„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Záujmové krúžky

 

Ponuka krúžkov v školskom roku 2018/2019 

 

V školskom roku 2018/2019 ponúkame nasledovné krúžky. Vzdelávací poukaz treba odovzdať vedúcemu krúžku najneskôr!! do piatku 21.9.2018.

 

Debatný klub (vedie p.prof. Muržicová)

pondelok o 14:50 hod

študenti I.-IV. ročníka a tried KiA-OkA

 

 

Florbalový krúžok (vedie p.prof. Škovierová)

streda 14:45 hod 

študenti I. - IV. ročníka a tried KA - OkA

                                   

 

 Chemický krúžok (vedie p.prof. Poliaková)

žiaci tried SA, TA a KA a študenti maturitného a predmaturitného ročníka

štvrtok (čas bude upresnený)

 

 

Krúžok francúzskeho jazyka (vedie p.prof. Macková)

streda, 13:45-15:45 hod 

                                                             

 

 

Volejbal MIX (vedie p. prof. Filová)

 

utorok o 14:45 hod, študenti I.-IV. ročníka a tried KiA-OkA

 

 

Publicistický krúžok - časopis VOX 

(p.prof. Rybáková)

streda 15:00 hod

                                               

 

 

Mediálny krúžok (vedie Mgr. art. Lucia Kopačková, filmová strihačka)

utorok 14:00 hod

 

 

Spoznávajme Slovensko

(vedie p. prof. Nagy)

počas školského roka, vždy v sobotu

 

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
11.08.2020
Meniny má : Zuzana