„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Sviatosť birmovania

 

 

Každoročne robíme prípravu žiakov tried II.A a SxA ku sviatosti birmovania. Príprava dopĺňa vyučovanie náboženstva a deje sa mimo vyučovania raz za dva týždne a končí sa dvojdňovou duchovnou obnovou.

Pripravení žiaci ju prijímajú v katedrále sv. Martina v niektorú májovú sobotu.

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
24.09.2020
Meniny má : Luboš, Lubor