„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Študentský časopis VOX

 

Štúrovo pero

 

17. – 18. apríla sa vo Zvolene konalo vyhodnotenie súťaže stredoškolských a vysokoškolských časopisov ŠTÚROVO PERO. Už tradične sa do súťaže zapojil aj náš školský časopis Vox. Spomedzi 94 školských časopisov sme síce hlavné ceny nezískali, ale predsa sme si okrem diplomu za účasť jedno ocenenie priniesli. Je ňou Cena Ministerstva obrany za to, že sme sa okrem svojich hlavných tém venovali aj vojenským tradíciám v rubrike Marca Hrabovca.

 

Ďakujeme všetkým redaktorom za ich námahu a tvorivosť pri spestrovaní nášho študentského života prostredníctvom Voxu. 

 


  

O VOX-e

Časopis Vox vychádza ako občasník na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave. Snažíme sa vychádzať štyrikrát do roka. Redakčná rada zasadá raz do týždňa pod vedením šéfredaktorky a zodpovednej vedúcej. Na stretnutia využíva jednu z tried gymnázia.

 

Počas stretnutí rozoberáme obsah nasledujúceho časopisu alebo prípadne spoločne korigujeme články do aktuálne rozpracovaného čísla. Keďže redakčná rada nevyužíva učebňu informatiky, jej členovia pracujú doma a svoju tvorbu zasielajú na spoločnú mailovú adresu. Príspevky ďalej prechádzajú korektúrou, grafickým spracovaním a na záver kontrolou vedenia školy. Po ukončení tohto procesu zasielame časopis v digitálnej forme do tlačiarne, v ktorej je kompletne spracovaný do pár dní.

 

Predaj je propagovaný prostredníctvom sociálnych sietí a školského rozhlasu. Prebieha počas veľkých prestávok, kedy členovia redakčnej rady alebo dobrovoľníci navštívia každú triedu. Ak sú vhodné podmienky, predávame Vox aj rodičom počas rodičovských stretnutí.

Tlač je zabezpečená striedavo z financií rodičovského fondu a z tržby získanej predajom časopisu (každé druhé číslo).  Cena za kus je 0,80€. Súčasná cena ešte stále nepokrýva celé náklady na tlač.

Náklad je zatiaľ 100 kusov, ale uvažujeme o jeho navýšení v dôsledku nárastu záujmu študentov o jeho kúpu.

 

Niektoré vybrané titulky:

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
11.08.2020
Meniny má : Zuzana