„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Správa o výsledkoch

 

 

Správa o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

Gymnázia sv. Uršule, Nedbalova 6, 811 01 Bratislava za školský rok 2017/2018

 

Prerokované v pedagogickej rade školy: 2.10.2018

Prerokované v rade školy dňa: 9.10.2018

 

Stanovisko zriaďovateľa:

Rímska únia rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska č.3,  811 01 Bratislava, schvaľuje  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia sv. Uršule, Nedbalova 6, 811 01 Bratislava,  za školský rok 2017/2018.

 

sr. Samuela – Mgr. Dana Harmáčková, OSU, provinciálna predstavená

:viac::

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
24.09.2020
Meniny má : Luboš, Lubor