„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Prednášky a besedy

 

Workshop pre Kvartu A

 

V piatok 9.decembra 2016 sa žiaci Kvarty A zúčastnili workshopu, ktorý pre nich zorganizoval Krajanský inštitút v Bratislave a ktorý bol zameraný na zvýšenie tolerancie a empatie v triede navzájom medzi sebou, ale aj k iným národnostiam, etnikám a všeobecne voči minoritám. Cieľom bolo  pozorovať, ako sa rodia stereotypy, čo všetko prispieva k ich vzniku,  premene a aj zániku.

 

Obsahom workshopu boli interaktívne hry,  kde na základe vtiahnutia do deja mohli študenti na vlastnej koži pocítiť, ako sa môže cítiť minorita vo vzťahu k majorite. Súčasťou stretnutia bolo aj premietanie filmu Návrat do horiaceho domu  a beseda s autorkami filmu A. Gruskovou a M. Molnár Ľachkou, taktiež krátka prednáška etnologičky H. Tužinskej o stereotypoch v našom myslení a správaní a zaujímavosti z práce  J. Vrábeľovej, ktorá učí cudzincov slovenčinu v Studia Academica Slovaca.

 

Program workshopu bol veľmi bohatý a zaujímavý a hoci tam žiaci prežili celý vyučovací deň, bolo to SUPER! Zopár fotografií nájdete vo fotogalérii.
 
Lenka Muržicová
 

 

 
Perla Afriky - Uganda
 
Vo štvrtok 29.9.2016 zavítala do školy Veronika Erneková - Kopernická, absolventka nášho gymnázia, a porozprávala študentom o svojich zážitkoch a skúsenosti z africkej Ugandy.
 

V spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave sa zúčastnila projektu zameraného na sociálny výskum. Študenti sa dozvedeli mnoho zaujímavého o tom, ako žijú ľudia v Ugande a s akými problémami musia každý deň zápasiť. Niekoľko fotografií z prednášky nájdete vo Fotogalérii.

 

 


  

III.A na prednáške o Panne Márii na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity

 

pondelok 21.9.2015 sme ako trieda III.A mali možnosť zúčastniť sa prednášky na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity pod názvom "Vyvolená medzi všetkými ženami: Mária. Panna-Matka v islamskej tradícii a vo výklade podľa Koránu." Prednášala Sr. ThLic. Carol Cooke Eid, PhD.

 

Na prednáške sme mali možnosť presvedčiť sa, ako veľmi si ctia Máriu, resp. Maryam, moslimovia. Ona ako vyvolená a nepoškvrnená má v Koráne dokonca vlastnú súru (kapitolu) a slúži ako vzor, či príklad, pre ostatné ženy. Dozvedeli sme sa, ako Máriin život vykladá Korán a aj to, v čom sa odlišuje od Máriinho života ako ho poznáme z Písma. Napríklad sme zistili, že Mária už nie je veľmi spomínaná vo verejnom účinkovaní Ježiša Krista, nakoľko ho moslimovia vnímajú iba ako potomka Adama, proroka, nie ako Božieho Syna.

 

Napriek odlišnostiam našej viery je tu však prítomný spoločný aspekt úcty k Panne Máriii. Islam ako náboženstvo nám bol ukázaný aj v inom svetle než ako o ňom zvykneme počuť z médií. 

 

Lucka Hrdličková, III.A

 


  

Kresťan v politike

 

Dňa 22.5.2014 sa pre žiakov, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár a seminár z dejepisu uskutočnila prednáška na tému Kresťan v politike. Mohli sme privítať vzácnych hostí ako Richarda Vašečku, poslanca NRSR, Eduarda Fila, koorginátora ZKSM pre západnú a strednú časť Slovenska a Lukáša Valacha, politológa z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dozvedeli sme sa o možnostiach angažovania sa do vecí štátnej správy. Zaujímavé boli iste aj vysvetlenia politiky z pohľadu Božieho Slova a Cirkvi. Ďakujeme za motiváciu vyjadriť hlas kresťanov v politike!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Beseda s Helenou Weinwurmovou

 

O tom, aké pôsobivé a dojemné môže byť stretnutie s priamym svedkom holokaustu, sme sa mali možnosť presvedčiť na našej škole dňa 25.04.2014.

Pani Helena Weinwurmová, 89 ročná obyvateľka Holíča, hovorí, že jej bolo súdené prežiť holokaust, aby mohla o hrôzach vojny podávať svedectvo ďalším generáciám.

Beseda s ňou sa v našich študentských radoch stretla s mimoriadnym ohlasom. Mladí poslucháči dali najavo úctu žene, ktorá je jednou z tých, čo boli v prvých transportoch zo Slovenska do koncentračného tábora v Osvienčime. Žene, ktorá musela budovať popravisko v Brezinke, prežila chvíle hrôzy u doktora Mengeleho, či napokon aj pochod smrti.

Hovoriť o hrozných udalostiach, ktoré prežila, iste nebolo jednoduché, ale všetci tí, čo ju počúvali, iste potvrdia, že kedysi dievča s vytetovaným číslom 2146 zanechalo aj u nás, na škole, ohlas veľkého mena a človeka, akým je pani HELENA WEINWURMOVÁ.

 


 
Stretnutie so sestrou Thérèse Emile z Kamerunu
 
Dňa 3. septembra 2013 sme medzi nami privítali sestru uršulínku sr. Thérèse Emile Zobo Etogo z Kamerunu, ktorá nám predstavila spôsob života v tejto africkej krajine, rozprávala o školách a žiakoch, ktorým sa ako sestry venujú a tiež o spolupráci s inými vierovyznaniami akými je islam, či rôzne animistické náboženstvá charakteristické pre africké domorodé kmene. Mali sme možnosť vidieť, že sestry uršulínky kdekoľvek na svete nespája rovnaké oblečenie, ale predovšetkým spoločné poslanie, ktorým je výchova a vzdelávanie detí. Na záver odpovedala na naše otázky, pozvala nás po skončení štúdií objavovať krásy Kamerunu a osobitne sa poďakovala žiakom z T.A, ktorí sa aktívne zapojili do projektu Voda pre Afriku predávaním koláčov. Peniaze, ktoré vyzbierali, boli použité ako príspevok na vyhĺbenie studní v jednej z chudobných kamerunských dedín, vďaka čomu sa zabezpečila pitná voda pre miestnych obyvateľov.
 
 
 
 
Prednáška na tému Hudba a jej nebezpečenstvá
 

Dňa 3. septembra 2013 sa žiaci zo IV.A, OkA a OkB zúčastnili na prednáške s názvom Hudba a jej nebezpečenstvá. Žiaci sa počas prednášky dozvedeli, akú veľkú moc a vplyv má hudba v živote človeka, aké kultúrne obohatenie prináša, ale tiež nebezpečenstvá a rôzne nástrahy. Pri výbere interpreta by sa mali zamyslieť nad významom textu, pozadia vzniku skladby, života interpreta a nielen na základe pocitu, že "sa mi to páči". Je potrebné naučiť sa vidieť nielen samotné výsledné dielo, ale aj proces jeho vzniku, ktorý nie je dôležitý len v hudobnom svete, ale tiež v samotnom živote človeka.

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
24.09.2020
Meniny má : Luboš, Lubor