„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Maturitné skúšky

 

Maturita 2020

 

V dňoch 17. – 19. marca 2020 sa uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 nasledovne:

17. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

18. marec 2020 (streda) – anglický jazyk a nemecký jazyk

19. marec 2020 (štvrtok) – matematika

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v našej škole bude v dňoch 25. - 27. mája 2020.  

 

Základné informácie o organizácii a priebehu maturitnej skúšky nájdete na www.nucem.sk.

 

Informácie o internej organizácii priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky budú zverejnené na nástenke v škole na II. poschodí a budú prístupné v internetovej žiackej knižke maturantov po prihlásení sa. 

 

Maturantom želáme veľa šťastia!

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
11.08.2020
Meniny má : Zuzana