (Septima A)  

 


  

Deň otvorených dverí v našej škole
 
Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium v 8-ročnej a 4-ročnej forme
v nasledujúcom školskom roku 2019/2020, že
Deň otvorených dverí v našej škole bude v utorok 19. februára 2019.
 
Tešíme sa na Vás! 
 
 

 

Aj z dejepisu sme bodovali!

 

Naša päťka reprezentantov z nižšieho gymnázia zabojovala na okresnom kole dejepisnej olympiády.

 

V súboji všetkých mozgov zo Starého Mesta malo GSU samých úspešných riešiteľov:

Dominika Pašuthová TA - 2. miesto, Matej Nemessányi (PA) – 4. miesto,

Jakub Vodička (KA) – 5 miesto,

Helena Ravingerová (KA) a Simeon Socha TA.

 

Všetkým s veľkou úctou ďakujeme a zo srdca gratulujeme!

O rok Ťa veľmi radi privítame v našom tíme a spolu opäť zabodujme! 

 


 

Súboj programátorov!

 

V stredu 13.2.2019 sa naši žiaci z triedy Sekunda A (4 súťažiaci) a Tercia A (5 súťažiaci) zapojili do programátorskej súťaže Scratch Cup 2019 organizovanej Fakultou MFI UK. 

 

Po prvýkrát sa naši študenti z Kvinty A a Septimy A zapojili aj do programátorskej súťaže Python Cup 2019.

Ďakujeme za účasť a želáme čo najlepšie umiestnenie!  

 


  

...a Slovo bolo u Boha

 

V stredu 13.2.2019 sa recitátorské talenty z našej školy zúčastnili Krajského kola súťaže v prednese kresťanskej literatúry ...a Slovo bolo u Boha.

Krajské kolo sa konalo v Malackách na Spojenej škole sv. Františka.

A takto sme sa umiestnili:

Patrik Paulíny (PA) - 3. miesto

Mária Dominka Vinczeová (TA) – 2. miesto

Samuel Hromec (SxA) – 2. miesto

 

Všetkým zo srdca gratulujeme. 

 


  

Úspechy v olympiáde v nemeckom jazyku

 

Gratulujeme našim trom úspešným reprezentantom na okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku. Dievčatá vybojovali úžasné prvé miesta - Uršula Mózerová z tercie A v kategórii 1B a Edit Rieglová z kvinty A v kategórii 2A.

 

Maxim Pitoňák zo sekundy A vybojoval krásne štvrté miesto v kategórii 1B. Držíme palce v krajskom kole, do ktorého okrem Edit a Uršule postupuje aj Paulínka Jahnová z tercie A.

 

Wir drücken allen die Daumen! 

 


  

Šaliansky Maťko v našej škole

 

Povesť odhaľuje krivdy, chráni pravdu, hľadá šťastie, túži po láske, učí poznávať...

S týmto všetkým k nám zavítali všetky deti zo Starého Mesta, ktoré sa prihlásili do okresného kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského 2019. Naše gymnázium sa stalo jeho tohtoročným usporiadateľom.

 

Veľmi nás potešil nárast počtu súťažiacich. Tento rok ich bolo spolu 34. Osobitnú  kategóriu tvorili štyri deti zo slovenských národnostných škôl v Maďarsku. Veľmi pekným prednesom prekvapili porotu deti zo Slovenskej základnej školy v Sarvaši (Maďarsko) a zo Slovenského gymnázia a základnej školy v Békešskej Čabe (Maďarsko). Naša škola, Gymnázium sv. Uršule, mala tiež svojho "pretekára". Bol ním Patrik Paulíny z prímy A. V tvrdej konkurencii obsadil krásne 2. miesto. Gratulujeme!

 


  

Blahoželáme k úspechu v okresnom kole OAJ

 

Blahoželáme Izabele Lackovej z OkA k 3. miestu v kategórii 2C2 v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v stredu 16.1.2019. Od prvého miesta ju pritom delili len nepatrné 3 body.

Spolu s ňou nás v ďalších kategóriách reprezentovali Hana Frohmannová z III.A a Pavol Lučanič zo SxA.

Ďakujeme za chuť súťažiť a za výbornú reprezentáciu školy!

 


 

Návšteva zážitkového centra vedy Aurelium

 
Dňa 10.1.2019 sa žiaci Primy A zúčastnili programu v centre vedy Aurelium, kde si zážitkovou formou mohli vyskúšať, ako fungujú rôzne princípy vo fyzike a iných vedných odboroch.
 
Hlavnou myšlienkou centra vedy je používať neformálne metódy, aby si žiaci mohli odniesť nové poznatky, zážitky a vedomosti.
Zopár fotografií nájdete v našej fotogalérii.
 

 
Novoročné požehnanie priestorov školy
 
V utorok 8. januára 2019 sme začali vyučovanie po vianočných prázdninách požehnaním priestorov školy.
Po spoločnej modlitbe a pobožnosti v zborovni nasledovala modlitba cez školský rozhlas a požehnanie všetkých učební kňazom.
 
 
 
 
 
 

 
Vianočné dary od našich úžasných detí a mladých
 
Počas adventu sme sa aj v našej škole zapojili do Vianočnej pošty a písali rôznym starkým z domovov dôchodcov. Čo znamená pre seniorov Vianočná pošta? Ako prebieha doručovanie a čo želajú tým, ktorí im ju posielajú? To si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:
https://youtu.be/BUa32sgATdo
 
Okrem Vianočnej pošty sme sa rozhodli jeden domov dôchodcov v Bratislave aj navštíviť a popriať starkým požehnané Vianoce. A hoci sme chceli obdarovať my ich, práve my sme boli obdarovaní, keď sme videli radosť a dojatie v tvárach dôchodcov, či keď nás ponúkali kávičkou, džúsom a chceli sa s nami podeliť o to málo, čo mali.
Zopár fotografií z tejto požehnanej aktivity nájdete v našej FB fotogalérii: 
 
Krátke video nájdete na našom školskom youtube kanáli: 
 

 
 
Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu
 
Blahoželáme Ondrejovi Vadilovi z Kvarty A, ktorý sa umiestnil na peknom 11. mieste na Majstrovstvách SR v zrýchlenom šachu žiakov základných škôl a nižších tried osemročného gymnázia.
 
 
Ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa na jeho ďalšie úspechy.
 

 
Stužková slávnosť Oktávy A
 
V nasledujúcom videu sa vraciame obrazom k stužkovej slávnosti
triedy Oktáva AVIDEO si môžete pozrieť TU.
 

 
Svätá omša pri sviečkach
 
utorok 18. decembra 2018 sme v našej školskej kaplnke slávili adventnú sv. omšu pri sviečkach
Po nej nasledovali raňajky a spoločné zdieľanie.
 
Zopár fotografií z tejto krásnej duchovnej aktivity nájdete aj v našej fotogalérii.
 

 
Výnimočná predvianočná akcia!
 
Milí študenti, rodičia,  sympatizanti, uršuláci,
 
pred Vianocami prichádzame s ponukou našich nových tričiek.
Môžete si v škole u sr.Mariely zakúpiť: 
- posledné kusy tričiek za výnimočnú cenu 10 € alebo
- posledné kusy plátenky (4 ks) za cenu 8 €
ako pekný darček svojim blízkym.
 
V tabuľke TU sú uvedené farby a veľkosti, ktoré ešte zostali.
 

 

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

 

V mesiaci december prebiehalo aj u nás školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 37 žiakov zo všetkých ročníkov. Súťažilo sa v piatich kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a 2C.

 

Víťazi v jednotlivých kategóriách budú reprezentovať školu v okresnom kole Olympiády v ANJ, ktoré sa uskutoční dňa 16. januára 2019 v Bratislave.

TU  nájdete zoznam  žiakov, ktorí sa umiestnili na prvých 3 miestach v jednotlivých kategóriách.

 

Ďakujeme žiakom za účasť a postupujúcim srdečne blahoželáme!

 


 

 

Dôležitý OZNAM - osemročné gymnázium 

 

V školskom roku 2019/2020 otvárame jednu triedu osemročného gymnázia s počtom žiakov 24.

 

Deň otvorených dverí v našej škole plánujeme na mesiac február.

 

vedenie školy

 


 

Školské kolo Pytagoriády

 

Dňa 13.12. 2018 sa aj v našej škole konalo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriada. Zúčastnili sa jej triedy Prima, Sekunda a Tercia.

 

Zopár fotografií nájdete v našej fotogalérii

 


 

 

Noc v škole "mini"

 

Aké je to spať v škole? Pohodlné asi nie, ale určite plné zábavy, smiechu a zážitkov s kamarátmi...

Z piatka na sobotu (30.11.-1.12.2018) sa uskutočnila Noc v škole "MINI", ktorú si pre triedy Prima A a Sekunda A pripravili naši odvážni a kreatívni študenti zo SxA spolu s troma študentkami z triedy II.A. Pre naše mladšie ročníky si táto zohratá partia pripravila hru plnú zábavných stanovísk, kde museli v skupinkách spojiť svoju šikovnosť a vedomosti so schopnosťou spolupracovať. Nechýbalo spoločné stolovanie či nočná hra plná napätia a strachu. Účastníci síce veľa nepospali, ale určite si odniesli veľa pozitívnych zážitkov.

 

Ďakujeme učiteľom, ktorí sa zúčastnili a tiež triede SxA aj dievčatám z II.A za skvelý program.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


  

Poďakovanie za Študentské Voľby

 

Chceli by sme sa s Vami podeliť o list, ktorý nám prišiel ako poďakovanie za úspešné zrealizovanie projektu Študentské Voľby. 

 


 

Olympiáda v nemeckom jazyku

 

V dňoch 21.11.2018 a 22.11.2018 prebiehalo na našom gymnáziu školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Účastníkom gratulujeme a postupujúcim držíme palce v okresnom kole, ktoré sa bude konať dňa 17.1.2019.

 

Gratulujeme !!! - Maxim Pitoňák (SA), Šimon Jursa (SA), Uršula Mózerová (TA), Paulína Jahnová (TA), Edit Rieglová (KiA), Filip Jursa (KiA)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka

 

Dňa 5. novembra 2018 naša knižnica hostila účastníkov školského kola Olympiády zo slovenského jazykaPotešila nás vysoká účasť súťažiacich z tried Tercia A a Kvarta A. Do finále sa dostali Dominika Pašuthová (TA)Mária Lučaničová (KA) a Sofia Tokošová (TA).

 

Na okresnom kole nás statočne reprezentovala víťazka školského kola Sofia Tokošová (TA). Gratulujeme!

 

 

  

 

 

 


 

Misijný koláčik 2018 - poďakovanie

 

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí sa v týždni od 19.-23.11.2018 zapojili do tradičnej charitatívnej aktivity s názvom Misijný koláčik - Týždeň pre Fayaja a Akshathu.

 

Počas piatich dní ste piekli, varili, predávali a kupovali, a tým podporili dobrú vec. Vďaka vám budú môcť Fayaj a Akshatha z kasty nedotknuteľných v Indii pokračovať v štúdiu a budú mať šancu splniť si svoje sny. Výnos z celého týždňa bol 465,28 €. 

Zopár fotografií nájdete v našej fotogalérii.  

 


 

Naši tretiaci v Prahe

 

Víkend 17.-18.11.2018 niektorí študenti III.A zavítali do Prahy. Dôvodov bolo hneď niekoľko: na dejepise sa preberá učivo venované 1. ČSR a v zrekonštruovanom Národnom múzeu na Václavskom námestí je sprístupnená výstava venovaná práve obdobiu 1. ČSR.

 

Ďalším dôvodom bola samotná Praha, ktorá je zaujímavá svojimi pamiatkami a atmosférou. Vzhľadom na to, že III.A bola zapojená do projektu Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave, študenti si prezreli aj Staronovú synagógu spojenú s veľmi zaujímavým výkladom. A bonusom bola sv. omša v Kostole sv. Františka z Assisi pri Karlovom moste, ktorý má v správe rytiersky rád Krížovníkov s červenou hviezdou. Po sv. omši sme absolvovali prehliadku kostola a priestorov kláštora. Celý víkend bol perfektný a umocnený aj krásnym slnečným počasím. 

 

Niekoľko veselých fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.


Vďaka študentom aj ich tr. prof. Poliakovej za super akciu!

 


  

iBobor 2018

V minulom týždni, od pondelka 12.11.2018 do štvrtka 15.11.2018, sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2018. Dosiahli veľmi pekné výsledky vo všetkých kategóriách. Až 11 súťažiaci vyriešili všetky úlohy bezchybne a získali maximálny počet bodov 80.

 

V kategórii Benjamíni:

o   Martin Straka (PA),

o   Matúš Kráľovič (SA),

o   Andrej Lengyel (SA), 

o   Zuzana Pešková (SA),

o   Štefan Polák (SA),

o   Anna Rychtáriková (SA),

o   Matej Šmilňák (SA);

Kadeti:

o   Lucia Chorvatovičová (TA), 

o   Šimon Klokoč (TA),

o   Daniel Záhora (KA);

Juniori:

o   Samuel Vakrčka (KiA);

Seniori:

o   sa najlepšie umiestnil Jakub Vaník (OkA), ktorý získal 76 bodov z 80;

 

Podrobnú výsledkovú listinu všetkých súťažiacich zverejníme onedlho. Niekoľko fotografií zo súťaženia nájdete v našej fotogalérii.

 

Všetkým súťažiacim zo srdca gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

 


 

Súťažili sme v šachu

 

Vo štvrtok 15.11.2018 sa vybraní žiaci Sekundy A, Tercie A a Kvarty A zúčastnili na Školských majstrovstvách okresu BA I žiakov a žiačok v  šachu. Nestrávili sme dopoludnie s hlavou v dlaniach a v úpornom premýšľaní nad ďalším ťahom, išlo totiž o šach zrýchlený. Dopoludnia si naši bojovníci stihli zahrať sedem desaťminútových partií.

 

Neprekonateľný bol Ondrej Vadila z Kvarty A, ktorý nedal šancu žiadnemu súperovi a skončil prvý v kategórii chlapcov. Super bojovníčky boli aj medzi dievčatami. Dominika Pašúthová z Tercie A nám vybojovala tretie miesto medzi dievčatamipostup do krajského kola získala aj Janka Ježíšková zo Sekundy A.

Medzi zúčastnenými školami sme zaujali prvé miesto v rámci škôl.

Niekoľko fotografií nájdete vo fotogalérii.

 

Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a postupujúcim gratulujeme!

 


 

Debatný klub a vytvorenie 1. ČSR

pondelok 12.11.2018 sa v rámci Debatného klubu na škole diskutovalo na tému, ktorou sme si chceli pripomenúť výročie vzniku prvej ČSR.

 

Formát diskusie je tradičný: dva trojčlenné tímy - súhlasný a  nesúhlasný  – diskutujú na vopred dohodnutú tézu. Tentokrát to bola téza: Vytvorenie 1. ČSR na základe Washingtonskej deklarácie bolo správnym krokom. Diskutujúci boli: Jakub Vanacký, Matej Kühnel, Peter Miškolci a Tomáš Trutz zo Septimy A , František Man zo Sexty A a Maxim Pitoňák zo Sekundy A.

 

Debata bola perfektná, tešíme sa na ďalšie stretnutia vždy v pondelok o 15.00 hod. :) 

 


 

Naši gymnazisti na Festivale Slobody

 

Dňa 6. novembra 2018 sa vybraní študenti 3. a 4. ročníka nášho gymnázia zúčastnili Festivalu  Slobody v kine Lumiére.

 

Program mal tri časti. Prvou bol dokumentárny film Agent Vian z cyklu Českej televízie Příběhy 20. století, ktorý rozpráva príbeh 2 kamarátov, z ktorých jeden sa stal spolupracovníkom ŠtB a druhý jeho sledovaným subjektom. Obaja hovorili  o svojich skúsenostiach a následkoch, ktoré pociťujú dodnes, 30 rokov od pádu totalitného režimu. Nasledovala diskusia k filmu.

Program bol zavŕšený filmom Jan Palach. ktorý sleduje posledné mesiace života hlavného hrdinu a odkrýva divákovi možné pohnútky jeho konania, ktoré vyústilo v tragický koniec.

 

Festival nám priblížil praktiky ŠtB v ČSSR pred rokom 1989 v snahe pomôcť nám rozozoznať nebezpečenstvo ideológií, ktoré útočia na základné práva a slobody človeka. 

 


  

Jedinečná možnosť objednať si školské tričko

a plátennú tašku!

Milí študenti a priatelia našej školy, 

 

od 5.11.-13.11.2018 si môžete objednať u nás v škole naše

nové školské tričko a plátennú tašku

 

Tričká budú vo farbe: modrá, červená, čierna.

Strih dámsky a pánsky.

Veľkosť od S - XXL.  

Cena trička je 9 €.

Plátenná taška je bielo - krémová. Cena je 5 €.

 

Záväznú objednávku si môžete stiahnuť TU.

Vyplnenú záväznú objednávku prineste do školy sr. Mariele spolu s peniazmi najneskôr (!) do 13.11.2018. 


  

Študentské voľby na Uršule - aj s výsledkami

 

piatok 26.10.2018 sa na našej škole konali simulované študentské komunálne voľby. Študenti si mohli vyskúšať, na základe predloženia svojho občianskeho preukazu, aké je to voliť a pripraviť sa tak na právo a najmä zodpovednosť, ktorá im bude čoskoro vlastná v skutočných voľbách.

 

Školská knižnica sa v tento deň zmenila na volebnú miestnosť, kde zasadala päťčlenná volebná komisia, ktorá dozerala na celý chod volieb. Do volebnej urny hodila svoj hlas nadpolovičná väčšina oprávnených študentov.

 

 

Výsledky volieb:

 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov:  162.
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 89 ..... 54.94%
Počet odovzdaných platných hlasovacích listkov: 71 ..... 43,83%
Za primátora Bratislavy bol zvolený Ján Mrva.

 

Predseda volebnej komisie:
V. Gabašová ( Oktáva A)


Členovia volebnej komisie:
T. Rašlíková, T. Trutz ( Septima A)
L. Kollerová, Š. Ďuriač (Oktáva A)

 

Niekoľko fotografií z volieb nájdete vo fotogalérii.

Celá akcia prebiehala pod pedagogickým dozorom pani profesorky Muržicovej.

 


 

O misii v Ugande

utorok 23.10.2018 a v piatok 26.10.2018 sa do našej školy opät vrátila naša bývalá žiačka Veronika Zodlová, aby nám v rámci Misijného týždňa porozprávala o svojej misii v Ugande.

 

Jej slová nám prezradili niečo nielen o tejto krajine, ale aj o jej ceste k rozhodnutiu pomáhať druhým ľudom. O to viac, že títo ľudia boli hlavne deti postihnuté HIV. Zároveň prišla ukázať i výrobky, ktoré spolu vyrobili. Jej skutky boli pre nás inšpiráciou ako byť v službe pre iných, či už Slovenskú katolícku charitu ako Veronika, alebo v našom okolí. 

 


  

Plavecký kurz Primy A

 

V októbri absolvovala naša Prima A plavecký kurz s pánom prof. Nagyom. Tréning prebiehal na plavárni na Pasienkoch.

Bol to skvelý týždeň a okrem zábavy pri športe hlavne priniesol aj zjavné zlepšenie v plaveckých zručnostiach.

 

Zopár fotografií z plaveckého kurzu nájdete vo fotogalérii.

 


  

Modlitba chvál v uršulínskom kostole

stretnutie absolventov Gymnázia svätej Uršule

 

Ďakujeme všetkým, ktorí pri príležitosti sviatku svätej Uršule, patrónky našej školy, prijali pozvanie a prišli na spoločnú MODLITBU CHVÁL, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 25. októbra 2018 o 18:00 hod v Kostole Loretánskej Panny Márie (t.j. v uršulínskom kostole).

 


 

Fotografie z osláv sviatku sv. Uršule

 

Vo fotogalérii pribudli fotografie z osláv sviatku svätej Uršule, patrónky našej školy, ktorý sme si spolu so žiakmi pripomenuli v pondelok 22. októbra 2018.

 

Zachytávajú svätú omšu, workshopy pre mladších žiakov, imatrikulácie I.A a primy A, športový turnaj starších žiakov vo volejbale, tanečnú súťaž KiA aj skrášľovanie školských chodieb pod záštitou študentskej rady.

 


  

Zabojovali sme v jesennom MATBOJi

 

Naši  žiaci Tercie A a Kvarty A neoddychujú ani  na sklonku týždňa! V piatok 19.10.2018  školu reprezentovali v jesennom MATBOJi a môžeme  byť na nich hrdí.

 

Úlohy boli netradičné a na ich vyriešenie bolo treba rýchlo dostať nápad, "nájsť " si opravovača a "pohrať"  sa s vhodným uložením vybojovaných dielikov na hracom pláne, lebo za všetko toto sa získavali body.

Vrátili sme sa bohatší o nové zážitky a skúsenosti, s pocitom dobre vykonanej práce.

Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.

RNDr. Ľuboslava Horváthová


  

Pohár čaju so sestrami uršulínkami

 

Ako sestry uršulínky pozvali v piatok 19. októbra 2018 našich nových prvákov a primanov na spoločné posedenie pri čaji v uršulínskom kláštore  v Bratislave... 

 

V rámci prípravy na sviatok sv. Uršule, ktorá je patrónkou sestier uršulínok a zároveň aj našej školy, navštívili naši prváci a primáni kláštor sestier. Mohli sa pozrieť do ich kostola, krypty pod kostolom a nakoniec si posedeli pri čaji a koláčiku v krásnej historickej jedálni kláštora. Bol to čas, kedy nači žiaci mohli viac spoznať sestry a zasa sestry spoznali našich nových žiakov.

 

Fotografie z tohto príjemného posedenia nájdete:  TU

 


 

Exkurzia v lužnom lese

 

V utorok 16. 10. 2018 strávila Kvinta A niekoľko hodín v lužnom lese medzi Čunovom a Rusovcami. Čo všetko sa počas tohto dňa naučili?

- Dozvedeli sme sa, že pod našimi nohami sú obrovské zásoby pitnej vody, preto je Žitný ostrov ako zásobáreň vody európskou veľmocou.

- Naučili sme sa, že lužný les je v blízkosti vodných tokov, býva zaplavovaný riekou alebo podmáčaný vysokou hladinou spodnej vody.

- Dozvedeli sme sa, že v 18. storočí sa bobry vo veľkom lovili. Keďže ich ľudia vnímali ako vodné živočíchy a bobry majú na chvoste šupiny podobné ako ryby, mohli ich jesť spolu s rybami v čase pôstu. Preto boli všetky bobry na Slovensku vyhubené. Dnes tu žijú bobry dovezené z Poľska.

- Zaujímavosťou je, že bobry sú hlodavce a majú silnejšie žuvacie svaly ako pitbul.  

 

Niekoľko fotografií z exkurzie nájdete vo fotogalérii.

 


  

Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave

 

po štvrtýkrát sa naši študenti zapojili do vzdelávacieho programu, ktorý organizuje Židovské komunitné múzeum. Tento raz sa ho zúčastnili študenti III.A.

  

Aj teraz absolvovali 4 navzájom nadväzujúce časti:

1. Úvodná prednáška o kultúre, náboženstve, zvykoch a tradícii s ThDr. Luciou Hidvéghyovou.

2. Workshop v Židovskom komunitnom múzeu s Dr. Marošom Borským

3. Návšteva Pamätníka Chatama Sofera

4. Záverečné stretnutie v škole  a prezentácia projektov niektorých predmetov zo ŽKM, ktoré vytvorili študenti.

 

Vytvorenie priestoru pre  spoznávanie židovskej komunity v Bratislave, možnosť zblízka nahliadnuť a "dotknúť sa" jej histórie aj cez predmety, ktoré  používala,  bolo zaujímavou a inšpiratívnou skúsenosťou. A  kreativita študentov v múzeu a počas záverečnej prezentácie bola skvelá!

 

Vďaka za túto možnosť všetkým, ktorí projekt pripravili a zúčastnili sa ho! 

 

 Mgr. Lenka Muržicová


  

Svätá omša pri príležitosti sviatku sv. Uršule

 

Pri príležitosti sviatku svätej Uršule, patrónky našej školy, pozývame všetkých rodičov, absolventov a priateľov školy na slávnostnú svätú omšu, ktorú budeme s našimi žiakmi sláviť v pondelok 22. októbra 2018 o 8:15 hod v kostole u kapucínov (Kostol sv. Štefana).

 

Naši súčasní študenti sa stretávajú o 7:45 hod vo svojich triedach, odkiaľ pôjdu spolu s triednymi učiteľmi do kapucínskeho kostola.

 

Autor ilustračného obrázka: Sofia Durguthová (sekunda A)

 


 

Žiaci Tercie A zavítali do Košíc

 

Nuit Blanche alebo po našom Biela noc je festival súčasného umenia, ktorý je prezentovaný aj v našich dvoch najväčších mestách. Jeho kolískou je Paríž, odkiaľ sa rozšíril do celého sveta.

My, žiaci tercie A, sme boli jeho súčasťou počas tohto ročníka v Košiciach. Mesto sme "ovládli" na dva dni. V piatok 5.10.2018 nám patrilo Štátne divadlo. Mali sme šťastie! Akurát hrali premiéru operety kráľa viedenských valčíkov  Johanna Straussa ml. Netopier.

V sobotu sme praskali vo švíkoch - geocaching, svätá omša, expozícia Slovenského technického múzea, Zabehaj to s Matejom Tóthom, pasta party a spomínaná Biela noc. V noci sme spali ako drevá. Veď v nedeľu sme pokračovali. V Košiciach sa totiž konal Medzinárodný maratón mieru 2018.

Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii

 

Spoznávať Slovensko je naozaj skvelé!

 


  

Návšteva z partnerskej školy vo Švajčiarsku

V dňoch 29.9.-4.10.2018 nás navštívili študenti z partnerskej školy Kantonschule Enge vo Švajčiarsku spolu so svojimi pedagógmi. Počas ich návštevy sa im venovali  naši študenti prevažne z tried II.A a Sexta A.

O pestrý spoločný program ako aj  celú organizáciu návštevy sa postarali p. prof. Štenclová a p. prof. Škovierová, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

 

Zopár fotografií z tejto návštevy nájdete vo fotogalérii.

 


  

Duchovná obnova pre I.A a KiA
 
V dňoch  21.9.-23.9.2018 sa v Pastoračnom centre Jonatán  v Pruskom uskutočnila duchovná obnova pre študentov prvého ročníka a kvinty
 
Duchovnú obnovu viedol o. Peter Kuljaček a spoločenstvo Eben-Ezer. Zameraná bola na upevnenie vzťahu s Bohom a vzťahov medzi sebou. Ďakujeme všetkým zúčastneným za možnosť vytvorenia hlbšieho spoločenstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Exkurzia Prietrž - Košariská 

 

Jeden z prvých školských piatkov sme my, Septima A a III.A, spoznali ďalší kúsok severozápadného Slovenska. Okolo desiatej sme dorazili do Prietrže. V starom murovanom dome s drevenými trámami tam sídli v dnešných dňoch jediná ručná výrobňa papiera na Slovensku Petrus. Oproti papierničke žije v podobnom dome majster a za domom dve ovečky. Sami sme si v tomto rodinnom prostredí drobnej manufaktúry mohli vyrobiť lístok papiera z vláken bavlníka.

 

Na obed sme zastali pod Mohylou na Bradle.Honosná travertínová hrobka tam už roky víta študentov. V útrobách pre nich chráni dôležitú čiastočku našej národnej histórie. O Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sme sa viac dozvedeli v Košariskách, kde sa z jeho rodného domu stalo múzeum. Ako sme prechádzali z izby do izby, prechádzali sme i jeho životom. Staré uniformy, fotografie či artefakty z ciest nám priblížili nie tak dávnu dobu. 

Teším sa z tohto živého dejepisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agáta Kertészová zo SpA


 

Zapojili sme sa do Týždňa dobrovoľníctva v Bratislave

 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje v tomto týždni od 15. - 22. septembra 2018 Týždeň dobrovoľníctva 2018,  do ktorého sme sa zapojili ako škola spolu s niektorými študentmi tried SpA, SxA, III.A a II.A.

 

Naša škola  sa zapojila do tohto Týždňa dobrovoľníctva v utorok 18.9.2018, kedy sme boli  pomáhať na dvoch ponúknutých miestach: pri upratovaní  priestorov domu Quo Vadis a  maľovaní vonkajšieho plota v organizácii NÁRUČ Senior & Junior.

 

Táto aktivita bola zaujímavou skúsenosťou pre našich študentov. Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.

sr.Mariela a A.Baračka

 


 

Ponuka krúžkov v školskom roku 2018/2019

 

Aktuálnu ponuku krúžkov v školskom roku 2018 / 2019 nájdete v časti Záujmové krúžkyVzdelávací poukaz treba odovzdať vedúcemu krúžku najneskôr do piatku 21.9.2018.

 

 
 
SÚŤAŽ: Pamätáš si svojich učiteľov?
Pozor, prebieha len do 3. septembra!!
 
Milí študenti GsU,
keďže sa už na Vás netrpezlivo tešíme, pripravili sme pre Vás jedinečnú SÚŤAŽ!
Dokážete podľa fotografií predmetov alebo častí tela identifikovať učiteľov našej školy? Ak áno, neváhajte sa zapojiť! 
 
Postup a pravidlá súťaže:
 
1. Rozklikni obrázok vľavo a identifikuj 14 vybraných učiteľov. Ak nespoznáš všetkých, nevadí, súťažiť môžeš aj tak:)
2. Klikni SEM a cez online formulár odošli správne odpovede. Formulár Ti ponúka mená ku každému zo 14 obrázkov vo fotokoláži.   
3. Súťažiť môžeš len raz. (Ak by si odoslal viac odpovedí, vyhodnotíme len prvú v poradí.)
4. Súťaž prebieha len do 3. septembra 2018 do 8:00hod!! 
5. Víťazom bude študent s najväčším počtom správnych odpovedí. V prípade väčšieho počtu víťazov bude rozhodovať čas odoslania odpovedí. Na víťaza bude čakať aj odmena.
6. Výsledky súťaže budú zverejnené v prvom školskom týždni.
 
 
Tešíme sa na Vaše odpovede
a vidíme sa 3. septembra 2018 v našej škole!
 

 
Začiatok školského roka 2018/2019
 

Oznamujeme rodičom a žiakom našej školy, že

 školský rok 2018/2019 začneme v pondelok 3. septembra 2018 o 8:00 hod triednickými hodinami v jednotlivých triedach.

 

Po triednickej hodine pozývame aj všetkých rodičov,

absolventov a priateľov školy na

 slávenie spoločnej svätej omše so slávnostným Veni sancte

 o 9:00 hod. vo františkánskom kostole 

a spoločné agapé po sv. omši v priestoroch františkánskeho kláštora.

 

Ak by ste aj Vy chceli prispieť "niečím pod zub", budeme veľmi radi, ak to prinesiete so sebou. 

 

Tešíme sa na Vás!

 


 

Informácie ohľadom stravovania v školskej jedálni
 
 
Milí stravníci, aktualizované informácie ohľadom stravovania sa v školskej jedálni v školskom roku 2018/2019 nájdete v časti "JEDÁLEŇ".
 
 
V prípade, že sa študenti chcú stravovať už v prvý týždeň školského roka (od 4.9.2018 - utorok), musia mať preukazateľne uhradenú stravu a suma musí byť pripísaná na účet šk. jedálne do tohto termínu.
 
Ďakujeme za pochopenie.
 

 

Zapoj sa aj ty do jedinečného programu DofE!

Prihlásenie možné do 14. septembra 2018.

Opäť ponúkame možnosť zapojiť sa do jedinečného programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Zapojiť sa môže každý študent/študentka školy, ktorý/-á má 14 rokov. Na prihlásenie je potrebné vyplniť motivačný list, ktorý nájdete na stránke www.dofe.sk a odovzdať ho podpísaný v papierovej podobe koordinátorovi projektu p. Rohalovi alebo p. Baračkovi do piatku 14. septembra 2018.

 

Tešíme sa a sme hrdí na to, že už druhý rok budeme na našej škole poskytovať tento program.

  
 
Ďakovná svätá omša na konci školského roka
 
Pozývame žiakov, rodičov, absolventov aj všetkých našich priateľov 
v piatok 29. júna 2018 o 10:15 hod na spoločnú ďakovnú svätú omšu vo františkánskom kostole, ktorou oslávime sviatok Svätých Petra a Pavla 
a zároveň aj ukončenie školského roka 2017/2018.
 
Tešíme sa na Vás!
 

 

Zapoj sa aj ty do jedinečného programu DofE!

Opäť ponúkame možnosť zapojiť sa do jedinečného programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Zapojiť sa môže každý študent/študentka školy, ktorý/-á má 14 rokov. Na prihlásenie je potrebné vyplniť motivačný list, ktorý nájdete na stránke www.dofe.sk a odovzdať ho podpísaný v papierovej podobe koordinátorovi projektu p. Rohalovi do piatku 6. júla 2018.

 

Tešíme sa a sme hrdí na to, že už druhý rok budeme na našej škole poskytovať tento program.

 


  

Pozdrav z Varšavy 

 

Chceme sa s Vami podeliť o fotopozdrav od našich študentov z I.A, ktorí sú v týchto dňoch na triednom výlete vo Varšave.

 

 


 

Úspech v chemickej olympiáde

 

Srdečne blahoželáme Magdaléne Kaššákovej z I.A k 4. miestu v krajskom kole 

chemickej olympiády a ďakujeme jej za úspešnú reprezentáciu školy!

 


 

Exkurzia do Mikulčíc a Kopčian

 

V utorok 29.5.2018 navštívili triedy Prima A a Kvinta A dve miesta viažúce sa k veľkomoravskej histórii. Prvou zastávkou bol malý kostolík sv. Margity Antiochijskej, ktorý patrí k najstarším sakrálnym stavbám na našom území. Kostolík je zrekonštruovaný, a spolu s lipou, ktorá rastie vedľa neho, dominuje rovinatej krajine za dedinou Kopčany. Mali sme možnosť vidieť aj jeho interiér a vypočuť si krátku prednášku k jeho histórii.

 

Následne sme sa presunuli pár kilometrov ďalej, na územie Českej republiky, do obce Mikulčice, kde sa voľakedy nachádzalo významné slovanské hradištné sídlo. Na základe archeologických vykopávok existujú domnienky, že Mikulčice mohli byť dokonca kmeňovým sídlom Mojmírovcov. Tam sme sa vďaka pútavej prednáške a expozíciám presunuli do obdobia Veľkomoravskej ríše a dozvedeli sme sa o živote Slovanov–Moravanov - o ich oblečení, dĺžke vlasov, ich výške, bojových technikách, písme a zvykoch. A celý výlet nám krásne svietilo slnko.

 

Zopár fotografií z exkurzie nájdete vo fotogalérii.

 


  

Geografia netradične

 

Aké bude dnes počasie? Možno každý z nás sa ráno prebúdza s rovnakou otázkou. Odpoveď na ňu sme hľadali u odborníkov, čiže pracovníkov SHMÚ v Bratislave počas exkurzie s I.A a KiA dňa 29.5.2018.

 

Naša exkurzia mala dve časti. V prvej nám prostredníctvom zaujímavej prezentácie dali odpoveď na otázky, čo je meteorológia, čím sa zaoberá a pod.. Druhá časť prebiehala v meteorologickej záhrade. V nej nám vysvetlili princípy a metódy meteorologických meraní a ukázali praktické úkony. Super zážitok!

 


 

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

 

Vo štvrtok 17.5.2018 sa študenti kvarty A a  I.A, doplnení seminaristami z dejepisu, zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi.

 

V moderne zrekonštruovaných priestoroch bývalého koncentračného tábora sme mali možnosť  vypočuť si históriu tohto, dnes už nie tak strašidelne vyzerajúceho miesta. Z prednáškového programu, ktoré múzeum ponúka, sme si vybrali tému Deti a holokaust. Dozvedeli sme sa, že termín holokaust nezahŕňa len nevraživosť voči Židom, ale aj Rómom, telesne postihnutým, či homosexuálom. V sklenených vitrínach boli vystavené keramické napodobeniny topánok obetí, na sklenených tabuliach boli mená niektorých transportovaných ako symbolické vzdanie úcty všetkým obetiam. Po stenách boli vystavené propagandistické letáky, ktoré šírili nevraživé heslá, najmä proti Židom. Funkciou tábora v Seredi bola koncentrácia „nepohodlného“ obyvateľstva.  Bolo to miesto, na ktorom sa sústredili ľudia, čakajúci na transport najmä do pracovných táborov v Poľsku, či Česku.  

 

Touto prínosnou exkurziou sme mali možnosť poznať krutosť nacistického režimu z iného uhlu ako nám je predkladaná v učebniciach. Za pedagogický dozor a organizáciu exkurzie patrí vďaka predovšetkým p. profesorke Muržicovej a p. pani profesorke Záhorovej.

Victoria Gabašová (Septima A)

 


  

Exkurzia do Nitry

 

Dňa 17.5.2018 sa študenti SxA a II.A zúčastnili dejepisno - náboženskej  exkurzie do Nitry. Študenti navštívili Zoborský kláštor sv. Hypolita, ktorý v 9. storočí zriadili benediktíni pod vrchom Zobor. Zoborský kláštor je historicky najstarším známym kláštorom na Slovensku. Podľa historikov vznikol niekedy v rozmedzí rokov 850 – 880 v ideálnej polohe z pohľadu potrieb benediktínskeho konventu. 
Pri kláštore pôsobila škola, bola tu nemocnica, lekáreň. V roku 1782 cisár Jozef II. zrušil Zoborský kláštor. Budova ďalej slúžila ako manufaktúra na výrobu súkna, klimatické kúpele, kláštorný hostinec. 

 

Odtiaľ sa naši študenti presunuli na Nitriansky hrad, kde sa nachádza katedrála sv. Emeráma a diecézne múzeum, kde si mohli študenti prezrieť vzácne exponáty.

 sr.Mariela a Adrián Baračka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(Medzi)národné finále súťaže Spievam po francúzsky 2018

 

Dňa 12. mája 2018 sa  žiaci kvinty ALadislava Kajanová, Barbara Gajdošíková, Diana Dravecká a Anton Rafajpod vedením p.p. Mackovej, zúčastnili finále súťaže Spievam po francúzsky, ktorú organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku. Súťaž sa konala v Banskej Bystrici.

 

 

Žiaci získali v silnej konkurencii napokon 3. miesto a budú reprezentovať Slovensko na oslave národného francúzskeho sviatku dňa 13. júla 2018 v Bratislave.

Srdečne im blahoželáme!

 


   

Výsledky súťaže Scratch Cup 

utorok 18.4.2018 sa 8 naši žiaci zúčastnili celoslovenskej programátorskej súťaže Scratch Cup. Medzi 237 súťažiacimi sa do čelných pozícii prebojovali títo žiaci: Helena Ravingerová (Tercia A) – 4. miestoMatej Šmilňák (Príma A) – 9. miestoAnna Rychtáriková (Prima A) – 23. miesto.

 

Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

 


  

Kurz ochrany života a zdravia pre III.A a SpA

 

V dňoch 21.-22.5.2018 (pondelok a utorok) a 24.5.2018 (štvrtok) sa uskutoční Kurz ochrany života a zdravia pre triedy SpA a III.A. Bližšie informácie pre dané triedy:

 

Pondelok 21.5:2018 – streľba na strelnici v objekte SAV Bratislava – Patrónka

Žiaci sa stretávajú pred SAV o 8:30hod. Treba si priniesť 2,50 EUR/žiaka. Program bude trvať cca od 9:00-11:00hod.

 

Utorok 22.5.2018 – návšteva Múzea petržalského opevnenia, tzv. bunkra v Petržalke

Žiaci sa stretávajú pred ŽST Petržalka o 8:30hod. Je pre nich pripravená prehliadka bunkra spojená s výkladom a prehliadka blízkeho vojenského cintorína.

 

Štvrtok 24.5.2018 – cyklistika a turistika

Cyklisti sa stretávajú o 9:00hod pod Mostom SNP na strane Petržalky. Cyklistická prilba je povinná!! Trasa: Hainburg.

Turisti sa stretávajú o 9:00hod na Kamzíku pri bufetoch. Cieľ: Pekná cesta 

 


  

Medzinárodný deň - fotografie

 

Vo fotogalérii nájdete fotografie z Medzinárodného dňa, ktorý sa v našej škole uskutočnil v stredu 25. apríla 2018. Počas troch hodín prezentovali študenti jednotlivých tried zaujímavosti, tradície, oblečenie či typickú kuchyňu rôznych štátov sveta, ktoré si vopred vylosovali. 

 

 

Za nápad aj celkovú organizáciu ďakujeme našej tvorivej študentskej rade.

 


  

Okresné kolo v orientačnom behu

 

Dňa 20. apríla 2018 nás naši žiaci reprezentovali na okresnom kole v orientačnom behu. V jednotlivcoch sa najlepšie umiestnila Lucia Matejíčková (3.miesto) a Matej Cidorík (2.miesto).

 

Družstvo študentiek v zložení: Lucia Matejíčková, Tereza Pružincová, Magda Hrabošová, Terézia Števicová a družstvo študentov v zložení: Matej Cidorík, František Šály, Jakub Kaššák a Anton Rafaj skončili rovnako na 2. mieste, takže postupujú do krajského kola.

Na 3. mieste sa umiestnilo družstvo žiačok A v zložení: Lucia Smolková, Helenka Ravingerová, Barbora Štefaničková a Veronika Mraffková.

 

Všetkým ďakujeme za reprezentáciu a pochvala patrí aj dievčatám z primy A, ktoré sa zúčastnili súťaže prvýkrát a podali naozaj bojovný výkon!

Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.

 


  

Florbalový turnaj

 

Dňa 19.4.2018 si 8 florbalových tímov GSU zmeralo sily na tradičnom, už 10. ročníku florbalového turnaja Gymnázia sv. Uršule.

Ale pozor! tento turnaj je úplne jedinečný v tom, že sa ho okrem študentov zúčastňujú aj profesori a bývalí uršuláci.

Zápasy boli krásne, fair play a napínavé až do konca. Zlato si odnášajú Green Rockets: Jakub Tomko, Miška Repková a Mária Škovierová, striebro FC BORINKA: Tomáš Trutz, František Šály zo SxA, Peter Achberger a Maťka Baloghová z II.A a bronz tím PSMJ (Kvinta A + I.A): Pavol Lučanič, Marek Dráb, Samuel Paulovič.

 

 

 

 

 

 

 


 

Poďakovanie za pomoc pri pôstnej zbierke pre komunitu Cenacolo

 

Milí rodičia a študenti!

V mene komunity Cenacolo Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a ochotu zapojiť sa do pôstnej zbierky, ktorá bola v tomto školskom roku venovaná komunite Cenacolo. Dňa 17. apríla 2018 zaviezli naši študenti a pedagógovia veci zo zbierky do komunity.

Zoznam vecí si môžete pozrieť TU.

Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rím - deň tretí - audiencia na Svätopeterskom námestí

vo Vatikáne

(DNES - streda 18.04.2018)

"Svaty Otec a my "

 

 Viac foto nájdete tu.

 

"Momentalne cakame na audienciu u Sv. Otca. A pozrite sa, kde sedime!!!

Pan sa stara!! 😄😉"

 

 

Rím - deň druhý

(utorok 17.04.2018)

"Pozdravujeme z Rima! Dnes sme okrem ineho navstivili dalsie 2 papezske baziliky - Lateransku a Santa Maria Maggiore - aj anticky Rim: Koloseum, Forum Romanum. Vecernu atmosferu sme si vychutnali na Španielskom nam. a schodoch... Predpovedana burka nas akoby zazrakom obisla, tak sme si vychutnali slniecko aj prijemne pocasie pod mrakom.Zajtra vecer cestujeme, myslite na nas ."

 

 

 

Rím - deň prvý

(pondelok 16.04.2018)

"Dnes sme putovali po stopach apostolov Petra a Pavla a dalsich mucenikov - Bazilika sv.Petra, Bazilika sv. Pavla za hradbami, Kalixtove katakomby, Via Appia Antica, Tre Fontane. A v pamati urcite ostane aj jazda preplnenym busom (mhd) v rimskej premavke :) pocasie je krasne, dakujeme za modlitby."

 

 

Assisi

(nedeľa 15.04.2018)

"Posielame pozdrav z Assisi. Myslite na nas, aj my si vas nesieme v modlitbach.. "

 

 


  

Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína

 

V úspechoch pokračujeme aj oblasti v slovenského jazyka a literatúry. Victoria Gabašová, študentka Septimy A, sa v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubina v Modre umiestnila v bronzovom pásme.

 

 

Gratulujeme jej k úspechu a tešíme sa z reprezentácie školy! 

 


  

Víťazstvo v krajskom kole SOČ

 

Veľmi nás teší, že naša študentka Agáta Kertészová zo Sexty A vyhrala krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v odbore história s témou ZACHRÁNENÍ URŠULÍNKAMI a postupuje do celoštátneho kola.

 

Srdečne jej blahoželáme!

 


  

Matematický náboj

 

Dňa 23.3.2018 sa pätica žiakov z oktávy A v zložení Katka Blažeková, Miriam Cidoríková, Daniel Lučanič, Marek Rakús a Richard Kőplinger zúčastnila medzinárodnej súťaže Matematický náboj 2018, kde skončili ako tím na 59.mieste medzi slovenskými školami v kategórii seniorov a celkovo na 274.mieste medzi takmer 500 zúčastnenými družstvami s 18 správne vyriešenými príkladmi. 

 

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu a želáme veľa ďalších úspechov.

 


  

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

 

Najstaršia celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín, oslavovala tento ročník už 64. narodeniny. Dňa 27. marca 2018 sa konalo okresné kolo v I. až III. kategórii. Naši žiaci súťažili v dvoch z nich. Lucia Magdolenová (tercia A) obsadila v ťažkej konkurencii pekné 2. miesto.

 

Gratulujeme!

 


 

Spievam po francúzsky

 

Dňa 27. marca 2018 sa štyria naši žiaci z kvinty A, Ladislava Kajanová, Barbara Gajdošíková, Diana DraveckáAnton Rafaj, pod vedením p.p. Mackovej, zúčastnili semifinále súťaže Spievam po francúzsky, ktorú organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku, kde získali krásne 1. miesto v druhej kategórii. Okrem víťazstva si odnášajú aj postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 12. mája 2018 v Banskej Bystrici.

Viac informácii o súťaži nájdete tu.

 

 

 

 

 

 

Žiakom srdečne blahoželáme! Budeme Vám držať palce v celoslovenskom kole!

 


  

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

 

V pondelok 26. marca 2018 sa uskutočnilo Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1A nás reprezentovala Uršula Mózerová zo sekundy A, ktorá sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste.

 

Srdečne jej blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme jej veľa ďalších úspechov!

 


 

Olympiáda vo francúzskom jazyku

 

Blahoželáme Diane Draveckej z Kvinty A k 5. miestu na krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku, ktoré dňa 19. marca 2018 obsadila v silnom zastúpení francúzštinárov z Bratislavského kraja. 

 


 

Využite posledné dni pôstu na dobrý skutok

 

Milí rodičia a študenti,

chceli by sme Vám pripomenúť, že sú ešte posledné dni pôstnej zbierky pre komunitu Cenacolo, ktorá prebieha na našej škole.

Veci do zbierky môžete priniesť do stredy 28.3.2018 . Viac informácií o zbierke nájdete na plagáte TU.

 

Za Vašu štedrosť ďakujeme!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Dekanátne kolo Biblickej olympiády

 

Dňa 22.3.2018 sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili aj naši študenti, ktorí nás veľmi pekne reprezentovali.

 

V kategórii nižšie gymnáziá sme získali vynikajúce 1. miesto. Žiačky Katka Basárová, Anička Ivančíková a Veronika Mraffková (všetky z Tercie A) postupujú do diecézneho kola.

 

V kategórii vyššie gymnáziá nás reprezentovali Helenka Gajdošová, Mária Ivančíková a Jakub Slovák (všetci z III.A) a získali pekné 2.miesto

 

 

 

 

 

 

 

Študentom ďakujeme a srdečne blahoželáme! Dievčatám z tercie želáme veľa úspechov v diecéznom kole.

 


  

Školská krížová cesta na bratislavskej Kalvárii

 

Ďakujeme všetkým študentom, súrodencom, rodičom, a kolegom, ktorí sa boli s nami pomodliť krížovú cestu v stredu 21.3.2018  na bratislavskej Kalvárii.

Bol to pre nás požehnaný čas modlitby v prírode. 

 

Zopár fotografií z krížovej cesty nájdete vo fotogalérii.

 


  

Pozývame Vás na spoločnú krížovú cestu na Kalvárii 

Milí rodičia, študenti, súrodenci!

 

Pozývame Vás na krížovú cestu, organizovanú našou školou, ktorá sa uskutoční dňa 21.3.2018 na bratislavskej Kalvárii.

 

Stretávame sa o 17.00 na MHD zastávke Sokolská a odtiaľ pôjdeme pešo na začiatok krížovej cesty. Tu je mapa ako sa tam dá dostať aj autom:

https://www.google.sk/maps/dir/48.1542726,17.1059951/48.1602361,17.1023169/@48.1586019,17.1008996,715m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0

 

Tešíme sa na Vás!

 


  

Hviezdoslav na Uršuli

 

Posledný februárový deň sa na Gymnáziu sv. Uršule niesol v znamení Hviezdoslava, presnejšie recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

 

Našu školu úspešne reprezentovali v okresnom kole v IV. kategórii Victoria Gabašová zo SpA, ktorá v prednese poézie získala 1. miesto, a Terezka Rašlíková zo SxA, ktorá sa v prednese prózy umiestnila na krásnom 2. mieste. Obom gratulujeme a Victorii prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

 

V popoludňajších hodinách sa v školskej knižnici zasa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína pre mladších žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Vybrať spomedzi 26 súťažiacich tých najlepších nebola pre porotu ľahká úloha, no napokon sa jej členovi zhodli, že do okresného kola pôjdu o priazeň poroty ďalej bojovať za II. kategóriu Kristián Hrotka s poéziou a Katarína Horňáčková s prózou. V III. kategórii to bude Lucia Magdolenová v prednese poézie a Oliver Paradeiser v prednese prózy.

 

Výsledky celého školského kola si môžete pozrieť TU.

Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.

 

Ďakujeme všetkým recitátorom za námahu, ktorú si dali s výberom a interpretáciou umeleckého textu, a krásny umelecký zážitok, ktorý nám sprostredkovali. Tešíme sa na ďalší umelecký zážitok opäť o rok.

 


 

Beseda s členmi komunity Cenacolo

 

V dňoch 27.2.2018 a 1.3.2018 sa uskutočnila beseda pre študentov našej školy spojená so svedectvom členov komunity Cenacolo. Tejto komunite je venovaná tohoročná pôstna zbierka, ktorá prebieha  na našej škole do 28.3.2018.

 

Obsahom ich svedectva bolo podelenie sa so svojím životným príbehom, rozprávanie o ich závislosti a o tom, ako našli novú životnú cestu v komunite.

 

Viac informácií o komunite nájdete  TU.

 

 

 

 

 

 

 


 

Ako sme sa mali počas Dňa otvorených dverí

 

Dňa 22.2.2018 sa otvorili brány našej školy pre uchádzačov o štúdium v štvorročnej forme. Už pri vstupe do budovy deviatakov netrpezlivo čakali členovia našej študentskej rady, ktorí pre nich počas Dňa otvorených dverí zorganizovali rôzne aktivity.

 

Študenti mali možnosť dozvedieť sa základné informácie o štúdiu a živote v našej škole. Mohli si pozrieť viacero fotografií a videí zachytávajúcich atmosféru v škole a na rôznych podujatiach organizovaných školou, ktoré pre nich pripravili naši kreatívni študenti a učitelia. Po spoločnej prezentácii vzali členovia študentskej rady všetkých návštevníkov na prehliadku po škole, kde mohli vidieť nielen naše priestory, ale aj vyučovanie prebiehajúce v niektorých triedach či výtvarné práce žiakov na chodbách a cez veľkú prestávku mali možnosť zažiť aj obľúbené chvály v školskej kaplnke.

 

Veríme, že sa Vám všetkým u nás páčilo. 

Niekoľko fotografií z DOD si môžete pozrieť vo fotogalérii. Za fotografie ďakujeme Soni Jantákovej zo SxA.

 

Zároveň ďakujeme členom študentskej rady (foto), p. profesorke Muržicovej, sr. Jane Pavle, sr. Zdenke, sr. Márii Rite, p. prof. Filovej, p.prof. Rohalovi a všetkým ostatným učiteľom a žiakom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii spoločného Dňa otvorených dverí. 

 


  

Deň otvorených dverí 

22. februára 2018 (štvrtok) dopoludnia

 

 V školskom roku 2018/2019 otvárame jednu triedu v štvorročnej forme štúdia s počtom žiakov 30.

 

Momentálne čakáme na výsledok odvolacieho konania vo veci rozhodnutia o otvorení triedy osemročnej formy štúdia. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

 


 

Pôstna zbierka pre komunitu Cenacolo

videopozvánka

Pôstna zbierka potravín a drogérie pre komunitu Cenacolo

 

Milí rodičia, študenti a priatelia GsU, 

 

počas pôstneho obdobia Vás chceme pozvať zapojiť sa do pôstnej zbierky trvanlivých potravín a drogérie pre komunitu Cenacolo v Kráľovej pri Senci.

 

Táto zbierka sa uskutoční od 14.2. 2018 - 28.3.2018 na našej škole. Trvanlivé potraviny a drogériu je možné priniesť každý utorok, stredu a štvrtok počas veľkej prestávky do učebne B5 (na 1. poschodí vedľa knižnice).

Viac informácií o zbierke nájdete na plagáte.

 


 

Projekt Deti na nete

 

Podľa dostupných prieskumov v súčasnosti stále viac detí uprednostňuje hry na počítači pred hraním sa vonku s kamarátmi, každé štvrté dieťa je ohrozené závislosťou a takmer tretina detí natáča spolužiakov a kamarátov v nepríjemných situáciách.

 

Keďže chceme našich žiakov učiť zodpovedne narábať s modernými komunikačnými technológiami, naša škola sa zapojila do projektu s názvom Deti na nete, ktorý funguje vďaka podpore Nadácie Orange. V pondelok 19. februára 2018 absolvovali žiaci tried Prima A, Sekunda A, Tercia A a Kvarta A workshopy na tému Deti a moderné komunikačné technológie so psychologičkou p. Petrou Kaločayovou. Žiaci sa zaujímavým a nenúteným spôsobom dozvedeli viac o bezpečnom správaní sa na internete, pozitívnom využití technológií a o zodpovednom prístupe pri fotografovaní či hraní hier. V diskusii vyjadrili svoje názory a skúsenosti s témami, ktoré sú súčasťou ich každodenných životov.

 

Veríme, že otváranie týchto tém je veľkým prínosom pre naše deti a ich formovanie. Viac informácii sa môžete dozvedieť na stránke www.detinanete.sk (napr. Desatoro pre technologické rodičovstvo).

 

 

 

 

 

 


  

 „... a Slovo bolo u Boha ...“

 

Poznávanie krásy kresťanskej literatúry a prehlbovanie úcty, vzťahu k materinskej reči je hlavným poslaním recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy „... a Slovo bolo u Boha ...“.  

Krajské kolo  XXV. ročníka sa uskutočnilo dňa 15. februára 2018 na Spojenej škole sv. Františka Assiského v Malackách. Našimi žiakmi sme obsadili dve kategórie. Dominika Pašuthová (sekunda A) získala čestné uznanie poroty a Samuel Hromec (kvinta A) získal vynikajúce 2. miesto.

 

Veľmi nás teší, že naši študenti majú radi literatúru, ktorá šíri pokoj, lásku a dobro a dokážu sa jej aj vynikajúco interpretačne zhostiť. Gratulujeme!

 


  

Podporte žiačky sekundy A v súťaži amatérskych filmárov SAFI

 

Televízia LUX každoročne organizuje súťaž amatérskych filmárov SAFI. V tomto ročníku sa do súťaže rozhodli zapojiť aj naše dve žiačky zo sekundy A – Sofia Tokošová Dominika Pašuthová, každá so svojím videom.

 

Postúpenie do finále bude závisieť od hlasovania na stránke safi.tvlux.sk, ktoré prebieha od 12.02. do 19.02. 2018. Ak by postúpili do finále, druhé kolo hlasovania bude od 20.02. do 26.02. 2018.

  

Neváhajme teda a podporme ich svojimi hlasmi!

 


 

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

- úspechy a postup do celoslovenského kola

 

Dňa 13.2.2018 sme sa zúčastnili krajského kola olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1A si odnášame krásne prvé miesto, ktoré získala žiačka Sekundy A Uršula Mózerová, a s ním aj postup do celoslovenského kola.

 

Tesne za stupňami víťazov, na 4.mieste skončili Edit Rieglová z Kvarty A (kat. 1B) a Kristínka Jahnová z oktávy A (kat. 2C). Pekné deviate miesto si odniesla Paulínka Jahnová zo sekundy A (kat.1C).

 

Žiačkam ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme k výborným výsledkom. 

 


  

Angelínsky ples 2018

 

piatok 9. februára 2018 sa v Dome kultúry Karlova Ves uskutočnil školský Angelínsky ples pre študentov vyššieho gymnázia, zorganizovaný študentskou radou.

 

Ples oficiálne zahájilo kolo spoločenských tancov. Do tanca nám celý večer hral pán profesor Rohal. O naše žalúdky bolo tiež dobre postarané. Pochutiť sme si mohli na studených misách. Jediné, čoho bolo málo, bol priestor na parkete. V tancovaní sme lámali rekordy a sedieť nezostali ani profesori. Aj tohtoročný Angelínsky ples teda možno zaradiť k tým vydareným.

 

Touto cestou by som sa chcela poďakovať najmä pani riaditeľke a pani profesorke Muržicovej, ktoré boli  neodmysliteľnou súčasťou organizačného tímu, ktorý sa podieľal na príprave plesu. Ďakujeme!

Zopár fotografií z plesu nájdete vo fotogalérii.

Victoria Gabašová, Septima A

 


 

Prednáška o Svätej zemi

 

Dňa 26.1.2018 sa uskutočnila prednáška o živote troch hlavných náboženstiev vo Svätej zemi a taktiež o jej  kultúrnych a kresťanských pamiatkach. 

 

Prednášku viedol br. Jeremiáš Kvaka, OFM, komisár Kustódie Svätej zeme. Zúčastnili sa jej žiaci KiA, I.A a II.A.

  

Výstava betlehemov u františkánov

 

V dňoch 15.-19.1.2018 sa triedy Prima A a Sekunda A zúčastnili výstavy betlehemov z rôznych krajín a materiálov, ktorá sa nachádza u bratov františkánov

 

Žiaci sa dozvedeli viac o histórii vzniku tradície výroby betlehemov. Podľa tradície bol sv. František z Assisi prvý, ktorý pripravil živý betlehem, a práve vtedy sa začala táto pekná tradícia. Zopár fotografií z exkurzie a výstavy nájdete vo fotogalérii.

O výstave betlehemov informuje aj nasledovný článok:

https://bratislava.sme.sk/c/20722477/vystava-betlehemov-u-frantiskanov-je-cestou-okolo-sveta.html

 


  

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku.

 

Dňa 18. januára 2018 sa naši študenti zúčastnili okresného kola olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1A sa Uršuľa Mózerová zo Sekundy A umiestnila na výbornom 2. mieste. Aj v kategórii 1B získala Edit Rieglová z Kvarty A 2. miesto. Obe žiačky postupujú do krajského kola.

 

Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 


 

 

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

 

V dňoch 16.-17.1.2018 sa aj naši študenti zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku pre stredné školy a osemročné gymnáziá. Sme veľmi radi, že sa im darilo a boli úspešní.

 

V kategórii 2B2 nás reprezentoval Samuel Greguš zo IV.A, ktorý bol úspešným riešiteľom.  Hana Frohmannová z II.A sa v kategórii 2A umiestnila na výbornom 3. mieste a Tereza Laktišová z Oktávy A sa v kategórii 2B umiestnila na krásnom 2. mieste.

 

Aj naši mladší žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. V kategórii 1B sa Richard Carlos Čapkovič z Tercie A umiestnil na peknom 4. mieste a v kategórii 1A sa Stanislav Polák zo Sekundy A umiestnil na výbornom 3. mieste 

Študentom a študentkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Beseda o misiách v Kazachstane a Kirgistane

 

V dňoch  10.-12.1.2018 sa triedy Prima A, Sekunda A a Tercia A zúčastnili besedy s misionárkou sr. Emíliou, ktorá 18. rokov žije a slúži v misii v Kazachstane a Kirgizstane. 

Žiaci sa mohli oboznámiť nielen s prírodnými krásami týchto krajín, ale kultúrou a prácou misionárov. Niekoľko ďalších fotografií nájdete vo fotogalérii.

 


  

Zaujímavé životné príbehy - prednášky pred Vianocami

 

Posledný školský týždeň v minulom kalendárnom roku sa niesol v znamení zaujímavých životných príbehov dvoch ľudí, ktorí majú bohatú a hlbokú  skúsenosť s ľudskou nenávisťou, bolesťou ale aj solidaritou a pomocou.

 

Dňa 19.12.2017 k nám zavítal absolvent našej školy, Pavol Kosnáč, ktorý vyštudoval porovnávaciu religionistiku na Filozofickej fakulte UK, absolvoval štúdium v Kolégiu Antona Neuwirtha a tiež na University of Oxford. Porozprával nám o svojich cestách na Ukrajine, v Sýrii, Iraku ,kde pôsobil na rôznych pozíciách, predovšetkým  ako spolupracovník VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. Pomáhal  pri zabezpečovaní projektu v Iraku, kde pôsobia slovenskí lekári. Veľmi zaujímavo a pútavo nám rozprával o dianí na Blízkom východe, v bezprostrednej blízkosti ISISu, kde slovenskí lekári zachraňujú životy utečencom ( kresťanom, jezidom a spol.)

 

Vo štvrtok 21.12.2017 svoj príbeh študentom  porozprávala pani Eva Mosnáková, žena, ktorá zažila prenasledovanie  pre  svoj židovský pôvod počas rokov 1939-1945 a tiež nespravodlivosť režimu v rokoch totality po roku 1948. Jej svedectvo bolo veľmi inšpirujúce a donútilo nás zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami života. V slovách tejto elegantnej dámy  nebola nenávisť ani túžba po pomste, ale pokora a odvaha bojovať za svoje morálne hodnoty a presvedčenie. Pretože ani klamstvo, ani manipulácia nesmú zatieniť skutočnú pravdu.  

 

 

 

 

 

 


  

Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky

 

  


 

Naši študenti diskutovali na konferencii Európskeho mládežníckeho parlamentu

 

Študenti Gymnázia svätej Uršule Michal Bogár, Daniel Lučanič a Ján Bajčan (všetci z Oktávy A) sa v dňoch 9-10.12 2017 zúčastnili na podujatí Európskeho mládežníckeho parlamentu a diskutovali o otázkach dnešnej Európy. Hlavnými témami boli: Zamestnanie a otázka sociálnych vecí (EMPL), ďalej Občianske slobody, spravodlivosť (LIBE) a otázka Ústavných záležitostí (AFCO).

 

Naši žiaci boli členmi výboru EMPL a ich návrh spolu s AFCO prešiel a bol schválený, takže sa tešíme z ich úspechu. 

"Bola to veľmi dobrá skúsenosť do budúcna. Mali sme možnosť komunikovať medzi sebou v anglickom jazyku v skupine 11 ľudí. Dorozumieť sa bolo častokrát náročné, ale zvládli sme to. Prijať názory iných bolo v niektorých situáciách ťažké, ale o tom to je. Dokázať prijať a rešpektovať názor druhých, poprípade nájsť riešenie, ktoré vyhovuje každému členovi v skupine," zosumarizoval niekoľkými slovami J. Bajčan.

 

Diskusia sa odohrávala v priestoroch hotela Družba v Bratislavskej Karlovej Vsi. Tejto diskusie sa zúčastnilo niečo málo cez 40 mladých z rôznych krajín Európy ako napríklad Belgicko, Slovensko, Srbsko, Poľsko a.i. Možnosti pre rozvíjanie osobnosti mladých stále viac a viac pribúdajú a sú neopakovateľnou príležitosťou na získanie nových vedomostí a častokrát aj zručností akými sú práca v skupine, komunikácia v cudzom jazyku alebo vystupovanie pred verejnosťou. Takéto podujatia sú vhodné pre žiakov stredných ako aj vysokých škôl. 

 

 

 

 

 

 

 


 

Advent u nás v škole

 

 

Začalo sa adventné obdobie a s ním aj nový cirkevný rok. U nás na GsU to bude opäť žiť adventnými aktivitami v každom dni. Vyvesili sme adventný kalendár s čítaniami na každý deň, v kaplnke i v triedach pribudli adventné vence. Pozývame všetkých žiakov, aby sa do adventných aktivít zapojili a prajeme vám požehnaný advent.

 

 


 

Výsledky školského basketbalového turnaja chlapcov  

 

V stredu 6. decembra 2017 sa v našej škole uskutočnil školský Mikulášsky turnaj v basketbale. Víťazstvo si vybojovalo družstvo chlapcov z Oktávy A, na 2. mieste skončili chlapci zo Sexty A a na 3. mieste chlapci z Kvinty A.

 

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za výbornú atmosféru.

 


 

Týždeň pre Fayaja - poďakovanie

 

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do Týždňa pre Fayaja v dňoch 27.11.-1.12.2017. Počas piatich dní ste piekli, varili, predávali a kupovali, a tým podporili dobrú vec. Vďaka vám bude môcť Fayaj pokračovať v štúdiu a mať šancu splniť si svoje sny. Výnos z celého týždňa bol 515,08 eur. Z nich zaplatíme školné nielen Fayajovi, ale pomôžeme zmeniť život aj ďalšiemu dieťaťu z kasty nedotknuteľných v Indii.

 

Zopár fotografií z tejto udalosti nájdete v našej fotogalérii.

 

Z celého srdca ďakujeme.

 


 

Stretnutie rodičovského spoločenstva

 

Vážení rodičia,

pozývame Vás na stretnutie rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 5. decembra 2017 v čase od 17:00-19:00 hod v priestoroch školy. Po krátkom stretnutí s triednymi učiteľmi budú nasledovať individuálne konzultácie s učiteľmi. Viac informácií sme Vám zaslali prostredníctvom mailu.

 

Prosíme Vás, aby ste si zariadili svoje povinnosti tak, aby ste sa stretnutia mohli zúčastniť.

vedenie školy

 


 

 

Obnova žiackej knižnice a klubovne

V kalendárnom roku 2017 sa naša škola zapojila do výzvy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže 2017 – mládež, v rámci ktorej sme podali projekt „Obnova žiackej knižnice a klubovne“. Tešíme sa, že BSK podporil náš projekt sumou 1000,- EUR a do žiackej knižnice tak pribudli tri pohovky a konferenčný stolík. Okrem toho sme z prostriedkov grantu BSK zakúpili novú ozvučovaciu  aparatúru – set aktívnych reproduktorov Mackie.

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu projektu. Veríme, že takto spríjemnené prostredie školskej knižnice ešte viac podnieti záujem žiakov a pedagógov o intenzívnejšie využívanie priestorov žiackej knižnice a nová aparatúra zvýši kvalitu akcií usporadúvaných školou.

 


 

Sviečka za nenarodené deti - poďakovanie

Na našej škole sa opäť uskutočnila  zbierka „Sviečka za nenarodené deti“, ktorá tento rok vyniesla 75,10 eura. Všetkým dobrovoľníkom a dobrodincom úprimné Pán Boh odmeň.


Kúpou týchto sviečok podporíme pro-life a pro-family projekty zamerané na ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť, konkrétnu pomoc tehotným ženám a matkám s deťmi v krízových situáciách a podobne.

 


 

Týždeň pre Fayaja

 

Tento rok chceme opäť podporiť vzdelávanie indického chlapca Fayaja, ktorého si naša škola pred štyrmi rokmi adoptovala na diaľku. 

 

Od 27.11.2017 do 1.12.2017 majú triedy možnosť zapojiť sa do Týždňa pre Fayaja napečením rôznych dobrôt a ich predajom v škole. Výťažok predaja pôjde na Fayajovo ročné školné.  

 

Viac o Týždni pre Fayaja sa dozviete tu: 

   


 

iBobor na našej škole - výsledky

 

Aj tento rok sme sa v dňoch 6.-10.11.2017 zapojili do 11. ročníka medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Naši žiaci súťažili v 4 rôznych kategóriách: Benjamíni, Kadeti, Juniori a Seniori.

 

Výsledky si môžete pozrieť TUVšetkým úspešným riešiteľom gratulujeme, zvlášť tým, ktorý získali plný počet bodov.

 


 

Týždeň bláznivého oblečenia

 

V našej škole opäť prežívame NEtradičný týždeň ktorý sa už pomaly stáva tradíciou.

Prevetrajte šatník, zožeňte doplnky a ukážte všetkým svoju kreativitu.

 

Fotografie študentov a skupiniek si môžete pozrieť vo fotogalérii. 

 


 

My sme tu doma!

 

Mnohí z nás už postrehli, že slovo extrémizmus a xenofóbia zostávajú aktuálne aj dnes. V médiách čoraz častejšie skloňované pojmy nás nútia zamyslieť sa. Lebo kto sa nepoučil z minulosti, musí si minulosť prežiť ešte raz. S týmto mottom vystúpila na doskách Domu kultúry v Dúbravke trojica mladých hercov v predstavení My sme tu doma!.

Predstavenie zamerané najmä na študentov, čerstvých prvovoličov, ktorí majú v rukách osud našej krajiny, sa snažilo poukázať na to, ako sa postupe rodí extrémizmus a čo sa stane, ak si ukradne stoličky v parlamente.

 

V utorok 14. novembra 2017  hľadisko DK Dúbravka zaplnili aj študenti nášho gymnázia zo Septimy A a III.A, doplnení seminaristami zo spoločensko-vedného semináru. Originálne spracovanie tejto odvážnej témy bolo podčiarknuté autentickými zábermi z koncentračných táborov, ako reálny príklad dôsledku moci, sústredenej v rukách nesprávnych ľudí.

Victoria Gabašová, SpA

  

Prednáška o aktivitách podzemnej cirkvi v čase totality

 

V dňoch 13.-14.11.2017 sa pre našich študentov z tried II.A, SxA, III.A a SpA uskutočnili prednášky na tému: Aktivity podzemnej cirkvi počas totality na Slovensku.

Historik Mgr. František Neupauer, PhD. z Ústavu pamäti národa vo svojich prednáškach predstavil  "generálov tajnej cirkvi" Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho. Predstavil študentom svedectvá ľudí, ktorí sa spolupodieľali na fungovaní podzemnej  cirkvi na Slovensku. 


 
 
 
 
 
 

 

Rovesnícke vyučovanie

"Malá ale potrebná"

 

V dňoch 8.-10.11.2017 žiaci triedy Kvarta A Jakub Jediný a Gabriel Kožuch pripravili v sekunde, tercii a kvarte rovesnícke vyučovanie na tému "Malá ale potrebná" v rámci projektu Recyklohry

 

Na hodinách chémie a informatiky vysvetľovali svojim spolužiakom,  na akom princípe fungujú batérie a tiež prečo je potrebné ich recyklovať. V ich prezentácii sa našlo aj niekoľko zaujímavých faktov o batériách. Na záver upriamili pozornosť spolužiakov na aktuálne prebiehajúci zber použitých batérií a elektroodpadu v našej škole.

  

iBobor na našej škole

 

Aj tento rok sme sa v dňoch 6.-10.11.2017 zapojili do 11. ročníka medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Naši žiaci súťažili v 4 rôznych kategóriách: Benjamíni, Kadeti, JunioriSeniori.

 

Výsledky si budete môcť pozrieť aj na našej webstránke, keď budú oficiálne zverejnené. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme, zvlášť tým, ktorý získali plný počet bodov.

 


  

Deň s otcom biskupom a svätým Martinom z Tours

 

Dňa 9.11.2017 sa uskutočnila pre našich študentov z tried  KiA, I.A a II.A prehliadka Katedrály sv. Martina s výkladom o. biskupa Jozefa Haľka. Ďakujeme o. biskupovi za jeho  výklad o našej katedrále, kde nám zaujímavým spôsobom priblížil históriu a liturgický rozmer katedrály. 

 

Po tejto prehliadke sa v priestoroch našej školskej knižnice uskutočnila beseda o živote a diele sv. Martina z Tours pre žiakov z Tercie A. Otec biskup Jozef Haľko priblížil aj našim mladším žiakom zaujímavý príbeh patróna  nášho mesta a arcidiecézy.

 

Fotografie z oboch stretnutí si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

 


  

RECYKLOHRY alebo Zber elektroodpadu a batérií

 

V dňoch 2.11.-10.11.2017 prebieha na našej škole zber elektroodpadu a použitých batérií. Preto povzbudzujeme našich žiakov, aby priniesli do školy vyradené malé elektrospotrebiče (kuchynské spotrebiče, prídavné zariadenia k PC, mobily atď.) a tiež batérie všetkého druhu. Na elektroodpad sú vo vestibule školy umiestnené  označené krabice a nádoba na batérie.

 

Zozbierané zariadenia budú v rámci projektu RECYKLOHRY odvezené do recyklácie a naša škola dostane predpísaný počet bodov, ktoré neskôr môže vymeniť za užitočné predmety

 


 

Dobrovoľníci u sestier uršulínok v Suchej nad Parnou

 

V duchu motta Serviam sa v  sobotu 4.11.2017 uskutočnil pracovný výlet do Suchej nad Parnou, kde sa nachádza Charitný dom sestier uršulínok. Deviati dobrovoľníci, ktorí sa vzdali voľného dňa, výrazne pomohli sestrám s prácami okolo domu.

 

V mene uršulínok sa chceme poďakovať za každú obetu, ktorú v ten deň priniesli - skoré ranné vstávanie, cestovanie vlakom aj autobusom, ale hlavne za ich ochotu a nezištnú pomoc. 

 

FOTOGRAFIE z tejto požehnanej akcie môžete nájsť v našej fotogalérii.

 


 

 Modlitba za duše v očistci v uršulínskej krypte

 

Milí študenti, 

v súvislosti s možnosťou získavať odpustky pre duše v očistci Vás v dňoch 2.- 3.11.2017 a 6.-8.11.2017 pozývame modliť sa počas veľkej prestávky za duše v očistci v uršulínskej krypte. Stretávame sa vždy o 10:35 hod pri dverách jedálne, kde sa spoločne presunieme do krypty.

 


 

 

Dejepisná exkurzia v Poľsku

 

V dňoch 25.-27. októbra 2017 sa skupina žiakov z tried Septima A a III.A, doplnená niekoľkými žiakmi z Kvinty A a Oktávy A, zúčastnila dejepisnej exkurzie do Poľska.

 

Počas týchto troch dní zahŕňal ich bohatý program návštevu bývalého koncentračného tábora Auschwitz I v Osvienčime a Auschwitz II – Birkenau, prehliadku Wawelskej katedrály a historického centra v Krakove, ďalej prehliadku krakovského geta pre obyvateľov židovského pôvodu v Krakove či soľnej bane Wieliczka. V rámci exkurzie navštívili aj Lagiewniki, kde sa nachádza Sanktuárium Božieho milosrdenstva aj novovybudované Centrum Jána Pavla II. Okrem prehliadky si mohli študenti uctiť relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej a vypočuť si svedectvo spojené s krátkou katechézou od slovenskej rehoľnej sestry z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, ktorej rehoľné meno bolo tiež Faustína. 

 

Niekoľko fotografií z exkurzie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Za fotografie ďakujeme Šimonovi Magulovi (OkA) a za zorganizovanie exkurzie by sme sa chceli poďakovať p. prof. Muržicovej.

 


  

Oslavy sviatku sv. Uršule, patrónky školy

- imatrikulácie a videoreportáž

 

V pondelok 23.10.2017 sme oslavovali sviatok sv. Uršule, patrónky našej školy. Začali sme slávnostnou sv. omšou v jezuitskom kostole, po ktorej dostali naši noví žiaci pamätnú listinu, ktorou boli prijatí do veľkej uršulínskej rodiny. Po sv.omši nasledovali imatrikulácie primy A a I.A, Pre primu A ich pripravila sekunda A a pre I.A zase študenti II.A. Imatrikulácie prebiehali v telocvičniach a žiaci museli prejsť rôznymi súťažnými disciplínami.

 

Zopár fotografií z imatrikulácie primy A nájdete vo fotogalérii.

 

Taktiež Vám ponúkame krátku videoreportáž, ktorú pre nás pripravila sr. Jana Pavla Grachová s našimi študentkami.

 


 

Stužková slávnosť Oktávy A

 

V sobotu 21.10.2017 sme si aj pod záštitou sv. Uršule vychutnali nezabudnuteľný večer, našu vlastnú stužkovú slávnosť v hoteli Barónka. Neopakovateľná oslava našich ôsmich rokov bola naplnená hudbou, tancom a našimi spoločnými zážitkami a spomienkami.

 

Ďakujeme pani riaditeľke, p. zástupkyni, profesorom, rodičom a všetkým, vďaka ktorým bola táto oslava slávnostná a radostná ako má byť.

Špeciálna vďaka patrí pánovi Poliakovi za intro, pani Baračkovej za hudbu, slečne Daniele Sališovej za tortu a celému personálu hotela.

 

Radi sme s vami zdieľali náš veľký deň. Držte nám palce na maturite.

Oktáva A :)  

 


  

Sviečka za nenarodené deti

Milí študenti a rodičia, 

 

chceme Vás pozvať, aby sme sa ako škola zapojili do verejnej zbierky a projektu pod názvom „Sviečka za nenarodené deti“. Kúpou týchto sviečok podporíme: pro-life a pro-family projekty zamerané na ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť, konkrétnu pomoc tehotným ženám a matkám s deťmi v krízových situáciách a podobne.

 

Sklenené sviečky stoja 4 € a plastové sviečky 1 €. Môžete si ich zakúpiť u sr. Mariely. Počas veľkej prestávky ich budú predávať aj študentky v jednotlivých triedach. Za vašu štedrosť veľká vďaka!

 


 

 

Modlitby pri príležitosti sviatku svätej Uršule

 

Pri príležitosti sviatku svätej Uršule, patrónky školy, Vám v dňoch 17.10.2017 – 23.10.2017 ponúkame krátku sériu prezentácií o sv. Uršule vo forme modlitieb. Prezentácie pre nás spoločne pripravili sestry uršulínky, aby sme sa ich mohli modliť spolu s našimi žiakmi v rámci úvodnej a záverečnej modlitby na začiatku a konci vyučovania.

 

Prostredníctvom našej školskej webstránky sa o ne chceme podeliť aj s Vami:

 

utorok     streda     štvrtok     piatok     pondelok

 


 

Pozvanie na modlitbu chvál v uršulínskom kostole

stretnutie absolventov Gymnázia svätej Uršule

Pri príležitosti sviatku svätej Uršule, patrónky našej školy, pozývame všetkých rodičov, učiteľov, terajších aj bývalých študentov a taktiež priateľov školy na spoločnú MODLITBU CHVÁL, ktorá sa uskutoční v piatok 20. októbra 2016 o 18:00 hod v Kostole Loretánskej Panny Márie (t.j. v uršulínskom kostole).

 

Pridajte sa k veľkej uršulínskej rodine a príďte s nami osláviť sviatok našej patrónky modlitbou, spevom a spoločenstvom. Všetci ste srdečne vítaní! 

 

Zároveň je táto udalosť príležitosťou pre všetkých absolventov našej školy, aby sa stretli a „pokecali si“ s bývalými spolužiakmi, profesormi a inými uršuláckymi tvárami. Dokonca sa môžete ako trieda dohodnúť už vopred a využiť aj tento večer na triednu stretávku.  

  


 

Zbierka "Boj proti hladu"

 

Na našej škole sa opäť uskutočnila každoročná zbierka „Boj proti hladu“, ktorá tento rok vyniesla krásnych 108,06 eura. Všetkým dobrovoľníkom a dobrodincom úprimné Pán Boh odplať.

 

Peniaze použije vincentská rodina na projekty v ťažko skúšaných krajinách ako Haiti a Honduras, ale i na edukačné programy a podporu výchovnej a zdravotnej činnosti u nás na Slovensku, ale i v Albánsku, v Rusku  a na Ukrajine. Ak by ste ešte mali túžbu prispieť, môžete tak urobiť na účet SK7265000000000020286026 alebo poslaním sms v tvare: DMS VINCENT na číslo 877 (cena sms 2 eura, platí od 1.6.2017 do 28.6.2018).

 

Viac informácií nájdete aj na webstránke: http://www.bojprotihladu.sk/

 


  

Misijný program pre školy na Kalvárii

 

V dňoch 9.-11.októbra 2017 navštívili žiaci najstarších ročníkov ( II.A, SxA, III.A, SpA, IV.A a OkA ) bratislavskú Kalváriu. Na tomto mieste prebiehajú od piatka 6. októbra 2017 misie pod patronátom bratov redemptoristov pri príležitosti 100. výročia udalostí vo Fatime. Žiaci z bratislavských cirkevných škôl boli pozvaní putovať na Kalváriu a zúčastniť sa misijného programu pre mladých. V priebehu troch dní prišlo na program viac ako 500 žiakov.

 

Krátky videozostrih z pondelka 9.10.2017 si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/QHdmGxKk4fM

Možno Vášmu bystrému oku neuniknú zábery, na ktorých sú aj naši žiaci, pedagógovia či sestry uršulínky.

Zopár fotografií z misií nájdete v našej fotogalérii.

 


  

Vzdelávací program

Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave

 

V septembri sa  študenti gymnázia opäť zapojili do vzdelávacieho programu Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave, ktoré v spolupráci s BSK organizuje pre školy Židovské komunitné múzeum (ŽKM). Tentokrát sa projektu zúčastnili študenti triedy Sexta A.

 

V prvej  časti sa študenti na stretnutí s ThDr. Luciou Hidvéghyovou, PhD. z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity zoznámili s históriou, kultúrou, obradmi a zvykmi židovského národa. V priebehu ďalších dvoch týždňov nasledoval workshop v Židovskom komunitnom múzeu s Dr. Marošom Borským,  exkurzia v Pamätníku Chatama Sofera a záverečný seminár v škole. Na ňom prezentovali študenti formou videonahrávky ľubovoľný predmet, ktorý si vybrali zo zbierok ŽKM. Prezentácie boli výborné, veľmi kreatívne a Sexta A ukázala, aký veľký potenciál v sebe ukrýva:-)  Ďakujem!

 

Zopár fotografií z projektu nájdete vo fotogalérii. Videoprezentácie žiakov sú dostupné na Facebook-ovskej stránke školy.

 

Lenka Muržicová


  

Návšteva študentov z partnerskej školy vo Švajčiarsku

 

V dňoch 30.9.-5.10.2017 nás navštívili žiaci z partnerskej školy Kantonschule Enge vo Švajčiarsku spolu so svojimi pedagógmi. Počas ich návštevy sa im venovali  naši študenti prevažne z tried II.A a Sexta A ako aj dve študentky z III.A. O pestrý spoločný program ako aj celú organizáciu návštevy sa postarali p.prof. Štenclová a p.prof. Škovierová, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

 

Študenti zo Švajčiarska boli ubytovaní v rodinách našich žiakov a počas niekoľkých dní na Slovesnsku mali možnosť zúčastniť sa vyučovania v našej škole, programu v rodinách, prehliadky Bratislavy pod vedením našich študentov, spoločného výletu do Trnavy či rozlúčkovej opekačky. Okrem zážitkov si zahraniční študenti určite odniesli aj nové poznatky o našej krajine a jej hlavnom meste ako aj materiály k prezentácii projektov, na ktorých počas pobytu na Slovensku pracovali. Pre našich študentov to bola taktiež zaujímavá skúsenosť aj možnosť otestovať si svoje komunikačné zručnosti v nemeckom aj anglickom jazyku.

 

Veríme, že v podobných úspešných a podnetných projektoch a spoluprácach budeme pokračovať aj naďalej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dojmy a zážitky niektorých študentov si môžete prečítať TU.

   


 

Exkurzia tried prima A a sekunda A do Carnunta

 

 

Dňa 3.10.2017 sa žiaci z primy A a sekundy A vydali na exkurziu do starovekého antického mesta Carnuntum.

 

Napriek nepriaznivému počasiu sme exkurziu úspešne absolvovali a vo fotogalérii Vám ponúkame zopár fotografií. 

 

 


 

Audiopozvánka Gymnázia sv. Uršule na blahorečenie dona Titusa Zemana

a

Žiaci a pedagógovia Gymnázia sv. Uršule v Bratislave sa pripravujú na blahorečenie dona Titusa Zemana. Mnohí z absolventov aj súčasných žiakov budú pomáhať alebo sa zapoja počas blahorečenia ako organizátori a dobrovoľníci.

 

Náš mediálny krúžok pripravil audiopozvánku na blahorečenie dona Titusa Zemana, ktorú si môžete vypočuť na linku: https://www.youtube.com/watch?v=QHsLt5HqMUI alebo priamo TU.

 

Peter Rohal

 


  

Beseda s birmovným synom nového blahoslaveného dona Titusa Zemana

 

Na pôde Gymnázia svätej Uršule v Bratislave sa vo štvrtok 21.9.2017 uskutočnila prednáška s diskusiou o živote budúceho blahoslaveného dona Titusa Zemana. O jeho živote prišiel starším žiakom porozprávať birmovný syn dona Titusa pán Michal Titus Radošinský.

 

Ďakujeme za pútavé rozprávanie a zaujímavé svedectvo a veríme, že v krátkej budúcnosti sa s p. Radošinským opäť stretneme – tentokrát pri prednáške pre našich mladších žiakov.

Peter Rohal

 


 

Duchovná obnova študentov Gymnázia sv. Uršule v Bojničkách 

 

V dňoch  22.9. - 24.9.2017 sa v Diecéznom centre Archa  v Bojničkách uskutočnila obnova pre študentov prvého ročníka a kvintyDuchovnú obnovu viedol o. Rastislav Dluhý, CSsR a spoločenstvo Calvary. Zameraná bola na upevnenie vzťahu s Bohom. Zopár fotografií z duchovnej obnovy nájdete vo fotogalérii.

  

Ako sa našim študentom páčilo na duchovnej obnove?

 

- Páčila sa nám poklona pred Sviatosťou oltárnou.

- Bol to pre nás čas, ktorý sme mohli spolu stráviť a lepšie sa spoznať.

- Páčila sa nám aktivita písania listu Ježišovi.

- Mohli sme sa zdielať, ako prežívame vieru a svoj vzťah s Bohom.

 


 

Zmeny v stálom rozvrhu od pondelka 25.9.2017

 

Milí študenti a rodičia,

 

od pondelka 25.9.2017 budú platné niektoré zmeny v stálom rozvrhu. O zmenách informovali študentov triedni učitelia. Všetky zmeny si môžete skontrolovať v rozvrhoch na nástenkách v triedach a v elektronickej verzii na školskej webstránke. Oficiálny rozvrh s označením "od 25.9.2017" sa bude automaticky zobrazovať na webovej stránke od soboty 23.9.2017.
 
Oficiálny rozvrh a suplovanie nájdete tu: https://gsurba.edupage.org/timetable/? 

 

 vedenie školy
 

 

Ponuka krúžkov v šk. roku 2017/2018

 

Aj v tomto školskom roku si študenti nižších aj vyšších ročníkov môžu vybrať z viacerých krúžkov. Ponuka je zverejnená na nástenke pri zborovni alebo TU

 

V prípade záujmu treba priniesť vzdelávací poukaz učiteľovi, ktorý bude daný krúžok viesť, a to najneskôr do piatku 22.9.2017. 

Krúžky sa otvoria len v prípade dostatočného záujmu.

 


  

Vyučovanie podľa stáleho rozvrhu

 

Milí študenti a rodičia,

od stredy 13.9.2017 bude prebiehať vyučovanie podľa stáleho rozvrhu a suplovania. Oficiálny rozvrh aj suplovanie nájdete tu: https://gsurba.edupage.org/timetable/? 
 
vedenie školy

 


 

 Upravený rozvrh počas maturitných skúšok v mimoriadnom termíne

 

Milí študenti a rodičia,

z organizačných dôvodov (Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne) sa bude vyučovanie v dňoch 11.-12.9.2017 (pondelok a utorok) riadiť upraveným rozvrhom. Upravený rozvrh s názvom "od 11.-12.9.2017" nájdete v časti "Organizácia vyučovania - Rozvrh" alebo TU.

 

Prípadné ďalšie zmeny v tomto rozvrhu z organizačných dôvodov budú vždy aktualizované. Na zmeny by Vás mala upozorniť aj notifikácia v systéme Edupage.

 

Oficiálny rozvrh, ktorým sa budeme riadiť počas školského roka od stredy 13.9.2017, bude publikovaný v utorok 12.9.2017

 

Ďakujeme za pochopenie.

vedenie školy


 

Súťaž o nový dizajn nášho trička

Neváhaj sa zapojiť do súťaže o nový dizajn nášho trička!

 
Milí študenti,  
chceme Vás pozvať do tvorby návrhu na naše nové školské tričko.
Z Vašich návrhov vyberieme najlepší návrh obrázka a radostného „sloganu“ na tričko.
Svoje návrhy môžete priniesť  do zborovne do 6.10.2017 sr. Mariele a p. prof. Rohalovi.
 
 

 
Tešíme sa na Vás... - video pozvánka od učiteľov
 
 Ste zvedaví? Kliknite sem:
 
 
Začiatok školského roka 2017/2018
 

Oznamujeme rodičom a žiakom našej školy, že školský rok 2017/2018 začneme v pondelok 4. septembra 2017 o 8:00 hod. v škole triednickými hodinami v jednotlivých triedach.

Rozmiestnenie tried platné pre nový školský rok nájdete na vchodových dverách a nástenkách na chodbách. 

 

Po triednickej hodine pozývame aj všetkých rodičov, absolventov a priateľov školy na slávenie spoločnej svätej omše so slávnostným Veni sancte o 9:00 hod. vo františkánskom kostole a spoločné agapé po sv. omši v priestoroch františkánskeho kláštora.

 

Tešíme sa na Vás!

 

  
Informácie ohľadom stravovania v školskej jedálni
 
 
Milí stravníci, aktualizované informácie ohľadom stravovania v školskej jedálni v školskom roku 2017/2018 nájdete v časti "JEDÁLEŇ".
 
 
V prípade, že študenti sa chcú stravovať už v prvý týždeň školského roka (od 5.9.2017 - utorok), musia mať preukazateľne uhradenú stravu a suma musí byť pripísaná na účet šk. jedálne do tohto termínu.
 

 

Duchovná obnova pedagógov Gymnázia svätej Uršule 

V dňoch 28.8.-30.8.2017 sa zúčastnili pedagógovia nášho gymnázia duchovnej obnovy v krásnom prostredí kláštora redemptoristov, ktorý sa nachádza v Kostolnej – Záriečí. Duchovnú obnovu viedol o. František Kovaľ SJ.

Bol to pre nás čas upevňovania vzťahov, príjemného spoločenstva, ale aj duchovného a telesného osvieženia a načerpania síl do nového školského roka.

pedagógovia gymnázia
  
 
 
Slávnostná svätá omša - ukončenie školského roka
 
 
Pozývame žiakov, rodičov, bývalých absolventov aj všetkých našich priateľov vo štvrtok 29.6.2017 na spoločnú ďakovnú svätú omšu vo františkánskom kostole o 10:15 hod, ktorou oslávime sviatok Svätých Petra a Pavla a zároveň aj ukončenie školského roka 2016/2017.
 
Žiaci tried Prima a až Kvarta A sa stretávajú v škole o 8:00 hod.
Študenti tried I.A až III.A a KiA až SpA sa stretávajú v škole o 9:00 hod.
 
Zároveň prosíme študentov, aby pamätali na vhodné oblečenie. Ďakujeme za porozumenie.
 
 

 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

- prihlás sa do 30. júna 2017! 

 

Jedinečný medzinárodný projekt - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu je už aj na Uršule. Ak máš aspoň 14 rokov a chceš si "zamakať" na svojom osobnostnom rozvoji, prihlás sa.

  

Ako sa prihlásiť do Dofe?


Napíš motivačný list v rozsahu jednej strany A4, v ktorom vysvetlíš prečo sa chceš zapojiť do programu, čo očakávaš od programu a od mentora, kam by si chcel/a, aby Ťa tento program posunul. Motivačný list musí byť vytlačený a podpísaný, v jeho hlavičke napíš svoje údaje (meno, bydlisko, trieda). Je takisto nutné poslať motivačný list v elektronickej podobe na email dofe.gsu@gmail.com. Toto všetko je potrebné stihnúť do 30. júna 2017. Z vyzbieraných motivačných listov budeme robiť výber.

Teší sa na Teba tím Dofe na GsU.

 

Krátke video o jedinečnosti programu si môžete pozrieť TU.

 


  

Beseda s misijnou dobrovoľníčkou  Zuzanou  Mertušovou 

 

stredu 7.6.2017 sa žiaci tried Prima A a Tercia A zúčastnili zaujímavej besedy s misijnou dobrovoľníčkou, ktorá sa s nimi podelila so svojou skúsenosťou v misii Rwanda

 
V spolupráci s SKCH sa zúčastnila na projekte v detskej škôlke pre deti a projekte pre matky, ktoré sa učili šiť. Študenti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o tom, ako žijú ľudia v  Rwande a s akými problémami musia každý deň zápasiť. Dobrovoľníčka priniesla aj niektoré výrobky, ktoré šili domorodé matky. 

 

 

 

 

 

sr. Mariela


 

Prednáška o sektách a náboženských kultoch s ThDr. Borisom Rakovským, riaditeľom  Centra pre štúdium a poradenstvo v oblasti novej religiozity ERCSR

 

Dňa 8.6.2017 sa študenti SxA a II.A triedy zúčastnili prednášky o sektách a ich pôsobení a fungovaní  na Slovensku a v zahraničí.

Študenti sa v prednáške dozvedeli o netradičných náboženských spoločenstvách a o tom, aké používajú praktiky na získanie členov či potenciálnych "zákazníkov" cez moderné marketingové prvky.

sr.Mariela a p. prof. Adrián Baračka

 


 

Biblia očami detí a mládeže

 

V tomto školskom roku sa opäť uskutočnila obľúbená výtvarná súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Diecézny katechetický úrad Bratislava. Témou výtvarných prác bol zápas o pravé hodnoty. Do súťaže sa zapojilo 6 materských škôl, 273 základných škôl a 4 stredné školy. Odbornú porotu tvorili akademická maliarka Iva Štrbová, akademický maliar, umelecký výtvarník a grafik Pavol Rehák a pracovníci DKÚ.

 

Srdečne blahoželáme Alexandre Čačányiovej (Tercia A) k 1. miestu v 5. kategóriiMárii Dominike Vinczeovej (Prima A), ktorá získala cenu poroty. Za reprezentáciu školy tiež ďakujeme Adriane Tóthovej (Prima A), Dominike Pašuthovej (Prima A), Helene Ravingerovej (Sekunda A) a Tomášovi Vincentovi Tokošovi (Kvarta A), ktorých práce boli odmenené diplomami.

 

 

 


 Sekunda a na exkurzii v Židovskej synagóge

 

Dňa 2.6.2017 sa študenti triedy Sekunda A zúčastnili exkurzie do Židovskej synagógy na Heydukovej ulici v Bratislave. Synagóga na Heydukovej ulici je jedinou synagógou v Bratislave. Študenti  sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie synagógy, prežívania sviatkov v židovskom náboženstve a z kultúry židovského národa. Exkurzia bola spojená so zaujímavou výstavou židovského komunitného centra.

sestra Mariela


 

Vzdelávací program "Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave"

 

V utorok 30. mája 2017 sa zapojili študenti Kvarty A do vzdelávacieho programu Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave, ktoré v spolupráci s BSK organizuje pre školy Židovské komunitné múzeum. Celý projekt má 4 časti. V  prvej sa študenti na úvodnom seminári s ThDr. Luciou Hidvéghyovou, PhD. zoznámili s históriou, kultúrou, obradmi a zvykmi židovského národa. Počas dvoch vyučovacích hodín študenti počuli množstvo informácií a aktívne sa svojimi otázkami zapojili do diskusie:-)

 

V priebehu ďalších troch týždňov bude nasledovať workshop v Židovskom komunitnom múzeu, exkurzia v Pamätníku Chatama Sofera a záverečný seminár v škole.

 Lenka Muržicová

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Beseda s Mgr. Tomášom Buchtom,

pracovníkom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli a absolventom Gymnázia sv. Uršule

 

piatok 26.mája 2017 zavítal na školu náš bývalý študent Tomáš Buchta, ktorý si pre žiakov pripravil prednášku o fungovaní, cieľoch a zmysle EÚ v rámci programu  Back to School.

 

V prvej časti porozprával o práci EÚ v základných bodoch, v druhej odpovedal na otázky študentov zo Septimy A a III.A.  Otázky študentov smerovali k aktuálnym problémom, s ktorými zápasí EÚ v súčasnosti, k slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ a pod.

 

Diskusia bola veľmi zaujímavá, študenti otvorene a fundovane formulovali svoje otázky a postoje k EÚ.

Vďaka Tomáš & študenti! :)                                                                    

Lenka Muržicová


 

 Florbalový turnaj GSU

 
Tento rok sa na náš tradičný školský florbalový turnaj prihlásilo až 8 tímov, čo je rekordný počet v celej histórii turnajov. Naozaj sme sa tešili z veľkej účasti. O prvenstvo bojovali aj čisto dievčenské tímy, miešané tímy, dokonca aj profesorky a naši bývalí študenti.

 

Diváci mohli vidieť krásne zápasy, tie vyvrcholili napínavým finále, v ktorom zvíťazil tím Black Hawks - teda chlapci zo IV.A: Cyril Šťastný, Lukáš Varga, Mišo Lenko, Juro Jančo a Daniel Kundracik. Gratulujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Deň otvorených dverí v Ústave pamäti národa

 

stredu 24.mája 2017 sa študenti Septimy A a III.A zúčastnili Dňa otvorených dverí v ÚPN na Miletičovej ulici.

 

V prvej časti si prezreli film Tiene barbarskej noci, ktorý  sa venuje likvidácií kláštorov v 50–tych rokoch 20. storočia v ČSR. Premietanie filmu bolo spojené s krátkou diskusiou k danej téme s historikom ÚPN P. Dubovským. Druhá časť bola venovaná prehliadke priestorov ÚPN, jednotlivým pracoviskám, o ktorých informovali zamestnanci týchto oddelení. Poslednou časťou boli svedectvá žien, ktorých rodiny boli počas komunistického režimu prenasledované. Študenti aj učitelia gymnázia vnímajú silnú potrebu pripomínať  si nespravodlivosti minulých režimov osobitne v súčasnosti, kedy narastá vlna extrémizmu a radikalizmu v spoločnosti.

 

Mgr. Muržicová, Mgr. Baračka


  

Výmenný pobyt vo Švajčiarsku

 

V dňoch 13. - 17. mája 2017 prežilo 19 študentov vyššieho gymnázia a ich 2 profesorky nádherné jarné dni na výmennom pobyte v švajčiarskom Zurichu.

 

Víkend sme strávili v rodinách, pondelok nás čakala prehliadka školy a poobede pamiatky v starom meste. Nádherné bolo aj mesto Luzern, dopravné múzeum ale aj plavba loďou s pohľadmi na Alpy a historické centrum mesta. Spoznali sme opäť kus sveta, ale aj veľmi milých ľudí z Kantonschule Enge a v ich rodinách.

 

Zopár fotografií z pobytu nájdete vo fotogalérii.

 


  

Fyzikálne súťaže a úspechy

 

Tešíme sa, že študenti našej školy sa zapájajú aj do fyzikálnych súťaží!
Srdečne gratulujeme Tomášovi Benjamínovi Nižníkovi z Tercie A, ktorý sa v celoslovenskom korešpondenčnom seminári PIKOFYZ umiestnil na krásnom 4. miesteNáš druhý študent z tejto triedy Jakub Jediný sa v tejto kategórii umiestnil na 11. mieste.


Veríme, že účasť našich dvoch terciánov motivuje viacerých zapojiť sa do ďalšieho ročníka súťaže.

 


  

Exkurzia do Mikulčíc (ČR) a Kopčian

 

Dňa 9.mája 2017 sa študenti Kvinty A, I.A a seminaristi z dejepisu  zúčastnili dejepisnej exkurzie do Mikulčíc na Morave, archeologickej lokality z obdobia Veľkej Moravy. Lokalita  predstavuje najrozsiahlejšie slovanské archeologické nálezisko. Bola významným mocenským a duchovným strediskom Veľkomoravskej ríše. V areáli opevnenom valom boli objavené základy veľmožského paláca, dvanástich kostolov, tri mosty a pohrebisko s približne 2 500 hrobmi.

  

Odtiaľ sme sa presunuli do Kopčian neďaleko Holíča, kde sa nachádza predrománsky jednoloďový kostolík. Bol postavený zrejme v polovici 10. storočia neďaleko areálu mikulčického hradiska, ktoré leží 2km západne. Kostolík patrí k najstarším zachovalým  predrománskym sakrálnym pamiatkam v strednej Európe. Napriek veternému a chladnému počasiu sme exkurziu zvládli v pohode a vrátili sme sa pozitívne naladení.

Mgr.Lenka Muržicová, Mgr. Jana Malotová

 

 

 

 

 

 


 

Študijno-poznávací pobyt v Anglicku

 

V dňoch 22.4. – 29.4.2017 sme sa niektorí zúčastnili zájazdu do Anglicka. Cestovali sme do pobrežného mesta na juhozápade Anglicka menom Torquay. Náš program pozostával z vyučovania v jazykovej škole v mestečku Paignton, výletu do okolia a večere v rodinách, kde sme boli ubytovaní.

 

Medzi iným sme navštívili mestá Exeter, ktoré je hlavným mestom grófstva Devon, ďalej mesto Plymouth, odkiaľ odplávala loď Mayflower s prvými osadníkmi do Ameriky. Vybláznili sme sa v zábavnom parku Woodlands a pozreli sme si aj Dartmoorský narodný park s poníkmi. Ako posledný bod programu pred návratom na Slovensko bol Londýn, kde sme sa okrem iného zviezli aj loďou po rieke Temži. Aj keď unavení, predsa plní zážitkov sme sa po týždni šťastne vrátili domov. 

 

Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.

 


  

Úspešná reprezentácia v diecéznom kole Biblickej olympiády

 

Našu školu výborným spôsobom reprezentovali dievčatá Anička Ivančíková a Katka Basárová zo Sekundy A a Dominika Pašúthová z Primy A na Diecéznom kole Biblickej olympiády.

V konkurencii najlepších 11 škôl z celej Bratislavskej arcidiecézy sa umiestnili na krásnom 3. mieste, pričom nám lepšie umiestnenie uniklo len o pol boda.

 

Dievčatá pri svojej prvej účasti na Biblickej olympiáde dosiahli krásny výsledok. Video z ich scénky, ktorá bola súčasťou olympiády, si môžete pozrieť TU

 


 

Fotografie zo Školy v prírode

 

Vo fotogalérii pribudlo niekoľko fotografií zo Školy v prírode v Tatrách, ktorej sa zúčastnila tohtoročná Sekunda A v dńoch 22.4.-28.4.2017.

 


  

Poďakovanie za pôstnu zbierku

 

Milí rodiča, študenti, kolegovia!

 

Chceme Vám poďakovať za vašu štedrosť pri zbierke potravín a drogérie pre klub "Hľa človek", ktorá prebiehala v našej škole v pôstnom období.

Informácie o tom, čo všetko sa nám podarilo vyzbierať, nájdete TU.

 

 


  

Krížová cesta na Kalvárii

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa boli s nami pomodliť krížovú cestu v pondelok 10.4.2017 na Kalvárii. Bol to pre nás požehnaný čas modlitby v prírode.

 

 

 

 

 

 


 

Informácia pre stravníkov

 

Vážení rodičia, milí stravníci, dovoľujeme si Vás infomovať, že v našej školskej jedálni sú pripravované a podávané mäsové pokrmy zo surovín od slovenského dodávateľa HSH s.r.o, Veľké Zálužie. Tovar je pravidelne kontrolovaný veterinárom.

Z. Kuždová, vedúca ŠJ

  


  

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme všetkým kolegom, žiakom, bývalým žiakom a rodičom,

 

že dňa 29.3.2017 nás navždy opustila naša kolegyňa

pani profesorka Janka Crhová.

 

Posledná rozlúčka s našou drahou priateľkou bola dňa 7.4.2017 v kostole sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou a na cintoríne v Myslibořiciach.

  


 

Duchovná obnova v Žiline

 

V dňoch 24.-26.3.2017 sa naši študenti zúčastnili duchovnej obnovy  "Poďte a uvidíte", ktorú organizovali Školské sestry sv. Františka na Gymnáziu sv. Františka v Žiline.

 V rámci duchovnej obnovy vystupovala detská skupina S.I.L.A, vypočuli si svedectvá p. Renáty Ocílkovej a mladých z Godzone Mission. Bol to pre nás požehnaný čas.

 

 Zopár fotografií si môžete pozrieť vo fotogalérii 

 sr.Mariela a p. prof.Marta Poliaková


  

Okresné kolo chemickej olympiády

 

Dňa 23.3.2017 sa Barbara Gajdošíková, Diana Dravecká, Terézia GálikováSára Prandová, študentky triedy Kvarta A, zúčastnili okresného kola chemickej olympiády v kategórii D na ZŠ Milana Hodžu na Škarniclovej ulici v Bratislave.

 

Sily si zmerali v teoretickej aj praktickej časti spolu s ďalšími 18 študentmi z bratislavských gymnázií a základných škôl. Barbarka Gajdošíková obsadila pekné 5. miesto a Terezka Gáliková pekné 6.miesto. Všetky 4 naše študentky boli úspešné riešiteľky.

 

Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii

 

Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!


 

Ako sa nám darilo na súťaži Hviezdoslavov Kubín

 

Dňa 24.3.2016 sa zúčastnili žiaci našej školy obvodného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2017.

V druhej kategórii v prednese prózy získal Oliver Paradeiser (prima A) 2. miesto a v prednese poézie sa umiestnila Mária Dominika Vinczeová (prima A) na1. mieste a získala postup do krajského kola súťaže.

 

Obom žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a gratulujeme.

 


  

Úspechy v dekanátnom kole biblickej olympiády

 

Naši žiaci sa opäť predviedli v úžasnom svetle, tento raz na Dekanátnom kole Biblickej olympiády, ktorá sa uskutočnila dňa 21.3. 2017 vo Františkánskom kláštore.

 

Družstvo starších žiakov v zložení Helenka Gajdošová, Mária Ivančíková a Jakub Slovák (všetci z II.A) sa umiestnilo na krásnom 2. mieste - len 4 body zaostávalo za víťazom.

Družstvo mladších žiačok, Anička Ivančíková (Sekunda A), Katka Basárová (Sekunda A) a Dominika Pašuthová (Prima A), sa dokonca umiestnilo na prvom mieste a postupujú do diecézneho kola. 

 

Tohtoročný úspech našich žiakov dokazuje, že v rámci tejto súťaže sa môžeme zaradiť medzi najúspešnejšie cirkevné školy v Bratislave. Zopár fotografií si môžete pozrieť TU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium od školského roku 2017/2018

 

Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole,

že v časti Prijímacie konanie sme zverejnenili 

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia

a 1. ročníka osemročnej formy štúdia

v školskom roku 2017/2018.

 


  

Oznam o odhlasovaní žiaka z obeda v školskej jedálni

 

Vážení rodičia,

  

oznamujeme Vám, že odhlasovanie z obeda prostredníctvom telefonického kontaktu do jedálne dočasne nie je možné.

 

Odhlasiť žiaka z obeda je naďalej možné prostredníctvom emailu, schránky pri dverách vedúcej ŠJ alebo na termináli v školskej jedálni.

V prípade, že chcete žiaka odhlásiť telefonicky, kontaktujte prosím sekretariát školy na tel. čísle 02/544 302 50.

 

vedenie školy


 

Duchovné obnovy pre žiakov v pôstnom období

 

Začali sme pôstne obdobie, ktoré nám ponúka niekoľko spôsobov ako byť bližšie k Bohu. Jedným z nich sú aj duchovné obnovy, ktoré pre našich študentov pripravujú pátri redemptoristi a františkáni.

 

V utorok 14. marca 2017 mala duchovnú obnovu trieda Kvarta A

stredu 15. marca 2017 mala duchovnú obnovu trieda Tercia A.

Vo štvrtok 16. marca 2017 mala duchovnú obnovu trieda Prima A.

pondelok 20. marca 2017 mala duchovnú obnovu trieda Sekunda A.

Pre starších žiakov pripravili duchovnú obnovu pátri redemptoristi v spolupráci so spoločnstvom Calvary v dňoch 21.-23. marca 2017

 


  

Pôstna zbierka trvanlivých potravín a drogérie v našej škole

 

Zapojte sa počas pôstneho obdobia do charitatívnej zbierky a prispejte spolu s nami, bratmi františkánmi a dobrovoľníkmi z klubu "Hľa, človek" na dobrú vec.

Viac informácií nájdete na plagáte v škole alebo TU.

  

 


  

Pozývame Vás na duchovnú obnovu

 

Pozývame študentov na duchovnú obnovu s názvom "Poďte a uvidíte." Viac informácií nájdete na plagáte v škole alebo TU

 


 

Úspechy v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku 

 

Vo štvrtok 16. februára 2017 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho štyria naši študenti, každý v inej kategórii: Uršuľa Mózerová z primy A (kategória 1A), Benjamín Ďalog z primy A (kat.1C), Edit Rieglová z tercie A (kat.1B) a Kristína Jahnová zo septimy A (kat. 2C).

 

Tešíme sa, že všetci obsadili pekné miesta vo svojich kategóriách: Edit Rieglová 2.miesto, Uršuľa Mózerová 4. miesto, Benjamín Ďalog 13. miesto a Kristína Jahnová 4. miesto.

 

Všetkým gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

 


 

 Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

 

V stredu 15. februára 2017 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnila sa ho študentka  Alexandra Belková zo IV.A (kategória 2B), ktorá získala krásne 3. miesto.

 

Alexandre srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

 

 


 

Pozývame Vás na výstavu "Farebné potešenie"

 

Srdečne Vás pozývame na výstavu prác našich študentov a ich pedagogičky

Mgr. Jany Malotovej s názvom "Farebné potešenie". 

 

 

Už po druhýkrát sme sa 8.2.2017 stretli v Dome Quo vadis pri obrazoch hýriacich pestrou paletou farieb. Stretli sme sa spoločne žiaci, pedagógovia, rodičia a priatelia školy, aby sme odhaľovali tajomstvá fantázie detí, ktoré ukryli do svojich prác na hodinách výtvarnej výchovy.  V hluku veľkomesta a zhone všedného pracovného dňa sme sa zastavili a v tichosti uvažovali nad biblickými príbehmi, obdivovali sme dokonalosť štruktúr ukrytých v prírode či geometrických obrazcoch a prírodným živlom sme dali možnosť, aby sa dotkli našej duše a vzbudili v nás rešpekt pre nimi.  Na konci tejto cesty za umením sme spoznali tajomný a pestrofarebný svet ženskej duše v dielach maliarky, skvelej kolegyni a pedagogičky Jany Malotovej.

 

Ďakujeme autorke výstavy, za všetko úsilie, ochotu, obetavosť a voľný čas, ktoré vložila do príprav „Farebných potešení“. Rozmanité techniky práce, zaujímavé témy výtvarných prác, inovatívny prístup k vyučovaniu, pútavé rozprávanie o výtvarných dielach – to je len zlomok z toho, čo ponúka svojim žiakom už viac ako tri desaťročia svojim zverencom a viac ako trinásť rokov  žiakom nášho Gymnázia sv. Uršule. Výstavu si môžete pozrieť do 28.2.2017.

  


 

Fotografie z lyžiarskeho kurzu

 

Vo fotogalérii pribudli fotografie z Lyžiarskeho kurzu, ktorý sa konal v dňoch 21.-28. januára 2017 v Tatranskej Lesnej.

 

Naši študenti z Tercie A, Sexty A a II.A lyžovali v Bachledovej doline.  

 

 


  

Projekt EDUCATE Slovakia

 

V dňoch 6.2.-10.2.2017 (pon-pia) prebiehal na našej škole projekt organizácie AIESEC s názvom Educate Slovakia. Zúčastnili sa ho triedy KiA, II.A a SxA, ktoré boli rozdelené do 5 skupín. V rámci realizácie projektu vyučovala anglický jazyk dvojica lektorov z rôznych častí sveta počas piatich dní v rozsahu jedna hodina denne. 

 

Ako sa dočítame na webstránke projektu Educate Slovakia, ide o projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodneho prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.

 


   

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

 

Vo štvrtok 19. januára 2017 sa konal 27. ročník okresného kola olympiády v nemeckom jazykuZúčastnili sa ho dve naše študentky: Uršuľa Mózerová z primy A (kategória 1A) a Edit Rieglová z tercie A (kategória 1B). 

 

Sme veľmi radi, že obe študentky uspeli a postúpili do ďalšieho kola. Uršuľa Mózerová z 1. miesta vo svojej kategórii a Edit Rieglová z 2. miesta vo svojej kategórii. 

 

Účastníčkam gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.


  

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

 

V stredu 18.januára 2017 sa konal 27. ročník okresného kola olympiády v anglickéom jazyku. Zúčastnili sa ho traja naši študenti, ktorí postúpili zo školského kola: Alexandra Belková zo IV.A (kategória 2B), Ester Večerná zo IV.A (kategória 2C2) a Martin Búran z triedy SxA (2A).

 

S veľkým potešením Vám oznamujeme, že Alexandra Belková získala 1. miesto vo svojej kategórií a postupuje do krajského kola. Ester Večerná sa umiestnila na peknom 3. mieste

 

Účastníkom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

 


 

Exkurzia v Židovskom múzeu

 
Dňa 15.12.2016 sa študenti I.A triedy zúčastnili exkurzie v  Židovskom múzeu.

Študenti  sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie a kultúry židovského národa, napr. ako prežívali a slávili sviatky alebo ako v súčasnosti vyzerá bežný život Židov v Izraeli, u nás i vo svete. Exkurzia bola spojená so zaujímavou  praktickou  ukážkou  slávenia sviatku Chanuky - sviatku svetiel.
 
sestra Mariela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exkurzia v Slovenskom plynárenskom múzeu
 
 
Dňa 19.12.2016 sa študenti III.A triedy zúčastnili exkurzie v Slovenskom plynárenskom múzeu, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie i súčasnosti plynárenského priemyslu u nás i vo svete, o vlastnostiach a využití svietiplynu aj zemného plynu.
 
Exkurzia bola spojená so zaujímavými praktickými ukážkami, fotografiami ako aj premietnutím pútavého filmu o vzniku a rozvoji plynárenstva. 
 
p.prof. Poliaková

  

Venček tried II.A a Sexta A

 

V piatok 9.12.2016 sa študenti Sexty A a II.A konečne dočkali:) Po viac ako dvoch mesiacoch učenia sa krokovým variáciám spoločenských a latinskoamerických tancov prekvapili seba, rodičov, učiteľov a svojho tancmajstra výborným výkonom na spoločnom Venčeku.

 

Predviedli svoje tanečné schopnosti a spolu s ostatnými vytvorili príjemnú a radostnú atmosféru, za čo im ďakujeme!!

 

Mgr. Lenka Muržicová, Mgr.Jana Malotová a Mgr.Peter Rohal

 

 

 

 

 


 

Misijný koláčik - poďakovanie

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do krásnej adventnej akcie Misijný koláčik

Spolu sme pre Fayaya z Indie vyzbierali neuveriteľných 435,71EUR, ktoré budú použité na zaplatenie jeho štúdia.

 

Ešte raz veľká vďaka a Pán Boh odmeň!

 


 

 Misijný koláčik

 

V týždni od 12.12.-16.12.2016 sa v našej škole koná obľúbená adventná akcia s názvom "Misijný koláčik". Každý deň si dve vopred určené triedy pripravia chutné a sladké maškrty, ktoré cez veľkú prestávku predávajú ostatným študentom a učiteľom. Vyzbierané finančné prostriedky sa využijú na zaplatenie ročného školného pre indického chlapca Fayaya, ktorého si naša škola adoptovala na diaľku.

Radosť, ktorú pritom študenti rozdávajú, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


  

Workshop pre Kvartu A

 

V piatok 9.decembra 2016 sa žiaci Kvarty A zúčastnili workshopu, ktorý pre nich zorganizoval Krajanský inštitút v Bratislave a ktorý bol zameraný na zvýšenie tolerancie a empatie v triede navzájom medzi sebou, ale aj k iným národnostiam, etnikám a všeobecne voči minoritám. Cieľom bolo  pozorovať, ako sa rodia stereotypy, čo všetko prispieva k ich vzniku,  premene a aj zániku.

 

Obsahom workshopu boli interaktívne hry,  kde na základe vtiahnutia do deja mohli študenti na vlastnej koži pocítiť, ako sa môže cítiť minorita vo vzťahu k majorite. Súčasťou stretnutia bolo aj premietanie filmu Návrat do horiaceho domu  a beseda s autorkami filmu A. Gruskovou a M. Molnár Ľachkou, taktiež krátka prednáška etnologičky H. Tužinskej o stereotypoch v našom myslení a správaní a zaujímavosti z práce  J. Vrábeľovej, ktorá učí cudzincov slovenčinu v Studia Academica Slovaca.

 

Program workshopu bol veľmi bohatý a zaujímavý a hoci tam žiaci prežili celý vyučovací deň, bolo to SUPER! Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.
Lenka Muržicová

 

Pytagoriáda - školské kolo

 

Vo štvrtok 8. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, ktorého sa zúčastnili žiaci tried Prima A, Sekunda A a Tercia A. Niekoľko fotografií z Pytagoriády si môžete pozrieť vo fotogalérii

 

 


 

Mikuláš v našej škole

 

 

V utorok 6. decembra 2016 nezabudol Mikuláš ani na našu školu a malým i veľkým "deťom" priniesol sladké aj zdravé prekvapenia. Zopár fotografií z jeho návštevy nájdete vo fotogalérii

 

 


 

Výsledky súťaže iBobor
 
V dňoch 7.11.-13.11.2016 prebehol 10. ročník medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, do ktorej sme sa v tomto roku opäť zapojili. Súťažili sme v 4 kategóriách z piatich.
 
Výsledky si môžete pozrieť TU.
 
Srdečne gratulujeme všetkým úspešným riešiteľom a už teraz sa tešíme na budúci rok.
 

 

Týždeň netradičného oblečenia

 foto: TU

 

Týždeň od 21.11.-25.11.2016 je v našej škole Týždňom netradičných oblečení. Pozri si tému na daný deň (viď obr. nižšie), príjmi výzvu a "nahoď sa" štýlovo. Navyše môže práve tvoj outfit vyhrať v hlasovaní, ktoré sa uskutoční neskôr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zber šatstva pre detský domov

 

V dňoch 7.-18. novembra 2016 organizuje študentská rada Zber šatstva pre detský domov Bratislava. Čisté a nepoškodené oblečenie treba priniesť do učebne B1 každý deň medzi 12:45 a 13:00hod.  

   


 

 Noc v škole "MINI"

 

Aké je to spať v škole? Pohodlné asi nie, ale určite plné zábavy, smiechu a zážitkov s kamarátmi...

 

Z piatka na sobotu (11.-12.11.2016) sa uskutočnila Noc v škole "MINI", ktorú si pre triedy Prima A a Sekunda A pripravili naši odvážni a kreatívni kvintáni spolu s dvomi študentkami z triedy I.A. Pre naše mladšie ročníky si táto zohraná partia pripravila hru plnú zábavných stanovísk, kde museli v skupinkách spojiť svoju šikovnosť a vedomosti so schopnosťou spolupracovať. Nechýbalo spoločné stolovanie, filmový večer ani nočná hra plná napätia, strachu, nápaditých kostýmov a strašidelných príbehov s pokladom na záver. Účastníci síce veľa nepospali, ale určite si odniesli veľa pozitívnych zážitkov.

 

Ďakujeme učiteľom, ktorí sa zúčastnili a tiež triede Kvinta A aj dievčatám z I.A za skvelý program. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


  

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

 

Vo štvrtok 27.10.2016 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku (OAJ) pod vedením p. prof. Patrície Juraškovej a p.prof. Lucie Múčkovej. 

 

Prihlásilo sa 12 študentov v kategóriach 2A a 2B a 2C2. V kategórii 2A sa na 1. mieste umiestnil Martin Búran zo sexty A, v kategórii 2B Alexandra Belková zo IV.A a v kategórii 2C2 Ester Večerná zo IV.AVýherca, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v kategórií  2A, 2B a 2C2 postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční 18. 1. 2017

 

Viac informácií o školskom kole si môžete prečítať TU. Výsledkovú listinu školského kola nájdete TU.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným a výhercom blahoželáme!

 


  

Duchovná obnova pre starších žiakov

 

 


 

Naše školské družstvo na Školských majstrovstvách SR v cezpoľnom behu

 

V utorok 25.10.2016 sa naše školské družstvo v zložení: Richard Duška (SpA), Matej Cidorík (SxA) a Roman Kliman (KiA) zúčastnilo na Školských majstrovstvách SR v cezpoľnom behu v Liptovskom Mikuláši. Obsadili 5. miesto v súťaži družstiev.

 

Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme im k umiestneniu. 

 


  

Oslava sviatku svätej Uršule, patrónky školy

 

V piatok 21.10.2016 sme v našej škole oslavovali sviatok svätej Uršule, patrónky školy. Náš spoločný program sme ráno začali slávnostnou svätou omšou v jezuitskom kostole, počas ktorej nám páter José požehnal našu novú školskú zástavu. Na konci svätej omše privítala pani riaditeľka spolu so sestrou Samuelou, provinciálnou predstavenou sestier uršulínok na Slovensku, všetkých nových prvákov a prímanov v našej uršulínskej rodine. Každý z nich si pred zrakmi celej školy prevzal pamätný list so svojím menom, mottom školy Serviam a jeho posolstvom.

 

 

Po svätej omši sme pokračovali netradičným programom v škole. Staršie ročníky si pripravili aktivity so svojimi triednymi profesormi a žiaci prímy až kvarty sa rozdelili do workshopovktoré viedli ďalší profesori v spolupráci so študentmi z II.A triedy. Niektorí hráči si zmerali sily pri futbale, iní zase pri spoločenských hrách. Nechýbal ani obľúbený workshop z minulého roka  Varím, varíš, varíme, ďalej veľkoplošné maľovanie a tanečno-pohybový workshop. Niektorí šikovní žiaci z tercie a kvinty nadviazali na tradíciu z pred dvoch rokov a podujali sa namaľovať dvere dievčenských a chlapčenských toaliet na prvom poschodí, ktoré oživili nádhernými a kreatívnymi obrázkami. Celé dianie mapovali študenti z mediálneho krúžku a my všetci sa už tešíme na ich fotografie, zábery a rozhovory.

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostný deň sme ukončili spoločnými večernými chválami v uršulínskom kostole, na ktoré boli pozvaní aj rodičia, študenti či bývalí študenti.  

 


 

Vo FOTOGALÉRII nájdete aj najnovšie fotografie z Imatrikulácií Primy A a z volieb zástupcu študentov do Rady školy.

  


 

Jesenný MATBOJ 2016

 

Aj tento rok sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili v piatok 21.10.2016 matematickej súťaže MATBOJ, organizovanej P-matom v spolupráci s Občianskym združením Mladý génius.

 

Našu školu zastupovali v kategórii prímanov: Dominika Pašuthová, Michal Šabo, Simeon Socha a Matúš Rojík. Okrem pekného 11. miesta si ako nováčikovia určite odniesli veľa cenných skúseností a veselých zážitkov.

 

Veľkú radosť z 8. miesta mali Jakub Jediný, Gabriel Kožuch, Martin Švaňa a Ján Zubo. V silnej konkurencii terciánov z 18 gymnázií bratislavského kraja si viedli veľmi dobre.

 

Našim súťažiacim gratulujeme k peknému úspechu.

 

Viac informácii o súťaži nájdete na stránke http://www.p-mat.sk/vysledky-matboja-og-2016/

 


  

ŠACHOVÝ TURNAJ 

Majstrovstvá obvodu Bratislava 1 základných škôl 2016

 

Dňa 19.10.2016 sa uskutočnili Majstrovstvá v šachu obvodu Bratislava 1 základných škôl v CVČ na Štefánikovej ulici.

 

Najúspešnejším šachistom turnaja sa stal náš žiak Ondrej Vadila zo Sekundy A. Vyhral všetkých sedem kôl a postupuje do krajského kola.

 

Naši dvaja terciáni Janko Zubo a Gabriel Kožuch skončili na 9. a 16. mieste a Benjamín Ďalog s Davidom Barčákom, obaja z prímy, obsadili 22. a 23. miesto. Nato, že títo štyria chlapci boli prvýkrát v živote na šachovom turnaji, si počínali výborne. Hra im robila radosť a do turnaja sa určite prihlásia aj budúci rok.

 

Gratulujeme a prajeme im veľa trpezlivosti pri ďalšom trénovaní.

 

Zopár fotografií z turnaja nájdete TU.

Výsledková listina:

http://www.chess-results.com/tnr243699.aspx?lan=5&art=1&rd=7&wi=821

 


  

Pozvanie na modlitbu chvál v uršulínskom kostole

 

Pri príležitosti sviatku svätej Uršule, patrónky našej školy, pozývame všetkých rodičov, terajších aj bývalých študentov a taktiež priateľov školy na spoločnú modlitbu chvál, ktorá sa uskutoční v piatok, 21. októbra 2016, o 18:00hod v uršulínskom kostole (Kostol Loretánskej Panny Márie).

 

Pridajte sa k veľkej uršulínskej rodine a príďte s nami osláviť sviatok našej patrónky modlitbou, spevom a spoločenstvom. Všetci ste srdečne vítaní!

 


 

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

 

V utorok 18.10.2016 dve triedy nášho gymnázia III.A a Kvinta A navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Exkurziu sme zorganizovali v spolupráci s Poľským inštitútom.

 

Prehliadka mala dve časti: v tej prvej sme sa oboznámili s expozíciami múzea mapujúcimi holokaust na Slovensku a v Európe. V druhej časti nám prednášal historik Marek Bém z Poľska, ktorý bol 15 rokov riaditeľom Múzea v Sobibore a viedol archeologický výskum na mieste bývalého vyhladzovacieho tábora. Prednáška i expozície v nás zanechali veľmi silný dojem. Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.

 


 

Vynikajúce športové úspechy našich žiakov

 

Veľmi pekný výkon dosiahlo v stredu 19.10.2016 školské družstvo študentov na krajskom kole v cezpoľnom behu. Po výbornom výkone družstvo v zložení: Richard Duška (SpA), Matej Cidorík (SxA) a Roman Kliman (KiA)zvíťazilo a postúpilo na Majstrovstvá Slovenska.

 

Školu reprezentovalo aj družstvo študentiek v zložení: Lucka Hrdličková (IV.A), Tereza Pružincová (SxA) a Soňa Jantáková (KiA). 

 

Študentom a študentkám ďakujeme za reprezentáciu a chlapcom na celoštátnom kole držíme palce.

 

 

V sobotu 15.10.2016 sa naše školské družstvo študentiek v zložení: Magda Hrabošová, Miriam Cidoríková, Barbora Kaššáková, Tereza Števicová a Tereza Pružincová zúčastnilo na kvalifikácii na medzinárodné školské majstrovstvá ISF 2017 v orientačnom behu. Preteky sa konali v náročnom teréne neďaleko Spišského hradu.

Výborný výkon podala Magda a Miriam a to bol základ víťazstva nášho družstva!! Blahoželáme a dúfame, že budú mať možnosť reprezentovať školu na Sicílii.

 

 

 

 

 

 

Dňa 7.10. 2016 reprezentovali našu školu študenti Samuel Kozlovský, Roman Kliman, Šimon Ďuriač, Lukáš Tuhý, Daniel Lučanič, Jakub Kulacs, Cyril Šťastný a Tomáš Trutz na okresnom kole vo futsale.

  

V silnej konkurencii sme obsadili výborné druhé miesto. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  

V utorok 4. októbra 2016 sa naši študenti a študentky zúčastnili na okresnom kole v cezpoľnom behu. Hoci počasie bolo veľmi nepríjemné, počínali si veľmi dobre a v súťaži družstiev sa chlapci aj dievčatá umiestnili na víťaznom 1. mieste.

Jednotlivé výsledky našich žiakov boli nasledovné: Richard Duška 1. miesto, Samuel Kozlovský 2. miesto, Matej Cidorík 4. miesto, Lucka Hrdličková 2. miesto, Terezka Pružincová 3. miesto a Terezka Števicová 8. miesto.

 

Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy, gratulujeme im k úspechu a želáme veľa šťastia v krajskom kole.

 

Vďaka tiež patrí p.prof. Filovej, ktorá sa im pravidelne venuje, pripravuje ich na súťaže a podporuje ich k reprezentácii školy.

 


 

Vážení rodičia,

chceme Vás informovať, že niektorí učitelia na našej škole sú už štvrtý týždeň

zapojení do stupňovaného štrajku.

 

Svojím zapojením chceme poukázať na nevyhnutnosť zmien v našom školstve, ktoré sa týkajú nielen ohodnotenia učiteľov, čo je pre nás veľmi podstatná požiadavka, ale aj celkovej koncepcie vzdelávania. Myslíme si, že učitelia by mali byť partnermi pri vytváraní reforiem školstva, nielen ich realizátormi.

 

Ďakujeme za každú Vašu podporu!

 


  

Poďte s nami na zájazd do Anglicka!

 

Aj tento školský rok organizujeme v spolupráci so Student Agency študijno-poznávací zájazd do Anglicka v termíne od 22.4.2017 - 29.4.2017. Tentokrát je našou hlavnou destináciou krásny Worchester. Viac informácií o zájazde pošleme v pondelok 3.10.2016 ešte raz mailom alebo sa informujte u p. prof. Straku.

 

 

Záväznú prihlášku, ktorú nájdete ako prílohu emailu, je potrebné odovzdať spolu so zálohou p. prof. Strakovi najneskôr do 6. októbra 2016!!!   

 


 
Perla Afriky - Uganda
 
Vo štvrtok 29.9.2016 zavítala do školy Veronika Erneková - Kopernická, absolventka nášho gymnázia, a porozprávala študentom o svojich zážitkoch a skúsenosti z africkej Ugandy.
 

V spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave sa zúčastnila projektu zameraného na sociálny výskum. Študenti sa dozvedeli mnoho zaujímavého o tom, ako žijú ľudia v Ugande a s akými problémami musia každý deň zápasiť. Niekoľko fotografií z prednášky nájdete vo Fotogalérii.

 


 

 

Záujmové krúžky v školskom roku 2016/2017

 

 

Zoznam krúžkov, ktoré sa aj vďaka Vášmu záujmu a odovzdaným vzdelávacím poukazom mohli otvoriť, nájdete v časti Záujmové krúžky.

 

 


  

Umenie v našej škole
 
O zaujímavých aktivitách našich študentov v rámci predmetov Dejiny umenia, Umenie a kultúra, Výtvarná výchova a Výchova umením si môžete prečítať v časti Organizácia vyučovania - Predmety.
 

 
Exkurzia Praha: Alfonz Mucha – Slovanská epopeja
 

Dňa 24. septembra 2016 absolvovali študenti a profesori nášho GsU umeleckú exkurziu v Prahe. V Českej národnej galérii sme videli výstavu českého secesného maliara Alfonza Muchu - Slovanská epopeja. Alfonz Mucha zobrazil na veľkorozmerných plátnach dvadsať výjavov z histórie Slovanov.

 

Navštívili sme aj ďalšie vynikajúce výstavy - Európske umenie 19. a 20. storočia. Na nich sme videli originálne obrazy od Daumiera, Courbeta, Maneta, Moneta, Renoira, Gogha, Gauguina, Cezanna, Picassa, Braqua…, diela sochárov Carpeauxa, Rodina a mnohých ďalších známych umelcov Európy.

 

Na záver prehliadky Českej národnej galérie sme si prezreli aj súčasné priestorové objekty konceptuálneho umenia, inštalácie, performancie a art-brutu.

  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Študenti zo IV.A v Múzeu holokaustu v Seredi
 
 
Ešte v júni sa študenti 4.A triedy zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, kde bol v období 2. svetovej vojny vybudovaný pracovný a koncentračný tábor pre Židov, odkiaľ boli deportovaní do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utorkové sväté omše v školskej kaplnke
 
Aktuálny rozpis utorkových svätých omší v našej školskej kaplnke, spolu so zodpovednými triedami, nájdete v časti: Duchovný život - Svätá omša.
 
 
 

  

Pozývame Vás na KURZ BIBLIE

 

Vážení rodičia,

 

pozývame Vás na kurz Biblie, ktorý sa uskutoční posledné stredy v mesiaci od 17:30-19:00hod v našej školskej knižnici na 1. poschodí.

 

Kurz bude viesť don Pavol Grach, SDB. Prvé stretnutie sa uskutoční v stredu 28. septembra 2016. Viac informácií nájdete TU.

   

 


 

Školské rádio SERVIAM a mediálny krúžok

 

Od apríla 2016 sme v škole rozbehli školské rádio Serviam. Je dielom mediálneho krúžku, ktorý funguje v škole. Všetky relácie v archíve nájdete TU.

 

Mediálny krúžok sa okrem tvorby scenára, nahrávania a strihu zvuku venuje aj tvorbe videí, ktoré chce postupne zverejňovať na YOUTUBE kanáli školy.

 

Záujemcovia o mediálny krúžok sa môžu prihlásiť u sr. Jany Pavly alebo u p.p. Rohala odovzdaním vzdelávacieho poukazu.
 

 

Naša škola na Facebooku

 

Vážení rodičia, milí študenti, v novom školskom roku sme spustili facebookovskú stránku školy, na ktorej Vás chceme podobne ako na web stránke informovať o tom, čím škola žije a ako sa nám darí.

 

 

Odkaz na stránku je www.facebook.com/gsurba

Ďakujeme za podporu.

 


 

DÔLEŽITÉ! Oznam o zmene účtu školskej jedálne

 

Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí majú záujem o to, aby sa ich dieťa v šk. roku 2016/2017 stravovalo v našej školskej jedálni, že číslo účtu školskej jedálne, na ktoré sa uhrádza mesačný poplatok za stravu, je zmenené!! 

 

Prosíme rodičov, aby stravné uhrádzali na nový účet.

 

 

Číslo účtu:  SK57 0200 0000 0037 1653 9953

 

Variabilný symbol:  20162017  (školský rok)

 

Všetky ďalšie informácie nájdete v sekcii Jedáleň

 Ďakujeme za pochopenie.

 


 

Začiatok školského roka 2016/2017

 

Oznamujeme žiakom, rodičom a všetkým našim priateľom, že školský rok 2016/2017 začneme dňa 5. septembra 2016 (v pondelok) o 8:00hod. v škole. Rozmiestnenie tried platné pre nový školský rok nájdete na vchodových dverách. 

 

Po triednickej hodine budeme sláviť spoločnú svätú omšu so slávnostným Veni sancte o 8:45 hod. v jezuitskom kostole.

 

Tešíme sa na Vás!

 


 

So sestrami uršulínkami na Svetových dňoch mládeže

 

V dňoch 20.-31. júla 2016 sa niekoľko našich študentov pod vedením sestier uršulínok zúčastnilo Svetových dní mládeže v Krakove.

 

Prvý týždeň strávila každá skupinka v inom meste na miestnych diecéznych dňoch mládeže, jedna v Poznani a ďalšie v Rybniku alebo Nalenčove. Tu mali možnosť sa stretnúť so študentmi uršulínskych škôl z okolia Slovenskej republiky, napríklad z Česka, Slovinska, ale aj mimo Európskej únie: z Barbadosu, St. Vincent a inými. Tento týždeň strávili v rodinách, ktoré ich prijali ako vlastné deti a pri lúčení sa nejedna z nich vyronila slzy. 


Po týždni plnom zážitkov sa pútnici presunuli do Krakova, kde ich vrelo prijali sestry uršulínky do ich školského internátu. 
V týchto dňoch sa začal oficiálny program Svetových dní mládeže, počas ktorých sme navštívili Lagiewniky, strávili sme dni v Skawine, kde bol výlučne slovenský program, a napokon počas týchto dní sme privítali aj samotného pápeža Františka. Poslednú noc SDM sme strávili pod holým nebom v Campuse Misericordiae.


V nedeľu ráno sme zakončili SDM slávnostnou svätou omšou, po ktorej sa každý pobral domov s posolstvom viery do svojich rodín a ku svojim blízkym.

 


 

Exkurzia  Mikulčice

 

máji 2016 sme so študentmi nášho gymnázia navštívili v susednom Česku, na Morave v Milulčiciach, jedno z najznámejších stredísk našej spoločnej histórie v období Veľkej Moravy.

 

Napriek daždivému počasiu si žiaci v rozsiahlom areáli so záujmom prezreli zvyšky veľkomoravskej architektúry a opevnenia. Vo výstavných pavilónoch zase mohli vidieť archeologické nálezy rôznych nástrojov, liturgických predmetov a šperkov. Zaujali ich aj modely kostolov, obydlí a účelových stavieb pôvodného veľkomoravského opevnenia. Na pripomenutie si tejto exkurzie sme si zakúpili drobné upomienkové predmety pripomínajúce Veľkú Moravu - dôležité obdobie aj našej histórie.

 


 

 
 
Slávnostné ukončenie školského roku 2015/2016 

 

Vo štvrtok, 30. júna 2016, sme ukončili školský rok 2015/2016. Všetci sme sa stretli na spoločnom vyhodnotení, kde po príhovore pani riaditeľky a zástupcu zriaďovateľa boli najúspešnejším študentom udelené pochvaly riaditeľkou školy a odovzdané knižné dary, ktoré venovalo Rodičovské spoločenstvo pri Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave. Spoločná slávnosť sa skončila študentskou hymnou Gaudeamus igitur, po ktorej sme sa presunuli do tried. V triedach si študenti z rúk triednych učiteľov prevzali vysvedčenia.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že tento školský rok bol úspešnejší ako minulý.

Maturanti nás potešili peknými výsledkami na písomných aj ústnych maturitných skúškach.

Dosiahli sme tiež úspechy v predmetových olympiádach z informatiky, chémie, fyziky a biblickej olympiáde, v programovacej súťaži Scratch cup, v orientačnom behu a vo volejbale, v recitačnej súťaži "...a Slovo bolo u Boha" a v novinárskej súťaži "Mladý novinár".

Tešíme sa aj čoraz aktívnejšiemu zapojeniu sa študentov do tvorby školského časopisu VOX, ktorý vychádza už 16. rok, vzniku školského rádia Serviam, ktorého vysielanie v dvojtýždňových intervaloch pripravuje mediálny krúžok, pravidelnej modlitbe chvál v piatky cez veľkú prestávku v školskej kaplnke či zapojeniu sa študentov do školského speváckeho zboru.

 

Prajeme Vám požehnané prázdniny, ďakujeme za dôveru a tešíme sa na Vás opäť

v novom školskom roku 5. septembra 2016 (pondelok).

 
 

 

Slávnostná svätá omša  
 
V stredu 29. júna 2016 sme v jezuitskom kostole spoločne slávili svätú omšu pri príležitosti slávnosti sv. Petra a Pavla, ktorú celebroval náš bývalý študent a novokňaz Dominik Poláček. Asistoval mu náš bývalý študent Matej Balászi, ktorý bol tohto roku vysvätený za diakona, spolu s pátrom Jozefom Jackaninom. 
 
Po svätom prijímaní sme spevom Te Deum poďakovali za Božiu pomoc v uplynulom školskom roku. V príhovore pred novokňazským požehnaním pani riaditeľka popriala Dominikovi a Matejovi veľa úspechov pri ohlasovaní evanjelia. Pátrovi Jozefovi a jeho spolubratom poďakovala  za duchovnú službu v tomto školskom roku.
 
 

 

Reprezentácia školy v športových súťažiach v druhom polroku 2015/2016.

 

Naše volejbalové družstvo študentiek v zložení: Lucka Hrdličková, Terka Števicová, Terezka Pružincová, Maja Švančarová, Lýdia Rafajová, Barbora Kaššáková, Zuzka Lučaničová a Lucka Matejíčková,  nás reprezentovalo na obvodnom kole. Družstvá boli mimoriadne vyrovnané a po výbornom výkone skončili naše dievčatá na nepostupovom druhom mieste.

   

V apríli sme sa zúčastnili obvodného kola v Orientačnom behu v rekordnom počte 48 žiakov. Najlepšie umiestnenie dosiahli: Fero Šály , 1. miesto v kategórii žiaci, Mária Bogárová 1. miesto a Soňa Jantáková 3. miesto v kategórii žiačky a Lucka Matejíčková 3.miesto v kategórii študentky.

 

Do krajského kola postúpili družstvá žiačok, študentiek a 3 jednotlivci.Teší  nás, že sa zapojili  žiaci Prímy A napriek malým skúsenostiam.

 

 

 

 

 

 

 

Na krajskom kole v OB sa najlepšie umiestnil Matej Cidorík, 2. miesto v kategórii študenti, a Lucka Matejíčková, 3. miesto v kategórii študentky. Družstvo žiačok skončilo na peknom 2.miestedružstvo študentiek taktiež.

 

Na Školské majstrovstvá Slovenska postúpili: Lucka MatejíčkováMatej Cidorík. Lucka Matejíčková sa umiestnila na 7. mieste.

 

 

 

 

 

 

 

atletike nás reprezentovali Richard Duška a Miriam Cidoríková. Po postupe z krajského kola sa na Školských majstrovstvách Slovenska Richard umiestnil na výbornom 2. mieste a Miriam na 4.mieste.

 

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa na úspechy v ďalšom školskom roku.

Ľ.Filová


 

Z roka na rok sme lepší
 
S radosťou Vám oznamujeme výsledky maturitných skúšok v školskom roku 2015/2016. Maturantom gratulujeme k vynikajúcim výsledkom v externej časti maturitných skúšok (výsledky sú v tabuľke) ako i na ústnych maturitných skúškach, kde dosiahli priemerný prospech 1,6.
 
Milí maturanti, sme na vás hrdí a prajeme vám veľa úspechov pri vysokoškolskom štúdiu. 
 
  

 

Exkurzia do Nitry

 

Dňa 12. mája 2016 sa žiaci tried II.A a sexty A zúčastnili exkurzie do Nitry. Videli románsky kostolík v Nitre – Dražovciach, Nitriansky hrad, diecézne múzeum i katedrálu sv. Emeráma.

 

Cieľom exkurzie bolo prehĺbenie poznatkov o misii Konštantína a Metoda a šírení kresťanstva na našom území. V katedrále mali možnosť spoznať základné charakteristiky umeleckých slohov sakrálnych stavieb, uctiť si pozostatky svätých, medzi ktorými sa nachádzali aj pozostatky sv. Uršule, pomodliť sa pri hrobe zosnulého kardinála Korca i zastaviť sa na krátkej adorácii v najstaršej časti katedrály. V diecéznom múzeu si mohli overiť a rozšíriť svoje poznatky z obdobia Veľkej Moravy a zároveň obdivovať krásu vzácnych liturgických predmetov.

  
 
 
 
 
   
 

 
Súťaž v programovaní Scratch cup 2016
 
Gratulujme žiakom zo Sekundy a Prímy, ktorí sa zúčastnili programátorskej súťaži v jazyku Scratch. Súťaže sa zúčastnilo 159 súťažiacich z celého Slovenska. Za našu školu sa najlepšie umiestnil Mikuláš Zelenák (SA), ktorý obsadil 23. miesto a druhým v poradí bol Gabriel Kožuch (SA) na 33. mieste. O súťaži sa môžete dozvedieť viac na tejto stránke.


 

Prima A v ZOO
 
Keďže v našej škole prebiehajú maturitné skúšky, v pondelok 30. mája 2016 sme s triedou Prima A navštívili Bratislavskú zoologickú záhradu, kde mali žiaci okrem prehliadky ZOO a Dinoparku aj možnosť dozvedieť sa niečo nové o šelmách počas zaujímavej prechádzky so sprievodcom v pavilóne šeliem s názvom "Po stopách veľkých mačiek". 
 

 
Škola v prírode v Terchovej 
 
V dňoch 25.-30. apríla 2016 sa naša sekunda zúčastnila Školy v prírode v Terchovej. O svoje zážitky sa s nami v krátkom článku podelila Edit Rieglová, žiačka sekundy A. Môžete si ho prečítať v časti Život v škole - Škola v prírode
 
 
Niekoľko fotografií z tohtoročnej Školy v prírode nájdete vo fotogalérii.
 
 

 
 
Historický deň
 
V stredu 13. apríla 2016 zorganizovala naša študentská rada Historický deň. Úlohou každej triedy bolo pripraviť pre ostatné triedy 20-minútovú prezentáciu historického obdobia alebo skupiny ľudí, ktorú si predtým vylosovala.
 
Naša cesta v čase nás zaviedla až do praveku, starobylého Egypta či Antiky, ale podarilo sa nám vidieť aj prvých obyvateľov Ameriky, rytierov, pionierov, slávne osobnosti Hollywoodu či hipsterov. Asi najviac nás roztancovali dievčatá prezentujúce ľudovú kultúru, Disco trieda či rytmy jazzovej hudby. Okrem zaujímavých faktov nechýbala ani ochutnávka tradičných jedál, dobové tance či prehliadka módnych štýlov charakterizujúcich dané obdobia.
 
Niekoľko fotografií vystihujúcich atmosféru historického dňa si môžete pozrieť vo fotogalérii
 

 
Teplákový deň
 
Aj tento rok zorganizovala študentská rada prvoaprílový Teplákový deň. Pod heslom "V škole ako doma" mohli teda prísť v tento deň študenti aj ich učitelia v pohodlných teplákoch a zároveň mali možnosť odfotiť sa ako trieda alebo skupinka.
Zopár teplákových fotografií nájdete vo fotogalérii.
 

 

Opäť zbierame "štuplíky" z PET fliaš!

 

"Keď veľa malých ľudí na veľa malých miestach robí veľa malých vecí, svet sa zmení." 

(africké príslovie)

 

Naša škola sa opäť rozhodla zapojiť sa do projektu, ktorého súčasťou je zbieranie "štuplíkov" z plastových fliaš do pripravených nádob, ktoré môžeme nájsť na každej chodbe v našej škole.

 

Tentokrát pomáhame v rámci projektu HorebPET a zbierame PET vrchnáky z PET fliaš/krabíc z:

 

 • minerálnych vôd (napr.: Rajec, Fatra, ... )
 • sladených nápojov (napr.: Kofola, Coca Cola, ... )
 • nápojov z tetrapakov (napr.: mlieko, džúsy, Acidko, ... )
 • vrchnákov z olejov

 

Viac informácií nájdeme TU.  

Tak nebuďme leniví a hor sa na "štuplíky"!


 

Fyzikálna olympiáda
 
Aj vo fyzike máme šikovných študentov. Terézia Gáliková z Tercia sa stala úspešnou riešiteľkou domáceho kola fyzikálnej olympiády kategórie F.
 
Tešíme sa, že ako jedna z mála škôl máme zastúpenie aj v okresnom kole.
Terezke gratulujeme a prajeme jej veľa úspechov v budúcnosti. 
 
 
Biblická olympiáda - dekanátne kolo 
 

Dňa 9. 3. 2016 sa uskutočnilo dekanátne kolo katolíckych škôl dekanátu Bratislava-stred Biblickej olympiády v priestoroch františkánskeho kláštora. Do tohto kola postúpili z našej školy dve družstvá: v kategórii základných škôl postúpili žiaci nižšieho gymnázia Gabriel KožuchSára Krajčiová zo Sekundy A a Matej Kűhnel z Kvarty A a v kategórii stredných škôl nás zastupovali študenti z I.A triedy Helena Gajdošová, Mária IvančíkováJakub Slovák.

 

Priebeh súťaže bol pre naše družstvá úspešný, keď sme v kategórii základné školy obsadili 3. miestov kategórii stredné školy 2. miesto (len 2,5 bodu za víťazným družstvom).

 

Celkovo sa dá zhodnotiť, že sme sa umiestnili ako jedna z najlepších katolíckych škôl nášho dekanátu, za čo súťažiacim úprimne ďakujeme. 

Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.

 


 

Vo FOTOGALÉRII nájdete najnovšie fotografie z výstavy Vedecká hračka, zo školského kola Hviezdoslavovho Kubína aj z dekanátneho kola Biblickej olympiády.

 

 
Krajské kolo informatickej olympiády
 
Gratulujeme Richardovi Köplingerovi (SxA), ktorý sa stal úspešným riešiteľom krajského kola informatickej olympiády kategórie B.
 
Prajeme mu veľa úspechov v budúcich rokoch.
 

 
Program Sami sebe 
 
Dňa 19. februára 2016 zorganizovala študentská rada v spolupráci s triednymi profesormi obľúbené celoškolské podujatie s názvom Sami sebe, ktoré sa aj tento rok uskutočnilo tradične v DK v Dúbravke.
 
Počas programu, ktorý moderovali Sofia Karasová zo IV.A a Šimon Magula zo SxA, sa nám v krátkych aj dlhších číslach predstavili takmer všetky triedy. Študenti si pripravili energické tance, klavírne skladby či krátke scénky, ale nechýbala ani výborná tieňohra v podaní našich maturantov.
 
Hoci bol program kratší ako sme pôvodne predpokladali, veríme, že pre študentov a pedagógov bol príjemne stráveným časom aj kultúrnym zážitkom. Niekoľko fotografií z programu Sami sebe nájdete vo fotogalérii.
 

 
Zvítanie
 
V priestoroch galérie Národnej banky Slovenska bola 9. februára 2016 slávnostne otvorená výstava našej pani profesorky Janky Malotovej. Celý svoj profesionálny život venovala  a ešte stále aktívne venuje umeleckej tvorbe a pedagogickej činnosti.
Jej obrazy, kresby či ilustrácie mnohých učebníc, kníh alebo časopisov pre deti pôsobia snivo, pokojne, príjemne a zároveň umožňujú každému obdivovateľovi nechať sa unášať vlnami fantázie.
 
 
Srdečne Vás pozývame na výstavu Zvítanie, ktorú je možné navštíviť denne do 8. marca 2016 v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. :Viac:: 
   

 
A Slovo bolo u Boha 
 
Dňa 11. februára 2016 sa naši študenti zúčastnili recitačnej súťaže s názvom A Slovo bolo u Boha, ktorá sa konala v Malackách. Barbara Gajdošíková (tercia A) získala so svojou prózou 2. miesto v 3. kategórii a Marko Préti (prima A) sa v 2. kategórii umiestnil na krásnom 3. mieste. Vo 4. kategórii nás svojím pekným recitačným výkonom reprezentovala Victoria Gabašová (trieda KiA).
 
Študentom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov a radosti z literatúry pri ich budúcich snaženiach.
  

 
Lyžovačka v Tatrách
  
Už od soboty, 6.februára 2016, brázdi tatranské zjazdovky početná výprava našich uršulínčat. Spolu so svojimi učiteľmi - inštruktormi sa niektorí učia základom lyžiarskej techniky, iní využívajú čas na jej zdokonalenie. Počasie im zatiaľ praje - ešte stále je na zjazdovkách dosť snehu, hoci stihli aj zmoknúť. Všetci na nich myslíme a tešíme sa na ich návrat už túto sobotu. A veríme, že obohatia aj našu fotogalériu...
 
 

 
Angličtina netradične

V týždni od 2.2. - 5.2.2016 sme sa zapojili do projektu EDUCATE Slovakia, ktorý realizuje v týchto týždňoch v niektorých školách organizácia AIESSEC.  

 

EDUCATE Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie medzi-kultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže. Pozostával z týždňového učebného programu, v rámci ktorého prišla na našu školu dvojica lektorov. Jeden bol z Brazílie, druhý  Indonézie. Počas celého týždňa v rámci jednej vyučovacej hodiny v triedach KiA, SxA, II.A, III.A diskutovali so  žiakmi a prezentovali im informácie o svojich krajinách, tradíciách, kultúre. Formou diskusií a aktivít sa lektori usilovali rozvíjať najmä komunikačné zručnosti našich žiakov.

 
 

Tento rok sme plesali....

 

Prvý polrok tohto školského roku sme ukončili tradičným Angelínskym plesom. Prečo Angelínskym plesom? Jednoducho preto, lebo ho organizujeme pri príležitosti sviatku sv. Angely Merici, zakladateľky rehole uršulínok.  Veselá zábava sa rozprúdila už popoludní,  29. januára 2016, v Centre Salvator. Tanečný parket bol plný do večerných hodín a verte, že naozaj bolo ťažké rozlúčiť sa. Vo fotogalérii nájdete niekoľko momentiek...

 


 
Misijný koláčik pre Fayaja
 
V treťom adventnom týždni od 14. do 18. decembra 2015 sme v našej škole vyjadrili podporu 8-ročnému indickému chlapcovi Fayajovi, ktorého si naša škola minulý rok adoptovala cez o. z. Cesta domov. Počas tohto týždňa jednotlivé triedy pripravili a predávali rôzne dobroty. Spolu sme získali 222,03€, z ktorých zaplatíme nášmu adoptovanému dieťaťu ročné školné na jezuitskej škole v Bijapure vo výške 180 €, zvyšné peniaze odošleme do fondu darčekov, z ktorého sa čerpajú prostriedky na nákup školských potrieb, oblečenia, hygienických potrieb a pod.
 
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deň otvorených dverí 2015
 
 
 
Vo štvrtok, 10.12.2015, naše gymnázium opäť otvorilo brány pre všetkých, ktorí majú záujem študovať v našej škole v štvorročnej alebo osemročnej forme od nového školského roku.  
 
 
 
 

 

Týždeň originálnych oblečení - VÝSLEDKY FOTOSÚŤAŽE

 

Prinášame Vám dlho očakávané výsledky FOTOSÚŤAŽE z Týždňa originálnych oblečení, ktorý v našej škole zorganizovala študentská rada v dňoch 23.11.-27.11.2015. V ankete, ktorá prebiehala v dňoch 3.12.-6.12.2015 cez Edupage, hlasovalo spolu 82 študentov. 

 

1. miesto v kategórii najlepšia skupinová fotografia vyhrala fotografia s číslom 30 (26 hlasov).

Na ďalších dvoch miestach sa umiestnili fotografie s číslami 27 (8 hlasov) a 69 (7 hlasov).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. miesto v kategórii najlepšia triedna fotografia vyhrala fotografia s číslom 1 (27 hlasov).

Na ďalších dvoch miestach sa umiestnili fotografie s číslami 2 (14 hlasov) a 8 (7 hlasov).

 

 

 

 

 

 

 

1. miesto v kategórii najoriginálnejšia fotografia vyhrala skupinová fotografia s číslom 49 (26 hlasov).

Na ďalších dvoch miestach sa umiestnili skupinové fotografie s číslami 69 (7 hlasov) a 27 (6 hlasov).

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhercom blahoželáme a taktiež oceňujeme kreativitu všetkých, ktorí sa do Týždňa originálnych oblečení zapojili. Všetky súťažné fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


 

Stretnutie so sestrami uršulínkami

 
V stredu 25. novembra 2015  sme pri príležitosti 480. výročia založenia sestier uršulínok boli pozvaní do uršulínskeho kláštora.  Spolu sme tvorili spoločenstvo s kolegyňami a kolegami z našej základnej a materskej školy.
 
Po úvodnom privítaní pri vstupnej bráne sme si prezreli priestory kláštora – navštívili sme kaplnku, kapitulnú miestnosť a nakoniec sme zakotvili v jedálni. Prezentácia o živote sestier nám priblížila ich život a denný harmonogram. Nasledovala voľná diskusia spojená s občerstvením. Prežili sme spolu príjemné chvíle a navzájom sme sa aj viac spoznali.
 

 

Týždeň originálnych oblečení
  
Už tento týždeň od 23.11.-27.11.2015 je v našej škole Týždňom originálnych oblečení. Organizuje ho študentská rada, ktorá pre vás vybrala 5 tém:
 
Pondelok: Vzory (bodky, štvročeky, pásiky...)
Utorok: Black and White (čierno-biele a elegantné oblečenie)
Streda: Cestovanie v čase (minulosť či budúcnosť)
Štvrtok: Dvojičky, trojičky, štvoričky... (Oblečme sa rovnako.)
Piatok: Fandom (Čoho si fanúšikom?)
 
Obliekajte sa podľa týchto tém, príďte sa cez veľkú prestávku odfotiť do knižnice a v celoškolskom hlasovaní potom môžete vyhrať v kategóriách:
1) triedna foto
2) skupinová foto
3) najoriginálnejšia foto
 

 
Výsledky súťaže iBobor
 
V dňoch 8.11.-13.11.2015 prebehol 9. ročník medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, do ktorej sme sa v tomto roku ako škola opäť zapojili. Súťažili sme v 4 kategóriách z piatich.
 
Výsledky si môžete pozrieť TU.
 
Srdečne gratulujeme všetkým úspešným riešiteľom a už teraz sa tešíme na budúci rok.
 

 
LOGIK GSU pokračuje...
 
Naša školská matematická súťaž Logik GSU pokračuje. Ak si sa do nej zapojil/a, výsledky 1. kola nájdeš v časti: Život v škole - LOGIK GSU.
 
 
Ty si sa ešte nezapojil/a? Alebo si to už skúsil/a a chceš v súťaži pokračovať?  Súťažné úlohy 4. kola tam nájdeš tiež.
 
 


Záložka do knihy spája školy

 

Tento rok sa naša škola už po štvrtý raz zapojila do projektu organizovaného Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Národným pedagogickým múzeom a Pedagogickou knižnicou Jána Amosa Komenského v Prahe.

 

Téma tohto ročníka bola Múdrosť ukrytá v knihách. Žiaci prímy až kvarty tvorili záložky, do ktorých mali danú tému svojím vlastným spôsobom zakomponovať. Naše záložky už poputovali do partnerskej školy v Českej republike. Ňou bolo znova Gymnázium Jana Blahoslava z Ivančíc. Skontaktovali sme sa s ním v rámci tohto projektu už minulý rok a sme radi, že môžeme v spolupráci pokračovať aj naďalej.

 

Niekoľko fotografií z výroby záložiek v našej aj partnerskej škole si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


  

 Modlitba chvál  v uršulínskom kostole

 

Pri príležitosti sviatku svätej Uršule, patrónky našej školy, sme sa 23.10.2015 po roku opäť stretli na spoločnej modlitbe chvál v Kostole Loretánskej Panny Márie(uršulínky). V modlitbe, ktorú striedali piesne, sme ďakovali za uplynulých vyše dvadsať rokov činnosti nášho gymnázia a tiež sme prosili o pomoc a požehnanie do ďalších rokov. 

  

 


 

Oslava sviatku svätej Uršule, patrónky školy

 

Streda 21. októbra 2015 bola pre nás výnimočným dňom. Oslavovali sme sviatok svätej Uršule, patrónky našej školy, a preto sa tento deň líšil od bežného vyučovacieho dňa.

 

Začali sme spoločnou svätou omšou, ktorú hudobne sprevádzal náš školský spevácky zbor pod vedením pána prof. Rohala. Na konci svätej omše sme spolu so sestrou Katarínou Šimalčíkovou, provinciálnou predstavenou sestier uršulínok na Slovensku, privítali nových primánov a prvákov v našej uršulínskej rodine. Zopár fotografií zo svätej omše si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

Po svätej omši boli pre mladších žiakov pripravené tvorivé dielne, kde si mohli vyskúšať, ako sa maľuje čokoládou na oplátky, alebo pripraviť slané a sladké chuťovky v minikurze varenia. Na výber boli aj spoločenské hry, športové turnaje či X-box. Starší žiaci sa zúčastnili prednášok o dobrovoľníctve, kde im význam a rôzne formy dobrovoľníckych činností priblížili Gabriela Podmaková z Bratislavského dobrovoľníckeho centraMgr. Matej Nagy z občianskeho združenia ICHTYS.

 

O spestrenie tohto dňa sa postarala aj Študentská rada, ktorá už dva týždne pred sviatkom sv. Uršule povzbudzovala študentov k tomu, aby v tento deň ukázali aj svojím oblečením, že patria do uršulínskej rodiny, a to buď modrou farbou (keďže sestry uršulínky sú oblečené v modrom), alebo školskou mikinou so znakom Serviam.  

 


  

Logik GSU
 
  
 
Dnešným dňom (19.10.2015) sme odštartovali našu školskú matematickú súťaž Logik GSU. Úlohy 1. kola nájdete  v časti Život v škole - Logik GSU. :viac::
 
 
 
  

 

Návšteva z partnerskej školy vo Švajčiarsku

 

Na prelome septembra a októbra do našej školy zavítala návšteva - devätnásť žiakov a dvaja učitelia z Zurichu, z našej novej partnerskej školy Kantonschule Enge.

  

Po príchode do Bratislavy ich na vlakovej stanici už netrpezlivo očakávali naši žiaci z Kvinty A a I.A, ktorí sú do projektu zapojení, aby si žiakov odviedli do svojich rodín. Cez víkend sa trochu zoznámili a v pondelok ich vzali na vyučovanie do našej školy. Švajčiarski kamaráti si pozreli niekoľko vyučovacích hodín, zoznámili sa so školou a školskou jedálňou a poobede sme spolu absolvovali prehliadku Bratislavy.

V utorok sme boli na výlete na Červenom kameni a vo Svätom Jure. Streda bola venovaná turistike. Trasa Devín – Sandberg bola zvládnutá v rekordnom čase. Vo štvrtok večer naši hostia síce odchádzali, ale ešte predtým nás (len trošku) porazili vo futbale.

 

Pre našich žiakov malo toto stretnutie určite veľký význam. Prekonali rečovú bariéru a zlepšili si plynulé vyjadrovanie sa v angličtine a nemčine. A čo sa naučili Švajčiari? Určite niekoľko pekných slovenských slov. Navyše si myslíme, že sa im u nás páčilo. Dúfam, že nám sa bude rovnako páčiť návšteva u nich doma - vo Švajčiarsku, na jar 2016.

 

Katarína Vinczeová

 


 

Exkurzia v papierničke v Prietrži

 

Dňa 29. septembra 2015 sa študenti OkA, III.A a IV.A zúčastnili exkurzie v ručnej papierničke v Prietrži. Počas nej mali možnosť oboznámiť sa s ručnou výrobou papiera a taktiež si mohli vyrobiť vlastný ručný papier na pamiatku. Exkurzia bola spojená s návštevou múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, kde sa mohli dozvedieť rôzne zaujímavosti o jeho živote, ako aj mohyly v Brezovej pod Bradlom.


    

Prednáška o Panne Márii na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity
 
V pondelok 21.9.2015 sa trieda III.A zúčastnila prednášky na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity pod názvom "Vyvolená medzi všetkými ženami: Mária. Panna-Matka v islamskej tradícii a vo výklade podľa Koránu.", na ktorej prednášala Sr. ThLic. Carol Cooke Eid, PhD. 
Študentský príspevok o tejto prednáške si môžete prečítať tu:
 

  
GsU na Národnom pochode za život
 
Aj naše gymnázium sa v nedeľu 20. septembra 2015 zúčastnilo Národného pochodu za život, ktorý sa tentokrát konal v Bratislave. Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.
 
Viac informácií o pochode za život nájdete tu:
 
 

 
Národný pochod za život - pridaj sa k nám!
 
V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život a my budeme pri tom. Ak sa k nám chceš pridať, príď o 14:00/14:15hod na Námestie SNP pred kostol Milosrdných bratov, kde sa spolu stretneme a spolu sa zapojíme do tohto pochodu. 
Viac informácií o pochode za život nájdeš tu:
 
Tak neváhaj a príď. Tešíme sa na teba!
 

 
Utorkové sväté omše v školskej kaplnke
 
Aktuálny rozpis utorkových svätých omší v našej školskej kaplnke, spolu so zodpovednými triedami, nájdete v časti: Duchovný život - Svätá omša.
 
 

  
Stravovanie v školskej jedálni
 
Informácie o možnostiach stravovania sa v ŠJ nájdete v časti Jedáleň.
 

 

Začiatok školského roka 2015/2016

 

Oznamujeme žiakom, rodičom a všetkým našim priateľom, že školský rok 2015/2016 začneme dňa 2.9.2015 (v stredu) o 8:00 hod. v škole.

Spoločnú svätú omšu so slávnostným Veni sancte budeme sláviť 8:15 hod. v jezuitskom kostole. 

 
Nácvik speváckeho zboru je o 7:15 hod. v škole v učebni B3.
   

 
 
Úradné 
hodiny 
počas prázdnin sú každý utorok v čase od 9:00  do 11:00 hod. 
 
 
 

 
Školské mikiny ešte stále v ponuke 
 
Pre veľký záujem o školské mikiny nielen z radov našich súčasných žiakov, ale aj z radov absolventov, je možné objednať si ich aj počas práznin alebo do 18. septembra. O túto možnosť neprídu ani naši noví prímani a prváci. Mikina má na prednej strane vyšité logo uršulínskych škôl SERVIAM, čo v preklade znamená "Budem slúžiť". Na zadnej strany mikiny je obrázok s textom "Kto nezažil, nepochopí". Cena mikiny je 15 eur. Všetky ďalšie informácie a objednávkový formulár nájdete na linku http://goo.gl/forms/iC1Xryzx61
  

   
Ďakovná svätá omša - ukončenie školského roka 
 
Pozývame žiakov, rodičov, bývalých absolventov aj všetkých našich priateľov v pondelok 29.6.2015 na spoločnú ďakovnú svätú omšu v jezuitskom kostole o 9:00 hod, ktorou oslávime sviatok Svätých Petra a Pavla a zároveň aj ukončenie školského roka. 
Žiaci sa stretávajú v škole o 8:30 hod.
Zbor sa stretáva o 8:00 hod v matematicko-fyzikálnej učebni. 
 
Zároveň prosíme študentov, aby pamätali na vhodné oblečenie. Ďakujeme za porozumenie.
 

 
Výsledky stolnotenisového turnaja
 
Aby sme si skrátili a spríjemnili posledné dni školského roka, študentská rada zorganizovala dňa 26. júna 2015 turnaj v stolnom tenise, do ktorého sa mohli zapojiť študenti z celej školy. Počas turnaja sa snažili ukázať, čo dokážu, a takto to dopadlo:
 
KOLOTOČ
1. miesto: Marek Dráb (sekunda)
 
TURNAJ
1. miesto: Michal Sedláček (II.A)
2. miesto: Marek Dráb (sekunda)
3. miesto: Pavol Lučanič (sekunda)
 
Víťazom blahoželáme!
Fotografie z turnaja nájdete vo fotogalérii.
 

 
Olympiáda z chémie
 
Aj v tomto školskom roku riešili niektorí z našich študentov olympiádu z chémie, pričom postúpili do okresného či krajského kola. Úspešnými riešiteľmi sa stali:
 
V kategórii C v krajskom kole: Richard Köplinger z triedy KiA
V kategórii D v okresnom kole: Lucia Sviteková (trieda KA), Helena Gajdošová (trieda KA) a Lea Lavrinčíková (trieda KA).
 
Našim študentom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov aj v budúcom školskom roku! 

 


 

Ocenenia pre študentov

 

V pondelok 8.júna 2015 prevzali naše žiačky v Primaciálnom paláci diplomy za svoje úspechy v šk. roku 2014/2015: Victoria Gabašová za 1.miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín, Terezka Števicová za 2. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády a dievčatá Terezka Števicová, Lea Lavrinčíková, Hanka Lázniková, Zuzka Lučaničová,  Mária BogárováNatália Mojžišová  za 2.miesto v okresnom kole vo volejbale.

 

Gratulujeme a ďakujeme našim šikovným študentkám! 

 


  

Komunitný akčný deň v rámci kampane YRE

 

V stredu 22.4.2015 sa na našej škole konal Komunitný akčný deň v rámci kampane YRE. Tento dátum sme si vybrali aj preto, že tento deň je Medzinárodným dňom Zeme.

  

Po dlhej príprave niektorých žiakov a učiteľov sme sa v tento deň konečne mohli pozrieť na ich výslednú prácu. Chceli sme, aby sa ľudia začali trošku zaujímať o svoju planétu a životné prostredie. A aj keď v škole vládol trošku chaos, myslím, že to organizátori zvládli na jednotku. V triedach na prízemí prebiehali rôzne aktivity. V jednej triede boli prezentované projekty na témy: Deň Zeme, Morálny aspekt ochrany Zeme, Minimalizácia odpadu, Kompostovanie, Porovnanie legislatívy v zahraničí a SR. V ostatných triedach prebiehali zase súťaže s environmentálnou tematikou. Súťažných disciplín bolo jedenásť a boli veľmi rozmanité, či už šlo o hod odpadkov do koša, triedenie štuplíkov na čas, prideľovanie polčasov rozkladu. Myslím, že sme sa všetci dobre zabavili. Takisto sme vďaka súťažiam mohli vyhrať nejaké zaujímavé ceny. V našej škole vládla príjemná atmosféra a konalo sa tu tiež poskladanie kompostéru a po škole sa rozdávali dotazníky ohľadom recyklácie odpadu a názorov na ňu. Cez prestávky sme sa mohli občerstviť domácimi koláčmi, lekvárovými vianočkami, jablkami a  domácimi malinovkami.


V tento deň nás prišli pozrieť a zasúťažiť si aj žiaci zo základnej a materskej školy. Veľká vďaka patrí našej pani profesorke Jurčovičovej a pani profesorke Záhorovej, vďaka ktorým by sa tento deň ani nezorganizoval. Tento deň dopadol veľmi pozitívne a aj keď organizátori mali trošku strach, všetci to zvládli.

 


  

Obzretie sa za Tureckom

 

Chceli by sme sa s vami podeliť o fotografie, ktoré zachytávajú atmosféru na Školskom svetovom šampionáte v orientačnom behu, ktorý sa konal v dňoch 18.4.-24.4.2015 v Turecku (viď. nižšie). Zúčastnili sa ho naše študentky Miriam Cidoríková, Lucia Matejíčková, Barbora Kaššáková a Mária Krajčírová z triedy KiA pod vedením p. prof. Filovej. Autorom fotografií je pán prof. Michal Eliáš z Gymnázia Grösslingova.

 


 

Deti deťom

 


  

Fyzikálna olympiáda - okresné a krajské kolo

 

Srdečne gratulujeme Terézii Števicovej z triedy Kvarta A, ktorá úspešne reprezentovala našu školu vo fyzikálnej olympiáde v kategórii E. 

V okresnom kole sa umiestnila na krásnom 2. mieste a v krajskom kole bola úspešnou riešiteľkou. Želáme jej veľa úspechov aj v budúcich ročníkoch. 

 

 

Exkurzia v SHMÚ 

 

utorok 19. mája sme spolu s I. A navštívili Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Najprv sme mali prednášku v meteorologickej záhradke o zariadeniach, ktoré sú potrebné na zaznamenávanie údajov. Tieto zariadenia slúžia napr. na meranie zrážok či rádioaktivity v ovzduší. So zaujímavou prednáškou neskôr vystúpil (hydro)meteorológ Pavol Beránek. Predstavil nám ako  postupuje nielen pri spracovaní všetkých záznamov a údajov, ale aj ako ich prezentuje verejnosti cez médiá. Taktiež nám humorne priblížil ako to v médiách funguje a podporil tých, ktorí by chceli v dospelosti pracovať v SHMÚ.

 

Šimon Sabol, Kvinta A 


 

Medovníkové srdiečka

 

Tento rok sa OZ Šanca pre nechcených rozhodlo osláviť Deň matiek medovníkovými srdiečkami. Tie vlastnoručne napiekli a vyzdobili v Náruči záchrany v zariadení pre seniorov a opustené matky s deťmi. Do tejto akcie sa zapojili aj naši dobrovoľníci z tried III.A a SpA, a tak pomohli mamám z Náruče záchrany. Zopár fotografií z tejto milej akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Viac o OZ Šanca pre nechcených sa dočítate tu:

http://www.sancaoz.sk/sanca/o-nas

https://www.facebook.com/kmotricky 

 


 

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

 

Dňa 7.5.2015 sa uskutočnilo krajské kolo  61. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Našu školu bola reprezentovať Victoria Gabašová z triedy Kvarta A, ktorá sa síce na stupienkoch víťazov neumiestnila, ale porota jej udelila čestné uznanie.

 

 

Victorii gratulujeme a želáme jej veľa ďalších recitačných úspechov.

 


  

Školské majstrovstvá Slovenska stredných škôl 

 

Dňa 6. mája 2015 sa v Trnave konali školské majstrovstvá Slovenska stredných škôl. Z bratislavského krajského kola si na ne vybojoval postup z 1. miesta v behu na 800 m aj náš Richard Duška, žiak KiA. V Trnave na majstrovstvách Slovenska obsadil pekné 5. miesto.

 

 

Aj k prvému miestu v krajskom kole, aj k piatemu miestu na majstrovstvách Slovenska mu gratulujeme!

 


 

Naše školské družstvo sa vrátilo z Turecka

 

V dňoch 18.4.- 24.4.2015 sa naše študentky Miriam Cidoríková, Lucia Matejíčková, Barbora Kaššáková a Mária Krajčírová pod vedením p. prof. Filovej zúčastnili Svetového školského šampionátu v orientačnom behu, ktorý sa konal v Turecku (Kemer, Tekirova).

 

Dievčatá absolvovali dlhú trať, kde sa najlepšie umiestnila Miriam Cidoríková (34. miesto). Na strednej trati bola z našich dievčat najlepšia Lucka Matejíčková (25. miesto). Súťažilo sa na mimoriadne ťažkých terénoch, ktoré nás dosť zaskočili a poriadne preverili kondíciu a orientačné schopnosti.

 

V kategórii študentiek štartovalo približne 80 dievčat a celkovo sa šampionátu zúčastnilo asi 600 študentov z 26. krajín.  V konečnom hodnotení sa naše Gymnázium sv. Uršule umiestnilo na 14. mieste v kategórii študentiekMedzi najlepších patrili pretekári zo Švédska, Fínska, Francúzska, Rakúska a asi najväčším prekvapením boli pre nás študenti zo vzdialeného Nového Zélandu.

Atmosféra šampionátu bola úžasná a prekvapením pre nás boli štafety priateľstva, kde jej členovia boli každý z inej krajiny.

 

Máme za sebou šampionát, na ktorý určite nezabudneme a myslím, že sme čestne reprezentovali našu školu. Zároveň chcem poďakovať pani riaditeľke a rodičovskej rade, že nám umožnili zúčastniť sa na tomto podujatí, ako aj a všetkým, ktorí nám držali palce.

Zopár fotografií nájdete tu ale aj vo fotogalérii.

 Ľ.F.


  

Štúrovo pero

 

17. – 18. apríla sa vo Zvolene konalo vyhodnotenie súťaže stredoškolských a vysokoškolských časopisov ŠTÚROVO PERO. Už tradične sa do súťaže zapojil aj náš školský časopis Vox. Spomedzi 94 školských časopisov sme síce hlavné ceny nezískali, ale predsa sme si okrem diplomu za účasť jedno ocenenie priniesli. Je ňou Cena Ministerstva obrany za to, že sme sa okrem svojich hlavných tém venovali aj vojenským tradíciám v rubrike Marca Hrabovca.

 

Ďakujeme všetkým redaktorom za ich námahu a tvorivosť pri spestrovaní nášho študentského života prostredníctvom Voxu. Za redakciu vám môžeme prezradiť, že jeho nové číslo v novom šate bude už čoskoro v predaji :)

 


  

Komunitný akčný deň 

 

pozvaní ste všetci ;-)

 


 

Najlepšia tepláková fotografia s triednym profesorom - výsledky súťaže 

 

Prinášame Vám vyhlásenie výsledkov súťaže o "Najlepšiu teplákovú fotografiu s triednym profesorom", ktorá prebehla počas TEPLÁKOVÉHO DŇA 1. apríla 2015.

 

1. miesto: IV.B - triedna prof. Vaššová

2. miesto: III.A - triedna prof. sr. Miriam

3. miesto: Kvarta A - triedna prof. Poliaková

 

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Za študentskú radu BLAHOŽELÁME!!

 


 

Úspech v Stredoškolskej odbornej činnosti

 
Ján Kossaczký zo Septimy A sa umiestnil na 2.mieste v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore história, ktoré sa uskutočnilo 30 marca 2015 na SPŠE  K.Adlera v Bratislave. Zároveň postupuje do celoštátneho kola. 
 
K úspechu mu blahoželáme! 
 
 

 

Teplákový deň

 

Fotografie z teplákového dňa, ktorý študentská rada zorganizovala 1. apríla, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


 

Mladí novinári

 

Vo štvrtok 26.3.2015 sme sa s naším štvorčlenným tímom (Jakub Vanacký, Dominika Kubašová, Terezka Rašlíková a Anička Sadleková) vybrali opäť na električku č. 8, ktorá nás zaviezla k 1. súkromnému gymnáziu na Bajkalskej ulici. Tu sa už tradične konala súťaž nádejných publicistov pod názvom Mladý novinár.

 

 Po príchode sme sa dozvedeli tohtoročnú tému – Kde to v meste žije? Viac ako 15 tímov z rôznych bratislavských gymnázií malo asi 7 a pol hodiny na to, aby k zadanej téme vytvorili 4-stranový publicistický plátok. Ako sa im to podarilo, posúdi profesionálna novinárka Elena Akácsová z časopisu .týždeň. Vyhodnotenie jednotlivých prác žiakov prebehlo 16. apríla 2015. Získali sme krásne 3 miesto.

 

Prácu nášho tímu si môžete pozrieť tu.


 

Ako pokračujeme v YRE?

Pozrite si súťažné príspevky našich žiakov, ktorí sa zapojili do medzinárodnej kampane Litter Less pre menej odpadu.

 


 

Zbierame "štuplíky"!

 

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, koľko vrchnáčikov z plastových fliaš len tak vyhodíte?

 

 Asi ani nie, ale teraz máme všetci jedinečnú možnosť prispieť na dobrú vec, a to vyhadzovaním "štuplíkov" z plastových fliaš (ale aj vrchnáčikov od mlieka, smotany či pracich prostriedkov), avšak nie do smetí, ale do pripravených nádob, ktoré nájdete na každej chodbe v našej škole. Nebudeme spolu len triediť odpad, ale čo je dôležitejšie, môžeme reálne pomôcť takým deťom, akým je aj malý Tobiasko, pre ktorého je aj jednoduché kráčanie alebo rozprávanie veľkým problémom. Navyše sa tak spojíme s ostatnými uršulínskymi školami, ktoré sa už do tejto zbierky zapojili.  

Tak hor sa na "štuplíky"!

 

Viac informácií o Tobiaskovi si môžete prečítať na tejto webstránke.

 


 

Kritériá pre prijímanie žiakov

do štvorročnej a osmeročnej formy štúdia a ďalšie dôležité informácie k prijímaciemu konaniu pre šk. rok 2015/2016 nájdete v časti Prijímacie konanie.

 


 

Matematický klokan

 

V marci sa aj študenti nášho gymnázia, konkrétne z tried PA, SA, KA a SpA, zúčastnili najväčšej žiackej súťaže na svete - Matematického klokana. Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.

 

 

 


 

Biblická olympiáda

 

V priestoroch Farského klubu vo Vajnoroch sa dňa 12. 3. 2015 konalo dekanské kolo Biblickej olympiády. Z našej školy sa zúčastnili 2 družstvá, ktoré dosiahli krásne výsledky.

V kategórii starších žiakov to boli dievčatá z Kvinty A - Katarína Blažeková, Miriam CidoríkováTereza Laktišová, ktoré skončili na nepopulárnom ale skvelom 4 mieste.

V kategórii mladších žiakov sa chalani Tercie A - Filip Borš, Jakub Vanacký a Marek Vidošovič síce neumiestnili, avšak boli vyhodnotení ako úspešní riešitelia.

Obidve družstvá sa v týchto kategóriách predstavili prvý rok, a tak získané skúsenosti využijú i v ďalších rokoch. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


 

A Slovo bolo u Boha - recitačná súťaž 

 

Dňa 13. februára sa v Malackách konalo krajské kolo XXII. ročníka recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha. Našu školu boli reprezentovať štyria žiaci – Martin Švaňa (prima A), Ján Zubo (prima A), Barbara Gajdošíková (sekunda A) a Victoria Gabašová (kvarta A) v dvoch vekových kategóriách.  Po ich výborných recitačných výkonoch si domov každý odnášal ocenenie.  Všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme. Diplomy z recitačnej súťaže si môžete pozrieť tu:

 


 

Chemická olympiáda

 

Piati študenti z K.A, Lucia Sviteková, Helena Gajdošová, Lea Lavrinčíková, Michal Mihálik a Martin Búran, riešili domáce kolo chemickej olypiády v kategórii D. 13. februára 2015 prebehlo školské kolo chemickej olympiády, ktorého sa zúčastnili všetci spomínaní študenti okrem M. Mihálika, ktorý bol chorý. Lucia Sviteková v tomto kole dosiahla výborných 100%. Všetci 4 žiaci boli však úspešní riešitelia a 3 najlepší, Lucia Sviteková, Helena Gajdošová a Lea Lavrinčíková, postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 27.marca 2015 na ZŠ M.Hodžu. Všetkým študentom gratulujeme a v ďalšom kole im budeme držať palce.

Domáce kolo CHO v kategórii C riešia 4 študenti: Richard Köplinger a Michal Bogár z triedy KiA a Kristína Kukuľová a Tereza Šikulová z 1.A. Školské kolo chemickej olympiády v tejto kategórii sa uskutoční 3.apríla 2015.

 


 

Dejepisná olympiáda - obvodné kolo

 

Vo štvrtok 12. februára 2015 sa uskutočnilo Obvodné kolo Dejepisnej olympiády v priestoroch ZŠ a MŠ M. R. Štefánika na Grosslingovej ulici v Bratislave. V kategórii E nás zastupoval Anton Rafaj z triedy Sekunda A, ktorý skončil na krásnom 6 mieste z 12 účastníkov. Druhý náš zástupca Matej Kühnel z triedy Tercia A (kategória D) sa žiaľ olympiády nemohol zúčastniť, keďže v ten týždeň sa účastnil školského lyžiarskeho výcviku.

 


 

Prednáška v rámci prípravy na manželstvo a rodičovstvo pre maturantov 

 

Dňa 26. januára si mohli študenti maturitných ročníkov vypočuť pri témach v oblasti prípravy na manželstvo a rodičovstvo, preberaných na hodinách náboženstva, aj odbornú prednášku na tému „Antikoncepcia a jej vplyv na zdravie človeka“. V kontexte metód plánovania rodičovstva ju predniesla MUDr. Magdaléna Gerová PhD.

 


 

Slovenský deň

 

Dňa 26.2.2015 sa na našom gymnáziu konal Slovenský deň, ktorý bol organizovaný pre celé gymnázium s výnimkou maturitných ročníkov. Imro Petkáč zo Septimy A a Veronika Kvaková z II.A nás hneď pri vchode do školy vítali chlebom a soľou, oblečení v kroji. Počas tohoto dňa sme sa dozvedeli viac o histórii, tradíciach, piesňach a folklóre, zaujímavostiach, pamiatkach a cestovnom ruchu jednotlivých regiónov Slovenska. Nechýbalo ani jedlo typické pre daný región či nárečové slová s často vtipným znením, ktorých význam sme hádali v kvíze. Spiš nám spracovala Tercia spolu s Kvartou, Záhorie mali na starosti Prima a Sekunda, Oravu sme videli v podaní Kvinty, Liptov nám priblížili triedy I.A a II.A a Zemplín nám predstavila 3.A v spolupráci so Septimou.

Počas tejto milej akcie organizovanej Študentskou radou sme mohli vidieť typické ľudové tance predvedené našimi folkloristami či počuť rôzne piesne v podaní šikovných študentov, ochutnať rôzne jedlá, ktoré nám v jednotlivých triedach ponúkli, či si vypočuť zaujímavosti z oblasti dejín alebo geografie daného regiónu. Počas prestávok nám zo školského rozhlasu zneli slovenské ľudové piesne. A dôkaz toho, že tento deň bol naozaj pekný, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 


  

Lyžiarsky kurz vo Vysokých Tatrách

 

V dňoch 7.–14. februára 2015 sme sa s našimi študentmi zúčastnili lyžiarskeho kurzu vo Vysokých Tatrách. Lyžovali sme v Bachledovej doline. Počasie bolo pravé zimné - užili sme si fujavičku, meteličku, hmlu, aj prekrásne zimné slniečko a „chrumkavý“ sneh. Svahy boli pekne upravené a lyžovačka bola super. Na tieto „lyžovačkové dni“ budeme všetci určite dlho spomínať. Ako nám naozaj bolo, si môžete pozrieť tu.

 


 

Deň etikety  - fotografie nájdete vo fotogalérii.

 


 

Turnaj o putovný pohár svätej Angely 
 

Dňa 29.1.2015 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili Turnaja o putovný pohár sv. Angely, ktorý sa konal v Trnave.  Vo futbale súťažili žiaci: Samuel Kozlovský (KA), Šimon Ďuriač (KA), Roman Kliman (TA), Peter Miškolci (TA) a Pavol Lučanič (SA), ktorí obsadili 2. miesto. Súťaž v stolnom tenise vyhralo naše družstvo v zložení: Tomáš Trutz (TA), Lea Lavrinčíková (KA) a Martin Búran (KA), takže sme ich zásluhou získali putovný pohár v stolnom tenise. Fotografie si môžete pozrieť tu:

 


 

Oslava sviatku svätej Angely - slávnostná svätá omša
 
V utorok 27. januára sme si pripomenuli 475. výročie narodenia svätej Angely Merici pre nebo, a to nie hocijakým spôsobom, ale slávnostnou a výnimočnou svätou omšou v Katedrále svätého Martina v Bratislave. Výnimočné bolo nielen to, že ju celebroval otec arcibiskup Stanislav Zvolenský spolu s otcom biskupom Jozefom Haľkom a ďalšími kňazmi a rehoľníkmi a že sa jej zúčastnili sestry uršulínky, ale aj študenti všetkých tried nášho gymnázia, žiaci základnej školy aj detičky z materskej školy. Slávnostnú liturgiu sprevádzal aj zbor zložený zo súčasných aj bývalých študentov Gymnázia svätej Uršule ako aj žiakov Základnej školy svätej Uršule.
 
Keďže v Cirkvi slávime Rok zasväteného života, po skončení svätej omše si mohli všetci zúčastnení vziať malý papierik s menom rehoľnej sestry alebo kňaza či rehoľníka, na ktorého by si počas tohto roka mali spomenúť v modlitbách. Ako pamiatku na túto slávnosť rozdávali sestry uršulínky aj malé dobroty s výstižnou myšlienkou, nad ktorou by sa mohol zamyslieť každý z nás: "Angela uskutočňovala Božie slovo vo svojom živote. A ty?"
 
 

  
475. výročie narodenia sv. Angely pre nebo
 

 


 

Klipy o nás

Na našej stránke sme pre Vás pripravili novú kategóriu klipov zo života našej školy. Nájdete ich :tu::

 


 

Ako bolo na DOD 2014 ?

Aj tento rok sme otvorili brány našej školy pre nových žiakov, rodičov, absolventov či priateľov. Už tradične naša škola v popoludňajších hodinách ožila fyzikálnymi či chemickými pokusmi, z iného konca chodby sa rozliehala zanietená diskusia členov debatného krúžku či len úplne obyčajný rozhovor o dôležitosti vyučovania cudzích jazykov. Obísť sa nedal ani biologický kútik či ukážka netradičného vyučovania slovenského jazyka. Nadšenci geografie si mohli preveriť svoje vedomosti lúštením slepej mapy sveta, informatici predviedli vlastnoručne vytvorených robotov a šikovné ruky členov krúžku tvorivých dielní stáli tiež za okamih zastavenia. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prezentovali a tiež všetkým, ktorí nás navštívili.   

 


  

ZBER ŠATSTVA - výsledok

 

Študentská rada zorganizovala v dňoch 18. novembra až 5. decembra 2014 zber obnoseného šatstva pre neziskovú organizáciu DEPAUL Slovensko. Vyzbierané šatstvo bolo odvezené dňa 11. decembra 2014 do nocľahárne sv. Vincenta de Paul.

Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí sa do zbierky aktívne zapojili a tiež T. Horvátovi, P. Valíkovi a J. Tomkovi za pomoc pri odvoze šatstva.

Fotografie z tejto akcie ako aj plagáty, ktoré ju propagovali, si môžete pozrie vo fotogalérii.

 


 

Noc v škole s Bibliou

Noc s najzaujímavejšou knihou na svete

 

Čo nás čaká?

 • Biblické chvály
 • Biblická hra Párty Allias - veľký súboj tímov, pantomíma, kreslenie a popisovanie slov z Bible
 • Kontinuálne čítanie Sv. Písma - možnosť vyskúšať si po 5-minútových úsekoch nepretržité čítanie z Biblie (my si to vyskúšame cca. 2 hodinky)
 • Rôzne hry
 • Agape
 • Rozhovory až do rána a mnohé iné

Ak máš záujem a si žiakom kvarty až oktávy alebo 1.-4. ročníka, pridaj sa v piatok 12.decembra večer. Končíme spoločne rorátnou sv. omšou pri sviečkach v sobotu o 6:00 hod. 

 


 

Nedotknuteľní - adventný skutok pomoci

 

V rámci adventu sme mali v týždni od 9. do 12. decembra 2014 v našej škole jedinečnú možnosť podeliť sa a niečo zo svojho obetovať počas akcie s názvom „Nedotknuteľní“. Každý deň napiekli vybrané triedy sladké dobrotycez veľkú prestávku ich predávali ostatným žiakom za symbolickú sumu 0,50€. Chceli sme tak podporiť deti v Indii, ktorých jedinou nádejou do budúcnosti ako uniknúť z biedy a nútenej práce je možnosť vzdelania. V škole sv. Františka Xaverského poskytujú členovia Spoločnosti Ježišovej (jezuiti) vzdelanie v anglickom jazyku deťom, ktorých väčšina patrí do kasty nedotknuteľných - dalitov. 

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí napiekli koláčiky a zapojili sa do tejto akcie. Vyzbieralo sa 232,02€, ktoré pôjdu na celoročné školné pre jedno indické dieťa a zvyšok na nákup práčky do školského internátu.

 

A prečo „nedotknuteľní“?

 

Slovo dalit sa v Indii vzťahuje na"vyčlenených", teda tých, ktorí nepatria do žiadnej kasty alebo sú z najspodnejšej kasty a sú vyčlenení zo spoločenského aj náboženského života. Ľudia z vyšších kást sa kedysi nesmeli stýkať s dalitmi, preto sa zaužíval hanlivý názov „nedotknuteľní“. Aj v dnešnej dobe však nerovnosti a násilie voči nedotknuteľným stále pretrvávajú. Daliti tvoria veľkú časť indickej populácie, odhaduje sa, že ich je 160 až 200 miliónov.

 


 

Školský futbalový turnaj

 

Tradičný školský futbalový turnaj prebehol tentokrát 1. decembra 2014 a zúčastnilo sa ho 6 tímov: Kvinta A, spojené družstvo I.A a II.A, Septima A, IV.A, IV.B a Oktáva A.

Systém turnaja bol "každý s každým", takže spolu sa odohralo 15 zápasov. Zhodou okolností sa v poslednom zápase stretla IV.A, ktorá dovtedy prešla turnajom bez straty bodu, a IV.B, ktorá stratila jediný bod pri remíze. Takže sme tu mali veľké finále. V ňom pomerne jednoznačne zvíťazila a zlaté medaily si teda nakoniec odniesla IV.A, 2. miesto patrí IV.B a bronz Septime A. Našim úspešným športovcom gratulujeme!

 


 

 Staré mobily sú na dve veci 

 
Upratujete pred Vianocami skrine, police a zásuvky a našli ste staré mobily, ktoré sú pre Vás nepoužiteľné?
 
Od 24. novembra 2014 do 31. januára 2015 sa môžete starého mobilu zbaviť ekologicky prinesením p.prof Jurčovičovej a takto podporiť Centrum Slniečko.
  

 
ZBER ŠATSTVA - už len zopár dní!
 
Študentská rada organizuje v dňoch 18.11. - 28.11.2014 zber šatstva pre organizáciu DEPAUL SLOVENSKO. Je možné priniesť dámske a pánske (nie detské):
 • šály, čiapky a rukavice
 • teplé ponožky, teplú spodnú bielizeň
 • teplé športové oblečenie
 • tričká a teplé mikiny (nie svetre)
 • zimné bundy (nie kabáty)
 • zimnú obuv 
 • tenisky (najmä pánske)
 • iné: deky, uteráky a ruksaky

Vyprané a poskladané oblečenie môžete odovzdať členom študentskej rady v učebni B1 každý deň v určených termínoch v čase od 10.35 do 10.55 hod (cez veľkú prestávku).

 


 

Mladí reportéri alebo YRE na našej škole 

 

Tento školský rok sa naša škola zapojila do programu Mladí reportéri (z angl. Young Reporters for the Environment) v rámci medzinárodnej kampane Litter Less pre menej odpadu. Okrem SR sú v kampani zapojené aj Kanada, Francúzsko, Izrael a Rumunsko. O ďalších novinkách Vás budeme informovať priebežne. Viac informácií si môžete prečítať tu:
http://www.mladireporteri.sk/
http://www.yre-litterless.org/the-litter-less-campaign/

 


 

 TURECKO - blízke i vzdialené

 

V sobotu 8.11.2014 sa naše študentky zúčastnili KVALIFIKÁCIE NA MAJSTROVSTVÁ SVETA ŠKOLSKEJ MLÁDEŽE V ORIENTAČNOM BEHU 2015, ktorá sa konala v Sliači. Aj napriek tomu, že dve členky zo štvorčlenného družstva vyradil zákerný vírus a vyzeralo to, že nikam nepocestujeme, družstvo v poslednej chvíli zachránila Monika Fuksová, ktorá doplnila už naše skúsené orientačné bežkyne Miriam CidoríkovúLucku Matejíčkovú.

Dievčatá podali výborný výkon. Miriam  skončila na 2. mieste, Lucka na 4.mieste a Monika, po trochu nevydarenom, začiatku na 12. mieste. Po konečnom zrátaní však ako družstvo obsadili výborné 1. miesto.

Boli sme nadšené a ja som už videla moje baby v Turecku, ale rýchlo sme vytriezveli, lebo všetko závisí od rozhodnutia SZOŠ a pridelení financií na túto akciu. Stále však verím, že nádej zomiera posledná a dievčatá na majstrovstvách sveta dostanú šancu.

Ľ.F.

 


 

iBOBOR - máme aj víťazku!

 
Aj na našej škole prebiehala medzinárodná súťaž iBobor, v ktorej sme mali zástupcov vo všetkých kategóriách. Srdečne gratulujeme tohtoročnej víťazke v kategórii Kadet - Márii Ivančíkovej z triedy Kvarta A a samozrejme aj ostatným úspešným riešiteľom, ktorých bolo z našej školy 88. 
 
 

 

"Volili" sme si primátora

 

Vo štvrtok 6.11.2014 sa na našej škole konali Študentské komunálne voľby, v ktorých si študenti mohli vyskúšať ako prebiehajú reálne voľby. Mohli sa ich zúčastniť všetci žiaci školy starší ako 15 rokov. Študenti sa pri príchode do improvizovanej volebnej miestnosti museli preukázať občianskym preukazom, následne dostali hlasovací lístok, odišli za plentu a mohli zakrúžkovať jedného z deviatich reálnych kandidátov. Potom vhodili lístok do volebnej urny.

Zúčastnilo sa 78 študentov z celkového počtu 163 oprávnených voličov, čo je 47,8% účasť. Platné boli všetky hlasy.

Na prvom mieste sa umiestnil Milan Kňažko s 35,9% z celkového počtu odovzdaných hlasov. Na druhom mieste sa umiestnil Ivo Nesrovnal s 26,9% a na treťom Milan Ftáčnik, súčasný primátor, so 17,9% hlasov. Fotografie z volieb si môžete pozrieť tu:

 


 

Slávnostné otvorenie školskej knižnice

 

Ktosi raz povedal: „Izba bez kníh je ako telo bez duše.“ Mohli by sme tento výrok trošku obmeniť: Škola bez kníh je ako telo bez duše. Nuž preto, aby naša škola nebola bez duše, v stredu 29. októbra 2014 sme slávnostne otvorili bránu či lepšie povedané dvere našej školskej knižnice. Hneď na úvod pani riaditeľka vyzdvihla význam kníh v kultúre každého národa. Sestra Katarína, provinciálna predstavená sestier uršulínok, nám vo svojom príhovore prezradila, že aj pre ňu má kniha veľké čaro. Pásku slávnostne prestrihol náš hosť p. Štefan Bučko, ktorý má ku knihám veľmi blízko. Podelil sa s nami o jeho záľubu v literatúre a sám nám z nej aj čosi predniesol.

V slávnostnom programe vystúpili aj žiačky – Terezka Laktišová s hrou na klavíri a Barborka Gajdošíková s recitáciou. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

Veríme, že nová knižnica so študovňou bude slúžiť všetkým vám – vedomostichtivým študentom. Hor sa do čítania!

 


 

Projekt Záložka do knihy spája školy

 

V októbri žiaci nášho „malého" gymnázia usilovne vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy záložky do kníh. Zapojili sa totiž do česko-slovenského projektu organizovaného Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Našou partnerskou školou sa stalo Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančiciach neďaleko Brna. Veríme, že so študentmi z Ivančíc nezostaneme iba pri výmene záložiek, ale nových priateľov spoznáme aj naživo pri vzájomných návštevách. Už sa na nich všetci tešíme. Pár fotografií si môžete pozrieť tu.
 

 
Turnaj uršulínskych škôl
 
Dňa 23.10.2014 sa uskutočnil Turnaj uršulínskych škôl o putovný pohár svätej Uršule, ktorý bol pre nás veľmi úspešný. Získali sme 1. miesto a putovný pohár vo vybíjanej a 2. miesto vo florbale. Gratulujeme!
 

 

 Úspechy v cezpoľnom behu

 

Dňa 10.10.2014 sa naše študentky zúčastnili krajského kola v cezpoľnom behu na Železnej studničke. V silnej konkurencii obsadili výborné tretie miesto v kategórii študentiek. Našim šikovným dievčatám srdečne blahoželáme. 

 

Vo fotogalérii si môžete pozrieť aj diplomy z obvodného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. septembra 2014. 

 


 

Maľovanie dverí na sviatok svätej Uršule 

 

Sviatok svätej Uršule, 21.október, bol tento rok pre nás - členov študentskej rady - výzvou. Pod vedením p. profesoriek Muržicovej a Múčkovej sme skrášľovali dvere na toaletách na druhom poschodí. Farby nám poskytla škola, za čo by sme sa veľmi radi poďakovali. Štvoro dverí na oboch toaletách sme vymaľovali v žiarivých farbách. Chlapci si za tému zvolili seriály (Futurama, The Simpsons, The Big Bang Theory a Doctor Who) a dievčatá džungľu, z ktorej sa na nás usmieva plameniak, tukan či žirafa. Škoda len, že chlapci nemôžu navštevovať dievčenské toalety a dievčatá chlapčenské. Fotografie z tejto úžasnej akcie nájdete vo fotogalérii.

 


  

Oslava sviatku svätej Uršule, patrónky školy
 
Ako sa už stalo tradíciou, sviatok svätej Uršule je dňom, ktorý sa od ostatných, bežných vyučovacích dní líši. Aj tento rok sme si v utorok 21. októbra pripomenuli patrónku našej školy, svätú Uršuľu, spoločnou svätou omšou v jezuitskom kostole. Po svätej omši bol pre študentov pripravený pestrý program. Vyššie ročníky gymnázia trávili tento čas s triednymi profesormi a mali možnosť zúčastniť sa besedy so sr. Janou OSU, ktorá sa s nimi podelila o zážitky, radosti i strasti, ktoré zažila počas jej misií v Juhoafrickej republike. Maturanti využili tento deň na nácvik programu na blížiace sa stužkové slávnosti. Pod vedením študentskej rady sa niektorí študenti a študentky z vyšších ročníkov zase podujali skrášliť si dvere toaliet, a tak celé dopoludnie usilovne maľovali pestré obrázky a vzory. Pre mladších žiakov nášho gymnázia boli pripravené tvorivé dielne, na ktoré sa mohli vopred zahlásiť. Zruční kuchtíci si mohli pripraviť nepečené zákusky a pomazánky, filmoví nadšenci sa stretli vo filmovom klube, šikovné „ruky“ si vyrábali nové šperky a ozdoby, fanúšikovia hry Activity si mohli zasúťažiť s ostatnými rovesníkmi, výtvarníci pripravovali veľkoplošné plagáty a športovci vybíjali svoju energiu v telocvični pri vybíjanej a futbale. Ak si ešte stále neviete predstaviť, ako tento deň vyzeral, možno Vám ho priblížia fotografie vo fotogalérii.
 

 

Svätá omša pri príležitosti sviatku sv. Uršule


utorok 21.10.2014  oslávime patrónku našej školy - sv. Uršuľu.  Pozývame na svätú omšu o 8:15 hod. v jezuitskom kostole aj rodičov a bývalých študentov. Po nej budú pre našich mladších študentov pripravené worshopy a pre starších beseda so sr. Janou, OSU o živote a misii v Afrike.  
 
 

 

Modlitba chvál


Po roku Vás všetkých - našich žiakov, pedagógov, absolventov, rodičov a priateľov školy, opäť srdečne pozývame na spoločnú modlitbu chvál pri príležitosti sviatku patrónky našej školy sv. Uršule. Spojme sa v radosti v piatok 24.10.2014 o 18:00 hod. v uršulínskom kostole.
 
 

 
 
Na krídlach...
 
Dlhé chodby, vysoké dvere, schody, veľké triedy, čulý ruch, školský zvonček... To pozná asi každý z nás. Ale pohľad na našu školu z vtáčej perspektívy - to veru nie je každodenné!
 
Srdečne ďakujeme nášmu bývalému žiakovi Martinovi za nádherné fotky, ktorými prispel do nášho archívu a milý pozdrav:  "Aj vďaka Vám napredujem za svojím leteckým snom, ďakujem!"
 
 
 
 

 
 
Už sú naozaj naši

 

V prvom októbrovom týždni (piatok 3.10.2014) sa uskutočnili IMATRIKULÁCIE PRÍMANOV, ktoré sa niesli v holywoodskom štýle. Známe celebrity zo sekundy si pre novopečených žiakov GSU pripravili bohatý program, v ktorom nechýbalo množstvo humoru a súťaží – prekážková dráha pre chlapcov s topánkami na podpätkoch, lakovanie nechtov pomocou úst, obhrýzanie jablka a iné úlohy pre nováčikov. Záverečná skúška však bola ešte tvrdšia – pocítili, že soľ a citrón na perách naozaj štípu. Naši statoční prímani to všetko zvládli a vyslúžili si sladkú odmenu.  Pri dobrej hudbe a chutnom jedle zábava pokračovala až do večera. A že im bolo spolu skutočne výborne, môžete vidieť na fotkách.

 

 


 

Účelové cvičenie
 
Jesenné termíny účelových cvičení v školskom roku 2014/2015 sa uskutočnia v termínoch:
 • 18.9.2014 Prima A (zraz 8:00 hod. v škole)
 • 19.9.2014 Sekunda A (zraz 8:00 hod. v škole)
 • 23.9.2014 I.A a II. A (zraz 8:30 hod. konečná trolejbusu č. 203 Koliba) - za každého počasia, vhodne sa oblečte a obujte
 • 29.9.2014 Kvarta A (zraz 8:00 hod. v škole)
 • 30.9.2014 Tercia A (zraz 8:00 hod. v škole)
 • 2.10.2014 Kvinta A (zraz 9:00 hod. Partizánska lúka)

 


 

zvoncekZačiatok školského roka 2014/2015

Oznamujeme žiakom, rodičom a všetkým našim priateľom, že školský rok 2014/2015 začneme dňa 2.9.2014 (v utorok) o 8:00 hod. v škole. Potom budeme sláviť svätú omšu v jezuitskom kostole o 8:30 hod.

Nácvik speváckeho zboru je o 7:15 hod. v škole v učebni B3.
 
 

 
Vo fotogalérii sú doplnené fotografie
 
 • Škola v prírode :tu::
 • Študentská vedecká konferencia :tu::
 • Dejepisná exkurzia Poľsko :tu::
 • Súťaž Baltie 2014 :tu::
 • Exkurzia do Anglicka tu:

 
Naša úspešná botanička
 
Katka Poliaková (KA) v dňoch 17.-18. júna 2014 úspešne reprezentovala našu školu v celoštátnom kole biologickej olympiády a obsadila krásne 3. miesto. Tešíme sa z úsechu a držíme palce v ďalšom štúdiu botaniky. 
 

 

Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu
 
Gratulujeme, máme majsterky Slovenska v orientačnom behu v družstvách žiačok. Dňa 3.6.2014 sa konali v Banskej Bystrici Školské majstrovsvá Slovenska v orientačnom behu, kde našu školu reprezentovali žiačky: Miriam Cidoríková, Barbora Kaššáková, Lucia Matejíčková a Mária Krajčírová, všetky z Kvarty A.
Súťaž prebiehala v okolí pamätníka SNP a v silnej konkurencii Miriam Cidoríková obsadila vynikajúce 2. miesto v kategórii jednotlivcov, ktoré prispelo k výbornému výsledku celého družstva.
Okrem hlavnej súťaže, bežala aj kategória OPEN, kde sme mali tiež zastúpenie a za kategóriu žiačok vyhrala Soňa Jantáková zo Sekundy A.

Všetkým dievčatám prajeme veľa športových úspechov v školskej reprezentácii i nadaľej.

Foto :tu::

 


 

Kresťan v politike

Dňa 22.5.2014 sa pre žiakov, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár a seminár z dejepisu uskutočnila prednáška na tému Kresťan v politike. Mohli sme privítať vzácnych hostí ako Richarda Vašečku, poslanca NRSR, Eduarda Fila, koorginátora ZKSM pre západnú a strednú časť Slovenska a Lukáša Valacha, politológa z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dozvedeli sme sa o možnostiach angažovania sa do vecí štátnej správy. Zaujímavé boli iste aj vysvetlenia politiky z pohľadu Božieho Slova a Cirkvi. Ďakujeme za motiváciu vyjadriť hlas kresťanov v politike!

 


 

Volili sme

V stredu 14.5.2014 sa našej škole uskutočnili študentské voľby do európskeho parlamentu. Cieľom tejto akcie bolo, aby študenti vyjadrili svoj názor na aktuálnu politickú situáciu. Tiež aby sa naučili ako to pri naozajstných voľbách chodí. Túto akciu zorganizovali štyria študenti zo Septimy a to Jakub Mikláš, Tomáš Repka, Martin Rozinaj a Ján Pavlenda a z učiteľského zboru voľby mala na starosti p.p. Muržicová.

Výsledky z našej školy:

Počet oprávnených voličov: 203 (študenti starší ako15 rokov)

Počet odovzdaných hlasov: 109 z toho platných 108

Na prvom mieste sa umiestnilo Kresťanskodemokratické hnutie s počtom hlasov 25. Na druhom mieste s počtom hlasov 18 boli Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. S 12 hlasmi na treťom mieste bola strana Sloboda a solidarita. Za nimi s 10 hlasmi skončila strana Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana.

Najviac preferenčných hlasov získala Anna Záborská z Kresťanskodemokratického hnutia a to 19.

Výsledky z celého Slovenska môžete nájsť na stránke www.ivo.sk (Inštitút pre verejné otázky).

Fotografie z akcie si môžte pozrieť :tu::

 


 

Exkurzia v čokoládovni Hauswirth

 

Žiaci Sekundy A sa zúčastnili v pondelok 12.5.2014 exkurzie v rakúskom Kittsee. Navštívili rodinnú čokoládovňu, kde mali možnosť vidieť krátky náučný film a tiež si prezrieť samotnú výrobu čokolády vo fabrike. Deň ukončili v zámockej záhrade Neue Schloss.

 


 

Úspešné botaničky

Aj tento rok mala naša škola svoje zastúpenie v okresnom kole Biologickej olympiády – kategória E. Lucka Matejíčková z KA  sa umiestnila na 3. mieste a Katka Poliaková (rovnako z KA) obsadila 1. miesto, čím si zaistila postup do krajského kola.

V krajskom kole, ktoré sa konalo 13.5.2014 na Prírodovedeckej fakulte UK, Katka Poliaková nedala súperom šancu a vybojovala si opäť prvé miesto, čo znamená, že bude našu školu reprezentovať v júni na celoštátnej úrovni. 

Dievčatám gratulujeme a Katke želáme veľa úspechov do celoštátneho kola.

 


 

Beseda s Helenou Weinwurmovou
 

 O tom, aké pôsobivé a dojemné môže byť stretnutie s priamym svedkom holokaustu, sme sa mali možnosť presvedčiť na našej škole dňa 25.04.2014.

 

Pani Helena Weinwurmová, 89 ročná obyvateľka Holíča, hovorí, že jej bolo súdené prežiť holokaust, aby mohla o hrôzach vojny podávať svedectvo ďalším generáciám. :viac::

 


 

Mladý novinár

13. marca 2014 sa Jakub Vanacký, Dominika Kubašová, Tereza Rašlíková zo SA a Anna Sadleková z PA zapojili do súťaže Mladý novinár, ktorá je určená nádejným žurnalistom – žiakom prímy až kvarty bratislavských osemročných gymnázií.

Úlohou štvorčlenných tímov je v priebehu jedného dňa vytvoriť najlepšie noviny v rozsahu 4 strán formátu A4 zodpovedajúce téme, ktorú sa žiaci dozvedia v ten deň ráno. Tento rok bol témou Život na ulici.

Jednotlivé práce mladých novinárov posúdila a vyhodnotila profesionálna žurnalistka Elena Akácsová z časopisu .týždeň, ktorá si spolu s 1. súkromným gymnáziom, organizátorom  súťaže, pozvala všetky tímy na slávnostné vyhodnoteniedňa 9. apríla 2014.

A musíme prezradiť, že spomedzi 13 prihlásených tímov sa ten náš umiestnil najvyššie. Po minuloročnom úspechu tento rok naša škola opäť získala 1. miesto. Gratulujeme!

Noviny Hlas nádeje

 


 

Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
Dňa 3.4.2014 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, do ktorej sa zapojili aj žiačky našej školy. Odborná porota na čele s hercom Alfrédom Swanom spomedzi množstva súťažiacich udelila 1. miesto v II. kategórii v prednese prózy Barbare Gajdošíkovej z PA a v III. kategórii v prednese poézie získala 2. miesto Victoria Gabašová z TA. Obom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Barborke želáme veľa úspechov v krajskom kole.
 

Dekanátne kolo biblickej olympiády
Dňa 26.marca 2014 sa žiačky Kvarty A Tereza Laktišová, Miriam Cidoríková a Katarína Blažeková a žiačky Septimy A Annamária Kubovicsová, Lucia Malá a Bohdana Volková zúčastnili dekanátneho kola biblickej olympiády na ZŠ s MŠ bl. Jána Pavla II. vo Vajnoroch. Témou tohtoročnej biblickej olympiády bola spoločná téma - "Z tmy do svetla" a vychádzalo sa z Knihy Exodus (kap.1-24), Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. V nižšej kategórii súťažilo 7 družstiev a naše žiačky obsadili 3.miesto. Vo vyššej kategórii súťažili 4 družstvá a naše žiačky obsadili taktiež 3.miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
 

 
Krajské kolo vo francúzskom jazyku
 
Dňa 14.3.2014 sa žiačky našej školy Judita Šályová (3.A), Karolína Bauerová (KA) a Veronika Hnilicová (PA) zúčastnili krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku. Veronike sa podarilo získať prvé miesto. Držíme jej palce v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 14. a 15.4.2014.

 


 

Obvodné kolo fyzikálnej olympiády

V piatok 14. marca sa naše študentky z Tercie A zúčastnili obvodného kola fyzikálnej olympiády kategórie F. Terézia Števicová skončila na treťom mieste súťaže a Lucia Sviteková medzi úspešnými riešiteľmi. Dievčatám srdečne gratulujeme.

 


 

Obvodné kolo dejepisnej olympiády

Dňa 11.2.2014 sa na Spojenej škole M.R. Štefánika uskutočnilo obvodné kolo dejepisnej olympiády. V kategórii E sa z našej školy zúčastnili dvaja žiaci so Sekundy A, Matej KühnelNina Valachová. Výborný výsledok dosiahol Matej, ktorý obsadil tretie miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 


 

Obvodné kolo geografickej olympiády

Vo štvrtok 6. februára 2014 sa na Gymnáziu Matky Alexie uskutočnilo obvodné kolo geografickej olympiády v kategórii nižšieho gymnázia. Našu školu zastupovalo 5 žiakov postupujúcich zo školského kola GO: Tereza Laktišová (KA), Šimon Magula (KA), Andrej Ravinger (SA), Anna Sadleková (PA) a Simona Matrková (PA). Súťažilo sa v troch kategóriách- v teoretickej, praktickej a regionálnej časti. Riešitelia preukázali nadobudnuté vedomosti, zručnosti aj všeobecný prehľad o miestnej krajine. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

 


 

 Biblická  olympiáda

Vo štvrtok 30. januára 2014 dopoludnia sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Z 21 účastníkov boli dve trojčlenné družstvá  z nižšieho gymnázia, zvyšných 5 družstiev tvorili študenti vyššieho gymnázia. V kategórii nižšieho gymnázia sa na 1. mieste umiestnilo družstvo dievčat z kvarty A (Tereza Laktišová, Katarína Blažeková, Miriam Cidoríková), v kategórii vyššieho gymnázia vyhrali dievčatá zo septimy A (Bohdana Volková, Annamária Kubovicsová a Lucia Malá). Obe víťazné družstvá postupujú do dekanského kola, ktoré sa uskutoční 26. resp. 27. marca. Výhercom aj súťažiacim srdečne blahoželáme!

 


 

Diskusia s umelcom Štefanom Bučkom

 

 

29. januára prijal pozvanie do našej školy významný herec činohry SND, recitátor a pedagóg VŠMU Štefan Bučko. Počas diskusie s ním sa naši študenti 3. ročníka dozvedeli zaujímavosti nielen z hereckej profesie a zákulisia divadelných predstavení, ale aj o dôležitosti hodnôt v dnešnom svete a kráse literatúry.

 

 

 

 


 

Oleg, Peter – komunita Cenacolo

Dňa 28. januára prišli medzi študentov prvého až tretieho ročníka mladí muži Oleg Peter, aby sa s nimi podelili o svoju životnú skúsenosť; čo znamená stať sa závislým najmä na drogách, čo znamená začať žiť nový život a pocítiť záujem jeden o druhého v komunite Cenacolo  a stretnúť v živote Krista.

 


 

Olympiáda v nemeckom jazyku

Vo štvrtok 24.1.2014 sa na ZŠ Hlboká cesta konalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naša žiačka Christine Maria Jahn (KA) sa umiestnila v kategórii 1B na 2.mieste. Diplom si prevezme v júni v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch !

 


 

... a Slovo bolo u Boha...

V utorok 21.1.2014 sa na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul konalo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese duchovnej poézie a prózy.  Victoria Gabašová z TA získala v poézii 3. miesto a Tereza Rašlíková zo SA v próze 1. miesto, čím postúpila do celoštátneho kola. Obom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 


 
Deň otvorených dverí

 


 

Informatická súťaž iBobor

V týždni od 11. – 14.11. 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Z technických príčin organizátorov sa žiaci SA bohužiaľ tejto súťaže nemohli zúčastniť v riadnom čase. Všetkým zúčastneným súťažiacim gratulujeme k ich  výsledkom.

Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". Ich výsledky si môžte pozrieť :tu::

 


 

 Európa očami mladých

V tomto školskom roku sa 5 našich maturantov Barbora MesárošováKarol Schmuck z OkA, Kristína Banárová, Alexandra KittováAnna Lacková z OkB zapojili do projektu „Európa očami mladých“.

 

Hlavný cieľom projektu je  podporiť záujem mladých ľudí (od 15 do 18 rokov) o budúcnosť Európskej únie a súčasne ich inšpirovať k aktívnemu ovplyvňovaniu politického, ekonomického a sociálneho smerovania Európy.

Hlavná téma EOM 2013 = „Nová energia pre Európu“ . Projekt trvá približne 1 rok, od apríla 2013 – do apríla 2014) a vrcholí 2 „projektovými týždňami“ (október 2013, február 2014).

Projektové týždne sa odohrávajú na školách vo všetkých členských krajinách EÚ, vždy naraz medzi 2 partnerskými krajinami. Medzinárodný výstup projektu = „akčný plán“, závery a odporúčania zo všetkých zúčastnených krajín, budú odovzdané predsedníctvu EÚ v Bruseli.

V týždni od 14.októbra do 18.októbra 2013 sa naši študenti zúčastnili projektového týždňa na Gymnáziu na Grosslingovej, kde spolu so študentmi z ďalších 3 bratislavských gymnázií riešili úlohy, ktoré im pripravil realizačný tím.

Študenti boli rozdelení do skupín - politických strán(liberálna, sociálna demokracia a strana zelených), ich úlohou bolo pripraviť politický program, ktorý sa zameriava na riešenie využitia energie v Európe. V posledný deň boli záverečné prezentácie programov v tzv Voľbách do Európskeho parlamentu 2020. Odmenou pre zúčastnených študentov okrem zaujímavého a inšpiratívneho týždňa je i 3 – dňový výlet do Bruselu v decembri 2013

 


 

 


 

Družstvo starších žiakov Gymnázia sv. Uršule je majstrom Slovenska!

 

Dňa 22. októbra 2013 sa konali v Závažnej Porube v športovom areáli Opalisko školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu. V kategórii družstiev starších žiakov reprezentovali našu školu Daniel Lučanič, Richard DuškaJakub Lacka (všetci KA). Výborne zvládli namáhavú trať a v silnej konkurencii zvíťazili.

GSU reprezentovala na týchto pretekoch v kategórii starších žiačok Miriam Cidoríková (KA). V celoslovenskej konkurencii obsadila veľmi pekné 4. miesto.

Všetkým gratulujeme a želáme veľa športových úspechov.

 


 

Modlitba chvál pri príležitosti 20. výročia vzniku GsU

 

„Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť“ (Ž 126)

 

V tomto školskom roku uplynie 20 rokov odvtedy, čo naše gymnázium otvorilo svoje brány pre žiakov. Preto Vás všetkých - našich žiakov, pedagógov, absolventov, rodičov a priateľov školy, srdečne pozývame na spoločnú modlitbu chvál, ktorá je jednou z akcií v rámci osláv nášho jubilea. Spojme sa v radosti v piatok 18.10.2013 o 18:00 hod. v uršulínskom kostole.

vedenie GsU

 


 

Krajské kolo v cezpoľnom behu

Dňa 2.10.2013 sa družstvo starších žiakov GSU (Richard Duška, Daniel Lučanič a Matej Cidorík) zúčastnilo krajského kola v cezpoľnom behu. Richard Duška obsadil 1. miesto a Daniel Lučanič skončil na 3. mieste. Družstvo starších žiakov GSU postúpilo do celoslovenského kola, ktoré bude 22. októbra pri Liptovskom Mikuláši.

Miriam Cidoríková zvíťazila v kategórii starších žiačok a taktiež postúpila do celoslovenského kola.

Krajského kola sa zúčastnilo aj družstvo študentiek, ktoré obsadilo 6. miesto.

Našim študentom gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj na majstrovstvách Slovenska.

 


 

Exkurzia „Umelecká VIEDEŇ“

V sobotu 28. septembra 2013 sme boli na exkurzii vo Viedni, kde sme sa zamerali na architektonické skvosty tejto stredoeurópskej metropoly a navštívili sme aj jej Umeleckohistorické múzeum. :viac::

 


 

Chemicko-dejepisná exkurzia

Dňa 27. septembra 2013 sa žiaci SpA, III.A a III.B zúčastnili chemicko-dejepisnej exkurzie, počas ktorej navštívili ručnú výrobňu papiera v Prietrži, Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách, a mohylu na Bradle.  :viac::

 


 

Ponuka krúžkov v školskom roku 2013/2014

V tomto školskom roku ponúkame pre našich žiakov tieto krúžky :viac::

 


 

Stretnutie so sestrou Thérèse Emile z Kamerunu

Dňa 3. septembra 2013 sme medzi nami privítali sestru uršulínku sr. Thérèse Emile Zobo Etogo z Kamerunu, ktorá nám predstavila spôsob života v tejto africkej krajine, rozprávala o školách a žiakoch, ktorým sa ako sestry venujú a tiež o spolupráci s inými vierovyznaniami akými je islam, či rôzne animistické náboženstvá charakteristické pre africké domorodé kmene. :viac::

 

 

Prednáška na tému Hudba a jej nebezpečenstvá

Dňa 3. septembra 2013 sa žiaci zo IV.A, OkA a OkB zúčastnili na prednáške s názvom Hudba a jej nebezpečenstvá. Žiaci sa počas prednášky dozvedeli, akú veľkú moc a vplyv má hudba v živote človeka, aké kultúrne obohatenie prináša, ale tiež nebezpečenstvá a rôzne nástrahy. :viac::

 


 

Začiatok školského roka 2013/2014

Oznamujeme žiakom, rodičom a všetkým našim priateľom, že školský rok 2013/2014 začneme dňa 2.9.2013 (v pondelok) o 8:00 hod. v škole. Potom budeme sláviť svätú omšu v jezuitskom kostole o 8:15 hod.

Nácvik speváckeho zboru je o 7:00 hod v škole v učebni B3.

 


 

 

ö

Vo štvrtok večer naši hostia síce odchádzali, ale ešte predtým nás (len trošku) porazili vo futbale.

Oznam o udelení riaditeľského voľna

 

Vážení rodičia,

 

v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po súhlasnom stanovisku zriaďovateľa

a na základe odporúčania MŠVVaŠ Slovenskej republiky

 

udeľujem žiakom 16.09.2016 (piatok) deň voľna

z organizačných dôvodov.

 

Ďakujeme za pochopenie.

vedenie školy

 

Dňa 15.12.2016 sa študenti I.A triedy zúčastnili exkurzie v  Židovskom múzeu.
Študenti  sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie a kultúry židovského národa
, napr. ako prežívali a slávili sviatky, bežný život Židov v  súčasnosti  v Izraeli, u  nás i vo svete. 
Exkurzia bola spojená so zaujímavou  praktickou  ukážkou  slávenia sviatku Chanuky - sviatku svetiel.

sestra Mariela

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazykuVo štvrtok 19. januára 2017 sa konal 27. ročník obvodného kola olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho dve naše študentky: Uršuľa Mózerová z primy A (kategória 1A) a Edit Rieglová z tercie A (kategória 1B).S radosťou Vám oznamujeme, že obe študentky postúpili do ďalšieho kola. Uršuľa Mózerová z 1. miesta vo svojej kategórii a Edit Rieglová z 2. miesta vo svojej kategórii.Účastníčkam gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu

utorok 14. marca bude mať duchovnú obnovu trieda Kvarta A.

Milí rodičia, študenti, súrodenci!

 

Pozývame Vás na krížovú cestu, organizovanú našou školou, ktorá sa uskutoční dňa 21.3.2018 na bratislavskej Kalvárii.

 

Stretávame sa o 17.00 na MHD zastávke Sokolská a odtiaľ pôjdeme pešo na začiatok krížovej cesty. 

 

Tu je mapa ako sa tam dá dostať aj autom:

https://www.google.sk/maps/dir/48.1542726,17.1059951/48.1602361,17.1023169/@48.1586019,17.1008996,715m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0

 

S pozdravom,

vedenie školy a Vaši učitelia

 

http://gsurba.sk/index.php?action=cat&id=14

Jeden z prvých školských piatkov sme my, Septima A a III.A, spoznali ďalší kúsok severozápadného Slovenska. Okolo desiatej sme dorazili do Prietrže. V starom murovanom dome s drevenými trámami tam sídli v dnešných dňoch jediná ručná výrobňa papiera na Slovensku Petrus. Oproti papierničke žije v podobnom dome majster a za domom dve ovečky. Sami sme si v tomto rodinnom prostredí drobnej manufaktúry mohli vyrobiť lístok papiera z vláken bavlníka. Na obed sme zastali pod Mohylou na Bradle. Honosná travertínová hrobka tam už roky víta študentov. V útrobách pre nich chráni dôležitú čiastočku našej národnej histórie.
O Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sme sa viac dozvedeli v Košariskách, kde sa z jeho rodného domu stalo múzeum. Ako sme prechádzali z izby do izby, prechádzali sme i jeho životom. Staré uniformy, fotografie či artefakty z ciest nám priblížili nie tak dávnu dobu.
Teším sa z tohto živého dejepisu. Agáta Kertészová zo SpA

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
22.10.2020
Meniny má : Sergej