„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Exkurzie

 

Exkurzia v Židovskom múzeu

 
Dňa 15.12.2016 sa študenti I.A triedy zúčastnili exkurzie v  Židovskom múzeu.

Študenti  sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie a kultúry židovského národa, napr. ako prežívali a slávili sviatky alebo ako v súčasnosti vyzerá bežný život Židov v Izraeli, u nás i vo svete. Exkurzia bola spojená so zaujímavou  praktickou  ukážkou  slávenia sviatku Chanuky - sviatku svetiel.
 
sestra Mariela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exkurzia v Slovenskom plynárenskom múzeu
 
 
Dňa 19.12.2016 sa študenti III.A triedy zúčastnili exkurzie v Slovenskom plynárenskom múzeu, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie i súčasnosti plynárenského priemyslu u nás i vo svete, o vlastnostiach a využití svietiplynu aj zemného plynu.
 
Exkurzia bola spojená so zaujímavými praktickými ukážkami, fotografiami ako aj premietnutím pútavého filmu o vzniku a rozvoji plynárenstva. 
 
p.prof. Poliaková
 

  

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

 

utorok 18.10.2016 dve triedy nášho gymnázia III.A a Kvinta A navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Exkurziu sme zorganizovali v spolupráci s Poľským inštitútom.

 

Prehliadka mala dve časti: v tej prvej sme sa oboznámili s expozíciami múzea mapujúcimi holokaust na Slovensku a v Európe. V druhej časti nám prednášal historik Marek Bém z Poľska, ktorý bol 15 rokov riaditeľom Múzea v Sobibore a viedol archeologický výskum na mieste bývalého vyhladzovacieho tábora. Prednáška i expozície v nás zanechali veľmi silný dojem. Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.

 


 

Exkurzia Praha: Alfonz Mucha – Slovanská epopeja
 

Dňa 24. septembra 2016 absolvovali študenti a profesori nášho GsU umeleckú exkurziu v Prahe. V Českej národnej galérii sme videli výstavu českého secesného maliara Alfonza Muchu - Slovanská epopeja. Alfonz Mucha zobrazil na veľkorozmerných plátnach dvadsať výjavov z histórie Slovanov.

 

Navštívili sme aj ďalšie vynikajúce výstavy - Európske umenie 19. a 20. storočia. Na nich sme videli originálne obrazy od Daumiera, Courbeta, Maneta, Moneta, Renoira, Gogha, Gauguina, Cezanna, Picassa, Braqua…, diela sochárov Carpeauxa, Rodina a mnohých ďalších známych umelcov Európy.

 

Na záver prehliadky Českej národnej galérie sme si prezreli aj súčasné priestorové objekty konceptuálneho umenia, inštalácie, performancie a art-brutu.

  


 
 
 
 
 
 
 

 
Študenti zo IV.A v Múzeu holokaustu v Seredi
 
 
Ešte v júni sa študenti 4.A triedy zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, kde bol v období 2. svetovej vojny vybudovaný pracovný a koncentračný tábor pre Židov, odkiaľ boli deportovaní do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Exkurzia v SHMÚ 

 

utorok 19. mája sme spolu s I. A navštívili Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Najprv sme mali prednášku v meteorologickej záhradke o zariadeniach, ktoré sú potrebné na zaznamenávanie údajov. Tieto zariadenia slúžia napr. na meranie zrážok či rádioaktivity v ovzduší. So zaujímavou prednáškou neskôr vystúpil (hydro)meteorológ Pavol Beránek. Predstavil nám ako  postupuje nielen pri spracovaní všetkých záznamov a údajov, ale aj ako ich prezentuje verejnosti cez médiá. Taktiež nám humorne priblížil ako to v médiách funguje a podporil tých, ktorí by chceli v dospelosti pracovať v SHMÚ.

 

Šimon Sabol, Kvinta A

 


 

Umelecká VIEDEŇ

    

Aj tento školský rok 2014/2015 sme so žiakmi absolvovali exkurziu po architektonických a umeleckých pamiatkach blízkej Viedne. Od novovystavanej viedenskej hlavnej stanice, okolo ktorej  začína vyrastať hypermoderný komplex  administratívnych a hotelových budov, sme peši prešli k Belvederu, prezreli si obidva barokové paláce, krásnu barokovú záhradu, fontány so sochami inšpirovanými gréckymi bájami, aj vodné kaskády. Potom sme  si  barok pripomenuli  na Kostole sv. Karola Boromejského  a neďaleko odtiaľ obdivovali  pavilón Secesia, s jeho pozlátenou vavrínovou kupolou.

Ďalej sme prešli ku klasicistnej Viedenskej opere a zakotvili  v Kunsthistorisches Museu. Tam sme si prezreli expozíciu  Egypta, Mezopotámie Grécka a Ríma. Novootvorená expozícia rokokováho umenia nás ohúrila svojou prepychovou a bohatou prezdobenosťou.  Obdivovali sme aj monumentálne renesančné obrazy od Raffaela, Tintoretta, Veroneseho a Tiziana. S úžasom sme pozerali na maliarske umenie dynamického baroka, hlavne na obrazy od Caravaggia, Murilla, Rubensa a Rembrandta . Históriu rodu Habsburgovcov nám pripomenuli aj nádherné portréty panovníčky Márie-Terézie, jej dcéry Márie Antoinety, portrét Ľudovíta XVI. a mnoho ďalších významných osobností  vtedajšej spoločnosti.

V galérii Albertina  sme si prezreli rozsiahlu výstavu španielskeho surrealistického maliara Juana Miroa a v súčasnosti vraj nadrahšieho maliara na svete,  Arnulfa Rainera (retrospektívna výstava k jeho 85-ke). Súčasťou galérie je aj stála výstava „ Od Moneta po Picassa“, z ktorej boli študentky nadšené.

Na to, že táto exkurzia trvala len jedeň deň, pochodili a videli  sme toho veľmi veľa a preto nečudo, že dievčatá vo vlaku podriemali skôr, ako sme vyšli z Viedne. Zopár fotografií si môžete pozrieť vo fotogalérii.

                                                                                                                                              Za zorganizovanie exkurzie a jej priblíženie na našom webe ďakujeme pani profesorke Malotovej.

 


 

 Chemicko-dejepisná exkurzia

 

Dňa 27. septembra 2013 sa žiaci SpA, III.A a III.B zúčastnili chemicko-dejepisnej exkurzie, počas ktorej navštívili ručnú výrobňu papiera v Prietrži, Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách, a mohylu na Bradle. Prehliadka v papierničke bola rozdelená na dve časti, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sa zoznámili s históriou výroby papiera, kníhtlačou a kníhviazačstvom. Dozvedeli sa zaujímavé rozdiely medzi ručne robeným papierom a papierom vyrábaným strojmi.  Po odbornom výklade si žiaci vyrobili svoj vlastný papier, ktorý im bude zaslaný po vysušení a vyhladení do školy. V múzeu, ktoré bolo otvorené v roku 1990 v rodnom dome M. R. Štefánika, bolo možné nazrieť nie len do jeho vojenskej, diplomatickej a politickej činnosti, ale aj do jeho záľub a súkromia.

 

 

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
24.09.2020
Meniny má : Luboš, Lubor