„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Svätá omša

 

 

Sväté omše v našej školskej kaplnke

Naša školská kaplnka je zasvätená Duchu Svätému. Všetkých našich žiakov a pedagógov pozývame na sväté omše vždy v utorok o 7:10 hod. 

 

 

Harmonogram prípravy sv. omší v školskom roku 2018/2019

 

Príprava spočíva v nasledovných úlohách:

 

  • Motivovať žiakov triedy k účasti na svätej omši.
  • Vhodnou a včasnou pozvánkou motivovať k účasti aj žiakov iných tried.
  • Postarať sa o hudbu a piesne podľa liturgického obdobia.
  • Vybrať lektorov (čitateľov) - lekcia, žalm, alelujový verš, prosby (+ možnosť doplniť aj vlastné prosby).
  • Určiť miništrantov z triedy.

 

 

 

 

DÁTUM

 

TRIEDA

UČITEĽ

18. 9

féria, 24. týždeň v cezročnom období

Oktáva

Muržicová

25. 9

féria, 25. týždeň v cezročnom období

IV.A.

Rohal

2. 10

Spomienka Svätých anjelov strážcov

Septima

Štenclová

9. 10

féria, 27. týždeň v cezročnom období

III.A + II. A

Poliaková + Lacková

16. 10

féria, 28. týždeň v cezročnom období

Sexta

Filová

21.10

sv. Uršuľa

škola

Grachová

23. 10

féria, 29. týždeň v cezročnom období

I. A

Rybáková

30. 10

féria, 30. týždeň v cezročnom období

???

???

6. 11

féria, 31. týždeň v cezročnom období

Kvinta

Baračka

13. 11

féria, 32. týždeň v cezročnom období

Kvarta

Múčková

20. 11

féria, 33. týždeň v cezročnom období

Tercia

Nagy

27. 11

féria, 34. týždeň v cezročnom období

Sekunda

Dorková

4. 12

utorok po 1. adventnej nedeli

Príma

Pavlíková

11. 12

utorok po 2. adventnej nedeli

Učitelia

 

18. 12

utorok po 3. adventnej nedeli

Sestry

 

25. 12

prázdniny

 

 

1 .1

prázdniny

 

 

8. 1

utorok vianočné obdobie 2 týždeň

Oktáva

Muržicová

15. 12

féria, 1. týždeň v cezročnom období

IV.A.

Rohal

22. 1

féria, 2. týždeň v cezročnom období

Septima

Štenclová

27. 1

Sv. Angela Merici

škola

Grachová

29. 1

féria, 3. týždeň v cezročnom období

III.A + II. A

Poliaková + Lacková

5. 2

Sv. Agáty, panny a mučenice, SPOMIENKA

Sexta

Filová

12. 2

féria, 5. týždeň v cezročnom období

I. A

Rybáková

19 .2

féria, 6. týždeň v cezročnom období

Kvinta

Baračka

26. 2

prázdniny

 

 

5. 3

féria, 8. týždeň v cezročnom období

Kvarta

Múčková

12. 3

maturity

 

 

19. 3

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, SLÁVNOSŤ

Tercia

Nagy

26. 3

utorok po 3. pôstnej nedeli

Sekunda

Dorková

2. 4

utorok po 4. pôstnej nedeli

Príma

Pavlíková

9. 4

utorok po 5. pôstnej nedeli

Septima

Štenclová

16. 4

utorok vo Veľkom týždni

III.A + II. A

Poliaková + Lacková

23. 4

prázdniny

 

 

30. 4

utorok po 2. veľkonočnej nedeli

Sexta

Filová

7. 5

utorok po 3. veľkonočnej nedeli

I. A

Rybáková

14. 5

sv. Mateja, apoštola SVIATOK

Kvinta

Baračka

21. 5

utorok po 5. veľkonočnej nedeli

maturity

 

28. 5

utorok po 6. veľkonočnej nedeli

Kvarta

Múčková

30.5

Nanebovstúpenie Pána

škola

Grachová

4. 6

utorok po 7. veľkonočnej nedeli

Tercia

Nagy

11. 6

sv. Barnabáša, apoštola SPOMIENKA

Sekunda

Dorková

18. 6

féria, 11. týždeň v cezročnom období

Príma

Pavlíková

20. 6

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

škola

Grachová

25. 6

féria, 12. týždeň v cezročnom období

Učitelia

 

28. 6

Záverečná sv. omša

škola

Grachová

 

 

 
žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
22.10.2020
Meniny má : Sergej