„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Predmety

 

Umenie a kultúra, Dejiny umenia, Výtvarná výchova, Výchova umením

 

Kreslenie architektúry v historickom centre Bratislavy

 

Naše gymnázium má v rámci Bratislavy závideniahodnú polohu. Tým, že sa nachádza v historickom centre mesta, denne študenti prechádzajú okolo vzácnych historických pamiatok.

 

Na hodinách výtvarnej výchovy a dejín umenia máme možnosť kresliť historické budovy a ich architektonické prvky v blízkom okolí školy. To umožňuje žiakom nachádzať a porovnávať  rozdiely v architektúre jednotlivých umeleckých období.

 

 

Maľovanie vodou na dlažbu

 

V teplých slnečných dňoch so žiakmi obkresľujeme vodou svoje vlastné tiene v rôznych polohách. Okrem toho v časových posunoch kreslia žiaci na dlažbu aj tiene budov, fontán, lavičiek a stromov. Takto si sami vyskúšajú umenie 70. rokov minulého storočia – happening. Rozfázovanou lineárnou maľbou sa stávajú autormi "umenia chvíle", ktoré sa ich zásahom neustále mení a nakoniec "vďaka" slnečným lúčom aj zmizne.

 

Veľkorozmerné obrazy

 

Na chodbách našej školy aj na stenách v triedach visí viacero veľkoformátových malieb s rôznymi námetmi. Namaľované sú rôznymi výtvarnými technikami. Počas Dní otvorených dverí, prípadne v rámci osláv sviatku našich patróniek, sv. Angely a sv. Uršule, si môžu žiaci nižších, aj vyšších ročníkov vyskúšať maliarske techniky viacerých umeleckých období.

Vyskúšali si už lineárnu maľbu, techniku maľby impresionizmu, pointilizmu, kubizmu, fauvizmu či gestickú maľbu. Okrem toho aj maľbu kresťanských symbolov, maľbu prírodných a fantazijných výjavov aj maľbu architektonických objektov - veží budúcnosti.

   

Bienále ilustrácií Bratislava

 

Každé dva roky navštevujeme so žiakmi nižších aj vyšších ročníkov už legendárnu výstavu Bienále ilustrácií Bratislava.  Žiaci tam majú príležitosť vidieť najnovšie diela detskej literatúry a predovšetkým nové trendy a techniky v ilustrovaní detských kníh. 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
11.08.2020
Meniny má : Zuzana