„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Logo školy

 • Slovo „Serviam“ je motto všetkých uršulínskych škôl na celom svete.
  Pochádza z latinčiny a znamená “Budem slúžiť” Bohu a ľuďom a symbolizuje cnosť oddanosti (nadšenia, lojálnosti). Učí nás ako zabúdať na seba a myslieť viac na druhých.
  Slovo Serviam vo svojom význame zahŕňa sebaobetovanie a dobročinnú lásku, ktorá objíma celý svet.
 • Naplnením motta je služba tvojej rodine, farnosti, škole a prostrediu, kde žiješ.
 • Sedem hviezd predstavuje súhvezdie Malej medvedice poukazujúce na Polárku, hviezdu, ktorá ukazuje pútnikom cestu. Zároveň pripomína sv. Uršuľu, patrónku mládeže, vzdelávania a výchovy, ktorá nás pozýva spraviť všetko preto, aby sme dosiahli našu Polárku, ktorou je Ježiš Kristus.
 • Hviezdy na oblohe lákajú k najvyššiemu úsiliu slúžiť, hovoria nám o výškach, ku ktorým majú vzlietnuť naše ideály.
 • Kríž je symbolom kresťanskej viery, na základe ktorej je postavený ideál služby ako verejné svedectvo oddanosti Bohu. Volá nás, aby sme boli verní učeniu a zásadám Ježiša Krista.
 • Zelená farba znaku znamená životnú silu a rast.
 • Znak Serviam sa tak stal poznávacím znakom všetkých uršulínskych žiakov po celom svete, symbolom ich spolupatričnosti a vyjadrením jednoty ducha a srdca, ktorá charakterizuje žiakov všetkých uršulínskych škôl.
žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
11.08.2020
Meniny má : Zuzana