„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Podporte nás

 

Vážení rodičia, milí absolventi a priatelia školy

 

Gymnázium, základná škola a materská škola sa 1. septembra 2019 spojili do „Spojenej školy sv. Uršule“. Počas prípravy na spojenie našich škôl sme v rámci prgramu NUŠ („Nová uršulínska škola“) začali a realizovali niekoľko projektov, ktorých cieľom je pozdvihnúť kvalitu našich škôl na ešte vyššiu úroveň. Tešíme sa, že aj s Vašou pomocou a podporou sa nám podarilo:

  • získať lektora z Anglicka na vyučovanie angličtiny v našej škole
  • zapojiť sa programu "LEAF - Premena školy zvnútra"
  • zaviesť Katechézy dobrého pastiera pre MŠ a I. stupeň ZŠ
  • nadviazať spoluprácu našich študentov s uršulínskymi školami v Anglicku
  • zrealizovať v spolupráci s absolventami školskú konferenciu "GSU talks"
  • získať fundraisera (človeka, ktorý sa bude usilovať zabezpečovať finančné prostriedky na rozvoj školy prostredníctvom rôznych grantov)

 Naše školy majú ďalšie plány:

  • Dokončenie rekonštrukcie sociálnych zariadení na I. poschodí ZŠ a gymnázia
  • Zlepšenie priestorov školskej jedálne
  • Výmena školského nábytku (lavice, stoličky, tabule) vo viacerých triedach
  • Podpora vzdelávacích aktivít pre učiteľov

Všetky tieto projekty, okrem času, potrebujú aj finančné prostriedky na svoju realizáciu. Preto by sme Vás radi oslovili s požiadavkou, aby ste nám darovali 2% (prípadne 3 %)  z vašich daní a daní firiem, ktoré vlastníte, vediete alebo v ktorých pracujete.

 

Aby sme vás ešte viac inšpirovali k darovaniu, tak pre piatich z Vás, ktorých vyberieme žrebovaním, bude čakať večera so sestrami uršulínkami v pokojnom prostredí historického kláštora. Stačí k tomu málo - pokázať nášmu neinvestičnému fondu Vzdelanie 2% a zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi.

 

Dôležité informácie:

Obchodné meno:    Vzdelanie, n. f.

Sídlo:                    Nedbalova 6, 811 01 Bratislava

IČO:                     31783007 (vyplňuje sa sprava)

Právna forma:        neinvestičný fond

Bankové spojenie:   SK61 0900 0000 0001 7010 4507 (Slovenská sporiteľňa)

Správca fondu:            JUDr. Jozef Záhora

 

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie,

do 31.3.2020.

Zamestnanci, za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ, do 30.4.2020.

 

Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane ..... editovateľné tlačivo "Vyhlásenie", editovateľné tlačivo "Potvrdenie..."

Za všetky poukázané príspevky srdečne ďakujeme  !

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
11.08.2020
Meniny má : Zuzana