„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Projekty

 

Zapoj sa aj ty do jedinečného programu DofE!

Prihlásenie možné do 14. septembra 2018.

Opäť ponúkame možnosť zapojiť sa do jedinečného programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Zapojiť sa môže každý študent/študentka školy, ktorý/-á má 14 rokov. Na prihlásenie je potrebné vyplniť motivačný list, ktorý nájdete na stránke www.dofe.sk a odovzdať ho podpísaný v papierovej podobe koordinátorovi projektu p. Rohalovi alebo p. Baračkovi do piatku 14. septembra 2018.

 

Tešíme sa a sme hrdí na to, že už druhý rok budeme na našej škole poskytovať tento program.

 


 

 

Návšteva študentov z partnerskej školy vo Švajčiarsku

 

V dňoch 30.9.-5.10.2017 nás navštívili žiaci z partnerskej školy Kantonschule Enge vo Švajčiarsku spolu so svojimi pedagógmi. Počas ich návštevy sa im venovali  naši študenti prevažne z tried II.A a Sexta A ako aj dve študentky z III.A. O pestrý spoločný program ako aj celú organizáciu návštevy sa postarali p.prof. Štenclová a p.prof. Škovierová, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

 

Študenti zo Švajčiarska boli ubytovaní v rodinách našich žiakov a počas niekoľkých dní na Slovesnsku mali možnosť zúčastniť sa vyučovania v našej škole, programu v rodinách, prehliadky Bratislavy pod vedením našich študentov, spoločného výletu do Trnavy či rozlúčkovej opekačky. Okrem zážitkov si zahraniční študenti určite odniesli aj nové poznatky o našej krajine a jej hlavnom meste ako aj materiály k prezentácii projektov, na ktorých počas pobytu na Slovensku pracovali. Pre našich študentov to bola taktiež zaujímavá skúsenosť aj možnosť otestovať si svoje komunikačné zručnosti v nemeckom aj anglickom jazyku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ako prežili tieto dni naši študenti? O svoje zážitky sa s nami podelili niektorí z nich:

 

"Švajčiar v byte" od Agáty Kertézsovej zo SxA

 

Tento projekt bol pre mňa výbornou skúsenosťou. Myslím, že zavážilo aj to, že som si s mojou Švajčiarkou veľmi rozumela. Po rodnej Bratislave  som zrazu chodila ako turistka a spolu s ňou som sa na neprebádané miesta pozerala očami cudzinca. A  ako som si len za tento týždeň obľúbila slovenskú kuchyňu, ktorú som sa jej snažila predstaviť! Veď, okrem iného,  snažila som sa  jej ukázať  slovanskú pohostinnosť.

Spočiatku sme sa obávali,  že máme malý byt. Respektíve - byt je veľký dosť, len nás je v ňom veľa. Ale netreba sa báť prizvať si neznámu do vlastnej izby. 

 

Či sme sa rozprávali po nemecky?  Prvotná dohoda znela, že ona na mňa po nemecky, ja na ňu angličtinou. Ale viete si predstaviť , ako to celé dopadlo.  Can´t  you? Zostaneme v kontakte a už sa teším na hŕbu zážitkov, ktoré na nás čakajú v Zürichu.

  


 

 Projekt EDUCATE Slovakia

 

V dňoch 6.2.-10.2.2017 (pon-pia) prebiehal na našej škole projekt organizácie AIESEC s názvom Educate Slovakia. Zúčastnili sa ho triedy KiA, II.A a SxA, ktoré boli rozdelené do 5 skupín. V rámci realizácie projektu vyučovala anglický jazyk dvojica lektorov z rôznych častí sveta počas piatich dní v rozsahu jedna hodina denne. 

 

Ako sa dočítame na webstránke projektu Educate Slovakia, ide o projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodneho prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.

 


 

 

Návšteva z partnerskej školy vo Švajčiarsku

  

Na prelome septembra a októbra do našej školy zavítala návšteva - devätnásť žiakov a dvaja učitelia z Zurichuz našej novej partnerskej školy Kantonschule Enge.

 

Po príchode do Bratislavy ich na vlakovej stanici už netrpezlivo očakávali naši žiaci z Kvinty A a I.A, ktorí sú do projektu zapojení, aby si žiakov odviedli do svojich rodín. Cez víkend sa trochu zoznámili a v pondelok ich vzali na vyučovanie do našej školy. Švajčiarski kamaráti si pozreli niekoľko vyučovacích hodín, zoznámili sa so školou a školskou jedálňou a poobede sme spolu absolvovali prehliadku Bratislavy.

 

V utorok sme boli na výlete na Červenom kameni a vo Svätom Jure. Streda bola venovaná turistike. Trasa Devín – Sandberg bola zvládnutá v rekordnom čase. Vo štvrtok večer naši hostia síce odchádzali, ale ešte predtým nás (len trošku) porazili vo futbale.

  

Pre našich žiakov malo toto stretnutie určite veľký význam. Prekonali rečovú bariéru a zlepšili si plynulé vyjadrovanie sa v angličtine a nemčine. A čo sa naučili Švajčiari? Určite niekoľko pekných slovenských slov. Navyše si myslíme, že sa im u nás páčilo. Dúfam, že nám sa bude rovnako dobre dariť na ich škole – plánujeme sa tam pozrieť už na jar.

  

Katarína Vinczeová

  


  

Komunitný akčný deň v rámci kampane YRE

  

V stredu 22.4.2015 sa na našej škole konal Komunitný akčný deň v rámci kampane YRE. Tento dátum sme si vybrali aj preto, že tento deň je Medzinárodným dňom Zeme.

  

Po dlhej príprave niektorých žiakov a učiteľov sme sa v tento deň konečne mohli pozrieť na ich výslednú prácu. Chceli sme, aby sa ľudia začali trošku zaujímať o svoju planétu a životné prostredie. A aj keď v škole vládol trošku chaos, myslím, že to organizátori zvládli na jednotku. V triedach na prízemí prebiehali rôzne aktivity. V jednej triede boli prezentované projekty na témy: Deň Zeme, Morálny aspekt ochrany Zeme, Minimalizácia odpadu, Kompostovanie, Porovnanie legislatívy v zahraničí a SR. V ostatných triedach prebiehali zase súťaže s environmentálnou tematikou. Súťažných disciplín bolo jedenásť a boli veľmi rozmanité, či už šlo o hod odpadkov do koša, triedenie štuplíkov na čas, prideľovanie polčasov rozkladu. Myslím, že sme sa všetci dobre zabavili. Takisto sme vďaka súťažiam mohli vyhrať nejaké zaujímavé ceny. V našej škole vládla príjemná atmosféra a konalo sa tu tiež poskladanie kompostéru a po škole sa rozdávali dotazníky ohľadom recyklácie odpadu a názorov na ňu. Cez prestávky sme sa mohli občerstviť domácimi koláčmi, lekvárovými vianočkami, jablkami a  domácimi malinovkami.

 

V tento deň nás prišli pozrieť a zasúťažiť si aj žiaci zo základnej a materskej školy. Veľká vďaka patrí našej pani profesorke Jurčovičovej a pani profesorke Záhorovej, vďaka ktorým by sa tento deň ani nezorganizoval. Tento deň dopadol veľmi pozitívne a aj keď organizátori mali trošku strach, všetci to zvládli.

 


  

Ako pokračujeme v YRE?

Pozrite si súťažné príspevky našich žiakov, ktorí sa zapojili do medzinárodnej kampane Litter Less pre menej odpadu.

 


  

Projekt Záložka do knihy spája školy

 

októbri žiaci nášho „malého" gymnázia usilovne vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy záložky do kníh. Zapojili sa totiž do česko-slovenského projektu organizovaného Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Našou partnerskou školou sa stalo Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančiciach neďaleko Brna. Veríme, že so študentmi z Ivančíc nezostaneme iba pri výmene záložiek, ale nových priateľov spoznáme aj naživo pri vzájomných návštevách. Už sa na nich všetci tešíme. Pár fotografií si môžete pozrieť tu.

 


 

 Zapojili sme sa ....

 

... do viacerých národných a medzinárodných projektov. V krátkosti ich predstavujeme:

  • Od školského roku 2013/2014 sme začali s realizáciou  národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“, ktorého riešiteľom je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Národný projekt je zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami. Priebežného testovania budú počas školského roku zúčastňovať žiaci trietieho ročníka a septimy.
  • Spolupracujeme s Národným koordinačným centrom medzinárodných štúdií na Slovensku, prostredníctvom ktorého sa naši žiaci zúčastnia viacerých významných medzinárodných meraní výsledkov a kontextu vzdelávania. Tieto merania budú spĺňať kritériá porovnávacieho pedagogického výskumu.
  • Stali sme sa aj certifikovanou školou a preto budú mať možnosť si vyskúšať naši maturanti Maturitu online (elektronickú formu EČ MS) v rámci projektu E-test, ktorého riešiteľom je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave.

 Európa očami mladých

 

V dňoch 17. až 21. februára sa piati študenti zo Septimy A zúčastnili projektu Európa očami mladých (Young ideas for Europe). Tento projekt, organizovaný neziskovou organizáciou PDCS, sa odohrával na Gymnáziu Jura Hronca. Zúčastnilo sa ho približne 30 žiakov z troch bratislavských gymnázií – Gymnázium sv. Uršule, Gymnázium Jura Hronca a Gymnázium Jána Papánka.

Náplňou prvých dní boli informácie o Európskej Únií ako takej a jej fungovaní. Ďaľšími témami boli energetika, jadrová energetika a jej budúcnosť, globalizácia, obnoviteľné zdroje energií a megatrendy tejto doby. V strede týždňa sa účastníci mohli stretúť so špecialistami z daných oblastí a to konkrétne s Miroslavom Šarišským, ktorý je vedúci externých vzťahov spoločnosti ENEL, Matúšom Mišíkom z Katedry politológie UK a odborníkom na zelené stavby Tomášom Piršelom.

Posledné dva dni sa študenti pripravovali na simulované volby do Európskeho parlamentu. Cieľom týchto volieb bolo aby študenti naučené veci uviedli do praxe, a to konkrétne formou vytvorenia si vlastného politického programu a jeho následnej prezentácií pred študentami Gymnázia Jura Hronca.  

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
24.09.2020
Meniny má : Luboš, Lubor